Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"


Зміст теми заняття та її структураСторінка4/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


5. Зміст теми заняття та її структура.

Завдання

Методи

Мета6. План та організаційна структура заняття:п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю

Методи навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв)

1

2

3

4

5

6

1
2

3


Підготовчий етап:

Організаційні заходи

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань з

А. мікробіології

Б. пропедевтики внутрішніх хвороб

В. неврології

Г. дерматології

Д. фізіології

Е. епідеміології
ІІ

Індивідуальне

опитування
Письмові теоретичні завдання

Дивись п.1 «Актуальність теми»

Дивись п.2

«Учбові цілі»


Питання для індивідуального опитування.

Питання для визначення початкового рівня знань.


15 хв.


4


Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Учбові цілі”

III


Практичний

професійний тренінг

у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних ситуацій .


Професійний алгоритм обстеження

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Екстрене повідомлення до СЕС

60 хв.

5
6

7


Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь


Підведення підсумків заняття:

теоретичний

практичний

організаційний

Домашнє завдання:

Учбова література (основна, допоміжна)

III
Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів.

Аналіз типових помилок.Тести 3-го рівня15 хв.7. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1 Підготовчий етап.

7.1.1 Контрольні питання для фронтального опитування а – 1

 1. Дати визначення поняттям: інфекція, інфекційний процес, інфекційна хвороба.

 2. Дати визначення поняттям: загострення, ремісія, рецидив інфекційної хвороби.

 3. Дати визначення поняттям: коінфекція, суперінфекція, реінфекція, аутоінфекція.

 4. Дати визначення поняттям: нозокоміальна, убіквітарна, природно-вогнищева інфекція.

 5. Особливості інфекційних хвороб.

 6. Призначення інфекційного стаціонару, складові частини інфекційного стаціонару.

 7. Розподіл хворих на санітарному пропускнику.

 8. Профілактика нозокоміальних інфекцій.

 9. Назвати основні фактори ( властивості збудника, макроорганізму, фактори зовнішнього середовища), що впливають на перебіг інфекційного процесу.

 10. Класифікація інфекційних хвороб.

 11. Дати визначення поняттям: механізм, шляхи, фактори передачі інфекції.

 12. Принципи діагностики інфекційних хвороб.

 13. Охарактеризувати основні типи температурних кривих.

 14. Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб.

 15. Принципи лікування інфекційних хвороб.

 16. Принципи профілактики інфекційних хвороб.

 17. Показання до госпіталізації хворих на інфекційні хвороби.

 18. Правила виписки хворих з інфекційного стаціонару.

 19. Дати визначення поняттям: імунітет, види імунітету, імунопрофілактика

 20. Види вакцин. Активна і пасивна імунізація

7.1.2 Тести для визначення початкового рівня знань. додаються

7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

7.2.1. Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики інфекційної хвороби
Завдання

Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1.

2.


Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на інфекційну хворобу

Провести курацію

хворого


I. З‘ясувати скарги хворого.

II. З‘ясувати анамнез:

1. Анамнез хвороби

2. Анамнез життя

3. Епіданамнез

II. Провести об‘єктивне обстеження по всім органам і системам незалежно від попереднього діагнозуВідокремити скарги, що характеризують основні синдроми:

- загальної інтоксикації

- органних уражень

- дегідратації

- додаткових уражень

Звернути увагу на початок; термін, послідовність виникнення, динаміку симптомів хвороби, циклічність перебігу хвороби.


Виявити перенесені хвороби та анамнез щеплень. Відокремити спадкові та набуті ознаки належності до певних груп ризику щодо виникнення і перебігу інфекційних хвороб
Виявити дані стосовно реалізації певного механізму передачі, звернути увагу на перебування хворого у ендемічних регіонах, на особливості харчування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, характер трудової діяльності, умови життя та праці, контакт з інфекційними хворими, належність до декретированих груп
Пам’ятати: наявність, вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби, залежать від віку хворого, супутньої патології, імунного стану.

3.

Призначити лабораторні і додаткові дослідження, інтерпретувати їхні результати.

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі.

3. Біохімічне дослідження крові(в залежності від нозологічної форми)

4. Загальноклінічне, біохімічне дослідження ЦСР (за показаннями)

5. Копроцитограма при кишкових інфекціях, аналіз випорожнень на гельмінти.

6. Додаткові і інструментальні методи в залежності від нозології ( за показаннями)

7.Специфічна діагностика:

-бактеріологічні методи.;

- вірусологічне досл.;

- паразитоскопія;

- імунологічні методи;

- молекулярно-біологічні методилізувати та інтерпретувати результати лабораторної діагностики, пам’ятати , що результати залежать від терміну хвороби, попереднього лікування, матеріалу для дослідження ( в залежності від нозологічної і клінічної форми хвороби).

Пам’ятати, що діагноз ґрунтується, перш за все, на даних клінічного обстеження. Лабораторні методи допомагають встановити діагноз і корегувати лікування.

Звернути увагу на експрес- методи специфічної діагностики.


7.3 Заключний етап.

7.3.1. Тести 3-го рівня a=3

Терміни_Визначення__Нозокоміа-__льна_інфекція'>Терміни
Визначення

Нозокоміа-

льна інфекція

Реінфекція

Суперін-фекція

Коінфек-

ція

Ремісія

Рецидив

Нашарування на інф.пр., що вже є,додаткової інфекції
+


Тимчасове ослаблення або зникнення клінічних проявів затвор-ня


+
Інфекція яка є наслідком інфікування хворого в умовах стаціонару


+
Нове зараження рекон

валесцента тим самим

патологічним аген-том, що призводить до розвитку інф.пр.+

Одночасне зараження

двома і більше різни-

ми збудниками
+Повернення проявів

хвороби, яке виникає

після періоду зникнен

ня клінічних симпто-мів


+Терміни
Визначення

Живі вакцини

Убиті вакцини

Субодиничні вакцини

Рекомбінантні вакцини

анатоксини

Різновид убитих вакцин, де замість суцільного вбитого мікроба або вірусу використовують окремі, необхідні для імунізації,антигени,отримані хімічним шляхом
+Інактивовані токсини токсинотворних бактерій


+

Містять повноцінну в антигенному відношенні живі штами патогенних мікроогранізмів, але ослабленні різними методами до такої міри, що вони не можуть спричинити захворювання


+

Містять мікроорганізми, вбиті дією фізичних або хімічних факторів:імуногенність їх збережена, але ослаблена


+


Антигенні властивості одного збудника передаються іншому шляхом уведення гена патогенного мікроорганізму в ген непатогенного+
Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Stomatologichnyj fakultet -> Specialnist stomatologiya -> 4 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Внутрішня медицина
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка