Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


Підвищення кваліфікації інструкторів з охорони праці таСторінка9/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.12 Mb.
#421
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Підвищення кваліфікації інструкторів з охорони праці та

безпеки життєдіяльності

  1. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України.

  2. Порядок організації державного нагляду за охороною праці.

  3. Науково-технічне та соціальне забезпечення охорони праці в Україні.

  4. Соціально-економічне значення охорони праці.

  5. Охорона праці та соціальний захист в Україні: стан, проблеми, перспективи.

  6. Система захисту працівників на виробництві та її вдосконалення.

  7. Психологічне та інженерне забезпечення охорони праці.

  8. Розвиток соціального партнерства в галузі охорони праці.

  9. Охорона праці та соціальний захист.

  10. Атестація робочих місць за умовами праці.

  11. Розвиток охорони праці в Україні.

  12. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

  13. Колективний договір як правовий документ поліпшення умов і охорони праці.

  14. Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

  15. Соціальна спрямованість перебудови управління умовами праці.

  16. Травматизм на виробництві та його соціально-економічні наслідки.

  17. Форми й методи регулювання відповідальності підприємств, закладів, установ за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці.

  18. Економічна відповідальність підприємств, закладів, установ за порушення нормативних актів про охорону праці.

  19. Світовий досвід управління умовами та охороною праці.

  20. Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.

  21. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

  22. Актуальні проблеми гігієни праці.

  23. Система управління охороною праці.

  24. Планування та стимулювання діяльності з охорони праці.

  25. Формування ринкових відносин і завдання підприємств у галузі охорони праці.

  26. Система соціального захисту від професійних ризиків.

  27. Фінансування заходів з поліпшення умов охорони праці.

  28. Застосування комп'ютерних методів, прикладного та інформаційного забезпечення охорони праці.

  29. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок.

  30. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків.

  31. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

  32. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

  33. Надання першої долікарської допомоги потерпілому.

  34. Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання.

КАФЕДРА МЕТОДИКИ І ЗМІСТУ

ПРИРОДНИЧО - МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Підвищення кваліфікації учителів основ здоров

загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Використання сучасних дидактичних засобів навчання на уроках основ здоров'я.

   2. Інноваційні підходи до організації позакласної роботи з основ здоров'я.

   3. Інноваційні підходи до викладання окремих тем з основ здоров'я, (за вибором вчителя).

   4. Домашня робота як одна із форм організації навчальної діяльності учнів.

   5. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій в процесі навчання основ здоров'я.

   6. Шляхи формування компетентностей в учнів на уроках основ здоров'я.

   7. Методика формування внутрішньосистемних зв'язків у процесі навчання основ здоров'я.

   8. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання основ здоров'я.

   9. Методика здійснення диференційованого підходу в процесі навчання основ здоров'я.

   10. Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання основ здоров'я.

   11. Реалізація принципів розвивального навчання в процесі навчання основ здоров'я.

   12. Використання нетрадиційних методів навчання на уроках основ здоров'я

   13. Методика узагальнення і систематизації знань учнів з основ здоров'я.

   14. Технології розвитку творчого мислення учнів на уроках основ здоров'я.

   15. Дослідницький підхід до розв'язання ситуативних задач з курсу основ здоров'я .

   16. Розвиток логічного мислення в учнів при розв'язуванні ситуативних задач на уроках основздоров'я.

   17. Технології мотивації навчальної діяльності і розвиток в учнів інтересу до пізнання і оволодіння засобами безпеки.

   18. Інтерактивні методи навчання і їх використання в процесі навчання основ здоров'я.

   19. Критичний аналіз досвіду використання опорних схем-конспектів узагальнюючих таблиць в процесі навчання основ здоров'я.

   20. Кабінет основ здоров'я - творча лабораторія вчителя. Методика формування в учнів навичок дослідництва.

   21. Самостійна робота учнів в умовах диференціації навчання з основ здоров'я.

   22. Методика розв'язування ускладнених ситуативних задач.

   23. Методика упровадження міжпредметних зв'язків при навчанні основ здоров'я.

 1. Методика формування практичних вмінь учнів в процесі тренінгів з основ здоров'я.

 2. Формування дослідницької компетентності учнів шляхом упровадження методу проектів у навчально-виховному процесі з основ здоров'я .

 3. Особливості групової діяльності учнів при вивченні основ здоров'я.

 4. Інноваційні методи і прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках основ здоров'я.

 5. Тематичний контроль знань учнів з основ здоров'я і особливості його проведення.

 6. Форми і методи навчально-виховної роботи на уроках основ здоров'я.

 7. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках основ здоров'я.

Підвищення кваліфікації учителів біології

загальноосвітніх навчальних закладів

  1. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання біології.

  2. Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання біології.

  3. Реалізація принципів розвивального навчання на уроках біології.

  4. Використання нетрадиційних методів навчання на уроках біології.

  5. Розвиток творчого мислення учнів при проведенні експерименту на уроках біології.

  6. Роль самостійної роботи учнів в процесі навчання біології.

  7. Методика групової діяльності учнів в процесі навчання біології.

  8. Інтерактивні методи навчання і їх використання в процесі навчання біології.

  9. Методика організації дидактичних ігор в процесі навчання біології.

  10. Самостійна робота учнів в умовах диференціації навчання біології.

  11. Здійснення міжпредметних зв'язків в процесі навчання біології.

  12. Особливості організації навчально-виховного процесу з біології в профільних класах.

  13. Нестандартні уроки. їх роль та місце у вивченні шкільного курсу біології.

  14. Метод проектів у навчально-виховному процесі з біології.

  15. Урок біології в системі особистісно орієнтованого навчання.

  16. Інноваційні підходи щодо організації роботи з обдарованими учнями з біології.

  17. Шляхи формування в учнів системи знань з біології.

  18. Методика проведення біологічного експерименту: інноваційні підходи.

  19. Формування екологічної компетентності школярів в процесі навчання біології.

  20. Методи організації навчальної діяльності на уроках біології.

  21. Форми і методи навчально-виховної роботи на уроках біології.

  22. Використання сучасних дидактичних засобів навчання на уроках біології.

  23. Використання інтерактивних технологій навчання в процесі навчання біології.

  24. Інноваційні підходи до організації позакласної роботи з біології.

  25. Інноваційні підходи до викладання окремих тем з біології (за вибором вчителя).

  26. Домашня робота як одна із форм організації навчальної діяльності учнів.

  27. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій в процесі навчання біології

  28. Методика проведення інтегрованих уроків.

  29. Шляхи формування компетентностей в учнів на уроках біології.

  30. Методика формування внутрішньосистемних зв'язків у процесі навчання біології.

Підвищення кваліфікації учителів біології і природознавства

загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання біології та природознавства.

   2. Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання біології та природознавства.

   3. Реалізація принципів розвивального навчання на уроках біології та природознавства.

   4. Використання нетрадиційних методів навчання на уроках біології та природознавства.

   5. Розвиток творчого мислення учнів при проведенні експерименту на уроках біології та природознавства.

   6. Роль самостійної роботи учнів в процесі навчання біології та природознавства.

   7. Методика групової діяльності учнів в процесі навчання біології та природознавства

   8. Інтерактивні методи навчання і їх використання в процесі навчання біології та природознавства.

   9. Методика організації дидактичних ігор в процесі навчання біології та природознавства.

   10. Самостійна робота учнів в умовах диференціації навчання біології та природознавства.

   11. Здійснення міжпредметних зв'язків в процесі навчання біології та природознавства.

   12. Особливості організації навчально-виховного процесу з біології та природознавства в допрофільних класах.

   13. Нестандартні уроки. їх роль та місце у вивченні шкільного курсу біології та природознавства.

    1. . Метод проектів у навчально-виховному процесі з біології та природознавства.

    2. . Урок біології та природознавства в системі особистісно орієнтованого навчання.

16. Інноваційні підходи щодо організації роботи з обдарованими учнями з біології та природознавства.

17. Шляхи формування в учнів системи знань з біології та природознавства.     1. Методика проведення експерименту: інноваційні підходи.

     2. Формування екологічної компетентності школярів в процесі навчання біології та природознавства.

     3. Методи організації навчальної діяльності на уроках біології та природознавства.

21. Форми і методи навчально-виховної роботи на уроках біології та природознавства.

      1. Використання сучасних дидактичних засобів навчання на уроках біології та природознавства.

      2. Використання інтерактивних технологій навчання в процесі навчання біології та природознавства.

      3. Інноваційні підходи до організації позакласної роботи з біології та природознавства.

      4. Інноваційні підходи, до викладання окремих тем з біології та природознавства (за вибором вчителя).

      5. Домашня робота як одна із форм організації навчальної діяльності учнів.

      6. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій в процесі навчання біології та природознавства .

      7. Методика проведення інтегрованих уроків з біології та природознавства.

      8. Шляхи формування компетентностей в учнів на уроках біології та природознавства.

      9. Методика формування внутрішньосистемних зв'язків у процесі навчання біології та природознавства.

Підвищення кваліфікації учителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів

1. Система особистісно орієнтованого навчання школярів хімії.2. Методика формування загальних уявлень учнів про методологію наукового пізнання при вивченні курсу хімії.

        1. Інноваційні форми і методи організації пошуково-дослідницької роботи учнів з хімії.

        2. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання хімії.

        3. Форми і методи екологічного виховання учнів при вивченні хімії.

        4. Методика організації групової роботи учнів на уроках хімії.

        5. Хімічний експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії.

        6. Педагогічні прийоми розвитку пізнавальних здібностей та інтересів учнів при вивченні хімії.

        7. Методика формування логічного мислення школярів у процесі навчання хімії.

        8. Методика використання ділових ігор на уроках хімії.

 1. Методика організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів при навчанні хімії.

 1. Проблемно-діалогічний підхід до організації навчання хімії.

 2. Методика організації та проведення факультативних занять з хімії

 3. Методика проведення хімічного експерименту, лабораторних та практичних робіт.

 4. Методика навчання учнів розв'язування хімічних задач різних типів.

 5. Методичний аналіз та розробка тем поглибленого курсу хімії.

 6. Нові педагогічні технології навчання та розвитку учнів.

 7. Форми проведення тематичного оцінювання знань учнів з хімії.

 8. Внесок українських вчених-хіміків у світову науку та сучасні методи ознайомлення з ним учнів.

 9. Дидактичні основи навчання хімії

 10. Технологія упровадження міждисциплінарного підходу до формування системи знань з хімії.

 11. Використання інтерактивних технологій під час навчання хімії.

 12. Форми і методи розвитку креативного мислення учнів на уроках хімії.

 13. Використання комп'ютерних технологій на уроках хімії.

 14. Методика вивчення хімічної промисловості Рівненщини.

 15. Методика використання комп'ютерної презентації Рower Point на уроках хімії.

 16. Методика формування міжпредметніих зв'язків на уроках хімії при розв'язуванні задач.

 17. Формування професійних компетентностей на уроках хімії.

 18. Методи проблемного навчання на уроках хімії.

 19. Методика розв'язування розрахункових задач з неорганічної хімії з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


Підвищення кваліфікації учителів хімії і природознавства

загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Методи активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні хімії, природознавства.

 2. Методика здійснення диференційованого підходу при навчанні хімії, природознавства.

 3. Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні хімії, природознавства в умовах модульно-розвивального навчання.

 4. Критичний аналіз досвіду проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії, природознавства.

 5. Реалізація принципів розвивального навчання в процесі навчання хімії, природознавства.

 6. Критичний аналіз досвіду впровадження профільного навчання хімії в старшій школі.

 7. Використання нетрадиційних методів навчання на уроках хімії, природознавства як засобів розвитку.

 8. Методика узагальнення і систематизації знань учнів з природознавства та з окремих тем курсу неорганічної та органічної хімії (за вибором вчителя).

 9. Технології розвитку творчого мислення учнів як складова методики проведення хімічного експерименту.

 10. Інноваційні форми самостійної роботи учнів при вивченні хімії, природознавства.

 11. Дослідницький підхід до розв'язання експериментальних задач з курсу неорганічної та органічної хімії.

 12. Розвиток логічного мислення в учнів при розв'язуванні розрахункових задач.

 13. Групова діяльність учнів при вивченні хімії, природознавства.

 14. Технології мотивації навчальної діяльності і розвиток в учнів інтересу до пізнання оволодіння хімією і природознавством.

 15. Інтерактивні методи навчання і їх використання в процесі вивчення хімії, природознавства.

 16. Роль хімічного експерименту у підвищенні рівня навчальних досягнень учнів з хімії.

 17. Критичний аналіз досвіду використання опорних схем-конспектів узагальнюючих таблиць в процесі викладання хімії, природознавства.

 18. Кабінет хімії - творча лабораторія вчителя. Методика формування в учнів навиків дослідництва.

 19. Самостійна робота учнів в умовах диференціації навчання хімії, природознавства.

 20. Методика розв'язування ускладнених задач.

 21. Методика упровадження міжпредметних зв'язків при вивченні хімії, природознавства.

 22. З досвіду роботи по підготовці учнів до хімічних олімпіад, МАН та турніру.

 23. Методика розвитку в учнів пізнавальної активності в процесі навчання хімії, природознавства.

 24. Методика формування практичних вмінь учнів в процесі виконання хімічного експерименту, дослідницький підхід до його проведення.

 25. Упровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес з хімії, природознавства.

 26. Методика використання інформаційних технологій (віртуальної лабораторії) при проведенні шкільних експериментів.

 27. Формування дослідницької компетентності учнів шляхом упровадження методу проектів у навчально-виховному процесі з хімії і природознавства.

 28. Особливості групової діяльності учнів при вивченні хімії, природознавства.

 29. Кабінет природознавства - творча лабораторія вчителя. Методика формування в учнів навичок дослідництва.

 30. Тематичний контроль знань учнів з хімії та природознавства і особливості його проведення.

Підвищення кваліфікації учителів фізики

загальноосвітніх навчальних закладів

  1. Основні конструктивні принципи побудови шкільного курсу фізики згідно нової концепції фізичної освіти.

  2. Рівнева диференціація на уроках фізики в основній школі. Профільна диференціація та особливості її впровадження в 10-11 класах.

  3. Перспективний педагогічний досвід учителів фізики шкіл України та його науково-методичний аналіз.

  4. Концепція фізичної освіти в школах України.

  5. Сучасні комп'ютерні засоби та їх роль у навчальному процесі.

  6. Методика здійснення індивідуального підходу в навчанні учнів під час:

а) вивчення нового матеріалу; б) розв'язування задач; в) проведення лабораторних і практичних робіт; г) виконання домашніх завдань.

  1. Методика використання на уроках різнорівневих дидактичних матеріалів.

  2. Методика проведення екскурсій, їх роль у навчанні фізики.

  3. Методика використання ігрових та проблемних завдань на уроках.

  4. Використання нових педагогічних технологій у навчальному процесі.

  5. Методика організації та роботи шкільних і міжшкільних факультативів.

  6. Методика використання елементів історії предмету під час навчання. Роль вітчизняних учених у розвитку фізичної науки.

  7. Методика підготовки і реалізації лекційно-семінарської системи навчання.

   1. Методика вивчення нового матеріалу укрупненими дидактичними блоками. Методика побудови таких уроків.

   2. Організація роботи з розвитку пізнавальних інтересів учнів під час виконання експерименту.

    1. Методика використання виховних функцій фізики як навчального предмета

    2. Система організації підготовчої роботи з учнями до проведення державної підсумкової атестації.

    3. Методика ознайомлення учнів із досягненнями світової науки та техніки (на прикладі однієї із тем або розділу курсу).

    4. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розв'язування завдань підвищеної складності на факультативних заняттях.

    5. Активізація навчання фізики в старших класах шляхом реалізації принципів та ідей співробітництва.

    6. Науково-методичні підходи до підготовки завдань з контролю знань з фізики.

    7. Методика проведення нестандартних занять з фізики.

    8. Використання елементів проблемного навчання в процесі викладання фізики.

    9. Методика використання елементів розвивального навчання на уроках фізики.

    10. Методика формування прийомів самоконтролю в процесі навчання фізики в старших класах.

    11. Методика здійснення індивідуального підходу у роботі з учнями в процесі викладання фізики.

    12. Дидактичні принципи підготовки і проведення уроку фізики в умовах демократизації і гуманізації школи.

    13. Роль комбінованих задач у шкільному курсі фізики.

    14. Система повторення навчального матеріалу. Організація узагальнюючого повторення навчального матеріалу на уроках фізики.

    15. Профільна диференціація та особливості її впровадження в 10-11 класах.

Підвищення кваліфікації учителів фізики та астрономії

загальноосвітніх навчальних закладів

     1. Основні конструктивні принципи побудови шкільного курсу фізики згідно нової концепції фізичної освіти.

     2. Рівнева диференціація на уроках фізики та астрономії в основній школі.

     3. Профільна диференціація та особливості її впровадження в 10-11 класах.

     4. Перспективний педагогічний досвід учителів фізики шкіл України.

     5. Концепція фізичної освіти в школах України.

     6. Сучасні комп'ютерні засоби та їх роль у навчальному процесі з фізики та астрономії.

     7. Методика здійснення індивідуального підходу в навчанні учнів під час:

а) вивчення нового матеріалу; б) розв'язування задач; в) проведення лабораторних і практичних робіт; г) виконання домашніх завдань; д) астрономічних спостережень.

     1. Методика використання на уроках фізики різнорівневих дидактичних матеріалів.

     2. Методика проведення екскурсій, їх роль у навчанні фізики.

     3. Методика використання ігрових та проблемних завдань на уроках фізики та астрономії.

     4. Використання нових педагогічних технологій у навчальному процесі.

     5. Методика організації та роботи шкільних і міжшкільних факультативів.

     6. Методика використання елементів історії предмету під час навчання. Роль вітчизняних учених у розвитку фізичної та астрономічної науки.

     7. Методика підготовки і реалізації лекційно-семінарської системи навчання.

     8. Методика вивчення нового матеріалу укрупненими дидактичними блоками. Методика побудови таких уроків.

     9. Організація роботи з розвитку пізнавальних інтересів учнів під час виконання фізичного експерименту.

     10. Методика використання виховних функцій фізики як навчального предмета

     11. Система організації підготовчої роботи з учнями до проведення державної підсумкової атестації з фізики та астрономії.

     12. Методика ознайомлення учнів із досягненнями світової науки та техніки (на прикладі однієї із тем або розділу курсу).

     13. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розв'язування завдань підвищеної складності на факультативних заняттях.

     14. Активізація навчання фізики в старших класах шляхом реалізації ідей співробітництва.

     15. Науково-методичні підходи до підготовки завдань з контролю знань з фізики та астрономії.

     16. Методика проведення нестандартних занять з фізики.

     17. Використання елементів проблемного навчання в процесі викладання фізики та астрономії.

     18. Методика використання елементів розвивального навчання на уроках фізики та астрономії.

 1. Методика формування прийомів самоконтролю в процесі навчання фізики.

 2. Методика здійснення індивідуального підходу у роботі з учнями.

 3. Дидактичні принципи підготовки і проведення уроку фізики та астрономії в умовах демократизації і гуманізації школи.

 4. Роль комбінованих задач у шкільному курсі фізики.

 5. Система повторення навчального матеріалу. Організація узагальнюючого повторення навчального матеріалу на уроках фізики.


Каталог: documents -> oippo.php
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
oippo.php -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих
oippo.php -> План роботи роіппо на вересень 2012 р
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
oippo.php -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейсліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка