Робоча навчальна програма з дисципліни основи медсестринстваСкачати 157.54 Kb.
Сторінка1/43
Дата конвертації21.09.2022
Розмір157.54 Kb.
#93491
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Osnovi-medsestrinstva-pislya-9-klasu
625735.pptx, ПВ

Генічеське медичне училище
Херсонської обласної ради

ЗАТВЕРДЖУЮ


Заступник директора з навчальної роботи
_______________________А.М.Грекова
«_____» ___________________20_____р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ Основи медсестринства


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 охорона здоров'я


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 медсестринство


СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "Сестринська справа"


ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ молодший спеціаліст


ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ 3


ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН НА ПРЕДМЕТ 248


З НИХ: ТЕОРІЯ 30


ПРАКТИКА 248


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА 150

ІСПИТ (семестр) ІІ


ЗАЛІК (семестр) _________________________________________________


Програма складена відповідно до навчальної програми дисциплін, затвердженої в 2011 р.


Навчальний план 2011 р.


Складена викладачем Рогозіна О.П.


Розглянуто і схвалено на засіданні


предметної (циклової) комісії
_____________________________
«____» _______________ 20 ___р.
Протокол № _________
Голова П(Ц)К _________________


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму з дисципліни “Основи медсестринства” складено для вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації відповідно до галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 223 медсестринство затвердженого МОН та МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів (2011 р.).


На вивчення курсу відводиться — 428 год; з них: 30 год — теоретичні заняття, 248 год — практичні заняття та 150 год — самостійна робота.
Загальною метою вивчення цього предмета є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь при здійсненні медсестринського процесу.
Програма містить чотири розділи, послідовне вивчення яких формує у майбутніх медичних сестер холістичне бачення своєї майбутньої професії.
Завдання розділу «Вступ до предмета “Основи медсестринства”. “Медсестринські теорії і процес”» — вивчити історію та філософію медсестринської справи в нашій країні і за кордоном, різні моделі медсестринської справи і засвоїти медсестринський процес, а також навчити студентів техніці спілкування та методиці медсестринської педагогіки.

Формування власного погляду на професію, ознайомлення з моральними концепціями, принципами й традиціями медсестринської справи дасть змогу студентам краще зрозуміти сутність майбутньої професії.


Заняття з філософії медсестринської справи рекомендується проводити у формі ділових ігор, під час яких студенти повинні самостійно розкрити зміст основних етичних елементів філософії медсестринської справи.
Медсестринський процес розглядається як метод організації та надання догляду за пацієнтом, спрямований на задоволення фізичних, психологічних і соціальних потреб людини, сім’ї та суспільства.
Ознайомлення студентів з медсестринським процесом має починатися з першого семестру, оскільки медсестринський процес виховує у студентів здатність до чіткого розуміння проблем пацієнта і самостійного прийняття рішень у межах своєї компетенції; є серед основних практичних умінь медичної сестри і навчає навичкам спілкування. Заняття рекомендується проводити переважно в кабінетах доклінічної практики шляхом моделювання клінічних ситуацій.
Завдання розділу “Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка” — набути уміння та навички виконання різних медсестринських маніпуляцій. Рекомендується приділяти увагу не лише оволодінню маніпуляційною технікою, а й майстерності спілкування медичної сестри з пацієнтами та їх оточенням, навчанні пацієнта та (або) членів його сім’ї необхідним навичкам догляду в домашніх умовах.
Враховуючи, що дисципліна “Основи медсестринства” є початковим етапом навчання, то щоб виключити ризик для здоров’я пацієнта, програма передбачає в основному фантомний цикл. Оснащення кабінетів доклінічної практики має відображати реальні умови та імітувати робоче місце медичної сестри.
Студенти відпрацьовують одне на одному маніпуляції в тому разі, якщо

останні не супроводжуються ризиком для здоров’я або не зачіпають почуття власної гідності (наприклад, заходи особистої гігієни, годування пацієнта, транспортування, відпускання найпростіших фізіотерапевтичних процедур тощо).


Обговорення медсестринських втручань при можливих проблемах пацієнта сприяє формуванню професійного мислення при оволодінні медсестринськими маніпуляціями, дає студентам змогу уникнути хибного уявлення про медсестринську діяльність як механічне виконання завдань, закріплює знання, уміння та навички, об’єднуючи їх у гнучку систему догляду.
Розділ “Основи санології” висвітлює основні принципи здорового способу життя, можливості втручання медичної сестри задля зміцнення здоров’я хворого та збереження здоров’я здорових людей.
Розділ “Підсумкова практика” передбачає проведення практичних занять в умовах відділень лікувально-профілактичних закладів та практичної діяльності студента під керівництвом викладача основ медсестринства. Студенти щоденно відпрацьовують практичні навички, передбачені програмою, виконують лікарські призначення, ведуть робочі щоденники та медсестринську документацію.
Застосовуючи активні форми навчання при викладанні дисципліни (індивідуальні завдання, тести, створення та розв’язання проблемних ситуацій, ділові ігри тощо), доцільно застосовувати різні форми самостійної роботи, які формують санітарно-освітнє мислення майбутнього фахівця, спонукають до самостійного набуття знань, умінь та навичок.
Під час навчання слід акцентувати увагу на основних наказах та інструктивних документах МОЗ України, сучасному стані захворюваності в регіоні, Україні та світі, необхідності гарантувати інфекційну безпеку медичного персоналу.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: • теорію і філософію медсестринської справи;

 • основні потреби людини;

 • роль медичної сестри у збереженні індивідуального та громадського здоров’я;

 • структуру лікувально - профілактичних закладів;

 • функціональні обов’язки медсестри стаціонару;

 • основні види медичної документації приймального і соматичного відділень, правила їх оформлення;

 • визначення поняття медсестринської справи, її основні функції;

 • історію розвитку і становлення медсестринської справи;

 • роль медичної сестри, як спеціаліста в системі охорони здоров’я, її основні завдання, права та обов’язки;

 • визначення санітарно - протиепідемічного режиму, його призначення, засоби досягнення;

 • види і методи дезінфекції та стерилізації, їх характеристики;

 • лікувально - охоронний режим: визначення, шляхи забезпечення;

 • основні принципи лікувального харчування;

 • особливості спостереження і догляду за пацієнтами в гарячці;

 • особливості спостереження і догляду за пацієнтами з порушеннями функціонального стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечової системи;

 • догляд за тяжкохворими та агонуючими;

 • основні методи лабораторних досліджень, їх принципи, підготовку пацієнтів до лабораторного обстеження;

 • характеристику рентгенологічного та ендоскопічного методів дослідження, особливості підготовки пацієнта до обстеження за допомогою цих методів;

 • основи санології;

 • необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику;

 • характеристику етапів медсестринського процесу;

 • чинні накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, Головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій України.
Скачати 157.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка