Робоча програма англійська мова (за проф спрямуванням)Сторінка1/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

___Англійська мова (за проф. спрямуванням)___

(назва навчальної дисципліни)


5.12010101 Сестринська справа

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Медичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________
Нормативні дані


Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)Іспит (семестр)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінарські

заняття


ДеннаІІI

ІV


V

VI


VII

VIІI


32

52


63

72
16

26


33

3616

26


30

36

диф. залік

Вечірня

-
Заочна

-


Робочу програму склали:

Ст. викл. Цебрук І. Ф.

Ст.викл. Венгринович Н. Р.

Ст.викл. Кімачук М. І.

Ст.викл. Косило Н. В.

Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих медичних закладів освіти України ІІ – III рівнів акредитації для спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа (Фельдшер)» . Київ, 2011 р.Робочу програму обговорено на засіданні кафедри мовознавства ____________ р.

Протокол № ______

Завідувач кафедри _____________________________________проф. Голод Р.Б.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії _____________ р.

Протокол №__

Голова циклової комісії _________________________________проф. Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.Форма навчанняКурс


Семестр


Кількість годин

Всього


Практичні заняттяСПРС

Денна


IІI


IIІ

ІV

IVV

VIVІI

VIII

32

52

6372

16

2633

3616

26

3036

Каталог: images -> Portal -> Kafedra movoznavstva -> medychnyj koledzh -> sestryns ka sprava -> 9 klas
medychnyj koledzh -> Робоча програма німець ка мова (за проф спрямуванням)
medychnyj koledzh -> Робоча програма німець ка мова (назва навчальної дисципліни) 5
medychnyj koledzh -> Робоча програма німецька мова (назва навчальної дисципліни) 12010102 Сестринська справа, 12010101
medychnyj koledzh -> Робоча програма німецька мова (назва навчальної дисципліни) 1201010 6, Ортопедична стоматологія
medychnyj koledzh -> Робоча програма англійська мова (за проф спрямуванням)
sestryns ka sprava -> Робоча програма французька мова (за проф спрямуванням)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка