Робоча програма навчальної дисципліни " Проектний аналіз " напрям підготовки 0 3 0 5 0Сторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір263 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

М 2 - 3 ЗМ

М 3 - 7 ЗМ


2.2 Зміст практичних занять
Таблиця 2 – Зміст практичних занять

Шифри

Модулів

та занять

Назви модулів та теми занять

Обсяг занять

Література

М1

ЗМ2
П2.1
ЗМ3

П3.1
ЗМ4

П4.1

М2

ЗМ5

П5.1
ЗМ6

П6.6

Методологія проектного аналізу

Концепція проектного аналізу та його життєвий цикл.

Проведення класифікації за різними ознаками проектів. Обрання мети проекту. Ресурсна та часова обмеженість проекту. Життєвий цикл проекту. Розгляд ситуаційних задач.


Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі.

Можливі явні та неявні вигоди та витрати за проектом. Розробка приблизної схеми кількісної оцінки явних вигід і витрат за проектом. Визначити методичні принципи оцінки вигід і затрат за проектом.

Цінність грошей у часі. Розрахунок процентної ставки. Розв'язок задач.
Грошовий потік.

Критерії оцінки інвестиційного проекту. Недоліки бухгалтерського підходу до визначення ефективності проекту. Особливості розрахунку проектного операційного грошового потоку. Визначення алгоритму прогнозування грошових потоків під час аналізу проектів. Розв'язок задач.Процедури прийняття рішень у проектному аналізі.

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень.

Методика розрахунку основних фінансових критеріїв відбору проектів. Визначення переваг на недоліків різних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестицій. Розв'язок задач.


Динамічний аналіз беззбитковості проекту.
Методика розрахунку точки беззбитковості проекту. Порядок розрахунку готівкової, бухгалтерської та фінансової точки беззбитковості проектів. Проведення стандартного аналізу дисконтова них грошових потоків. Розв'язок задач.12

4

4

4

10

6


4


1,2,6,7,8

1,2,3,7,8

1,2,3,4,5


3,4,6,8


3,4,5,6,8

М3
ЗМ8
П7.8

ЗМ9
ЗМ10

ЗМ11


ЗМ12

ЗМ13

ЗМ14

Функціональні аспекти проектного аналізу

Маркетинговий аналіз.

Характеристика основних етапів проведення маркетингових досліджень. Ситуації маркетингових оглядів ринків. Аналіз ринкового середовища продукції


Технічний аналіз.

Розрахунок видів витрат за проектом та їх складові. Оцінка факторів що впливають на масштаб проекту. Аналіз ситуаційних задач.


Інституційний аналіз.

Оцінка впливу внутрішніх і зовнішніх факторівЕкологічний аналіз.

Методичні підходи до визначення оцінки впливу проекту на навколишнє середовище. Розв'язок задач.Соціальний аналіз.

Теоретично-методичні аспекти соціального аналізу.Фінансовий аналіз.

Аналіз фінансових показників при проведенні фінансового аналізу при впровадженні проекту. Розв'язок задач.


Економічний аналіз.

Теоретично-методичні основи проведення економічного аналізу при розробці і життєвому циклі проекту.14


2
2

2


2


2

2


2

5,7,10,11
5,7,8,10,11

7,8,10,11


8,9,11,12


8,9,10,11

5,9,10,11


9,10,12,14
2.3 Перелік видів самостійної роботи
Таблиця 3 – Зміст графічних, розрахункових, контрольних робіт, рефератів, питань для самостійного вивчення.


Шифри модулів

(М) та змістових

модулів (ЗМ)

Вид і назва роботи

Обсяг

Самостійної

Роботи, год

Літе

Ратура

Форма звітності

1

2

3

4

5

М1

Методологія проектного аналізу


25ЗМ1

Суть і зміст проектного аналізу

Питання для самостійного опрацювання:

1. Основні складові проектного аналізу.

2. Основні принципи проектного аналізу.

3. Еволюція розвитку проектного аналізу.Реферати:

1. Місце і роль проектного аналізу в управлінській діяльності.

2. Проблеми вдосконалення методології проектного аналізу.

3. Місце і роль суспільних проектів в економічному аналізі.
51,2,6,7,8Усне опитування представлення реферату.

ЗМ2

Концепція проектного аналізу та його життєвий цикл

Питання для самостійного опрацювання:

1.Поняття проекту.

2.Основні ознаки проекту. Класифікація проектів.

3.Передінвестиційні дослідження.

4.Інвестиційна фаза проекту.Реферати:

1.Сучасні підходи до поділу життєвого циклу проекту на фази, стадії та етапи.

2. Можливість і необхідність управління проектним циклом .

3.Проблеми ідентифікації середовища проекту та їх вплив на ефективність прийняття інвестиційних рішень.
5


1,2,3,7,8


Усне опитування письмове опитування. Представлення реферату з обраної теми

ЗМ3

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі

Питання для самостійного опрацювання.

1.Визначення цінностей проекту. Поняття явних і неявних вигід і затрат.

2. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках.

Реферати:

1.Проблеми оцінки вартості землі при прийнятті проектних рішень.

2. Необхідність та можливість оцінки неявних вигід і витрат оцінці проектних рішень.
51,2,3,7,8


Усне опитування письмове опитування, представлення реферату.

ЗМ4

Грошовий потік

Питання для самостійного опрацювання:

1. Грошовий потік як критерій прийняття проектних рішень.

2. Методика розрахунку загального грошового потоку фірми.

Реферати:

1.Грошовий потік як критерій оцінки інвестиційного проекту.

2. Складові грошового потоку з активів.


10


1,2,3,4,5


Усне опитування письмове опитування, представлення реферату.

М2

Процедури прийняття рішень у проектному аналізі

300ЗМ5

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

Питання для самостійного опрацювання:

1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень

2. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

Реферати:

1. Роль неформальних критеріїв при відборі проектних рішень і методичні підходи до їх оцінки.

2. Вітчизняна практика відбору проектів за формальними і неформальними критеріями: причини успіху та невдачі.15


3,4,6,8


Усне опитування письмове опитування, представлення реферату.

ЗМ6

Динамічний аналіз беззбитковості проектує

Питання для самостійного опрацювання.

1.Структура витрат виробництва та її вплив на вибір масштабу проекту.

2. Управління виробничими витратами під час реалізації проектів.

Реферати:

1. Беззбитковість проекту як критерій ефективності: принцип відбору та порівняння проектів.

2. Операційний ліверидж як показник ризику проекту.


10


3,4,5,6,8

Усне опитування письмове опитування, представлення реферату

ЗМ7

Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та визначеності.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Поняття ризику та невизначеності у проектному аналізі.

2. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів.

Реферати:

1.Можливість і потреба управління ризиком під час реалізації проектів.

2. Методи зниження ризиків під час оцінки й реалізації проектів.10


5,6,8,10

Усне опитування письмове опитування, представлення реферату

М3

Функціональні аспекти проектного аналізу.35ЗМ8

Маркетинговий аналіз.

Питання для самостійного опрацювання:

1.Концепція попиту ринку в аналізі проектних рішень.

2. Аналіз ринкового середовища продукції проекту.

Реферати:

1. Інформаційні джерела проведення маркетингового аналізу проектів в Україні.

2. Можливість розвитку ринку продукції в Україні.


5


5,7,10,

11


Усне опитування письмове опитування, представлення рефератуЗМ9


Технічний аналіз.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів.

2. Організація підготовки та здійснення проекту.

Реферати:

1.Роль технічного аналізу у визначенні можливості реалізації проекту.

2. Економічне обґрунтування та вибір оптимальної технології для реалізації проекту.56,8,9,10

Усне опитування письмове опитування, представлення реферату

ЗМ10

Інституційний аналіз

Питання для самостійного опрацювання.

1. Елемент и інституційного аналізу.

2. Управлінська команда проекту.

Реферати:

1. Проблеми оцінки організаційної структури за формальними і неформальними критеріями.

2. Визначення особи менеджера проекту.


5

8,9,10,

11,12

Усне опитування письмове опитування, представлення рефератуЗМ11

Екологічний аналіз

Питання для самостійного опрацювання:

1. Типи впливу проекту на навколишнє середовище.

2. Методи вартості оцінки екологічних наслідків у проектному аналізі.

Реферати:

1. Нормативно-правова база реалізації в Україні проектів різних категорій.

2. Методи оцінки екологічних наслідків проекту: особливості практичної реалізації.


5


8,9,10

Усне опитування письмове опитування, представлення рефератуЗМ12

Соціальний аналіз

Питання для самостійного опрацювання:

1. Зміст робіт з соціального аналізу на різних стадіях життєвого циклу проекту.

2. Соціальне середовище проекту та його діагностування в проектному аналізі.

Реферат:

1. Інформаційні джерела проведення соціального налізу проектів в Україні.

2. Можливість і доцільність проведення соціального аналізу для проектів різного масштабу.


5


9,10,11

Усне опитування письмове опитування, представлення рефератуЗМ13

Фінансовий аналіз

Питання для самостійного опрацювання:

1. Фінансові документи проекту: змістовна характеристика і порядок підготовки.

2. Особливості розрахунків фінансового обґрунтування проектів.

Реферати:

1. Особливості фінансового аналізу проекту з позицій його учасників.

2.Інформаційна база фінансового аналізу проектних рішень


5


9,10,12

Усне опитування письмове опитування, представлення рефератуЗМ14

Економічний аналіз

Питання для самостійного опрацювання:

1.Економічна привабливість проекту та її оцінка.

2. Визначення економічної оцінки проекту на основі "тіньових" цін світового ринку.

Реферат:

1. Необхідність і доцільність проведення економічного аналізу проектів.

2. Методологічна та інформаційна база економічного аналізу проектів.


5


10,12,14

Усне опитування письмове опитування, представлення реферату


2.4. Індивідуальна робота з вивчення матеріалу

Таблиця 4 – Індивідуальна робота з вивчення матеріалуШифри модулів та занять

Модулі змістовні навчальні елементи

Література

Форма контролю

Термін звітності

1

2

3

4

5

М1

3М2

3М3


Методологія проектного аналізу
Концепція проектного аналізу та його життєвий цикл

  1. Класифікація проектів

  2. Основні фази проекту

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі.  1. Визначення вигід і витрат у проектному аналізі.

  2. Майбутня і теперішня вартість грошей. Номінальні і реальні процентні ставки

6
6
6

6

Ситуаційна

задача

Ситуаційна задача


Ситуаційна

задача

Ситуаційна

задача

2
4

7

9
2.5 Структура залікових кредитів дисципліни
Таблиця 5 – Залікові кредити дисципліни

Шифр

Модулів

Назва модулів

Лкційні заняття

Практичні,

семінарські

занняття

Самос-

тійна

робота

Інди-

відуаль-

на робота

Заліковий кредит

М1

Методологія проектного аналізу12


12


25
ЗМ1

Суть і зміст проектного аналізу

2

2

5

ЗМ2

Концепція проектного аналізу та його життєвий цикл

4

2

5

ЗМ3

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі

4


4


5

ЗМ4

Грошовий потік

2

4

10


М2

Процедури прийняття рішень у проектному аналізі


10


10


30
ЗМ5

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

4


6


15

ЗМ6

Динамічний аналіз беззбитковості проекту

2

2

10

ЗМ7

Оцінка і прийняття проектних рішень у умовах ризику та визначеності

4

2

10


М3

Функціональні аспекти проектного аналізу


14


14


35
ЗМ8

Маркетинговий аналіз

2

2

5

ЗМ9

Технічний аналіз

2

2

5
ЗМ10

Інституційний аналіз

2

2

5
ЗМ11

Екологічний аналіз

2

2

5
ЗМ12

Соціальний аналіз

2

2

5
ЗМ13

Фінансовий аналіз

2

2

5
ЗМ14

Економічний аналіз

2

2

5
Каталог: files -> attachments
attachments -> Інноваційні технології в навчальному процесі інформаційний бюлетень випуск 7 Серія «Основні форми організації навчання»
attachments -> Міністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу затверджую
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни економічне управління підприємством
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни " Методологія наукових досліджень"
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни національна економіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни соціально-економічна безпека
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка