Робоча програма історії медицини (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справаСторінка1/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.52 Mb.
#12924
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________Ерстенюк Г. М.

___ .________ .2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

Історії медицини

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 – лікувальна справа

7.12010002 – педіатрія

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра: соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я
Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модульний контроль (тиждень)

Підсумок по дисци-пліні

(тиждень)

ВсьогоАудиторних

С

П

РС


Лекції

Практич-ні занят­тя

Лабора-торні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

1

1

60 / 2.0 кредитів ECTS

14

-

-

16

30

15-16

17-18

Вечірня

-
Заочна

-
Робочу програму склали:

Децик О.З., Кольцова Н.І., Стовбан І.В., Самотовка О.Л., Ковальчук Р.Є.

Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена на основі «ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації», погодженої з Директором Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України І. С. Вітенком (2005 р.) і затвердженої заступником Міністра охорони здоров’я В. Г. Пєрєдєрієм (2005 р.).

Робоча програма обговорена на засіданні кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я “___” __________ 20___ р., протокол № ___

Зав. кафедри соціальної медицини,

організації та економіки охорони здоров’я,

д. мед. н., професор ___________ Децик О. З.

Схвалена цикловою методичною комісією

Івано-Франківського національного

медичного університету“__” ____________ 20__ р., протокол №__

Голова ЦМК ____________ Децик О. З.Зміст


 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА……………………………………………….

4

  1. Робочий навчальний план……………………………………………………………….

4

  1. Тематичні плани………………………………………………………………………….

4

   1. Тематичний план лекцій…………………………………………………………

4

   1. Тематичний план семінарських занять…………………………………………

5

   1. Тематичний план самостійної роботи студентів…….…………………….……

6

   1. Структура залікового кредиту…………………………………………………..

6

  1. Засоби контролю знань студентів………………………………………………………

9

   1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань…………………………

9

   1. Засоби проведення підсумкового контролю знань….………….……………..

9

  1. Перелік навчально-методичної літератури……………………………………………..

9

   1. Основна…………………………………………………………………………...

9

   1. Додаткова…………………………………………………………………………

10

 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ………………....

12

  1. Загально-методичні матеріали……………………………………………………………

12

   1. Мета і завдання дисципліни……………………………………………………...

12

   1. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами……………………………………

12

   1. Методи активізації і інтенсифікації навчання…………………………………...

13

   1. Основні знання та вміння…………………………………………………………

13

  1. Методичні матеріали для викладачів…………………………………………………….

13

   1. Текст лекцій (додаються)
   1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами (додаються)
   1. Тести контролю знань студентів (додаються)
  1. Методичні матеріали для студентів……………………………………………………...

13

   1. Методичні вказівки для студентів до семінарських занять (додаються)
   1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів(додаються)
   1. Теми індивідуальних занять і їх форми………………………………………….

14

 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ……………...

16 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  1. Робочий навчальний план
Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього,

год./


кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Семінар.
60/2

14

16

30Модуль1:

Змістових модулів – 560/2

14

16

30

Перший

Залік
Аудиторна робота – 50%, СРС – 50%
  1. Тематичні плани

   1. Тематичний план лекцій


Теми

Кількість годин

1

Історія медицини як наука та предмет викладання. Медицина первісного суспільства

2

2

Медицина Стародавнього Світу

2

3

Медицина Середньовіччя

2

4

Медицина Нового часу. Розвиток медико-біологічних дисциплін

2

5

Медицина Нового часу. Розвиток клінічних дисциплін

2

6

Світова медицина з ХІХ ст. до наших днів

2

7

Медицина краю. Історія ІФНМУ

2
ВСЬОГО

14


Темы

Количество часов

1

История медицины как наука и предмет преподавания. Медицина первобытного общества

2

2

Медицина Древнего Мира

2

3

Медицина Средневековья

2

4

Медицина Нового времени. Развитие медико-биологических дисциплин

2

5

Медицина Нового времени. Развитие клинических дисциплин

2

6

Мировая медицина с ХІХ века до наших дней

2

7

Медицина края. История ИФНМУ

2
итого

14


Themes

Amount

of hours


1

History of medicine as a subject of studding. Medicine of primeval society

2

2

Medicine of Ancient World

2

3

Medicine of Middle Ages

2

4

Medicine of New Time. Development of medical and biological disciplines

2

5

Medicine of New Time. Development of clinical disciplines

2

6

History of World medicine from the XIX century to nowadays

2

7

Medicine of our region. History of National Medical University of Ivano-Frankivsk

2
total

14
   1. Тематичний план семінарських занять


Теми

Кількість годин

1

Історія медицини як наука та предмет викладання. Медицина первісного суспільства

2

2

Медицина Стародавнього Світу

2

3

Медицина раннього і розвинутого Середньовіччя

2

4

Медицина епохи Відродження

2

5

Медицина Нового часу. Розвиток медико-біологічних дисциплін

2

6

Медицина Нового часу. Розвиток клінічних дисциплін

2

7

Світова медицина з ХІХ ст. до наших днів

2

8

Медицина краю. Історія ІФНМУ. Залік

2
ВСЬОГО

16


Темы

Количество часов

1

История медицины как наука и предмет преподавания. Медицина первобытного общества

2

2

Медицина Древнего Мира

2

3

Медицина раннего и развитого Средневековья

2

4

Медицина эпохи Возрождения

2

5

Медицина Нового времени. Развитие медико-биологических дисциплин

2

6

Медицина Нового времени. Развитие клинических дисциплин

2

7

Мировая медицина с ХІХ века до наших дней

2

8

Медицина краю. История развития ИФНМУ. Зачет

2
ИТОГО

16


Themes

Amount

of hours


1

History of medicine as a subject of studding. Medicine of primeval society

2

2

Medicine of Ancient World

2

3

Medicine of early Middle Ages

2

4

Medicine of Renaissance

2

5

Medicine of New Time. Development of medical and biological disciplines

2

6

Medicine of New Time. Development of clinical disciplines

2

7

History of World medicine from the XIX century to nowadays

2

8

Medicine of our region. History of National Medical University of Ivano-Frankіvsk. Test

2
TOTAL

16

Каталог: images -> Portal -> Social noi medycyny -> Medychnyj -> Pediatriya
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Pediatriya -> Робоча програма біостатистика (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Pediatriya -> Робоча програма соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка