Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрооснови гідротехніки та меліорації


Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконанняСторінка2/2
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.67 Mb.
#12657
ТипРобоча програма
1   2

3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


п/п

Тема

Завдання самостійної роботиГідротехнічне будівництво та інженерні споруди

Гідротехнічні розрахунки1.Завдання розрахунків

2.Загальна характеристика гідротехнічних споруд

3.Класифікація

4.Завдання та умови проектування

Гідротехнічні споруди на меліоративних і гідроенергетичних системах

1.Шлюзи

2.Водопровідні споруди

3.З'єднувальні споруди
Кришевидні і розбірні затвори

1..Кришевидні

2. Розбірні затвори

Водосховищні греблі

1.Споруди при земляних греблях

2.Стійкість земляних гребель

3.Залізобетонні багатоопорні греблі
Тимчасові греблі

1.Тимчасові греблі

2.Застосування тимчасових гребель

3.Найпростіші греблі із каміння

4.Найпростіші греблі із лісових матеріалів

Відстійники

1.Конструкції відстійників

2.Проектування і розрахунок відстійників

3.Промивання відстійників
Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

1.Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

2.Розвиток меліорацій на Україні в передвоєнні та післявоєнні роки.

3.Сучасний стан меліоративного будівництва.
Гідролісомеліорація


1.Потреби в меліорації та її ефективність.

2.Норми осушення. 3.Лісоосушуючі системи: регулююча сітка при різних видах грунтового живлення, захисна сітка, провідна (транспортуюча) сітка. 4.Лісогосподарські заходи.

Системи машинного осушення

1.Споруди на осушувальних системах: гирла каналів, оглядові колодязі, шлюзи-регулятори, колодязі-поглиначі.

2.Експлуатація осушувальних систем.

3.Використання меліоративних земель.

4.Осушувально-зволожувальні системи.

Регулювання русел рік

1.Розчищення русла від чагарниково-деревної рослинності.і великого каміння;

2.Поглиблення і розширення русла.

3.Способи виправлення закрутів та меандр річки

4.Будівництво дамб, гребель та напівгребель в руслі річки для посилення динамічності потоку води

Зволожувальні меліорації

Кліматичні меліорації1.Зрошення із ставків та водосховищ.

2.Методи зрошення

3.Лиманне зрошення.

4. Способи зрошення

5.Значення кліматичних меліорацій.

6.Шляхи і методи меліорації клімату.

Земельні меліорації

Агролісомеліорації1.Способи і методи земельних меліорацій.

2.Рекультивація земель.

3.Вплив земельних меліорацій на продуктивність грунтів.

4.Заходи боротьби з водною ерозією і сучасними ерозійними процесами в горах.

5.Вплив рельєфу на рорзміщення лісосмуг.

6.Агролісомеліоративне районування території.

7.Особливості лісонасаджень на зрошувальних та осушувальних землях.

8.Захисні лісонасадження пасовищ.4. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань)


 1. Історія розвитку гідротехнічного будівництва.

 2. Світова практика створення водосховищ.

 3. Механічне обладнання гребель.

 4. Гідравлічний удар. Засоби запобігання гідравлічного удару.

 5. Розвиток судноплавства в Україні. Внутрішні водні шляхи України.

 6. Особливі схеми використання водної енергії. Дериваційні ГЕС.

 7. Боротьба з ерозією та яроутворенням.

 8. Відкрита і закрита регулюючі мережі. Осушення з механічним підйомом води.

 9. Болота, заболочені та мінеральні перезволожені землі, їх типи; вплив геоморфологічних умов на їх утворення.

 10. Використання меліоративних земель.

 11. Рисові зрошувальні системи: їх особливості розмішення та типи в межах України, режим зрошення.

 12. Способи зрошення окультурених пасовищ

 13. Зрошення стічними водами: господарсько-побутовими і промисловими стоками та стоками тваринницьких ферм.

 14. Наукові і техніко-економічні основи проектування зрошувальних систем.

 15. Агротехнічні основи раціонального використання осушених земель.

 16. Види снігових меліорацій, снігозатримання та снігонагромадження, прискорення та сповільнення танення снігу

 17. Визначення норм водоспоживання для окремих територій України.

 18. Структурні та хімічні меліорації.

 19. Меліорація ярково-балкових територій.

 20. Руслові і донні споруди: дамби-перемички, донні запруди, протиерозійні стави.

 21. Протизсувні і протиселеві меліорації.

 22. Охорона природи при меліорації Полісся.

 23. Протиерозійні заходи на меліорованих землях.

 24. Геоморфологічні передумови комплексного природно-меліоративного районування західних областей України.

 25. Проектування осушувальних і зрошувальних систем на Україні.

Вимоги до написання реферату:

обсяг – 9-10 сторінок друкованого тексту, 1. 1-ша сторінка – титульна;

 2. 2-га сторінка – зміст;

 3. 3-тя сторінка – вступ;

 4. 4-7-ма сторінки – виклад матеріалу;

 5. 8-ма сторінка – висновки;

 6. 9-та сторінка – список використаної літератури;

посилання у тексті ([порядковий номер у списку літератури; сторінка, з якої процитовано])
Вимоги до написання доповіді:

 1. 1-2 сторінки друкованого тексту;

 2. наявність постановки проблеми та висновків.

5. Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


Модуль контроль 1

 1. Що вивчає гідротехніка? Назвіть основні завдання гідротехніки.

 2. Гідротехніка як наука. Історія розвитку гідротехніки.

 3. Галузі водного господарства . Завдання гідрологів в області гідротехніки.

 4. Поняття про гідротехнічні споруди та їх класифікація.

 5. Назвіть особливості гідротехнічних споруд.

 6. Охарактеризуйте основні елементи флютбетів.

 7. Назвіть основне призначення і особливості будови понуру та водобою.

 8. Що таке рисберма? Будова і призначення.

 9. Греблі. Класифікація гребель.

 10. Земляні греблі. Їх особливості та застосування.

 11. Види земляних насипних гребель .

 12. Бетонні і залізобетонні греблі. Конструктивні особливості та використання.

 13. Гравітаційні греблі

 14. Полегшені гравітаційні греблі

 15. Аркові та контрфорсні греблі

 16. Назвіть основні структурні елементи судноплавного шлюзу.

 17. Назвіть основну схему розрахунку фільтрації через тіло греблі.

 18. Гідротехнічні споруди, що використовуються для добування електроенергії

 19. Потужність та енергія річкового потоку.

 20. Обладнання гідроелектростанцій. Типи турбін та їх всановлення на ГЕС

 21. Охарактеризуйте гідротехнічні споруди ГАЕС та ПЕС?.

 22. Назвіть основні схеми компоновки споруд на ГЕС.

 23. Що таке дериваційна ГЕС? Особливості застосування, компоновки

 24. Річкові порти та їх гідротехнічні споруди

 25. Гідротехнічні споруди на внутрішніх водних шляхах.

 26. Охарактеризуйте вплив гідротехнічного будівництва на рибне господарство.

 27. Рибопропускні споруди

 28. Назвіть умови та види водного транспортування лісу.

 29. Лісосплав. Дайте оцінку його впливу на річкову екосистему

 30. Регулюючі споруди. Струмененапрямні та берегоукріплюючі споруди.

 31. Регулюючі споруди: огороджуючі дамби

 32. Назвіть матеріали для регулюючих споруд.

 33. Способи і схеми водопостачання промислових підприємств.

 34. Шляхові роботи для регулювання судноплавних річок.

 35. Вплив гідроспоруд на оточуюче середовище


Модуль контроль 2

  1. Термін “меліорація”. Класифікація меліорацій.

  2. Меліоративний фонд України.

  3. Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

  4. Розвиток меліорацій на Україні в передвоєнні, післявоєнні роки.

  5. Сучасний стан меліоративного будівництва.

  6. Основні аспекти і методи меліоративно-геоморфологічних досліджень.

  7. Болота, заболочені та мінеральні перезволожені землі, їх типи; вплив геоморфологічних умов на їх утворення.

  8. Причини заболочення територій.

  9. Торфи і сапропелі: склад, структура, фізичні і механічні властивості.

  10. Болотні та заболочені грунти, їх типи; поділ за ступенем оглеєння.

  11. Типи водного живлення.

  12. Методи і способи осушення земель в залежності від типів водного живлення.

  13. Режим осушення.

  14. Геоморфологічні методи визначення водного живлення.

  15. Водні меліорації.

  16. Геоморфологічні передумови зрошення і осушення.

  17. Види Осушувальних систем.

  18. Регулююча сітка осушувальної системи.

  19. Захисна сітка осушувальної системи.

  20. Транспортуюча сітка осушувальної системи.

  21. Вплив геоморфологічних умов на розміщення осушувальної сітки.

  22. Водоприймачі осушувальної системи.

  23. Системи машинного осушення.

  24. Осушувально-зволожувальні системи.

  25. Гідролісомеліорація.

  26. Протипаводкові меліорації.

  27. Види затоплення територій.

  28. Обваловування: типи дамб.

  29. Вплив характеру рельєфу долин рік на будівництво дамб та шлюзів-регуляторів.

  30. Регулювання русел рік.

  31. Заходи, що впливають на розвантаження руслового потоку.

  32. Зрошувальні меліорації.

  33. Основні типи зрошувальних систем.

  34. Способи зрошення.

  35. Зрошувальна сітка.

  36. Вплив рельєфу на характер розміщення зрошувальної сітки.

  37. Зволожувальні меліорації, їх методи.

  38. Кліматичні меліорації, їх. значення.

  39. Снігові меліорації, їх види.

  40. Роль рельєфу місцевості.

  41. Обводнювальні медіорації.

  42. Визначення норм водоспоживання для окремих територій України.

  43. Меліорація солонців.

  44. Земельні меліорації.

  45. Рекультивація земель.

  46. Вплив земельних меліорацій на продуктивність грунтів.

  47. Культуртехнічні меліорації.

  48. Структурні меліорації: землювання, торфування, використання сапропелей, кольматування.

  49. Хімічні меліорації: вапнювання, гіпсування, кислування, використання хімічних меліорантів.

  50. Агролісомеліорації. Вплив рельєфу на рорзміщення лісосмуг.

  51. Фіто- і зоомеліорації.

  52. Меліорація ярково-балкових територій.

  53. Протиерозійні гідротехнічні споруди.

  54. Протизсувні меліорації.

  55. Зсувонебезпечні райони території України.

  56. Протиселеві меліорації.

  57. Селенебезпечні райони території України.

  58. Меліорації і охорона малих річок.

  59. Природоохоронні зони та прибережні смуги малих річок.

  60. Геоморфологічні передумови комплексного природно-меліоративного районування західних областей України.

  61. Основні проблеми меліоративної геоморфології.

  62. Сучасні проекти меліоративних систем.

  63. Проектування осушувальних і зрошувальних систем на Україні.


Підсумковий контроль

 1. Що вивчає гідротехніка? Назвіть основні завдання гідротехніки.

 2. Гідротехніка як наука. Історія розвитку гідротехніки.

 3. Галузі водного господарства . Завдання гідрологів в області гідротехніки.

 4. Поняття про гідротехнічні споруди та їх класифікація.

 5. Назвіть особливості гідротехнічних споруд.

 6. Охарактеризуйте основні елементи флютбетів.

 7. Назвіть основне призначення і особливості будови понуру та водобою.

 8. Що таке рисберма? Будова і призначення.

 9. Греблі. Класифікація гребель.

 10. Земляні греблі. Їх особливості та застосування.

 11. Види земляних насипних гребель .

 12. Бетонні і залізобетонні греблі. Конструктивні особливості та використання.

 13. Гравітаційні греблі

 14. Полегшені гравітаційні греблі

 15. Аркові та контрфорсні греблі

 16. Назвіть основні структурні елементи судноплавного шлюзу.

 17. Назвіть основну схему розрахунку фільтрації через тіло греблі.

 18. Гідротехнічні споруди, що використовуються для добування електроенергії

 19. Потужність та енергія річкового потоку.

 20. Обладнання гідроелектростанцій. Типи турбін та їх всановлення на ГЕС

 21. Охарактеризуйте гідротехнічні споруди ГАЕС та ПЕС?.

 22. Назвіть основні схеми компоновки споруд на ГЕС.

 23. Що таке дериваційна ГЕС? Особливості застосування, компоновки

 24. Річкові порти та їх гідротехнічні споруди

 25. Гідротехнічні споруди на внутрішніх водних шляхах.

 26. Охарактеризуйте вплив гідротехнічного будівництва на рибне господарство.

 27. Рибопропускні споруди

 28. Назвіть умови та види водного транспортування лісу.

 29. Лісосплав. Дайте оцінку його впливу на річкову екосистему

 30. Регулюючі споруди. Струмененапрямні та берегоукріплюючі споруди.

 31. Регулюючі споруди: огороджуючі дамби

 32. Назвіть матеріали для регулюючих споруд.

 33. Способи і схеми водопостачання промислових підприємств.

 34. Шляхові роботи для регулювання судноплавних річок.

 35. Вплив гідроспоруд на оточуюче середовище

 36. Термін “меліорація”. Класифікація меліорацій.

 37. Меліоративний фонд України.

 38. Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

 39. Розвиток меліорацій на Україні в передвоєнні, післявоєнні роки.

 40. Сучасний стан меліоративного будівництва.

 41. Основні аспекти і методи меліоративно-геоморфологічних досліджень.

 42. Болота, заболочені та мінеральні перезволожені землі, їх типи; вплив геоморфологічних умов на їх утворення.

 43. Причини заболочення територій.

 44. Торфи і сапропелі: склад, структура, фізичні і механічні властивості.

 45. Болотні та заболочені грунти, їх типи; поділ за ступенем оглеєння.

 46. Типи водного живлення.

 47. Методи і способи осушення земель в залежності від типів водного живлення.

 48. Режим осушення.

 49. Геоморфологічні методи визначення водного живлення.

 50. Водні меліорації.

 51. Геоморфологічні передумови зрошення і осушення.

 52. Види Осушувальних систем.

 53. Регулююча сітка осушувальної системи.

 54. Захисна сітка осушувальної системи.

 55. Транспортуюча сітка осушувальної системи.

 56. Вплив геоморфологічних умов на розміщення осушувальної сітки.

 57. Водоприймачі осушувальної системи.

 58. Системи машинного осушення.

 59. Осушувально-зволожувальні системи.

 60. Гідролісомеліорація.

 61. Протипаводкові меліорації.

 62. Види затоплення територій.

 63. Обваловування: типи дамб.

 64. Вплив характеру рельєфу долин рік на будівництво дамб та шлюзів-регуляторів.

 65. Регулювання русел рік.

 66. Заходи, що впливають на розвантаження руслового потоку.

 67. Зрошувальні меліорації.

 68. Основні типи зрошувальних систем.

 69. Способи зрошення.

 70. Зрошувальна сітка.

 71. Вплив рельєфу на характер розміщення зрошувальної сітки.

 72. Зволожувальні меліорації, їх методи.

 73. Кліматичні меліорації, їх. значення.

 74. Снігові меліорації, їх види.

 75. Роль рельєфу місцевості.

 76. Обводнювальні медіорації.

 77. Визначення норм водоспоживання для окремих територій України.

 78. Меліорація солонців.

 79. Земельні меліорації.

 80. Рекультивація земель.

 81. Вплив земельних меліорацій на продуктивність грунтів.

 82. Культуртехнічні меліорації.

 83. Структурні меліорації: землювання, торфування, використання сапропелей, кольматування.

 84. Хімічні меліорації: вапнювання, гіпсування, кислування, використання хімічних меліорантів.

 85. Агролісомеліорації. Вплив рельєфу на рорзміщення лісосмуг.

 86. Фіто- і зоомеліорації.

 87. Меліорація ярково-балкових територій.

 88. Протиерозійні гідротехнічні споруди.

 89. Протизсувні меліорації.

 90. Зсувонебезпечні райони території України.

 91. Протиселеві меліорації.

 92. Селенебезпечні райони території України.

 93. Меліорації і охорона малих річок.

 94. Природоохоронні зони та прибережні смуги малих річок.

 95. Геоморфологічні передумови комплексного природно-меліоративного районування західних областей України.

 96. Основні проблеми меліоративної геоморфології.

 97. Сучасні проекти меліоративних систем.

 98. Проектування осушувальних і зрошувальних систем на Україні.6. Література до дисципліни

Основна література

 1. Бадаев Л.И., Бейлин Д.Х., Беликов М.П. и др. Справочник “Мелиорация и водное хозяйство” - М.:Колос.-1984.

 2. Гагошидзе М.С. Селевые явления и борьба с ними. - Тбилиси,1970.

 3. Ельцов Е.И. Справочник по проведению культуртехнических работ. - М.: Московский рабочий,1981.

 4. Ивицкий А.И. Основы проектирования и расчетов осушительных и осушительно-увлажнительных систем. Минск:Ураджай.1988.

 5. Логгинов Б.И., Стройная С.А. Рекомендации по размещению и технологии выращивания защитных лесных насаждений на орошаемых землях южно-степных районов Украины и РСФСР. -Киев,1985.

 6. Маслов Б.С., Минаев И.В. Мелиорация и охрана природы. - М.:Россельхозиздат,1985.

 7. Маслов Б.С., Минаев И.В., Губер К.В. Справочник по мелиорации. - М.: Росагропромиздат,1989. -384 с.

 8. Багрова З.А., Кирюшкин В.Н. К вопросу о взаемосвязи болот с рельефом, четвертичными отложениями и новейшими тектоническими отложениями. Доклады АН СССР, 1964, т.154, № 2.

 9. Герасимов И.П. Научные проблемы мониторинга окружающей среды. Изв. АН СССР, сер.геогр., 1975, № 5.

 10. Зайдельман Ф.Р. Режим и условия мелиорации заболоченных почв. М., 1975.

 11. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. М., 1971.

 12. Кирюшкин В.Н., Стариченков И.П. Влияние геолого-геоморфологических условий на формирование болот. Л., 1967.

 13. Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственная мелиорация М., 1988.

 14. Костяков А.Н. Основы мелиорации. М., 1960;

 15. Костяков А.Н. Основы мелиорации. М., 1961.

 16. Маттис Г.Я.,Павловский Е.С. и др. Справочник агролесомелиоратора. - М.:Лесная промышленность,1984.

 17. Мелиорация на Украине. К., 1985;

 18. Мелиорация на Украине. Развитие и перспективы, технический прогресс, эффективность // под ред. К.А.Гаркуши. К., “Урожай”, 1985.

 19. Палиенко Э.Т.Поисковая и инженерная геоморфология. К.,1978.

 20. Почвозащитное земледелие на склонах / под ред.Каштанова А.Н. - М.:Колос,1983.

 21. Сабо Е.И., Иванов Ю.Н.,Шатилло Д.А. Справочник гидролесомелиоратора. - М.:Лесная промышленность,1981.

 22. Сельськохозяйственные гидротехнические мелиорации / Под ред.Маркова Е.С. - М.:Колос,1981.

 23. Симонов Ю.Г.,Кружалин В.И.Инженерная геоморфология. М.,1993.

 24. Сомова В.И. Методики комплексного природно-мелиоративного районирования. - Сб.: Вопросы географии, 1978, № 107.

 25. Структурная мелиорация торфяно-болотных почв /Составитель Белковский В.И. - М.:Колос,1973.

 26. Толстихин Н.И. Рельеф и распределение подземных вод. Изв. Всесоюзн.геогр.общ-ва, 1947, № 5.

 27. Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование. Л., 1972.

 28. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел. – Чернівці: Рута, 2005. – 320 с.


Додаткова література

  1. Вишневський В.І. Районування території України за особливостями використання річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.-2003.-Т.5.-С.42-49.

  2. Кравчук М.І, Молдованов А.І Основи гідротехніки. К.:Обереги, 1998.-265 с.

  3. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6. Украина и Модавия. –Вып.1. –Л.:Гидрометеоиздат, 1969.-884 с.

  4. Романенко В.Д. Основи гідроекології. К.:Обереги.2000.-650 с.

  5. Строительные нормы и правила. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования. СниП 2.06.01-86.М.:Стройиздат,1989.

  6. Субботин А.С. Основы гидротехники Л.:Гидрометеоиздат, 1983. -318 с.

  7. Швебс Г.І, Єгошин М.І. Каталог річок і водойм України. Навчально-довідковий посібник /За ред Є.Д.Гопченка. Одеса: “Астропринт”. 2003.-390 с.Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою
ECTS та національною шкалою


Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

(зараховано)

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

82 – 89 балів /В

(зараховано)

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

добре”

75 – 82 балів /С

(зараховано)

Студент добре володіє матеріалом, але допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну якість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

69 – 74 бали /D

(зараховано)

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

задовільно”

60 – 69 бали /E

(зараховано)

Володіючи програмним матеріалом курсу на достатньому рівні, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX
(не зараховано)

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.Пакет

комплексних контрольних робіт

з курсу


«Гідрооснови гідротехніки та меліорації»

Варіант 1 1. Що вивчає гідротехніка? Назвіть основні завдання гідротехніки.

 2. Назвіть основну схему розрахунку фільтрації через тіло греблі.

 3. Шляхові роботи для регулювання судноплавних річок.

Варіант 2 1. Гідротехніка як наука. Історія розвитку гідротехніки.

 2. Гідротехнічні споруди, що використовуються для добування електроенергії.

 3. Вплив гідроспоруд на оточуюче середовище.

Варіант 3 1. Галузі водного господарства . Завдання гідрологів в області гідротехніки.

 2. Потужність та енергія річкового потоку.

 3. Hазвіть основні завдання і види меліорацій.

Варіант 4 1. Поняття про гідротехнічні споруди та їх класифікація.

 2. Обладнання гідроелектростанцій. Типи турбін та їх всановлення на ГЕС.

 3. Поняття про зрошення. Види і способи зрошення.

Варіант 5 1. Назвіть особливості гідротехнічних споруд.

 2. Охарактеризуйте гідротехнічні споруди ГАЕС та ПЕС?

 3. Дайте характеристику самотічного поверхневого зрошення.

Варіант 6 1. Охарактеризуйте основні елементи флютбетів.

 2. Назвіть основні схеми компоновки споруд на ГЕС.

 3. Охарактеризуйте особливості застосування лиманного зрошення.

Варіант 7 1. Назвіть основне призначення і особливості будови понуру та водобою.

 2. Що таке дериваційна ГЕС? Особливості застосування, компоновки.

 3. Що таке зрошення дощуванням?

Варіант 8 1. Що таке рисберма? Будова і призначення.

 2. Річкові порти та їх гідротехнічні споруди.

 3. Що таке підгрунтове та крапельне зрошення?

Варіант 9 1. Греблі. Класифікація гребель.

 2. Гідротехнічні споруди на внутрішніх водних шляхах.

 3. Дайте оцінку використання для зрошення стічних вод.

Варіант 10 1. Земляні греблі. Їх особливості та застосування.

 2. Охарактеризуйте вплив гідротехнічного будівництва на рибне господарство. Рибопропускні споруди.

 3. Назвіть способи захисту земель від перезволоження.

Варіант 11 1. Види земляних насипних гребель.

 2. Назвіть умови та види водного транспортування лісу.

 3. Охарактеризуйте горизонтальну та вертикальну схеми осушення.

Варіант 12 1. Бетонні і залізобетонні греблі. Конструктивні особливості та використання.

 2. Лісосплав. Дайте оцінку його впливу на річкову екосистему.

 3. Назвіть способи боротьби з ерозією ґрунтів та яроутворенням.

Варіант 13 1. Гравітаційні греблі.

 2. Регулюючі споруди. Струмененапрямні та берегоукріплюючі споруди.

 3. Назвіть види та основне призначення річкових водозаборів.

Варіант 14 1. Полегшені гравітаційні греблі.

 2. Регулюючі споруди: огороджуючі дамби.

 3. Відстійники: їх призначення та будова.

Варіант 15 1. Аркові та контрфорсні греблі.

 2. Назвіть матеріали для регулюючих споруд.

 3. Дайте характеристику каналів. Назвіть їх призначення та особливості будівництва.

Варіант 16 1. Назвіть основні структурні елементи судноплавного шлюзу.

 2. Способи і схеми водопостачання промислових підприємств.

 3. Назвіть типи поперечного перерізу штучних каналів.

Варіант 17 1. Назвіть основну схему розрахунку фільтрації через тіло греблі.

 2. Вплив гідроспоруд на оточуюче середовище.

 3. Hазвіть основні завдання і види меліорацій.

Варіант 18 1. Поняття про гідротехнічні споруди та їх класифікація.

 2. Охарактеризуйте гідротехнічні споруди ГАЕС та ПЕС?

 3. Охарактеризуйте особливості застосування лиманного зрошення.

Варіант 19 1. Назвіть основне призначення і особливості будови понуру та водобою.

 2. Річкові порти та їх гідротехнічні споруди.

 3. Дайте оцінку використання для зрошення стічних вод.

Варіант 20 1. Назвіть способи захисту земель від перезволоження.

 2. Охарактеризуйте горизонтальну та вертикальну схеми осушення.

 3. Назвіть способи боротьби з ерозією ґрунтів та яроутворенням.

Каталог: res -> geo -> robociprog -> ushenko
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи геоекології Для спеціальностей 6
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Санітарно-технічне обладнання будов" для спеціальності 092601- гідротехніка
ushenko -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
ushenko -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Гідрографія України
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічної токсикології
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Будівельне матеріалознавство" для спеціальності 092601- гідротехніка
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічного підприємництва
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою навчання) з "Водовідведення" для спеціальності 092601- гідротехніка
ushenko -> Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка