Робоча навчальна програма


Встановіть основні ознаки політичної системи суспільства як категоріїСторінка6/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.89 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6

2. Встановіть основні ознаки політичної системи суспільства як категорії:

а) має суспільний характер;

б) поширюється на чітко визначене коло суб'єктів;

в) має політичний характер;

г) є структурованою;

д) відображає та врівноважує політичні інтереси;

є) забезпечує можливість соціальних груп приймати участь у здійсненні владних відносин.
3. Назвіть основні структурні елементи політичної системи суспільства в межах широкого підходу до її розуміння:

а) суб'єкти політики;

б) політичні відносини;

в) політичні інститути;

г) політична відповідальність;

д) політичні норми;

г.) політична свідомість;

ж) політична нестабільність.


4. Назвіть основні структурні елементи політичної систем й суспільства в межах вузького підходу до її розуміння:

а) міжнародні організації;

б) держава;

в) політичні партії;

г) благодійні організації;

д) громадянські об'єднання;

ж) трудові колективи;

з) молодіжні організації.


5. Політична система суспільства виконує наступні функції:

а) регулятивну;

б) функцію реагування;

в) функцію дестабілізації;

г) дистрибутивну функцію;

д) соціальну функцію;

є) функцію соціалізації;

ж) функцію адаптації.


6. Політична партія це:

а) об'єднання громадян для задоволення і захисту своїх законних інтересів;

б) зареєстровані; згідно із законом добровільне об'єднання громадян;

в) добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку.


7. Вкажіть основні функції політичних партій:

а) підготовка професійних кадрів до політичної діяльності;

б) формування політичних програм щодо можливого напрямку розвитку суспільства і держави;

в) відображення політичних інтересів певної частини населення;

г) представлення інтересів різних соціальних груп:

д) забезпечення політичного опонування.


8. Назвіть основні особливості правового регулювання положення та діяльності політичних партій:

а) обов'язкова фінансова підтримка політичних партій з боку держави;

б) наявність спеціальних правил легалізації політичних партій;

в) можливість формування політичних партій громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства;

г) наявність законодавчих обмежень стосовно неконституційної діяльності політичних партій, а також порушення законності в їх діяльності;

д) вимоги не суперечливості чинному законодавству установчих документів політичних партій;


9. Назвіть основні особливості статусу держави в політичний системі суспільства:

а) держава виступає як в середині країни так І за її межами від імені та за уповноваженням народу як єдиного законодавчого суб'єкта реалізації народного та національного суверенітетів;

б) держава надає своїм рішенням правової форми;

в) держава володіє монополією на застосування сили, що забезпечується спеціальними органами;

г) держава забезпечує законодавче підґрунтя для діяльності суб'єктів економічної та господарської діяльності;

д) держава є єдиною формою політичної організації населення, яка організує загальнонаціональну волю.


10. Назвіть основні напрямки впливу держави на інші елементи політичної системи суспільства:

а) легалізує діяльність елементів політичної системи суспільства шляхом реєстрації їх документів;

б) контролює рівень законності в діяльності елементів політичної системи суспільства:

в) забезпечує створення нормативної бази функціонування політичної системи суспільства;г) надає засобам громадського впливу юридичного значення.

Перелік питань з дисципліни «Теорія права»

для складання заліку


 1. Підходи до характеристики науки.

 2. Ознаки науки як самостійної категорії.

 3. Класифікація юридичних наук.

 4. Предмет теорії держави і права та його особливості.

 5. Теорія держави І права в системі наук суспільного значення.

 6. Співвідношення держави і права з іншими юридичними науками.

 7. Поняття та ознаки функцій теорії держави і права.

 8. Функції теорії держави і права.

 9. Особливості методологічної функції теорії держави і права.

 10. Поняття та ознаки методу юридичної науки.

 11. Значення методів теорії держави і права.

 12. Принципи наукового пізнання.

 13. Принципи всесторонності та конкретності; співвідношення.

 14. Підходи до класифікації методів юридичної науки.

 15. Класичний підхід до характеристики загальнонаукових методів,

 16. Сутність діалектичного методу дослідження держави І права.

 17. Метафізичний метод дослідження держави І права.

 18. Сучасний підхід до класифікації загальнонаукових методів дослідження держави і права.

 19. Спеціально-наукові методи дослідження держави і права.

 20. Поняття та структура суспільства.

 21. Поняття та ознаки влади.

 22. Характеристика додержавного суспільства.

 23. Причини виникнення держави.

 24. Співвідношення державної та суспільної влади.

 25. Підходи до визначення взаємодії державної та політичної влади.

 26. Співвідношення державної та політичної влади.

 27. Поняття та ознаки громадянського суспільства.

 28. Держава та громадянське суспільство.

 29. Підходи до визначення сутності держави.

 30. Національний аспект сутності держави.

 31. Поняття та значення типології держав.

 32. Формаційний підхід до типології держав.

 33. Цивілізаційний підхід до типології держав.

 34. Основні ознаки держави.

 35. Суверенітет як ознаки держави.

 36. Поняття держави.

 37. Поняття та ознаки механізму держави.

 38. Структура механізму держави.

 39. Поняття та структура апарату держави,

 40. Поняття та ознаки органу держави.

 41. Підходило класифікації органів держави.

 42. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої влади.

 43. Загальнотеоретична характеристика органік виконавчої влади.

 44. Загальнотеоретична характеристика органів судової влади.

 45. Органи держави та місцевого самоврядування: співвідношення.

 46. Поняття і ознаки місцевого самоврядування.

 47. Органи держави та місцевого самоврядування відмінні риси.

 48. Характерні риси особи.

 49. Співвідношення категорій людина, особа, громадянин.

 50. Поняття і елементи правового статусу.

 51. Критерії класифікації правового статусу.

 52. Правовий статус особи та громадянина: спільні риси.

 53. Правовий статус особи та громадянина: відмінні риси.

 54. Об'єктивне та суб'єктивне право: ознаки та спільні риси.

 55. Об'єктивне та суб'єктивне право: відмінності.

 56. Види суб'єктивних прав за сферами суспільних відносин.

 57. Види прав за еволюцією розвитку.

 58. Критерії класифікації суб'єктивних прав,

 59. Права людини і громадянина: відмінності.

 60. Гарантії прав за практичним спрямуванням.

 61. Гарантії прав за характером.

 62. Гарантії прав за особливостями правового статусу.

 63. Поняття та елементи форми держави.

 64. Форма державного правління як елемент форми держави,

 65. Порівняльна характеристика монархіста республіки.

 66. Форма державного устрою як елемент форми держави.

 67. Характеристика простої за формою устрою держави.

 68. Характеристика складної за формою устрою держави.

 69. Характеристика федеративної держави.

 70. Політичний режим як елемент форми держави.

 71. Демократичний політичний режим.

 72. Антидемократичний політичний режим.

 73. Поняття та ознаки функцій держаки.

 74. Значення функцій держави.

 75. Функції та завдання держави: спільні риси.

 76. Функції та завдання держави: відмінності.

 77. Критерії класифікації функцій держави.

 78. Види функцій держави за територією.

 79. Функції держави за призначенням для суспільства.

 80. Функції держави за функціональним призначенням державних органів.

 81. Правові форми реалізації функцій держави.

 82. Неправові (фактичні) форми реалізації функцій держави.

 83. Методи реалізації функцій держави за ступенем визначеності прав і обов'язків суб'єктів.

 84. Методи реалізації функцій держави за способом розподілу прав і обов'язків та за змістом.

 85. Поняття та структура політичної системи суспільства.

 86. Функції політичної системи суспільства,

 87. Політичні партії як елемент політичної системи суспільства.

 88. Держава як елемент політичної системи суспільства,

 89. Держава та інші елементи політичної системи суспільства,

 90. Етапи становлення ідеї правової держави.

 91. Ознаки правової держави.

 92. Ознаки соціальної держави.

 93. Шляхи формування правової держави в Україні.

 94. Концепції держави, що базуються на ліберальному і неоліберальному підході до визначення ролі держави у соціально-економічній сфері життя суспільства.

 95. Концепції держави, що базуються на етатиському підході до визначення ролі держави у соціально-економічній сфері життя суспільства.

 96. Концепції держави, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади.

 97. Концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади.
Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка