Робоча програма клінічна імунологія та алергологія


Тестові завдання (взірець)Сторінка5/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.61 Mb.
#12690
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Тестові завдання (взірець)


1. До імунодефіцитів з В–клітинною недостатністю належить:

 1. Синдром Віскотта- Олдріджа

 2. Хронічний гранульоматоз

 3. Хвороба Брутона

 4. Синдром Ді Джорджі

 5. Синдром Незелофа

2. Серед первинних імунодефіцитів найпоширеніший наступний:

 1. Агамаглобулінемія

 2. Гепер IgM-синдром

 3. Недостатність комплементу

 4. Недостатність секреторного IgA

 5. Синдром “голих” лімфоцитів

3. Дефіцит яких клітин виявляється при хворобі Брутона:

 1. Макрофагів

 2. Нейтрофілів

 3. В-клітин

 4. Т-клітин

Е. Натуральних кілерів
Матеріали контролю для заключного етапу:

Тестові завдання вихідного рівня.Література
Основна:

1. Клінічна імунологія та алергологія / За ред. проф. Г.М. Дранніка. – К.: Здоров’я, 2006. – 888 с.

2. Чоп’як В.В. Лекції з клінічної імунології / В.В. Чоп’як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк. – Львів: В-во ЛНМУ ім. Д.Галицького. – 2010. – 226 с.

3. Біловол О.М. Клінічна імунологія та алергологія / О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан та ін. – Х.: Гриф, 2011. – 550 с.

4. Казмирчук В.Е. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями / В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. – К.: Медицина, 2012. – 520 с.
Додаткова:

1. Ковальчук Л.В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011. – 640 с.

2. Иммунодефицитные болезни человека / Под ред.: Мальцева Д.В., Казмирчук В.Е. – К.: Феникс, 2012. – 594 с.

3. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология. – М.: Практ. медицина, 2010. – 528 с.

4. Казмирчук В.Е. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев. – К., 2010. – 208 с.

5. Хаитов Р.М. Иммунология. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2009. – 320 с.

6. Періодичні журнали «Імунологія та алергологія», «Иммунология», «Клиническая иммунология», 2008-2013 років видання.

Методичну розробку підготував к.м.н., доцент Гресько І.В.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри «13» травня 2013 р., протокол № 11.

Завідувач кафедри внутрішньої

медицини №1, клінічної імунології

та алергології імені акад. Є.М. Нейка проф. Яцишин Р.І.2.3.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
2.3.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ


Практичне заняття №6 «Імунологія пухлин. Імунні аспекти автоімунної патології» – 4 год.
Актуальність теми:

Однією з найважливіших функцій імунної системи є імунологічний нагляд. Він забезпечує вчасне руйнування імунною системою аномальних клітин, які з’являються внаслідок мутацій, запобігаючи при цьому розвитку пулу атипових клітин, що потенційно володіють здатністю до необмеженого поділу (пухлини). Дані останніх років показали, що імунна система переважно контролює пухлини вірусної природи і значно менше має можливість контролювати віруснезалежні пухлини. Мішенями протипухлинного імунітету можуть служити не тільки антигени онковірусів, але і трансплантаційні антигени пухлини.

Аутоімунна патологія охоплює широкий спектр захворювань в різних галузях медицини. Поширеність аутоімунної патології, порівняно з іншими нозологіями незначна (8-15%), вона не є причиною високої смертності як онкопатологія чи захворювання серцево-судинної системи, проте, саме хвороби цієї природи є основними у виході на інвалідність людей працездатного віку.

Навчальні цілі заняття:

- навчити студентів розпізнавати основні симптоми і синдроми при аутоімунних патологіях;

- ознайомити студентів із методами обстеження, які застосовують для діагностики пухлин та аутоімунних захворювань, показаннями для їх призначення, методикою виконання, діагностичною цінністю кожного з них;

- навчити студентів самостійно трактувати результати проведених обстежень;Знати:

 • Імунні механізми протипухлинного захисту;

 • Участь вірусів в онкогенезі;

 • Основні сучасні онкомаркери, які використовуються для діагностики пухлин;

 • Імунотерапія пухлин, можливість використання імунних засобів для їх профілактики;

 • Поняття про імунологічну толерантність, аутоантигени, аутоімунні захворювання;

 • Механізми та передумови виникнення аутоімунної патології;

Вміти:

 • Вміти проводити клінічне обстеження хворого з пухлинною та аутоімунною патологією;

 • Призначити спектр необхідних лабораторних та інструментальних методів;

 • Вміти провести диференційний діагноз в межах суміжних нозологій та вибрати тактику лікування хворого з урахуванням супутньої патології.

Самостійна позааудиторна робота:


 • Імунні механізми протипухлинного захисту (фактори, що беруть участь у розвитку пухлини): антибластомні фактори, фактори імунорезистентності пухлини, пробластомні фактори, що пригнічують імунітет, пробластомні фактори, що посилюють ріст пухлини;

 • Участь вірусів в онкогенезі;

 • Основні сучасні онкомаркери, які використовуються для діагностики пухлин;

 • Імунотерапія пухлин, можливість використання імунних засобів для їх профілактики;

 • Поняття про імунологічну толерантність, аутоантигени, аутоімунні захворювання;

 • Аутоімунні захворювання бронхолегеневої (саркоїдоз, алергічний альвеоліт), серцево-судинної (синдром Дреслера, міокардити), нервової (розсіяний склероз), ендокринної (цукровий діабет 1 типу, аутоімунні тиреоїдити) системи, ШКТ (НВК, гастрит типу А);

 • Основні ревматичні захворювання (ревматизм, СЧВ, РА, системні васкуліти, хвороба Бехтєрева, системна cклеродермія): діагностичні критерії, клінічні синдроми;

 • Принципи лікуваня аутоімунних захворювань, основні лікарські засоби (покази, протипокази), критерії ефективності, схеми застосування.

Контрольні питання:


 1. Механізми реалізації неспецифічного протипухлинного імунного захисту;

 2. Механізми імунорезистентності пухлин (пробластомні та антибластомні фактори, фактори імунорезистентності пухлини);

 3. Імунодіагностика в онкології;

 4. Засоби імунотерапії онкологічних захворювань, механізми дії імунотропних препаратів;

 5. Поняття імунної толерантності, причини ії формування та зриву на різних рівнях, аутоантитіл, аутоімунних реакцій, аутоімунних захворювань;

 6. Імунні та генетичні механізми аутоімунної патології;

 7. Класифікація аутоімунних захворювань, клінічні критерії відповідно до нозології та тести для діагностики;

 8. Основні принципи лікування аутоімунної патології, поняття базисної терапії, критерії ефективності терапії.

Самостійна аудиторна робота:

 1. Провести розпитування пацієнта зі скаргами з боку ШКТ, ендокринної, серцево-судинної, бронхолегеневої системи, сполучної ткинини (вміти правильно виділяти і деталізувати основні скарги), здійснити огляд та фізикальне обстеження пацієнта.

 1. Провести диференційну діагностику аутоімунних захворювань.

 2. Трактувати результати інструментальних та лабораторних методів обстеження.

 3. Призначати лікування при аутоімунних патологіях


Література
Основна:

1. Клінічна імунологія та алергологія / За ред. проф. Г.М. Дранніка. – К.: Здоров’я, 2006. – 888 с.

2. Чоп’як В.В. Лекції з клінічної імунології / В.В. Чоп’як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк. – Львів: В-во ЛНМУ ім. Д.Галицького. – 2010. – 226 с.

3. Біловол О.М. Клінічна імунологія та алергологія / О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан та ін. – Х.: Гриф, 2011. – 550 с.

4. Казмирчук В.Е. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями / В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. – К.: Медицина, 2012. – 520 с.
Додаткова:

1. Ковальчук Л.В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011. – 640 с.

2. Иммунодефицитные болезни человека / Под ред.: Мальцева Д.В., Казмирчук В.Е. – К.: Феникс, 2012. – 594 с.

3. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология. – М.: Практ. медицина, 2010. – 528 с.

4. Казмирчук В.Е. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев. – К., 2010. – 208 с.

5. Хаитов Р.М. Иммунология. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2009. – 320 с.

6. Періодичні журнали «Імунологія та алергологія», «Иммунология», «Клиническая иммунология», 2008-2013 років видання.

Методичні вказівки підготував к.м.н., асистент Петрина В.О.

Методичні вказівки затверджено на засіданні кафедри « 13 » травня 2013 р., протокол № 11.
Завідувач кафедри внутрішньої

медицини №1, клінічної імунології

та алергології імені акад. Є.М. Нейка проф. Яцишин Р.І.

2.3.2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ
Тема №3: «Синдром тривалої гарячки: етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика» – 4 год.
Актуальність теми

Термін «синдром тривалої гарячки» був запропонований для визначення гарячкових станів, які відповідають наступним критеріям: захворювання продовжується більше 3 тижнів за відсутності гострих інфекцій; температура тіла піднімається вище 38,3°С; після перебування і обстеження хворого в стаціонарі із застосуванням рутинного лабораторного і рентгенологічного обстеження, діагноз залишається неясним.Навчальні цілі:

Вивчити основні етіологічні фактори синдрому тривалої гарячки, значення імунологічних механізмів розвитку, охарактеризувати методи діагностики цього синдрому, навчитися самостійно трактувати результати імунологічних методів обстеження.Знати:

• класифікацію гарячки невідомого походження;

• основні етіологічні фактори синдрому тривалої гарячки;

• методи діагностики синдрому тривалої гарячки;

• підходи до лікування синдрому тривалої гарячки

Вміти:

• проводити обстеження хворого (дані анамнезу, перкусія, пальпація, аускультація

• вміти заповнювати імунологічний опитувальник хворого, на основі даних якого визначити “групу ризику” щодо імунопатології;

• призначити та оцінити лабораторні та інструментальні методи обстежень для пацієнтів з імунозалежною патологією;

• виявляти наявність основних клінічних симптомів та синдромів імунних порушень;

• трактувати дані та основні принципи щодо інтерпретації даних лейкограми та імунограми з урахуванням клініки, періоду хвороби, імунологічного анамнезу тощо;

• виявляти клінічні ознаки декомпенсації місцевого імунітету;

• виявляти ознаки подразнення імунної системи за даними лейкограми.


Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти
Нормальна та патологічна анатомія,

гістологія
Анатомічні та гістологічні особливості будови центральних і периферичних органів імунної системи в нормі та при патології

Описати анатомічні та морфологічні структури центральних і периферичних органів імунної системи в нормі і при патології
Нормальна та патологічна фізіологія


Особливості функціонування факторів природженого та набутого імунітету, клітинного та гуморального захисту. Ендогенні пірогени.

Пояснити особливості та основні етапи формування специфічного імунітету, стадії фагоцитозу, популяції та субпопуляції лейкоцитів.

Мікробіологія


Роль неспецифічних та специфічних факторів у проти інфекційному захисті організму

Діагностувати порушення різних ланок імунної системи
Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методика обстеження хворого із патологією імунної системи

Проводити обстеження органів імунної системи (пальпація селезінки, лімфатичних вузлів)
Внутрішня медицина

Хронічні захворювання внутрішніх органів, які супроводжуються порушенням основних ланок імунної системи та розвитком синдрому тривалої гарячки

Діагностувати порушення різних ланок імунної системи при захворюваннях внутрішніх органів.

Розшифрувати гемограму. УЗД.


Основні питання теми:


 1. Дати визначення терміну синдром тривалої гарячки.

 2. Назвати етіологічні фактори гарячки невідомого походження.

 3. Назвати патогенетичні механізми розвитку гарячки невідомого походження.

 4. Назвати методи лабораторно-інструментального дослідження хворих з синдромом тривалої гарячки.

 5. Назвати основні етапи збирання імунологічного анамнезу.

 6. Обґрунтувати об’єм клініко-лабораторного обстеження.

 7. Назвати і обґрунтувати необхідність призначення імунолабораторного обстеження.

 8. Критерії встановлення діагнозу гарячка невідомого походження

 9. Перелік та обсяг медичної допомоги.

 10. Критерії ефективності лікування гарячки невідомого походження


Матеріали для самоконтролю:

1.Критерії встановлення діагнозу гарячки:А. Періодична гарячка 38,3 оС і вище (більше 3 тижнів).
В. Загальна слабкість.


С.Неможливість встановлення діагнозу протягом тижня, незважаючи на обстеження пацієнта в умовах стаціонару.

Д. Гепатомегалія.

Е. Лімфаденопатія.

2. Які категорії виділяють у пацієнтів з гарячкою неясного генезу?А. Нозокоміальна.

В. Нейтропенічна.

С. ВІЛ-асоційована.

Д. Класична.

Е. Лейкоцитарна.

3. Етіологічним фактором гарячки неясного генезу є:

А. Ендотоксин.

В. Екзотоксин.

С. Лімфоцитоз.

Д. Лейкоцитоз.

Е. Анемія.

4. Яка гарячка характеризується підвищенням температури до 41-42ºС?

А. Субфебрильна.

В. Фебрильна.

С. Висока.

Д. Гіперпіретична.

5. Зниження яких імунологічних показників спостерігається у пацієнтів з гарячкою неясного генезу інфекційного походження?А. Т-лімфоцитів, з хелперною та супресорною активністю.

В. В-лімфоцитів.

С. Ig M.


Д. Ig A.

Е. Ig G.
Література
Основна:

1. Клінічна імунологія та алергологія / За ред. проф. Г.М. Дранніка. – К.: Здоров’я, 2006. – 888 с.

2. Чоп’як В.В. Лекції з клінічної імунології / В.В. Чоп’як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк. – Львів: В-во ЛНМУ ім. Д.Галицького. – 2010. – 226 с.

3. Біловол О.М. Клінічна імунологія та алергологія / О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан та ін. – Х.: Гриф, 2011. – 550 с.

4. Казмирчук В.Е. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями / В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. – К.: Медицина, 2012. – 520 с.
Додаткова:

1. Ковальчук Л.В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011. – 640 с.

2. Иммунодефицитные болезни человека / Под ред.: Мальцева Д.В., Казмирчук В.Е. – К.: Феникс, 2012. – 594 с.

3. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология. – М.: Практ. медицина, 2010. – 528 с.

4. Казмирчук В.Е. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев. – К., 2010. – 208 с.

5. Хаитов Р.М. Иммунология. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2009. – 320 с.

6. Періодичні журнали «Імунологія та алергологія», «Иммунология», «Клиническая иммунология», 2008-2013 років видання.

Методичні вказівки підготувала к.м.н., доцент Чернюк Н.В.

Методичні вказівки затверджено на засіданні кафедри « 13 » травня 2013 р., протокол № 11.
Завідувач кафедри внутрішньої

медицини №1, клінічної імунології

та алергології імені акад. Є.М. Нейка проф. Яцишин Р.І.
2.3.3. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 1. Апоптоз як особливий тип загибелі клітин. Його роль у фізіологічних та патологічних процесах.

 2. Цитокіни – медіатори імунної системи. Класифікація, функції та участь в імунних процесах.

 3. Синдром тривалої гарячки: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

 4. Синдром лімфаденопатії: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

 5. Принципи протиалергічної терапії.

 6. Імунопатогенез та імунотерапія сепсису.

 7. Цитокінові препарати, моноклональні антитіла, механізми дії, покази до застосування.

 8. Сучасні лабораторні методи імуно- та алергодіагностики.

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


До засобів матеріального забезпечення навчального процесу належать:


 • ­методичні матеріали;

 • тестові завдання;

 • мультимедійні презентації;

 • стенди;

 • підручники, посібники;

 • імунограми, рентгенограми, електрокардіограми тощо.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 1
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Kafedra vnutrishnoi medycyny 1 -> Робоча програма клінічна імунологія та алергологія
Kafedra vnutrishnoi medycyny 1 -> Робоча програма актуальні питання гастроентерології (елективний курс)
Kafedra vnutrishnoi medycyny 1 -> Робоча програма клінічна імунологія та алергологія (назва навчальної дисципліни) 110101 "Лікувальна справа"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка