Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Будівельне матеріалознавство" для спеціальності 092601- гідротехнікаСкачати 466.89 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації30.01.2017
Розмір466.89 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

_________________В.П.Руденко
“__1___” 09 2011 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Будівельне матеріалознавство”

для спеціальності – 6.092601- Гідротехніка

Факультет географічний

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Норматив-ні дані

Форма навчанняКурс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських

(год.)


Лабораторних

(год.)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год.)Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)Заліки

(семестр)Екзамен

(семестр)Денна


3

5

108

3

34
34
40
5

Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти

за професійним спрямуванням „Водопостачання та водовідведення”

Робоча програма складена Шевчуком Юрієм Федоровичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол №__1___ “__30__” серпня 2011 р.

Завідувач кафедри ___________________ Ющенко Ю.С.

Схвалено методичною радою географічного факультету“_1___” вересня 2011 р.
Голова методичної ради

географічного факультету ____________________ Цепенда М.В.   1. 1.Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовкибакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.0926/01/4.07

 • Назва напряму - “Водні ресурси”

 • Спеціальність, для якої читається курс – Гідротехніка

 • Кількість кредитів - 3

 • Загальна кількість годин - 108

 • Кількість годин на тиждень – 3, з них – 2 години лекцій на тиждень, 1 година – лабораторні роботи

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “Водопостачання та водовідведення”

 • Семестр, в якому читається – 5

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь і знань раціонального застосування сучасних будівельних матеріалів та виробів при зведенні і експлуатації елементів водогосподарських мереж та споруд.

Перелік основних знань, умінь і навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу:

в складі групи фахівців проектного відділу в умовах спеціально обладнаного робочого місця: враховуючи конструкцію та параметри елементів водогосподарських мереж та споруд, правильно оцінити характер роботи та умови експлуатації матеріалу у конструкції чи споруді, користуючись нормативними документами, визначити ступінь агресивного впливу середовища; знаючи характер роботи та умови експлуатації, встановити вимоги до будівельного матеріалу чи виробу за комплексом нормованих показників якості; вибрати оптимальний будівельний матеріал чи виріб, використовуючи варіантний метод порівняння з метою забезпечення заданої якості, довговічності та надійності елементів водогосподарських об'єктів при найбільшому ресурсозбереженні; визначити оптимальні умови застосування будівельних матеріалів і виробів;

в умовах виробничої діяльності: керуючись вимогами нормативних документів та знаннями про склад, структуру і властивості будівельних матеріалів і виробів, організувати їх приймання, зберігання та використання при спорудженні, експлуатації чи ремонті водогосподарських об'єктів; користуючись проектно-технологічною документацією, нормативними документами за допомогою відповідних приладів і методик визначити показники якості та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів і виробів та встановити їх відповідність нормованим вимогам і умовам експлуатації; користуючись відповідними методами та інструментами, оцінити фактичні умови експлуатації та їх вплив на надійність і довговічність будівельного матеріалу, виробу чи конструкції; відповідно до вимог нормативних документів забезпечити дотримання заходів охорони праці та навколишнього середовища при застосуванні будівельних матеріалів і виробів;

та знати: вимоги нормативних документів до будівельних матеріалів і виробів, які застосовуються при спорудженні, експлуатації чи ремонті водогосподарських об'єктів; взаємозв'язок складу, структури та властивостей матеріалу та методи керування ними; характеристику та сферу застосування сучасних будівельних матеріалів і виробів; методи визначення показників якості будівельних матеріалів і виробів; заходи техніки безпеки, охорони праці та навколишнього середовища при застосуванні будівельних матеріалів і виробів; користуючись проектно-технологічною документацією, нормативними документами за допомогою відповідних приладів і методик визначити показники якості та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів і виробів та встановити їх відповідність нормованим вимогам і умовам експлуатації; користуючись відповідними методами та інструментами, оцінити фактичні умови експлуатації та їх вплив на надійність і довговічність будівельного матеріалу, виробу чи конструкції;
Кількість годин, відведених на лекції - 34, лабораторні заняття – 34

 • Форми і методи навчання: лекції, лабораторні роботи,самостійна робота.

 • Вид підсумкового контролю – екзамен
   1. 2.ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Будівельне матеріалознавство”

Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності тип поточного контролю

К-сть

балів


ІндЗ

(за вибором)К-сть

балів


Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Модуль 1.Знати

Основні властивості будівельних матеріалів та виробівВміти

Використовувати для вибору необхідних матеріалів та вирішення задач і розрахунківНЕ1.1 (Лекція)

Розвиток виробництва будівельних матеріалів та їх основні властивості.Фізичні властивості.

Фізико-механічні властивості. Фізико-хімічні властивості. Хімічні і технологічні властивості. Спеціальні та експлуатаційні властивості.

Сучасні методи контролю якості та досліджень будівельних матеріалів та виробів


2


Письмовий контроль


4Реферат

2

6

Знати

Властивості будматеріалівВміти

Визначати густину як рідких так і твердих та сипучих будматеріалівЛабораторна робота №1 Визначення густини


Середню густину визначають не менше ніж на трьох зразках правильної геометричної форми з мінімальним розміром 50 мм.


10

Захист лабораторної

22

Знати

основні властивості та пороки деревини.Вміти

Вибрати необхідну породу деревини для конкретних цілей
НЕ1.2 (Лекція)

Матеріали та вироби з деревини.Лісові ресурси України. Будова і основні властивості деревини. Пороки деревини.

Матеріали та вироби з деревини та їх відходів.2


 • Усне опитування

22

Знати

Властивості будматеріалівВміти

Визначати об’ємну вагу як сипучих так і твердих будматеріалівЛабораторна робота №2

Визначення об'ємної вагиВизначення оємної вагт для зразків:

-правильної;

-неправильної геометричної форми та для сипучих матеріалів6Знати

Основні гірські породи і мінерали, що використовуються для виробництва будматеріалівВміти

Відрізняти гірські породи від мінералів та їх використання для необхідних цілейКаталог: res -> geo -> robociprog -> ushenko
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи геоекології Для спеціальностей 6
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Санітарно-технічне обладнання будов" для спеціальності 092601- гідротехніка
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
ushenko -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрографія України
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічної токсикології
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрооснови гідротехніки та меліорації
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічного підприємництва
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Водовідведення" для спеціальності 092601- гідротехніка
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка