Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


основ правознавства, громадянської освітиСторінка8/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
основ правознавства, громадянської освіти

 1. Особливості інноваційної педагогічної діяльності при викладанні суспільних предметів.

 2. Запровадження сучасних педагогічних технологій на уроках суспільних предметів як засіб гуманізації навчально-виховного процесу.

 3. Впровадження розвивальних технологій при викладанні суспільних предметів.

 4. Запровадження інноваційних технологій у практику роботи вчителя-суспільника: досвід та практика.

 5. Використання проектних технологій при викладанні суспільних предметів.

 6. Запровадження технології формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії та основ правознавства.

 7. Нові інформаційні технології при викладанні суспільних предметів: шляхи оптимального застосування.

 8. Ігрові технології при викладанні суспільних предметів.

 9. Педагогічні дослідження на уроках історії як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

 10. Запровадження гуманістичних технологій виховання школярів.

 11. Педагогічне керівництво пошуково-творчою роботою учнів з історії, основ правознавства .

 12. Розробка інноваційного дидактико-методичного забезпечення навчального процесу при викладанні суспільних предметів.

 13. Оптимізація індивідуальної та групової науково-дослідницької діяльності на уроках історії та основ правознавства.

 14. Формування в учнів культури дослідницької праці при викладанні суспільних предметів.

 15. Підвищення ефективності підготовки вчителя до системи уроків суспільних предметів.

 16. Диференційований підхід на різних етапах уроку історії та основ правознавства.

 17. Групові форми і методи навчання на уроках історії та основ правознавства.

 18. Пізнавальні завдання як засіб діагностики і розвиток пізнавальних можливостей учнів у вивченні суспільних предметів.

 19. Використання наочних посібників при вивченні нового матеріалу курсу історії.

 20. Особливості залікової системи і проведення тематичної атестації.

 21. Нестандартні уроки з історії, особливості їх організації та проведення.

 22. Формування розумової культури школярів на уроках історії.

 23. Модульне навчання на уроках історії.

 24. Способи формування відповідального ставлення школярів до вивчення історії.

 25. Використання нових інформаційних технологій в курсі історії.

 26. Стандартизовані вимірювачі результатів навчання учнів з історії.

 27. Особливості розробки тестів та їх використання під час контрольно-оціночних занять.

 28. Робота з обдарованими учнями.

 29. Організація самостійної діяльності учнів при вивченні історії.

 30. Міжпредметні зв'язки - дидактична умова удосконалення освіти та навчання школярів.

 31. Розвиток творчого мислення учнів за допомогою активних методів навчання.

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Підвищення кваліфікації резерву заступників директорів

із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Модернізація управлінської діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.

 2. Технологізація управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Адаптивне управління в системі загальної середньої освіти.

 4. Система підготовки педагогічних працівників до адаптивного управління й освітнього моніторингу.

 5. Інноваційний менеджмент у системі загальної середньої освіти.

 6. Інновації у внутрішкільному управлінні як фактор оновлення змісту діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.

 7. Гуманізація змісту та організаційних форм навчально-виховного процесу. Планування роботи школи в умовах нових освітніх змін.

 8. Планування роботи школи в умовах нових освітніх змін.

 9. Контрольно-аналітична діяльність заступника директора загальноосвітнього навчального закладу в умовах нових освітніх змін.

 10. Внутрішкільний контроль у сфері управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу: зміст і структура.

 11. Педагогічний аналіз у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом.

 12. Моніторинговий супровід управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.

 13. Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти.

 14. Факторно-критеріальне моделювання та комп'ютерні технології як інструментарій освітнього моніторингу.

 15. Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

 16. Особливості функціонування профільної школи в сільській місцевості.

 17. Моделювання навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах модернізації освіти.

 18. Технологія експертної оцінки навчального заняття в сучасній школі.

 19. Моніторинговий підхід до вивчення стану навчання предметів у системі педагогічного менеджменту.

 20. Вивчення системи роботи вчителя.

 21. Визначення, основних шляхів підвищення якості освіти, створення умов рівного доступу до якісної освіти.

 22. Оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як елемент системи управління освітою.

 23. Особливості організації педагогічного процесу в сільській школі.

 24. Організація науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: нові підходи та стратегії.

 25. Організація роботи з реалізації науково-методичної проблемної теми загальноосвітнього навчального закладу.

 26. Упровадження інтерактивних методів та форм методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект.

 27. Атестація педагогічних працівників та її ефективність.

 28. Розвиток педагогічної творчості як фактор оптимізації навчально-виховного процесу.

 29. Педагогічний експеримент у системі загальної середньої освіти: проблеми і перспективи розвитку.

 30. Організація роботи з обдарованими учнями .

 31. Активні форми і методи впровадження педагогічного досвіду : практичний аспект.

 32. Особливості співпраці загальноосвітнього навчального закладу та громадськості в нових соціокультурних умовах.

 33. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу.

 34. Культура управлінської праці заступника директора з навчально-виховної роботи.

 35. Особливості маркетингу в сфері освіти.

Підвищення кваліфікації директорів

загальноосвітніх навчальних закладів

  1. Система керівництва роботою школи у досвіді В.О.Сухомлинського та сучасні тенденції організації управління загальноосвітнім закладом.

  2. Національна доктрина розвитку освіти і завдання педагогічного колективу щодо її реалізації.

  3. Педагогічна рада - колегіальний орган управління навчальним закладом.

  4. Діяльність ради школи у системі державно-громадського управління навчальним закладом.

  5. Імідж керівника сучасної школи, його складові.

  6. Застосування інноваційних педагогічних технологій в управлінській діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу.

  7. Роль моделювання в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.

  8. Система планування в загальноосвітньому навчальному закладі.

  9. Психолого-педагогічні умови побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі: досвід і проблеми.

  10. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю.

  11. Педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі: проблеми впровадження і перспективи.

  12. Самоаналіз організаційно-педагогічної діяльності - основа моніторингу та самовдосконалення загальноосвітнього навчального закладу.

  13. Роль атестації в зростанні професійної майстерності педагога (на прикладі окремого загальноосвітнього навчального закладу).

  14. Самореалізація особистості вчителя і учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.

  15. Організація роботи з реалізації науково-методичної проблемної теми загальноосвітнього навчального закладу.

  16. Проблеми співпраці школи та громадськості в умовах нових освітніх змін.

  17. Упровадження інтерактивних методів та форм методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект.

  18. Активні форми і методи впровадження перспективного педагогічного досвіду: практичний аспект.

  19. Створення організаційно-педагогічних умов для забезпечення профільного навчання в старшій школі (на прикладі окремого загальноосвітнього навчального закладу).

  20. Реалізація варіативної складової робочого навчального плану шляхом запровадження авторських програм.

  21. Моніторингові дослідження якості освіти в ЗНЗ: стратегія розвитку.

  22. Роль територіального освітнього округу у забезпеченні рівності умов для одержання повної загальної середньої освіти у сільській місцевості.

  23. Організація та керівництво науково-дослідницькою, експериментальною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі.

  24. Організація роботи з обдарованими учнями: досвід і проблеми.

  25. Освітня діяльність навчального закладу, його керівника в контексті формування громадянськості: практичний аспект.

  26. Діяльність педагогічного колективу з розвитку учнівського самоврядування.

  27. Інноваційний менеджмент як фактор модернізації системи управлінської діяльності керівника школи.

  28. Контрольно-аналітична діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу: нові підходи та стратегії.

  29. Особливості управління сільською школою в умовах модернізації освіти.

  30. Зміст і структура психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до управлінської діяльності.

  31. Педагогічний експеримент в системі середньої загальної освіти: проблеми, перспективи розвитку.

  32. Педагогічна комунікація: зміст та її складові.

Підвищення кваліфікації резерву керівних кадрів

   1. Система керівництва роботою школи у досвіді В.О.Сухомлинського та сучасні тенденції організації управління загальноосвітнім закладом.

   2. Національна доктрина розвитку освіти і завдання педагогічного колективу щодо її реалізації.

   3. Педагогічна рада - колегіальний орган управління навчальним закладом.

   4. Діяльність ради школи у системі державно-громадського управління навчальним закладом.

   5. Імідж керівника сучасної школи, його складові.

   6. Застосування інноваційних педагогічних технологій в управлінській діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу.

   7. Роль моделювання в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.

   8. Система планування в загальноосвітньому навчальному закладі.

   9. Психолого-педагогічні умови побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі: досвід і проблеми.

   10. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю.

   11. Педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі: проблеми впровадження і перспективи.

   12. Самоаналіз організаційно-педагогічної діяльності - основа моніторингу та самовдосконалення загальноосвітнього навчального закладу.

   13. Роль атестації в зростанні професійної майстерності педагога (на прикладі окремого загальноосвітнього навчального закладу).

   14. Самореалізація особистості вчителя і учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.

   15. Організація роботи з реалізації науково-методичної проблемної теми загальноосвітнього навчального закладу.

   16. Проблеми співпраці школи та громадськості в умовах нових освітніх змін.

   17. Упровадження інтерактивних методів та форм методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект.

   18. Активні форми і методи впровадження перспективного педагогічного досвіду: практичний аспект.

   19. Створення організаційно-педагогічних умов для забезпечення профільного навчання в старшій школі (на прикладі окремого загальноосвітнього навчального закладу).

   20. Реалізація варіативної складової робочого навчального плану шляхом запровадження авторських програм.

   21. Моніторингові дослідження якості освіти в ЗНЗ: стратегія розвитку.

 1. Роль територіального освітнього округу у забезпеченні рівності умов для одержання повної загальної середньої освіти у сільській місцевості.

 2. Організація та керівництво науково-дослідницькою, експериментальною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі.

 3. Організація роботи з обдарованими учнями: досвід і проблеми.

 4. Освітня діяльність навчального закладу, його керівника в контексті формування громадянськості: практичний аспект.

 5. Діяльність педагогічного колективу з розвитку учнівського самоврядування.

 6. інноваційний менеджмент як фактор модернізації системи управлінської діяльності керівника школи.

 7. Контрольно-аналітична діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу: нові підходи та стратегії.

 8. Особливості управління сільською школою в умовах модернізації освіти.

 9. Зміст і структура психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до управлінської діяльності.

 10. Педагогічний експеримент в системі середньої загальної освіти: проблеми, перспективи розвитку.

 11. Педагогічна комунікація: зміст та її складові.

Підвищення кваліфікації спеціалістів місцевих органів управління освітою

  1. Стратегії управління освітою регіону в умовах формування інформаційного суспільства.

  2. Інформаційний сервіс головного спеціаліста (спеціаліста) місцевого органу управління освітою.

  3. Проект упровадження сучасних освітніх технологій та систем в управління навчальними закладами району (міста).

  4. Планування роботи головного спеціаліста (спеціаліста) місцевого органу управління освітою.

  5. Інноваційний розвиток управлінського потенціалу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

  6. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах модернізації освіти.

  7. Системний підхід до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу в навчальних закладах району (міста).

  8. Забезпечення організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти в районі (місті).

  9. Проектування системи роботи з обдарованими учнями у сільській місцевості.

  10. Порядок роботи районної (міської) експертної комісії з атестації навчальних закладів.

  11. Робоча програма атестаційної експертизи - основа організації діяльності районної (міської") експертної комісії.

  12. Роль атестації в реалізації творчого потенціалу особистості педагога (на прикладі району (міста).

  13. Система роботи з виявлення, вивчення, узагальнення, впровадження й поширення перспективного педагогічного досвіду.

  14. Проект розвитку освітніх округів району (міста).

  15. Управлінське забезпечення профільного навчання в старшій школі району (міста).

  16. Експертиза ведення обов'язкової ділової документації у навчальних закладах району (міста).

  17. Моніторинг у системі управління якістю освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.

  18. Експертиза управління освітнім процесом у навчальних закладах району (міста).

  19. Методика експертної оцінки професіоналізму педагога.

  20. Організація науково-дослідницької, експериментальної роботи в умовах інноваційних змін.

  21. Організація розвитку міжнародних зв'язків із питань освіти і виховання.

  22. Експертиза режиму освітнього процесу у навчальних закладах району (міста).

  23. Експертиза виконання навчальних програм відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів.

  24. Координація роботи щодо здійснення професійної орієнтації учнів у навчальних закладах району (міста).

  25. Координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості щодо навчання та виховання дітей, організації їх дозвілля.

  26. Забезпечення діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

  27. Організація роботи з педагогічними працівниками, зарахованими до кадрового резерву.

  28. Правове регулювання трудових відносин у сфері освіти.

  29. Фінансово-економічна діяльність у сфері освіти.

  30. Управління проектно-інвестиційною діяльністю навчальних закладів району (міста).


Підвищення кваліфікації заступників директорів

із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Модернізація управлінської діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.

   2. Технологізація управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.

   3. Адаптивне управління в системі загальної середньої освіти.

   4. Система підготовки педагогічних працівників до адаптивного управління й освітнього моніторингу.

   5. Інноваційний менеджмент у системі загальної середньої освіти.

   6. Інновації у внутрішкільному управлінні як фактор оновлення змісту діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.

   7. Гуманізація змісту та організаційних форм навчально-виховного процесу.

   8. Планування роботи школи в умовах нових освітніх змін.

   9. Контрольно-аналітична діяльність заступника директора загальноосвітнього навчального закладу в умовах нових освітніх змін.

   10. Внутрішкільний контроль у сфері управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу: зміст і структура.

   11. Педагогічний аналіз у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом.

   12. Моніторинговий супровід управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу.

   13. Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти.

   14. Факторно-критеріальне моделювання та комп'ютерні технології як інструментарій освітнього моніторингу.

   15. Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

   16. Особливості функціонування профільної школи в сільській місцевості.

   17. Моделювання навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах модернізації освіти.

   18. Технологія експертної оцінки навчального заняття в сучасній школі.

   19. Моніторинговий підхід до вивчення стану предметів у системі педагогічного менеджменту.

   20. Вивчення системи роботи вчителя.

   21. Визначення основних шляхів підвищення якості освіти, створення умов рівного доступу до якісної освіти.

   22. Оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як елемент системи управління освітою.

   23. Особливості організації педагогічного процесу в сільській школі.

   24. Організація науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: нові підходи та стратегії.

   25. Організація роботи з реалізації науково-методичної проблемної теми загальноосвітнього навчального закладу.

   26. Упровадження інтерактивних методів та форм методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект.

   27. Атестація педагогічних працівників та її ефективність.

   28. Розвиток педагогічної творчості як фактор оптимізації навчально-виховного процесу.

   29. Педагогічний експеримент у системі загальної середньої освіти: проблеми і перспективи розвитку.

   30. Організація роботи з обдарованими учнями .

   31. Активні форми і методи впровадження педагогічного досвіду: практичний аспект.

   32. Особливості співпраці загальноосвітнього навчального закладу та громадськості в нових соціокультурних умовах.

   33. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. .

   34. Культура управлінської праці заступника директора з навчально-виховній роботи.

   35. Особливості маркетингу в сфері освіти.

Підвищення кваліфікації завідувачів, методистів районних (міських)

методичних кабінетів (центрів)

1. Модернізація управлінської діяльності завідувача (методиста) районного (міського) методичного кабінету (центру) в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

    1. Технологізація управлінської діяльності методиста районного (міського) методичного кабінету (центру).

 1. Педагогічна діагностика в системі методичної роботи.

 2. Науково-дослідницька діяльність у системі методичної роботи.

 1. Розвиток творчої активності педагогічних працівників у системі методичної роботи.

 2. Методи активізації творчої діяльності педагогічних працівників.

 3. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи.

 4. Педагогічний аналіз занять у системі методичної роботи.

 5. Сучасні педагогічні технології та новації у навчально-виховному процесі.

 6. Організаційне та науково-методичне забезпечення сучасного навчально-виховного процесу.

 7. Професійна майстерність педагогічного працівника: сутність та шляхи розвитку.

 8. Система планування роботи методиста рай (міськ) методкабінету (центру).

 9. Проектно-модульний підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

 10. Роль методичного кабінету в професійному зростанні педагогічних працівників.

 11. Робота з молодими вчителями - пріоритетна ділянка роботи з педагогічними кадрами.

 12. Шляхи модернізації структури та змісту роботи з удосконалення фахової майстерності педагогів.

 13. Інформатизація діяльності методичних служб, запровадження телекомунікаційних проектів у систему науково-методичної роботи.

 14. Інноваційні аспекти діяльності методичних служб.

 15. Адаптивне управління в системі освіти.

 16. Компетентнісний потенціал технологій навчання.

 17. Система підготовки педагогічних працівників до адаптивного управління й освітнього моніторингу.

 18. Інноваційний менеджмент у системі загальної середньої освіти.

 19. Гуманізація змісту та організаційних форм навчально-виховного процесу.

 20. Контрольно-аналітична діяльність методиста рай(міськ)методкабінету (центру) в умовах нових освітніх змін.

 21. Педагогічний аналіз у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом.

 22. Моніторинговий супровід управлінської діяльності методиста районного (міського) методичного кабінету (центру).

 23. Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти.

 24. Факторно-критеріальне моделювання та комп'ютерні технології як інструментарій освітнього моніторингу.

 25. Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

 26. Технологія експертної оцінки навчального заняття в сучасній школі.

 27. Моніторинговий підхід до вивчення стану навчальних предметів у системі педагогічного менеджменту.

 28. Вивчення системи роботи вчителя в умовах особистісно зорієнтованого навчання.

 29. Визначення основних шляхів підвищення якості освіти, створення умов рівного доступу до якісної освіти.

 30. Організація науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі: нові підходи та стратегії.

 31. Упровадження інтерактивних методів та форм роботи в систему методичної роботи.

 32. Атестація педагогічних працівників та її ефективність.

 33. Розвиток педагогічної творчості як фактор оптимізації навчально-виховного процесу.

 34. Педагогічний експеримент у системі загальної середньої освіти: проблеми і перспективи розвитку.

 35. Організація роботи з обдарованими учнями.

 36. Активні форми і методи впровадження педагогічного досвіду: практичний аспект.

 37. Педагогічна комунікація: зміст та її складові.

 38. Компетентнісний підхід в освіті.

 39. Довільна тема з досвіду роботи методиста районного (міського) методичного кабінету (центру).


Каталог: documents -> oippo.php
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
oippo.php -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
oippo.php -> План роботи роіппо на вересень 2012 р
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
oippo.php -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейсліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка