Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівнеСторінка7/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.12 Mb.
#421
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Образотворче мистецтво

     1. Особливості вивчення живопису. Кольорознавство на уроках в школі.

     2. Розвиток творчої активності на уроках образотворчого мистецтва і в позаурочний час.

     3. Організація позакласної роботи з образотворчого мистецтва.

     4. Нові освітні технології при вивченні образотворчого мистецтва.

     5. Застосування проектної технології при вивченні образотворчого мистецтва.

 1. Сучасний урок образотворчого мистецтва.Вдосконалення естетичних смаків школярів засобами мистецтва.

 2. Організація дослідницької діяльності учнів при вивченні образотворчого мистецтва.

 3. Вивчення архітектури на уроках образотворчого мистецтва в школі.

 4. Сучасні тенденції в розвитку образотворчого мистецтва.

 5. Реалізація творчої особистості школярів у процесі позакласної роботи з образотворчого мистецтва.

 6. Нестандартні підходи до вивчення образотворчого мистецтва.

 7. Формування естетичної культури школярів на уроках образотворчого мистецтва.

 8. Нестандартні підходи до вивчення образотворчого мистецтва.

 9. Формування національної самосвідомості та духовного світу школярів засобами мистецтва.

 10. Робота з обдарованими дітьми на уроках та в позаурочний час.

 11. Формування умінь індивідуальної, парної групової та колективної роботи у процесі вивчення художньої культури.

 12. Формування мистецької освіти засобами сучасних освітніх технологій.

 13. Аналіз художнього твору на уроці образотворчого мистецтва.

 14. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва.

 15. Форми роботи на уроках образотворчого мистецтва.

 16. Використання різних матеріалів на уроках образотворчого мистецтва.

 17. Декоративно-прикладне мистецтво в школі.

 18. Художньо-творчий розвиток дітей на уроках образотворчого мистецтва.

 19. Психологія творчості та робота з обдарованими дітьми.

 20. Методика розвитку у школярів навичок художнього сприйняття творів мистецтва.

 21. Декоративно-прикладне мистецтво. Створення декоративної композиції.

 22. Композиція на уроках образотворчого мистецтва.

 23. Мова мистецтва і вивчення її на уроках образотворчого мистецтва.

 24. Використання нетрадиційних технологій навчання живопису в школі.

Підвищення кваліфікації учителів музики

  1. Формування нових музичних напрямів і течій на межі ХІХ-ХХ ст.

  2. Розвиток творчої активності на уроках музичного мистецтва і в позаурочний час.

  3. Організація позакласної роботи з музичного мистецтва.

  4. Нові освітні технології при вивченні музичного мистецтва.

  5. Застосування проектної технології при вивченні музичного мистецтва у 8 класі.

  6. Сучасний урок музичного мистецтва.

  7. Організація дослідницької діяльності учнів при вивченні музичного мистецтва.

  8. Сучасні тенденції розвитку музичної культури.

  9. Реалізація творчої особистості школярів у процесі позакласної роботи з музичного мистецтва.

  10. Нестандартні підходи до вивчення музичного мистецтва.

  11. Формування національної самосвідомості та духовного світу школярів засобами музичного мистецтва.

  12. Робота з обдарованими дітьми.

  13. Формування досвіду емоційно-ціннісних відносин через музичне виховання молодших школярів.

  14. Міжпредметні зв'язки на уроках музичного мистецтва.

  15. Сучасний підхід до розвитку духовності на уроках музичного мистецтва.

  16. Система формування вокально-хорових навиків на уроках музичного мистецтва.

  17. Музична культура України.

  18. Музичне сприймання.

  19. Збереження культурно-історичних традицій українського народу засобами фольклору.

  20. Методика проведення тижня музики.

  21. Музичне виховання школярів початкових класів.

  22. Розвиток української музичної педагогіки.

  23. Оптимізація шкільного хору.

  24. Естетичне виховання на уроках музики.

  25. Методика та розвиток музичної творчості молодших школярів.

  26. Духовний розвиток дитини на уроках музики.

  27. Музика як засіб формування свідомості і смаку.

  28. Фольклор - народна мудрість і складова уроку музичного мистецтва.

  29. Методика полікультурного виховання на уроках музичного мистецтва.

  30. Особливості розвитку творчих компетентностей на уроках музичного мистецтва.


Підвищення кваліфікації учителів християнської етики

   1. Урахування міжконфесійних особливостей у процесі навчання християнської етики та етики.

   2. Використання комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі на уроках християнської етики.

   3. Особливості використання проектної технології навчання на уроках християнської етики.

   4. Формування життєвої та соціальної компетентності під час вивчення християнської етики.

   5. Особливості сучасного уроку християнської етики для учнів 1-4 класів (5-7 кл., 8-11 кл.).

   6. Мультимедійний підручник як засіб реалізації технології інтерактивного навчання на уроках християнської етики.

   7. Застосування інтерактивних технологій на уроках християнської етики у початковій (середній) школі.

   8. Методика викладання християнської етики.

   9. Особливості структури уроку та змістового наповнення уроку християнської етики.

   10. Особливості використання художньої літератури духовно-морального змісту на уроках християнської етики.

   11. Позакласна робота з курсів духовно-морального спрямування.

   12. Поняття «педагогічна технологія», принципи конструювання та застосування педагогічних інновацій в навчальному процесі.

   13. Аналіз та інтерпретація біблійного сюжету на уроках християнської етики.

   14. Проблеми, типологія нестандартних уроків християнської етики.

   15. Комплексне використання мультимедійних засобів навчання на уроках християнської етики.

   16. Сакральне мистецтво на уроках християнської етики.

   17. Навчальні екскурсії як ефективний засіб вивчення християнської етики.

   18. Характерні особливості організації навчально-виховного процесу на уроках християнської етики.

   19. Вивчення Біблії на уроках християнської етики у початковій (середній, старшій) школі.

   20. Міжпредметні зв'язки курсу "Основи християнської етики" з навчальними предметами, що вивчаються у початковій (середній, старшій) школі.

   21. Використання духовної музики та співу на уроках християнської етики.

   22. Категорійний апарат християнської етики.

   23. Навчально-методичний комплекс для вчителя (учня) християнської етики.

   24. Сучасні вимоги до теоретичної та практичної компетентностей вчителя християнської етики.

   25. Особливості використання наочних засобів навчання на уроках християнської етики у початковій (середній, старшій) школі.

Підвищення кваліфікації учителів фізичної культури

    1. Основні вимоги до сучасного уроку фізичної культури з учнями різних вікових груп.

    2. Вікові закономірності розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей школярів та шляхи їх реалізації в ході навчально-виховного процесу.

    3. Вирішення освітніх завдань на уроках фізичної культури.

    4. Вирішення оздоровчих завдань на уроках фізичної культури.

    5. Шляхи підвищення розвиваючої спрямованості уроків фізичної культури.

    6. Вирішення виховних завдань на уроках фізичної культури.

    7. Формування в учнів навичок самостійних занять фізичними вправами.

    8. Сучасний урок фізичної культури: зміст, вимоги, організація, класифікація, результативність.

    9. Система домашніх завдань із фізичної культури та здійснення контролю за їх виконанням.

    10. Виховання у школярів інтересу до занять фізичною культурою.

    11. Самоаналіз та критерії визначення результативності уроків фізичної культури.

    12. Методика визначення рівня фізичної працездатності школярів.

    13. Фізична підготовленість, рівень фізичної працездатності учнів школи.

    14. Технологія виховання звички до систематичних занять фізичними вправами.

    15. Як реалізувати в умовах школи засвоєння учнями теоретико-методичних знань із фізичної культури.

    16. Тренувальні навантаження та контроль за ними в процесі заняття. Прищеплення учням навичок самоконтролю.

    17. Зміст та методика навчання рухових дій учнів за різними модулями навчальної програми.

    18. Застосування ігрового методу на уроках фізичної культури.

    19. Застосування змагального методу на уроках фізичної культури.

    20. Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури.

    21. Застосування строго регламентованих методів на уроках фізичної культури.

    22. Вікові особливості дозування фізичних навантажень.

 1. Роль батьків та школи в забезпеченні достатньої рухової активності учнів.Особливості фізичного виховання школярів сільської місцевості.

 2. Особливості фізичного виховання школярів, що проживають на забрудненій радіацією території.

 3. Шляхи підвищення моторної щільності уроків фізичної культури.

 4. Роль фізичних вправ у збереженні та зміцненні здоров'я.

 5. Основні принципи застосування фізичних вправ.

 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 7. Нетрадиційні засоби фізичного виховання в навчально-виховному процесі з фізичної культури.

 8. Загальношкільні спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи.

 9. Сучасні підходи до змісту фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 10. Особливості фізичного виховання школярів старшого шкільного віку.

 11. Вимоги до фізичного виховання школярів на сучасному етапі.

 12. Види фізичних навантажень та їх інтенсивність.

 13. Роль рухових якостей у фізичній підготовці школярів.

 14. Рухливі ігри в системі фізичного виховання дітей.

 15. Розвиток м'язової сили у молодшому, середньому та старшому шкільному віці.

 16. Українські народні ігри у фізичному вихованні.

 17. Професійні якості учителя фізичної культури та їх формування.

 18. Значення рухової активності для зміцнення здоров'я.

 19. Особливості організації і методики занять з футболу в загальноосвітній школі.

 20. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня молодших школярів.

 21. Загальна характеристика легкоатлетичних вправ, що включені в програму та методика викладання легкої атлетики.

 22. Методи та засоби розвитку швидкості в середньому шкільному віці.

 23. Підготовка та організація туристичного походу.

 24. Методика розвитку фізичних якостей на уроках легкої атлетики.

 25. Соціальне значення фізкультури та спорту. Міжнародний спортивний рух.

 26. Методичні особливості навчання грі в баскетбол.

 27. Соціальні та медико-біологічні особливості життєдіяльності дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 28. Особливості індивідуального виховання здібностей учнів.

 29. Розробка комплексів загальнорозвиваючих вправ з музичним супроводом.

 30. Використання методів і засобів навчання для вирішення завдань на сучасному уроці фізичної культури.

 31. Сценарії загальношкільних спортивних свят.

 32. Методика навчально-виховної роботи на уроках фізичної культури.

 33. Плавання, види плавання, методика початкового навчання плаванню.

 34. Моральні переконання як основа закріплення в учнівської молоді інтересу до занять фізкультурою в позанавчальний час.

 35. Вікові основи виховання фізичних здібностей.

 36. Урок - основна форма фізичного виховання у школі.

 37. Методика розвитку гнучкості у школярів.

 38. Методи навчання фізичних вправ.

 39. Шляхи удосконалення фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку.

 40. Проблеми адаптації людини до фізичних навантажень.

 41. Руховий режим школярів різного віку.

 42. Залучення учнів до самостійних занять фізичними вправами через оволодіння методикою самостійних занять та впровадження домашніх завдань.

Підвищення кваліфікації тренерів ДЮСШ

  1. Основні вимоги до сучасного навчально-тренувального заняття з юними спортсменами.

  2. Вікові закономірності розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей учнів ДЮСШ та шляхи їх реалізації в ході навчально-тренувального процесу.

  3. Вирішення оздоровчих завдань в процесі навчально-тренувальних занять.

  4. Вирішення виховних завдань в процесі навчально-тренувальних занять.

  5. Самоаналіз та критерії визначення результативності навчально-тренувальних занять.

  6. Методика визначення рівня фізичної працездатності учнів ДЮСШ.

  7. Методика визначення функціональної підготовленості учнів ДЮСШ.

  8. Методика визначення рівня техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ.

  9. Тренувальні навантаження та контроль за ними в процесі заняття. Прищеплення юним спортсменам навичок самоконтролю.

  10. Зміст та методика навчання техніці рухових дій з обраного виду спорту.

11 Загальна характеристика методів спортивного тренування

   1. Вікові особливості дозування фізичних навантажень.

   2. Роль фізичних вправ у збереженні та зміцненні здоров'я.

   3. Основні принципи застосування фізичних вправ у спортивному тренуванні.

   4. Види фізичних навантажень та їх інтенсивність. Контроль фізичних навантажень.

   5. Особливості застосування методу колового тренування залежно від завдань та специфіки виду спорту.

   6. Біохімічні закономірності рухової діяльності.

   7. Розвиток м'язової сили у юних спортсменів різних вікових груп

   8. "Здоров'я дітей - здоров'я нації": проблеми та шляхи вирішення

   9. Методи та засоби розвитку швидкості юних спортсменів різних вікових груп

   10. Соціальне значення фізкультури та спорту. Міжнародний спортивний рух

   11. Значення та методика розвитку гнучкості юних спортсменів.

   12. Проблеми адаптації спортсменів до фізичних навантажень

   13. Прикладні вправи в методиці спортивного тренування

   14. Сучасні засоби відновлення в спорті

   15. Специфічні принципи спортивного тренування

   16. Методика удосконалення підготовленості спортсмена в обраному виді спорту

   17. Контроль у спортивному тренуванні як фактор оптимізація управління тренувальним процесом

   18. Методичні особливості побудови тренувальних занять в обраному виді спорту

   19. Особливості навчально-тренувального процесу в групах спортивного удосконалення

   20. Методика побудови тренувальних мікро- та мезоциклів в обраному виді спорту

   21. Співвідношення роботи різної спрямованості в макроциклі

   22. Особливості багаторічного планування спортивного тренування.


Підвищення кваліфікації інструкторів фізичної культури

дошкільних навчальних закладів

    1. Основні вимоги до занять з фізичної культури з дітьми різних вікових груп.

    2. Вікові закономірності розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей дітей та шляхи їх реалізації в ході навчально-виховного процесу.

    3. Завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.

    4. Формування в дітей навичок самостійних занять фізичними вправами.

    5. Виховання інтересу до занять фізичною культурою.

    6. Самоаналіз та критерії визначення результативності занять з фізичної культури.

    7. Методика визначення рівня фізичної працездатності дітей.

    8. Технологія виховання звички до систематичних занять фізичними вправами.

    9. Зміст та методика навчання рухових дій дітей за навчальною програмою.

    10. Застосування ігрового методу на заняттях з фізичної культури.

    11. Застосування змагального методу на заняттях з фізичної культури.

    12. Застосування строго регламентованих методів на заняттях з фізичної культури.

    13. Вікові особливості дозування фізичних навантажень.

    14. Місце фізичної культури в руховому режимі дошкільника.

    15. Шляхи підвищення моторної щільності занять з фізичної культури.

    16. Роль фізичних вправ у збереженні та зміцненні здоров'я.

    17. Основні принципи застосування фізичних вправ.

    18. Нетрадиційні засоби фізичного виховання в навчально-виховному процесі з фізичної культури.

    19. Вимоги до фізичного виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі.

    20. Види фізичних навантажень та їх інтенсивність.

    21. Рухливі ігри в системі фізичного виховання дітей.

    22. Українські народні ігри у фізичному вихованні.

    23. Професійні якості інструктора фізичної культури та їх формування.

    24. Значення рухової активності для зміцнення здоров'я.

    25. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільників.

    26. «Здоров'я дітей - здоров'я нації»: проблеми та шляхи вирішення.

    27. Соціальні та медико біологічні особливості життєдіяльності дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

    28. Особливості індивідуального виховання фізичних здібностей дітей.

    29. Розробка комплексів загальнорозвиваючих вправ з музичним супроводом.

    30. Використання методів і засобів навчання для вирішення завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку.

31. Сценарії спортивних свят.

32. Плавання, види плавання, методика початкового навчання плаванню.33. Вікові основи виховання фізичних здібностей.

   1. Актуальні проблеми фізичного виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

   2. Методика розвитку гнучкості дітей дошкільного віку.

   3. Методи навчання фізичних вправ.

   4. Проблеми адаптації людини до фізичних навантажень.

   5. Руховий режим дітей різного віку.

   6. Особливості розвитку моторики дітей від народження до семи років.

   7. Форми організації фізичного виховання в дошкільному закладі.

   8. Матеріальна база фізичного виховання в дошкільному закладі.

   9. Авторська програма з фізичного виховання дітей дошкільного віку М.М. Єфименка.

Підвищення кваліфікації учителів предмету «Захист Вітчизни»

 1. Особистісно-орієнтований підхід до викладання навчального предмету «Захист Вітчизни» як основний напрямок гуманізації навчально-виховного процесу.

 2. Організація навчально-виховного процесу з предмету «Захист Вітчизни» в умовах реформування освіти в Україні.

 3. Методика тематичного планування вивчення розділів і тем навчального предмету «Захист Вітчизни».

 4. Підготовка щотижневою плану вивчення розділів і тем навчального предмету «Захист Вітчизни».

 5. Формування соціально-психологічної і практичної готовності учнів до служби в Збройних Силах України в ході проведення занять з навчального предмету «Захист Вітчизни».

 6. Інноваційно-педагогічна діяльність вчителя на уроках з предмету «Захист Вітчизни».

 7. Розробка проблемних пізнавальних задач, завдань, вправ за розділами програми «Захист Вітчизни».

 8. Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.

 9. Методика організації та проведення польових занять.

 10. Організаційно-штатна структура та озброєння сучасного мотострілецького відділення.

 11. Військово-патріотичне виховання учнів. Виховання патріотів України.

 12. Позашкільна робота вчителя навчального предмету «Захист Вітчизни» з військово-патріотичного виховання учнів.

 13. Виховання учнів на героїко-патріотичних традиціях українського народу та Збройних Сил України.

 14. Збройні Сили України на сучасному етапі. Шляхи реформування та переходу на службу за контрактом.

 15. Методика ефективного використання навчально-матеріальної бази та навчальних посібників при проведенні занять з навчального предмету «Захист Вітчизни».

 16. Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання по нерухомих цілях. Коректування стрільби.

 17. Методика цілісного вивчення особистості школяра.

 18. Розробка та впровадження методики тематичного оцінювання учнів за 12-бальною шкалою.

 19. Бойові порядки відділення при наступі та обороні. Похідний порядок забезпечення бойових дій відділення.

 20. Психологічна характеристика військової служби військового колективу.

 21. Особливості сучасного стану підготовки молоді до захисту Вітчизни. Концептуальні напрямки. Сутність і особливості національного виховання допризовної молоді.

 22. Виховання молоді на військово-козацьких традиціях.

 23. Система героїко-патріотичної роботи учнів-підпітків по наданню допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, воїнам-інтернаціоналістам, їх сім'ям, ветеранам військової служби.

 24. Виховання молоді засобами військово-спортивних та військово-патріотичних ігор. Українські військово-козацькі ігри та забави.

 25. Формування потреби самовдосконалення у учнів у процесі підготовки їх до захисту Вітчизни.

 26. Воєнна доктрина України на сучасному етапі. Воєнно-політичні цілі України та міжнародні пріоритети в галузі забезпечення національної безпеки.

 27. Формування психологічної готовності молоді до захисту Вітчизни. Особливості емоційно-вольової готовності.

 28. Способи та методи вивчення особистої психологічної готовності молоді до захисту Вітчизни. Критерії оцінки готовності молоді до захисту Вітчизни.

 29. Сучасні форми і методи підготовки молоді до захисту Вітчизни.

 30. Сутність і специфіка козацької педагогіки. Шляхи впровадження козацької педагогіки в національну систему виховання.

 31. Основні принципи і способи захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій військового, техногенного, екологічного, природного характеру.


Підвищення кваліфікації учителів історії


Каталог: documents -> oippo.php
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
oippo.php -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих
oippo.php -> План роботи роіппо на вересень 2012 р
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
oippo.php -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейсліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка