Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальністьСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.04 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Інструктивні методичні матеріали для самостійної роботи студентів на практичному занятті, включаючи матеріал для теоретичної підготовки та орієнтовні карти для оволодіння професійними вміннями та навичками, тести для самоконтролю відповідно до тем практичних занять.

 2. Матеріали для поточного контролю підготовчого та заключного етапів (тести для оцінювання вхідного та вихідного рівня знань за темами практичного заняття).

 3. Інструктивні матеріали для позааудиторної самостійної роботи за темами, що винесені на самостійне опрацювання.

 4. Методичні рекомендації для викладачів до практичного заняття згідно календарного плану.


ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ НА ЗАЛІКОВЕ ЗАНЯТТЯ „ХВОРОБИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА”

5 КУРС (9 СЕМЕСТР)
1. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і внутрішніх факторів в етіології та патогенезі.

2. Вплив спиртних напоїв та паління на виникнення, розвиток, перебіг захворювань слизової оболонки порожнини рота.

3. Первинні стоматити, що викликані дією механічного, хімічного та фізичного фактора. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

4. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії новоутворень щелепно-лицевої ділянки. Лікування, профілактика.

5. Катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

6. Герпетичні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

7. Гострий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

8. Виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

9. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

10. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

11. Ураження слизової оболонки порожнини рота при грипі, інфекційному мононуклеозі, ящурі. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

12. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

13. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

14. Гонорея. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнини рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

15. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-судинної системи. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

16. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

17. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології ендокринної системи. Клініка, діагностика, лікування.

18. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. Клінічні прояви, лікування, профілактика.

19. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

20. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

21. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

22. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

23. Червоний вовчак. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

24. Алергічні стоматити. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

25. Методика постановки та оцінки алергічних проб (звичайний та ротаційний прик-тест). Їх значення для діагностики медикаментозної алергії.

26. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

27. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

28. Прояви інтоксикацій солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

29. Анафілактичний шок. Діагностика. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

30. Набряк Квінке. Клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги.

31. Первинні глосити. Десквамативний та ромбоподібний глосити. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування.

32. Складчатий та волосатий язик. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування.

33. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

34. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

35. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

36. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

37. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.

38. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Класифікація.

39. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

40. Лейкоплакія. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

41. Стоматогенна хроніоінтоксикація. Поняття. Теорії виникнення, патогенез.

42. Діагностика стоматогенної хроніоінфекції та хроніоінтоксикації.

43. Клініка стоматогенної хроніоінфекції та хроніоінтоксикації.

44. Лікування і профілактика стоматогенної хроніоінфекції та хроніоінтоксикації.ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ НА ЗАЛІКОВЕ ЗАНЯТТЯ „ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА, СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”

5 КУРС (10 СЕМЕСТР)
1. Класифікація некаріозних уражень зубів (В.К. Патрикеєва, МКХ-10).

2. Сучасний стан про етіологію, патогенез, клініку, діагностику некаріозних уражень зубів, що виникають в період формування зубних зачатків: гіпоплазія та флюороз зубів.

3. Сучасний стан про етіологію, патогенез, клініку, діагностику некаріозних уражень зубів, що виникають після прорізування зубів: клиноподібний дефект, ерозія твердих тканин зубів, некроз твердих тканин зубів.

4. Гіперестезія твердих тканин зуба. Клініка, діагностика, сучасні методи лікування.

5. Травма зубів: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

6. Зубний наліт. Механізм утворення, структура, фізичні властивості, хімічний склад. Мікроорганізми зубного нальоту. Методика видалення зубного нальоту.

7. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

8. Способи відбілювання зубів, уражених флюорозом.

9. Сучасні методи відбілювання зубів (застосування перекису водню і перекису карбаміду). Вплив фізичних факторів.

10. Карієс: визначення поняття, показники ураження зубів карієсом, їх значення в організації стоматологічної допомоги населенню для оцінки ефективності лікування.

11. Теорія виникнення карієсу зубів Міллера. Переваги і недоліки. Внесок Д.А. Ентіна, І.Г. Лукомського у вирішенні проблеми етіології та патогенезу карієсу.

12. Експериментальний карієс. Внесок вітчизняних вчених в розробку проблеми карієсу (Н.С. нікітін, М.Г. Бугайова, І.А. Бегельман, А.Є. Шарпенак).

13. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу. Внесок А.І. Рибакова, Є.В. Боровського, П.А. Лєуса, В.К. Леоньєва, В.Р. Окушко у вирішення проблеми.

14. Класифікація карієсу. Диференційна діагностика каріозних уражень зубів.

15. Сучасні методи лікування та відновлення зубів з каріозними ураженнями.

16. Профілактика карієсу: види, способи застосування. Гігієна порожнини рота. Оцінка ефективності, її роль в профілактиці та лікуванні карієсу.

17. Пульпіт. Етіологія. Роль мікрофлори і шляхи проникнення інфекції. Патогенез пульпіту. Роль сенсибілізації організму.

18. Класифікація пульпіту Ю.М. Гофунга, робоча класифікація кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології ВДНЗУ „УМСА”, їх позитивні і негативні сторони.

19. Диференційна діагностика пульпітів. Дистрофічні зміни в пульпі при запальних захворюваннях організму.

20. Консервативний метод лікування пульпіту: суть, обґрунтування та показання до застосування, лікувальні засоби, механізм дії на пульпу, методика лікування.

21. Хірургічні методи лікування пульпіту. Знеболення. Різновиди, показання до застосування, позитивні та негативні аспекти.

22. Етіологія та патогенез періодонтиту. Класифікація періодонтиту І.Г. Лукомського, С.А. Вайндруха.

23. Диференційна діагностика періодонтитів. Рентгендіагностика. Рентгенологічна характеристика змін у періодонті за С.А. Вайндрухом.

24. Особливості та основні етапи лікування періодонтиту. Сучасні технології інструментальної та медикаментної обробки кореневих каналів.

25. Лікування періодонтиту з важко прохідними і непрохідними кореневими каналами. Лікарські засоби та способи розширення кореневих каналів.

26. Фізичні методи в комплексному лікуванні пульпіту та періодонтиту.

27. Класифікація захворювань пародонту.

28. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Роль місцевих та загальних факторів.

29. Критерії оцінки стану пародонту. Гігієнічні та пародонтальні індекси (Федорова-Володкіної, Green-Vermillion, ПІ, РМА, КПІ, CPITN).

30. Диференційна діагностика захворювань тканин пародонту.

31. Місцеві втручання при лікуванні хвороб пародонту. Способи видалення зубних відкладень. Кюретаж пародонтальних кишень. Методика проведення. Застосування лікарських речовин.

32. Загальне лікування пародонтиту. Показання. Вибір лікарських препаратів.

33. Фізичні методи лікування захворювань пародонту. Показання, протипоказання, методика (бальнеотерапія, масаж, електролікування; магніто- та лазеротерапія).

34. Профілактика захворювань пародонту.

35. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація.

36. Первинні стоматити, що викликаються внаслідок дії механічної, хімічної та фізичної травми. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

37. Інфекційні (аутоінфекційні) стоматити. Причини виникнення, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

38. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

39. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу, серцево-судинної, ендокринної, нервової системи. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

40. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

41. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

42. Алергічні стоматити. діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

43. прояви інтоксикацій солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

44. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

45. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

46. Червоний плескатий лишай. клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

47. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

48. прояв туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика, лікування.

49. Первинні глосити. Гландулярний, ексфоліативний хейліти. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

50. Актинічний хейліт. Екзематозний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

51. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

52. Десквамативний і ромбоподібний глосит. Складчатий та волосатий язик. етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

53. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. клініка, діагностика, лікування, профілактика.

54. Перша медична допомога хворим на гострий пульпіт, періодонтит, пародонтит.55. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку Квінке, гіпертонічному кризі, непритомності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова:


 1. Банченко Г.В. Сочетанные заболевания слизистой оболочки полости рта и внутренних органов.- М.: Медицина, 1979.

 2. Банченко Г.В., Максимовский Ю.М., Тринин В.М. Язык - „зеркало” организма. Клиническое руководство для врачей.- М.: ЗАО „Бизнес Центр „Стоматология”, 2000.

 3. Бебешко В.Г., Завербна Л.В. Радіаційне ураження органів порожнини рота.- К., 2004.

 4. Болезни слизистой оболочки полости рта: метод. пособие /П.Т. Максименко, О.Ю. Костелли, Т.П. Скрипникова.- К.: Хрещатик, 1998.

 5. Боровский Е.В., Данилевский Н.Ф. Атлас заболеваний слизистой оболочки рта.- М.: Медицина, 1991.

 6. Готь І., Адамович О., Масна-Чала О. Соціально-значимі інфекції в стоматології.- Львів: Компакт ЛВ, 2005.

 7. Гранитов В. М. Герпесвирусная инфекция.- М: Медкнига; Нижний Новгород, изд-во НГМА, 2001.

 8. Данилевський М.Ф., Мохорт М.А., Мохорт В.В. Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту.- К., 1991.

 9. Данилевський М.Ф., Несин О.Ф., Рахній Ж.І. Захворювання слизової оболонки порожнини рота.- К.: Здоров’я.

 10. Данилевський Н.Ф. и др.. Заболевание слизистой оболочки полости рта.- М.: ОАО „Стоматология”, 2001.

 11. Диспансеризація стоматологічних хворих з хронічними захворюваннями порожнини рота, червоної облямівки губ та передпухлинними процесами: навч. посібник для студентів і лікарів-інтернів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів, лікарів-стоматологів/ Т.П. Кравець, М.М. Гордіюк, Г.Г. Бойко.- Кривий Ріг, 2003.

 12. Ефанов О.И., Дзаганова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний.- М.: Медицина, 1980.

 13. Завербна Л.В. Перебіг гострої променевої хвороби у порожнині рота. Профілактика та лікування радіаційних ускладнень при променевій терапії онкологічних захворювань (методичні вказівки).- Львів, 2007.- 28 с.

 14. Запорожан В.М., Аряєв М.Л., ВІЛ-інфекція і СНІД.– К., 2004.

 15. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: навч. посібник для студентів вищ. Мед. закладів освіти ІІІ-ІV-го рівнів акредитації /М.Ф. Данилевський, О.Ф. Несин, Ж.І. Рахній.- К.: Здоров’я, 1998.

 16. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: навч. посібник для викладачів, студентів, лікарів-інтернів, субординаторів, практ. лікарів-стоматологів /Н.В. Петраш, А.І. Семенів, Ю.І. Петраш.- Львів: ЗУКЦ, 2001.

 17. Зубачик В.М. Інфекційні захворювання слизівки рота. Віруси. Фузоспірохети // Лекційний матеріал.– Л. 1995.

 18. Кухта С.Й., Бунь Ю.М., Кухта В.С. Класифікація хвороб порожнини рота та їх рентгенодіагностика.- Львів, 2000.

 19. Луцик О.Д., Макєєв В.Ф., Ященко А.М. Атлас мікроанатомії органів ротової порожнини.- Львів, 1999.

 20. Марков И.С. Диагностика и лечение герпетических инфекций и токсоплазмоза.- К.: АркЭк, 2002.

 21. Масний З. СНІД у стоматології // Метод. рекомендації.– Л. 1998.

 22. Мельниченко Э.М., Попрушенко Т.В., Алейникова О.В., Коломиец А.Г. Клинические проявления герпетического стоматита у детей с острым лимфобластным лейкозом. Стоматология.- 1995.- 4.

 23. Новик І.Й. Хвороби слизової оболонки порожнини рота.- К.: Здоров’я, 1969.

 24. Патологія слинних залоз і щелеп (пухлиноподібні пухлинні, кістозні ураження): навч. посібник для стомат. ф-ту мед. вузів, інтернів, викладачів/ І.С. Шпонька, Г.С. Короленко, В.І. Неводник.- Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2007.

 25. Перельман М.Н., Корекин В.А., Протопонова Н.М. Туберкульоз.- М.: Медицина, 1990.

 26. Петраш Н.В. Захворювання слизової оболонки порожнини рота.- Львів.- 2001.

 27. Покровський В.В., Ермак Т.Н., Беляева В.В., Юрин О.Г. ВИЧ-инфекция: клиника, діагностика и лечение.– М.: ГЭОСТАР Медицина, 2000.

 28. Поспішіль Ю.О., Вовк В.І. Патологічна анатомія стоматологічних хвороб: навч. посібник для студентів стомат. ф-тів вищих мед. навч. закладів ІV рівня акредитації.- Львів: Компакт-ЛВ, 2005.

 29. Рыбаков А.И., Банченко Г.В., Заболевания слизистой оболочки полости рта.- М.: Медицина, 1998.

 30. Соціально значимі інфекції в стоматології: навч. посібник для студентів стомат. ф-тів вищих навч. мед. закладів ІV рівнів акредитації /І. Готь, О. Адамович, О. Масна-Чала; наук. ред. З. Масний.- Львів: Компакт-ЛВ, 2005.

 31. Терапевтична стоматологія: підручник для студентів вищих мед. навч. закладів ІV рівня акредитації: у 2 Т. /А.К. Ніколишин, В.М. Ждан, А.В. Борисенко.- Полтава: Дивосвіт, 2007.- Т.2: Хвороби пародонта, стоматогенна хроніоінтоксикація, захворювання слизової оболонки порожнини рота, організація стоматологічної допомоги в Україні, основи вчення про профілактику стоматологічних захворювань.- 2007.

 32. Уваров В.М., Русак М.К., Калинин В.И. Органы полости рта при заболеваниях крови.- М.: Медицина, 1975.

 33. Удовиченко Н.Н. Социальные и стоматологические проблемы туберкульоза // Стоматология.- 2003.- № 11.- С. 50-52.

 34. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу.- К., Здоров’я, 2002.

 35. Шугар Л., Баноци Й., Рац И., Шаллаи К. Заболевания полости рта.- Будапешт, 1980.

 36. Ripetska R., Deneha I., Hrynovets V., Hysyk M. Diseasess of the Periodontium. Etiology. Pathogenesis. Diagnosis. Treatment.– Lviv: Liga-Press, 2004.- 174 s.


Допоміжна


 1. Артельт Х.М., Дрожжина В.А., Федоров Ю.А. Современные стоматологические материалы и их применение в лечебной практике.– С.-Петербург-Куксхавен, 1996.

 2. Борисенко А.В. Кариес зубов.- К.: Книга плюс, 2000.- 342 с.

 3. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология / Е.В. Боровский: учебник для студентов медицинских вузов.- М.: Мед. информ. агентство, 2006.- 840 с.

 4. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко.– К.: „Здоров’я”, 2000.– 464 с.

 5. Данилевський М.Ф. та співавт. Практикум з терапевтичної стоматології. Фантомний курс.– Львів: Світ, 1993.

 6. Дмитриева А.А. Терапевтическая стоматология.- М.: МЕДпресс-информ, 2003.- 896 с.

 7. Заболевания пародонта / под ред. проф. Л.Ю. Ореховой.− М: ПолиМедиа Пресс, 2004.− 432 с.

 8. Ласкарис Дж. Атлас по пародонтологии. Проявления местных и системных поражений / Дж. Ласкарис, К. Скалли; [пер. з англ. проф. А.И. Грудянова].– М.: МИА, 2005.– 350 с.

 9. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології /Л.О. Цвих, О.А. Петришин, В.В. Кононенко, М.В. Гисик.- Львів, 2003.- 98 с.

 10. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія / А.К. Ніколішин: підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах, Т.І; - Полтава: Дивосвіт, 2005.- 392 с.

 11. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии /Г.Н. Пахомов.− М.: Медицина, 1982.− 240 с.

 12. Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний / Т.В. Попруженко, Т.М. Терехова.− М.: МЕДпресс- информ, 2009.− 464 с.

 13. Пропедевтика стоматологических заболеваний / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, Н.П. Баженова, Н.В. Лапина, И.В. Еречев.- Ростов н/Д.: Феникс, 2002.- 640 с.

 14. Пропедевтика терапевтичної стоматології: фантомний курс, лекційний матеріал / Л.О. Цвих, О.А. Петришин, В.В. Кононенко, М.В. Гисик.- Львів, 2002.- 159 с.

 15. Рациональная фармакотерапия в стоматологии: рук. для практиктикующих врачей /под. ред. Г.М. Барера.– М.: Литтерра, 2006.– 568 с.

 16. Терапевтическая стоматология / под ред. проф. Л.А. Дмитриевой.− М.: „Медпрес-информ”, 2003.− С. 627-632.

 17. Терапевтическая стоматология: учебник (Под. ред. Ю.М. Максимовского).- М.: Медицина, 2002.- 640 с.

 18. Терапевтична стоматологія / За ред. проф. А.К. Ніколішина.− Вінниця: Нова Книга, 2012.− С. 379-427.

 19. Терапевтична стоматологія дитячого віку (За ред. проф. Л.О. Хоменко).- К.: Книга плюс, 1999.- 524 с.

 20. Терапевтична стоматологія: підручник у чотирьох томах / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин.– К.: Здоров’я, 2004.– Т. 2.– 400 с.

 21. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 508 с.

 22. Энциклопедия профилактической стоматологии / Под ред. С.Б. Улитовского.− СПб.; Человек, 2004.− 184 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  1. Офіційний сайт Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: http://www.meduniv.lviv.ua/

  2. Електронні інформаційні ресурси вузівської бібліотеки:

 • Електронний каталог бібліотеки.

 • Інформаційно-довідникові джерела: енциклопедії, довідники, словники.

 • Навчальні електронні видання і ресурси: посібники, що містять систематизований матеріал в рамках програми навчальної дисципліни.

  1. Інформаційні ресурси в мережі Інтернет:

 • http://bookmed.by/stomatologiya/propedevtika-stomatologicheskikh-zabolevanij-skorikova-l-a.html

 •  http://dentalss.org.ua/load/kniga_stomatologia/obshhaja_stomatologija/propedevtika_stomatologicheskikh_zabolevanij/6-1-0-422

 •  http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/stomatolohiia-eds-m-m-rozhok-liber-2/802-stomatolohiia-eds-m-m-rozhok-liber-2

 • http://www.booksmed.com/stomatologiya/153-terapevticheskaya-stomatologiya-borovskij.html

 • http://stom.at.ua/load/ehlektronnye_knigi/terapevticheskaja_stomatologija/5

 • http://www.stomatkniga.ru/

 • http://fb2.booksgid.com/medicina/76513-k-kapustin-stomatologiya.html

 • http://www.mosdental.ru/Pages/Page28.1.html

 • http://vk.com/pages?oid=-4152612&p=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%90.%2C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92.%D0%90.%2C_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D.%D0%9F.%2C_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D.%D0%92.%2C_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%98.%D0%92._-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%

 •  http://www.webmedinfo.ru/borovskij-e-v-terapevticheskaya-stomatologiya-uchebnik-dlya-studentov-medicinskix-vuzov.htmlПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка