Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальністьСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.04 Mb.
#266
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5


10 семестр
Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань” 6 кредитів (180 годин): практ. – 120 год, самостійна робота – 60 год.
Захворювання твердих тканин зубів та ендодонта. Диференційна діагностика захворювань тканин пародонту.
Тема

Практ. заняття

1

Субординатура. Мета та завдання. Інструктаж з техніки безпеки.

Клінічна анатомія та гістологія твердих тканин зуба. Фізіологічні дані про тверді тканини зуба. Ембріогенез зуба.6

2

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу зубів. Діагностика, лікування та профілактика початкової стадії карієсу.

6

3

Сучасні пломбувальні матеріали. Композиційні пломбувальні матеріали. Склоіономерні цементи. Компомери. Кермети. Методи їх застосування. Емалево-дентинні адгезивні системи. Курація хворих.

6

4

Лікування карієсу та некаріозних уражень зубів. Особливості реставраційного пломбування зубів. Кофердами. Реконструкція зубів за допомогою парапульпарних штифтів, вкладок, вінірів.

6

5

Фармакодинаміка лікарських речовин, які застосовуються в терапевтичній стоматології. Рецептура.

6

6

Ендодонтія. Принципи ендодонтії. Морфологічні аспекти (система коренів та каналів, морфологія верхівки кореня, пульпи, функції). Клініка, діагностика пульпіту. Принципи ендодонтичного лікування. Сучасний ендодонтичний інструментарій. Класифікація.

6

7

Принципи діагностики, лікування та профілактики періодонтиту (періцементиту). Ендоперіодонтна хірургія.

6

8

Анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості пародонту. Комплексне обстеження хворих при захворюваннях пародонту.

6

9

Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Класифікація хвороб пародонту. Основні синдроми пародонтиту. Клініко-морфологічна характеристика окремих ступенів тяжкості генералізованого пародонтиту.

6

10

Комплексне лікування та профілактика захворювань пародонту. Організаційні аспекти допомоги при патології пародонту.

6

11

Анатомо-фізіологічні дані про слизову оболонку порожнини рота. Слина. Особливості обстеження хворих з ураженням слизівки рота. Додаткові методи обстеження.

6

12

Клініка, діагностика, лікування інфекційних захворювань слизової оболонки порожнини рота.

6

13

Загальна характеристика алергічних реакцій. Алергічні реакції негайного типу. Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Кропив’янка. Клініка, діагностика, лікування. Алергічні реакції сповільненого типу, їх вияви у порожнині рота. Контактний та токсико-алергічний стоматити. Хронічний рецидивний афтозний стоматит. Багатоформна ексудативна еритема та інші.

6

14

Пошкодження слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові, патології шлунково-кишкового тракту, захворюванні нервової системи.

6

15

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах.

6

16

Самостійні хейліти.

6

17

Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота.

6

18

Рентгендіагностика основних стоматологічних захворювань

6

19

Фізіотерапевтичні методи лікування основних стоматологічних захворювань.

6

20

Помилки та ускладнення під час діагностики та лікування хвороб СОПР. Використання фізичних методів лікування у комплексній терапії СОПР. Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота.

6Тематичний план лекцій з дисципліни „Терапевтична стомаТологія

5 курс (9 семестр) (20 год)
Тема лекції

К-сть год.

1

Анатомо-фізіологічна характеристика слизової оболонки порожнини рота (СОПР). Особливості обстеження пацієнтів із патологією СОПР. Первинні та вторинні елементи пошкоджень СОПР. Класифікація хвороб СОПР.

2

2

Травматичні пошкодження. Механічна, хімічна та фізична травми СОПР. Променева хвороба.

2

3

Самостійні та симптоматичні вірусні захворювання СОПР.

2

4

Грибкові ураження тканин порожнини рота. Клініка, діагностика, лікування.

2

5

Бактерійні стоматити з альтеративним компонентом. Вияви специфічних інфекційних хвороб в порожнині рота. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога.

2

6

Зміни СОПР при алергічних ураженнях.

2

7

Хвороби з автоімунним компонентом (пухирчатка, пемфігоїд, червоний плескатий лишай).

2

8

Вияви у порожнині рота змін при захворюванні крові, травної, ендокринної та серцево-судинної систем, патології крові. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2

9

Аномалії розвитку і хвороби язика та губ. Етіологія, патогенез.

2

10

Передракові захворювання СОПР. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

5 курс (9 семестр) (46 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять − теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок, написання академічної історії хвороби.

26

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

2.1.

Хронічний рецидивний герпес. Причини, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2

Поточний контроль на практичних заняттях


2.2.

Хронічний виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

2.3.

СНІД. Сучасні методи діагностики та лікування.

2

2.4.

Дифтерія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

2.5.

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним компонентом. Червоний вовчак. Тактика лікаря-стоматолога.

2

2.6.

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пемфігоїд.

2

2.7.

Ураження слизової оболонки порожнини рота при променевій хворобі.

2
2.8.

Помилки та ускладнення під час діагностики та лікування хвороб СОПР. Використання фізичних методів лікування у комплексній терапії СОПР. Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота.

2

3.

Індивідуальна СРС − огляд навчально-медичної літератури, написання рефератів, проведення наукових досліджень.

4

Поточний контроль на практичних заняттях
Разом___46_______ВИДИ_САМОСТІЙНОЇ_РОБОТИ_СТУДЕНТА'>Разом

46

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

5 курс (10 семестр) (60 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять − теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

36


Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Підготовка до контролю засвоєння заліку − теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

4

3.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

3.1.

Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку Квінке, гіпертонічному кризі, непритомності.

2

Реферативне повідомлення

3.2.

Рентгенологічна характеристика змін в періодонті за С.А. Вайндрухом.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.3.

Сучасний ендодонтичний інструментарій для очищення, розширення та пломбування кореневих каналів. Стандарти ISO. Методика використання.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.4.

Інструментальна обробка кореневих каналів „Step-back”, „Crown-down” технікою.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.5.

Основи естетичної реставрації зубів.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.6.

Теоретичні основи профілактики, рівні, види і методи профілактики.

2

Реферативне повідомлення

3.7.

Диспансеризація стоматологічних хворих

2

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Індивідуальна СРС − огляд навчально-медичної літератури, написання рефератів, проведення наукових досліджень.

6

Поточний контроль на практичних заняттях
Разом

60

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами:  • вербальні, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);

  • наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

  • практичні для застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (різні види стоматологічних маніпуляцій на фантомах, виконання мануальних робіт (ліпка з пластиліну, різблення з пластичних мас);

  • перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок;

  • заохочення за наукові публікації або призові місця за участь у олімпіаді з дисциплін серед ВНЗ України, студентських конференціях тощо).

Максимальна ефективність навчання досягається за умови системного поєднання даних методів.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни «Терапевтична стоматологія».

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для дисципліни «Терапевтична стоматологія». При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

Для дисципліни «Терапевтична стоматологія» формою підсумкового контролю якої є залік:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну

діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

𝑥 = СА × 2005

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:Таблиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються заліком
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка