Робоча програма навчальної дисципліни Демографія та географія населення Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврСторінка6/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.87 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Самостійна робота — 3 година.

Самостійне завдання: використовуючи додаткову наукову і науково-популярну літературу, ресурси INTERNET: законспектуйте статтю (1 на вибір) (1,5 бали): б) [4-9].

Індивідуальна робота — 3 година.

Індивідуальне завдання: використовуючи додаткову наукову і науково-популярну літературу законспектуйте у словник терміни і поняття (1,0 бал): аборигени, народжуваність населення, природний приріст населення, смертність населення, регресуюче населення, густота населення

Тема 7. Шлюб і сім’я як демографічні категорії
Зміст теми. Поняття про шлюб, шлюбність і шлюбний стан. Поняття про шлюбну і статеву поведінку. Зміни у шлюбній поведінці. Припинення шлюбу. Розлучуваність. Типи сімейних організацій та сімей. Демографічний аналіз шлюбності. Динаміка шлюбності в Україні


Види навчальної діяльності студентів:

Практична робота №4 — 2 годиниТема практичної роботи

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

6

Практична робота №4. Шлюб і сім’я як демографічні категорії

  1. Поняття про шлюб, шлюбність і шлюбний стан.

  2. Студентська сім’я: причини, проблеми створення.

  3. Поняття про шлюбну і статеву поведінку.

  4. Групування сімей за родинними ознаками.
2

Основна література:

 1. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. гуманітарних і суспільних фак. вузів. — К.: АртЕк, 1995. — С. 189-230.

 2. Современная демография: Учеб. пособ для студ. / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. — М.: МГУ, 1995. — С. 83-100.

 3. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — С. 59-68.

 4. Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії: Підручник для студ. вузів. які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності “Економічна статистика”. — К.: Вища школа, 2005. — С. 66-72; С. 249-283.

 5. Шувалов Е.Л. География населения: Учеб. пособ. для студ. геогр. спец. ин-тов. — М.: Просвещение, 1977. — С. 26-29.

 6. Копылов В.А. География населения. — М.: Маркетинг, 1999. — С. 34-36.

Додаткова література:

 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 688 с.

 2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — С. 81-89.

 3. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. — С. 108-109.

 4. Баздырев К. Простое уравнение: муж + жена = семья. — М.: Статистика, 1981. — 112 с. (Популярная демография).

 5. Бойко В.В. Малодетная семья: социально-психологический аспект. — М.: Мысль, 1988. — 239 с.

 6. Волков А.Г. Семья — объект демографии. — М.: Мысль, 1986. — 271 с.

 7. Говако Б.И. Студенческая семья / Ред. Э.К. Васильева. — М.: Мысль, 1998. — 158 с. — (Популярная демография).

 8. Осколкова О. Планирование семьи в странах Азии и Африки / О. Осколкова, А. Кушелева // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — №2. — С. 84-90.

Політична карта світу;

карта населення світу


Самостійна робота — 2 година.

Самостійне завдання: проведіть соціологічне опитування на тему: “Перспективи розвитку і планування студентської сім’ї” (5 балів).

Методичні рекомендації до соціологічного опитування:

 1. Перед опитуванням потрібно скласти ряд актуальних запитань про студентську сім’ю.

 2. Провести опитування серед студентів факультету.

 3. Виявити позитивне чи негативне ставлення респондентів щодо створення студентської сім’ї, проблеми розвитку студентської сім’ї.

 4. Після проведення дослідження слід побудувати графіки, таблиці, діаграми.

 5. Зробити узагальнюючий висновок про результати соціологічного дослідження.

Індивідуальна робота — 2 година.

Індивідуальне завдання: використовуючи наукову і науково-популярну літературу, ресурси INTERNET законспектуйте у словник терміни і поняття (1,5 бали): шлюб, шлюбність, шлюбний стан, шлюбна поведінка, статева поведінка, овдовіння, розлучуваність, моногамія, полігамія, повна сім’я, неповна сім’я, проста (нуклеарна) сім’я, складна сім’я, сімейний склад населення, сімейна структура населення, спеціальний коефіцієнт припинення шлюбу.

Тема 8. Міграції як форма просторової самоорганізації населення
Зміст теми. Класифікація міграцій. Еміграція та імміграція. Міграційні потоки та міграційна когорта. Міграційна поведінка, міграційна установка. міграційна мотивація. Вимірювання міграцій населення. Міграції в Україні
Види навчальної діяльності студентів:

Практична робота №5 — 2 годиниТема практичної роботи

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

7

Практична робота №5. Міграції як форма просторової самоорганізації населення

 1. Класифікація міграцій. Причини міграцій населення.

 2. Історія формування Східної та Західної української діаспори.

 3. Основні міграційні потоки у світі і в Україні.

 4. Законодавство країн щодо регулювання зовнішніх і внутрішніх міграцій населення.2

Основна література:

 1. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. гуманітарних і суспільних фак. вузів. — К.: АртЕк, 1995. — С. 231-250.

 2. Современная демография: Учеб. пособ для студ. / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. — М.: МГУ, 1995. — С. 101-134.

 3. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — С. 99-106.

 4. Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії: Підручник для студ. вузів. які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності “Економічна статистика”. — К.: Вища школа, 2005. — С. 66-72.

 5. Шувалов Е.Л. География населения: Учеб. пособ. для студ. геогр. спец. ин-тов. — М.: Просвещение, 1977. — С. 82-107.

 6. Копылов В.А. География населения. — М.: Маркетинг, 1999. — С. 90-100.


Додаткова література:

 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 688 с.

 2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — С. 81-89.

 3. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. — С. 129-131.

 4. Чорний С.М. Українці в Євразії: Чисельність і розміщення за переписом 1897-1990 рр. / Ред. В. Наулка. — К.: Голов. спеціалізована ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2002. — 181 с.: портр., карти. — (Українці в світі).

 5. Романюк М. Вплив міграційних процесів на етнічну структуру населення // Етнос і культура. — 2003. — №1. — С. 25-31.

 6. Надьон О. Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспекти // Право України. — 2004. — №3. — С. 29-33.

 7. Дмитриев А.В. Конфликтогенность миграции: глобальный аспект // Социологические исследования. — 2004. — №10. — С. 4-13.

 8. Население Украины: размещение и оценка его миграционной подвижности // Український географічний журнал. — 2005. — №4. — С. 23-29.

 9. Пирожков С.І. Демографічний розвиток України: сучасне та майбутнє // Вісник НАН України. — 2006. — №1. — С. 59-64.

Політична карта світу, карта населення світу, атласи, схеми, контурні карти, прості і кольорові олівці, калькулятори.Практичне завдання (1,0 бал):

Використовуючи карти атласу, нанесіть на контурну карту країни з найбільшою чисельністю української діаспори, а також основні міграційні потоки у світі та в Україні.
Каталог: text -> programms
programms -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Федій Олександр Анатолійович Полтава 2009 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Фізична географія материків та океанів Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджую
programms -> Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджую
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Галузь знань: 0401 Природничі науки Напрям підготовки: 040104 Географія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка