Робоча програма навчальної дисципліни 14. 03. 08 імунологія та алергологія (шифр І назва спеціальності) Напрям підготовкиСторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір303 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
ТЕМА№5 Поняття алергії. Механізми розвитку АЗ. Типи імунологічних реакцій по Джеллу і Кумбсу.Алергени, види, форми, призначення. Постановка шкірних проб, провокаційні тести, лабораторні методи обстеження.

Роль генетичних факторів і навколишнього середовища в імунопатогенезі алергії. Сучасні уявлення про алергію та атопію. Атопія як системне захворювання.

Типи та основні стадії імунологічних реакції. Сучасні аспекти алергологічної діагностики. Скринінгові методи в оцінці алергії. Елiмiнацiйнi i провокаційні проби в алергології. Види шкірних проб.

ТЕМА№6

Респіраторні алергічні захворювання: алергічний риніт, поліноз: види діагностика лікування, алергічна бронхіальна астма. Робота в алергологічній маніпуляційній, кабінеті «Pulmis»

Особливості імунопатогенезу бронхіальної астми, полінозу, алергічного риніту. Діагностика (шкірні, провокаційні тести, лабораторне імунологічне обстеження, лікування в період загострення і ремісії.ТЕМА№7

Контактні дерматити: методи діагностики, лікування, профілактики. Непереносимість харчових продуктів, харчова алергія.

Особливості імунопатогенезу даної патології. Клініка, диф. діагностика, специфічна іагностика (шкірні, провокаційні тести, лабораторне імунологічне обстеження, лікування в період загострення і ремісії, профілактика. Диференцiальна дiагностика захворювань, обумовлених алергiйними процесами та псевдоалергiйними реакціямиТЕМА№8

Медикаментозна алергія, діагноз, диференційний діагноз з іншими видами непереносимості лікарських засобів, профілактика. Етапна діагностика. Інсектна алергія, діагноз, профілактика. Допомога при анафілактичному шоку.

Особливості імунопатогенезу даної патології (типи реакцій по Дж. І К.) диф діагностика, діагностика (шкірні, провокаційні тести, лабораторне імунологічне обстеження), лікування в період загострення і ремісії, профілактика. Клітинно-опосередковані алергічні захворювання (сироваткова хвороба, феномен Артюса, алергічні альвеоліти та ін.): імунопатогенез, клініка, імунодіагностика, імунотерапія.ТЕМА№9

Принципи лікування алергічних захворювань: СІТ та фармакотерапія (антигістамінні препарати, глюкокортикостероїди, мембраностабілізатори): показання, протипоказання, побічні ефекти. Техніка інгаляційної терапії при респіраторних АЗ. Принципи лікування алергічних захворювань. Специфічна імунотерапія, показання та протипоказання.

Принципи протиалергійної терапії та імунотропних методів лікування в алергології. Фармакотерапія (антигістамінні препарати 1-го, 2-го покоління та метаболіти, глюкокортикостероїди, антилейкотрієнові препарати, мембраностабілізатори): показання, протипоказання, побічні ефекти.СІТ, покази, протипокази, переваги, патогенетичні механізми дії побічні ефекти.

ТЕМА №10
Невідкладні стани в алергології.

Знати невідкладну допомогу при анафілактичному шоку, набряку Квінке, ангіоневротичному спадковому набряку. 1. Структура навчальної дисципліниНазва змістовних модулів

Кількість годин

Денна форма
Усього

В тому числі
л

пр

лаб
інд
с.р.

Імунний статус, вікові особливості. Імунодефіцити та інші імунозалежні захворювання –принципи діагностики, імунокорекції, імунопрофілактики та імунореабілітації.
4

8

Не передбачено
Не передбачено
9

Алергічні захворювання – діагностика, лікування.
4

10

10

Усього

45

8

18

19


Диференційний залік

Змістовний модуль 1.

Тема: Імунний статус, вікові особливості. Імунодефіцити та інші імунозалежні захворювання – принципи діагностики, імунокорекції, імунопрофілактики та імунореабілітації.


п/п


Тема заняття


Л.


Пр.
СРС

1

Сучасні погляди щодо структури і функції імунної системи.


22

2

2

Можливості оцінки імунного статусу (анамнез, об’єктивне обстеження, шкірні тести з мітогенами) і ступеню імунних порушень. Лабораторна імунодіагностика.

2

2

3

Значення факторів місцевого імунітету в формуванні системної імунної відповіді. Імунна система слизових оболонок. Мікробіоциноз та стан імунної системи порожнини рота.

2

3

4

Імунологогія специфічних та неспецифічних інфекційних запальних процесів в стоматології Імунодефіцитні порушення в стоматології та ЩКХ їх імунотерапія, імунопрофілактиеа, імунореабілітація.

2

2


Змістовний модуль 2.

Тема: Алергічні захворювання – діагностика, лікування.


п/п


Тема заняття


Л.


Пр.
СРС

5

Поняття алергії. Алергени, класифікація. Типи алергічних реакцій по Джеллу і Кумбсу.


2


2


2

6

Методи обстеження хворих на АЗ (анамнез, шкірні, провокаційні та лабораторні тести).
2

2

7

Невідкладні стани в стоматології: анафілактичній шок: клініка, невідкладна допомога, ангіоневротичний набряк (алергічний, неалергічний): діагностика, невідкладна допомога).
2

2

8

Побічна дія лікарських засобів. Медикаментозна алергія: класифікація, діагностика, клініка, профілактика.


2


2


2

9

Контактний дерматит в стоматології: класифікація, діагностика, клініка, профілактика Харчова непереносимість, в тому числі істинна харчова алергія.

2

2
Диференційний залік

Усього годин - 45

8

45

19
Кредитів ЕСТS – 1,5
 1. Тематичний план лекцій


МОДУЛЬ 1: КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ
Змістовного модуля 1: ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ІМУНОКОРЕКЦІЇ..


п/п

Тема

Кіль-кість

годин

1

Основні завдання та проблеми клінічної імунології. Принципи функціонування та вікові особливості імунної системи. Клініко-лабораторна діагностика імунопатології. Інтерпретація лабораторних імунологічних досліджень (імунограми).

2

2

Імунологія специфічних та не специфічних інфекційних запальних процесів в стоматології. Імунодефіцитні порушення в стоматології, діагностика, імунопрофілактика, імунореабілітація.

2


Змістовного модуля 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ


2

Алергія. Механізми розвитку алергії. Діагностика алергічних захворювань (респіраторних, нереспіраторних) та принципи лікування.

2

3

Алергічні захворювання в стоматології. Побічна дія ліків. Медикаментозна алергія: етапна діагностика, диф. діагноз, профілактика.

2

Всього
8

Затверджено на методичній нараді кафедри 28.08.2015 року.


 1. Тематичний план практичних занять


МОДУЛЬ 1: КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Змістовний модуль 1: ІМУННИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ. ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ, ІМУНОКОРЕКЦІЇ, ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ.


№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Предмет та завдання клінічної імунології. Сучасні погляди щодо структури і функції імунної системи.

2

2

Можливості оцінки імунного статусу (анамнез, об’єктивне обстеження, шкірні тести з мітогенами) і ступеня імунних порушень. Методи лабораторної імунодіагностики.

2

3

Значення факторів місцевого імунітету в формуванні системної імунної відповіді. Імунологічна система слизових оболонок. Мікробіоциноз та стан імунної системи порожнини рота.

2

4

Імунологія специфічних та не специфічних інфекційних запальних процесів в стоматології. Імунодефіцитні порушення в стоматології: діагностика, лікування, імунопрофілактика, імунореабілітація..

2

Змістовний модуль 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.


№ п/п

Тема

Кількість годин

5

Алергія, поняття. Алергени, класифікація. Типи алергічних реакцій по Джеллу і Кумбсу

2

6

Методи обстеження хворих на АЗ (шкірні, провокаційні та лабораторні тести).

2

7

Невідкладні стани в стоматології: анафілактичній шок: клініка, невідкладна допомога, ангіоневротичний набряк (алергічний, неалергічний): діагностика, невідкладна допомога).

2

8

Контактний дерматит в стоматології: класифікація, діагностика, клініка, профілактика.

2

9

Побічна дія лікарських засобів. Медикаментозна алергія: класифікація, діагностика, клініка, профілактика.

2
Диференційний залік
Всього:
18

Затверджено на методичній нараді кафедри 29.08.2016 року.
 1. Самостійна робота студентів


МОДУЛЬ 1: КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Змістовний модуль 1: ІМУННИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ. ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ, ІМУНОКОРЕКЦІЇ, ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ.

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Підготовка до практичних занять у тому числі:

 • опанування навичками аналізувати дані імунологічгих методів дослідження:

 1. орієнтуючих тестів (1 рівень) (кількісні показники клітинних та гуморальних факторів природженого та специфічного імунітету, оцінка показників фагоцитозу та ін.).

 2. аналітичних тестів (2 рівень) (оцінка проліферативної активності Т- та В-лімфоцитів, оцінка активності природних кілкрів, визначення рівнів різних компонентів комплементу та ін.).
2

2

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті по позааудиторним темам:

 1. Апоптоз як регуляція імунної відповіді.

 2. Імунологія слизових оболонок.

Написання тез, статей.

2

3

Підготовка до практичних занять у тому числі:

 • опануванти скринінгові клініко-анамнестичні критерії для виявлення дисфункцій імунної системи:

 1. Клінічні симптоми.

 2. Сімейний анамнез.

 3. Антенатальний анамнез.

 4. Анамнез життя і хвороби.

 5. Імунологічні лабораторні дані.

 • опанування клініко-лабораторними критеріями виявлення природжених та набутих імунодефіцитних станів;

 • опанування визначення клінічних синдромів дисфункції імунної системи: інфекційного, алергійного, аутоімунного, імунопроліферативного.

2

4

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті по позааудиторним темам:

 1. Імунопатогенез та імунотерапія сепсису.

 2. Епштейна-Барр вірусна інфекція: імунопатогенез, імунотерапія.

2


Змістовного модуля 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

5

Підготовка до практичних занять у тому числі:

 • опанування навичками аналізувати дані алергологічних методів дослідження:

 • Об’єктивне обстеження хворого;

 • Проведення шкірних алергологічних проб, опанування навичок проведення прик-тесту;

 • Провокаційні тести;

 • Збирання скарг та поглибленого анамнезу.

3

7

 • Підготовка до практичних занять у тому числі:

 • опанування навичками надання медичної допомоги у хворих при анафілактичному шоку;

 • опанування навичками надання медичної допомоги у хворих при ужаленнях перетинчастокрилими;

 • опанування навичками оцінки ефективності протиалергійної терапії.

 • опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з набряком Квінке, спадковим ангіоневротичним набряком;

3

8

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті по позааудиторним темам:

  • Поліноз. СІТ: принципи призначення. Показання та протипоказання, розвиток ускладнень.

  • Медикаментозна алергія.

  • Написання тез, статей.

1

9

Підготовка до диференційного заліку.

2

Всього:
17

Затверджено на методичній нараді кафедри 29.08.2016 року.


 1. Індивідульні завдання.

Студентам пропонують створення відеофільмів, таблиць, підготовку та участь у науково-практичних конференціях. В окремих випадках - написання рефератів по клінічній імунології та алергології.
 1. Методи навчання.


Видами навчальної діяльності студентів згідно до навчального плану є: лекції, практичні заняття, самостійна робота (СРС), індивідуальна робота студентів.

Тематичні плани лекцій, практичних занять СРС, ІРС забезпечують реалізацію в навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістовних модулів.Практичні навички, якими повинен оволодіти студент:

 1. Збір алергологічного та імунологічного анамнезу.

 2. Інтерпретація шкірних проб (прик-тесту, крапельна проба, патч-тест, скарифікаційна проба).

 3. Інтерпретація даних лабораторного імунологічного обстеження.

 4. Надання лікарської невідкладної допомоги при анафілактичному шоку.

 5. Надання невідкладної допомоги при набряку Квінке в ділянці життєво-важливих органів.

 6. Інтерпретація спірографії, пікфлоуметрії.

 7. Методи доставки ліків хворим на бронхіальну астму.
 1. Методи контролю

Навчальна діяльність студента контролюється на практичних заняттях під час поточного контролю відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом. Підсумковий контроль засвоєння модулю, контроль практичних навичок здійснюється по його завершенню, а також під час проведення іспиту.

Засоби діагностики рівня підготовки:


 • усне опитування;

 • письмовий тестовий контроль;

 • вирішення клінічних та ситуаційних задач по клінічній імунології та алергології;

 • вивчення та написання рецептів препаратів для лікування імунопатології;

 • комп’ютерний контроль (вирішення завдань із бази Крок-2).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка