Робоча програма навчальної дисципліни Демографія та географія населення Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврСторінка4/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.87 Mb.
#12441
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Самостійна робота — 3 година.

Самостійне завдання: використовуючи наукову і науково-популярну літературу, ресурси INTERNET законспектуйте (1,5 бали):

  1. Потенціал демографічного зростання.

  2. Суть та основні завдання демографічної статистики.

Індивідуальна робота — 2 година

Індивідуальне завдання: використовуючи наукову і науково-популярну літературу, ресурси INTERNET законспектуйте у словник визначення термінів і понять (1,0 бал): потенційна демографія, демографічна статистика, демометрія, демографічна сітка (сітка Лексиса), демографічні таблиці, демографічні коефіцієнти, структурні коефіцієнти, демографічний прогноз.

Модульний контроль

Проводиться індивідуально зі студентом, або групою студентів у призначений викладачем час. До модульного контролю допускаються студенти, які виконали самостійні роботи, індивідуальні завдання та відпрацювали пропущені заняття. Проводиться в усній чи письмовій формі.Отже, за модульний контроль студент може отримати в сумі до 5 балів.

Модуль № 2. Якісна та кількісна характеристика населення світу
Тема 5. Відтворення населення як єдність демографічних процесів
Зміст теми. Динаміка чисельності населення світу. Поняття про відтворення населення. Демографічний вибух і демографічна криза. Демографічні революції та їх зміст. Концепція демографічного переходу. Історичні типи відтворення населення
Види навчальної діяльності студентів: лекція — 2 годиниТематика лекції

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

5

Лекція №3. Відтворення населення як єдність демографічних процесів.

  1. Динаміка чисельності населення світу.

  2. Поняття про відтворення населення.

  3. Концепція демографічного переходу.

  4. Історичні типи відтворення населення
2

Основна література:

 1. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. гуманітарних і суспільних фак. вузів. — К.: АртЕк, 1995. — С. 121-139.

 2. Современная демография: Учеб. пособ для студ. / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. — М.: МГУ, 1995. — С. 6-11.

 3. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — С. 77-87.

 4. Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії: Підручник для студ. вузів. які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності “Економічна статистика”. — К.: Вища школа, 2005. — С. 18-25.

 5. Шувалов Е.Л. География населения: Учеб. пособ. для студ. геогр. спец. ин-тов. — М.: Просвещение, 1977. — С. 22-38.

 6. Копылов В.А. География населения. — М.: Маркетинг, 1999. — С. 24-34.

Додаткова література:

 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 688 с.

 2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — С. 81-85.

 3. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. — С. 98-105.

 4. Максаковский В.П. Воспроизводство населения зарубежной Азии // География. — 2003. — №43. — С. 19-21.

 5. Шишков Ю. Рост человечества — виден ли свет в конце туннеля? // Наука и жизнь. — 2004. — №8. — С. 2-8.

 6. Зайцева Н. Страны Северной Африки: конец демографической революции на пороге ХХІ века? // Азия и Африка сегодня. — 2004. — №10. — С. 48-53.

 7. Стадник О.Г. Густота населення світу, окремих країн і регіонів // Географія: науково-методичний журнал. — 2004. — №22. — С. 3-7.

 8. Руткевич М.Н. Воспроизводство населения и социально-демографическая ситуация в России // Социологические исследования. — 2005. — №7. — С. 22-30.

 9. Шишков Ю. Демографический переход и экономический рост // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — №8. — С.3-10.

 10. Капица С. Глобальная демографическая революция // Международная жизнь. — 2005. — №11. — С.91-105.

 11. Шишков Ю.В. Прекратится ли рост человечества? // Биология в школе. — 2005. — №7.

 12. Георгиади М. Сколько людей выдержит Земля? // Знание-сила. — 2006. — №5. — С. 69-72.

 13. Біляцький С. Зростання населення: зайві роти чи потрібні робочі руки? / С. Біляцький, А. Хахлюк // Політика і час. — 2006. — №5. — С. 61-65.

 14. Чисельність наявного населення України (На 1 січня 2000 р.) / Держ. комітет статистики України; Управління статистики населення. — К., 2000. — 110 с.

 15. Тархов С.А. Население Украины. Итоги переписи 2001 года // География. — 2003. — №43. — С. 4-11.

 16. Демографічний розвиток Європи на сучасному етапі // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. — №40. — С. 1-7.

 17. Сучасна демографічна ситуація України // Економіка в школах України. — 2005. — №4. — С. 28.

 18. Стадник О.Г. Природний рух населення // Географія: науково-методичний журнал. — 2005. — №21. — С. 9-13.

 19. Пирожков С.І. Демографічний розвиток України: сучасне та майбутнє // Вісник НАН України. — 2006. — №1. — С. 59-64.

Політична карта світу;

карта населення світу


Практична робота №2 — 2 годиниТема практичної роботи

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

4

Практична робота №4. Відтворення населення як єдність демографічних процесів.
1. Динаміка чисельності населення світу і України.

2. Поняття про відтворення населення.

3. Концепція демографічного переходу. Демографічний перехід в Україні.

4. Історичні типи відтворення населення.5. Демографічні революції та їх зміст. Перша і друга демографічна революції.


2

Основна література:

 1. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. гуманітарних і суспільних фак. вузів. — К.: АртЕк, 1995. — С. 121-139.

 2. Современная демография: Учеб. пособ для студ. / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. — М.: МГУ, 1995. — С. 6-11.

 3. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — С. 77-87.

 4. Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії: Підручник для студ. вузів. які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності “Економічна статистика”. — К.: Вища школа, 2005. — С. 18-25.

 5. Шувалов Е.Л. География населения: Учеб. пособ. для студ. геогр. спец. ин-тов. — М.: Просвещение, 1977. — С. 22-38.

 6. Копылов В.А. География населения. — М.: Маркетинг, 1999. — С. 24-34.

Додаткова література:

  1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 688 с.

  2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — С. 81-85.

  3. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. — С. 98-105.

  4. Максаковский В.П. Воспроизводство населения зарубежной Азии // География. — 2003. — №43. — С. 19-21.

  5. Шишков Ю. Рост человечества — виден ли свет в конце туннеля? // Наука и жизнь. — 2004. — №8. — С. 2-8.

  6. Зайцева Н. Страны Северной Африки: конец демографической революции на пороге ХХІ века? // Азия и Африка сегодня. — 2004. — №10. — С. 48-53.

  7. Стадник О.Г. Густота населення світу, окремих країн і регіонів // Географія: науково-методичний журнал. — 2004. — №22. — С. 3-7.

  8. Руткевич М.Н. Воспроизводство населения и социально-демографическая ситуация в России // Социологические исследования. — 2005. — №7. — С. 22-30.

  9. Шишков Ю. Демографический переход и экономический рост // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — №8. — С. 3-10.

  10. Капица С. Глобальная демографическая революция // Международная жизнь. — 2005. — №11. — С. 91-105.

  11. Шишков Ю.В. Прекратится ли рост человечества? // Биология в школе. — 2005. — №7.

  12. Георгиади М. Сколько людей выдержит Земля? // Знание-сила. — 2006. — №5. — С. 69-72.

  13. Біляцький С. Зростання населення: зайві роти чи потрібні робочі руки? / С. Біляцький, А. Хахлюк // Політика і час. — 2006. — №5. — С. 61-65.

  14. Чисельність наявного населення України (На 1 січня 2000 р.) / Держ. комітет статистики України; Управління статистики населення. — К., 2000. — 110 с.

Політична карта світу;

карта населення світу; атласи
Практичне завдання (2 бали):
1. Користуючись даними таблиці 1 проаналізуйте динаміку чисельності населення світу по регіонах і накресліть загальний графік. Висновки запишіть.

Таблиця 1

Динаміка чисельності населення світу

Регіони світу

1900

1920

1940

1960

1980

1985

1994

2000

Євразія

1375

1453

1839

2338

3315

3574

3758

3925

Африка

130

141

191

273

472

547

708

1204

Північна Америка

81

117

146

199

252

265

290

305

Латинська Америка

64

91

123

215

356

404

474

641

Австралія і Океанія

6

9

11

16

23

24

25

25,5

2. На основі таблиці 2. проаналізуйте динаміку чисельності населення України. Побудуйте графік. Зробіть висновки.

Таблиця 2

Динаміка чисельності населення України (млн. чол.)

Роки

1629

1764-1774

1870

1897

1913

1931

1940

1950

1959

1970

1979

1989

1991

1994

1996

1997

2000

2006

N, млн. чол.

5-6

8

18,7

28,4

35,2

39,58

41,34

36,58

41,8

47,1

49,76

51,7

52,1

51,9

51,3

50,63

49,7

46,5

Каталог: text -> programms
programms -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Федій Олександр Анатолійович Полтава 2009 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Фізична географія материків та океанів Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджую
programms -> Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджую
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Галузь знань: 0401 Природничі науки Напрям підготовки: 040104 Географія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка