Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст


Витяг з робочої програми навчальної дисципліниСкачати 141.94 Kb.
Сторінка2/40
Дата конвертації21.06.2022
Розмір141.94 Kb.
#92841
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Дахній-1
Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Історія філософії 19-20 ст.”Галузь знань, напрям

Характеристика навчальної

Найменування
дисципліни
підготовки, освітньо-


показників
кваліфікаційний рівень

денна форма навчанняГалузь знань

Нормативна

Кількість кредитів – 3,5
03 гуманітарні науки(шифр, назва)

Напрям


Модулів – 2
033 філософія

Рік підготовки:(шифр, назва)


Змістових модулів - 6
Спеціальність (професійне

4-й
Семестрспрямування)


7-й
8-й

Заг. кількість год. - 238
філософія


Лекції
Тижневих годин для


32 год.
20 год.

денної форми навчання:


Практичні, семінарські

7 семестр:
32 год.
20 год.

аудиторних – 4 год.
Освітньо-кваліфікаційнийЛабораторні

самостійної роботирівень:

- год.
- год.

студента – 4 год.


бакалавр

Самостійна робота

8 семестр:
аудиторних – 4 год.


64 год.
70 год.

ІНДЗ:

самостійної роботи


Вид контролю: іспит

студента – 7 год.
2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу «Історія філософії 19-20ст.» – вивчення та аналіз студентами основних закономірностей становлення і розвитку найважливіших течій і концепцій західної філософії новітнього часу (тобто починаючи з 30-х-40-х років ХІХ століття до нашого часу), зокрема, осягнення специфіки посткласичного типу філософування.
Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів із багатством і різносторонністю ідей і концепцій західної філософії новітнього часу, зокрема, у створенні передумов щодо вміння проводити студентами як диференціацію в західній філософії, яка визначається ментальною специфікою (т.зв. англо-саксонська та європейсько-континентальна парадигми), так і стосовно спроможності віднаходити паралелі і спорідненості, курс покликаний також допомогти формуванню у реципієнтів цілісного уявлення про її ключові поняття.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен


знати:

  • хронологічні параметри новітньої філософії в рамках загальної історії філософії

  • специфіку некласичної філософської парадигми, на противагу до класичного типу філософії;

  • найбільш репрезентативні фігури західного мислення новітнього часу і їхні основні підходи до формулювання та вирішення філософських питань;

  • методологію вивчення новітньої західної філософії;

  • головні особливості філософських течій 19-20 ст. та відмінності між ними (виходячи з базоовї диференціації між англосаксонською та європейсько-континентальною філософськими парадигмами);вміти:

  • давати визначення і грамотно оперувати ключовими термінами тих чи інших течій західної філософії новітнього часу;

  • застосовувати здобуті знання для аналізу та інтерпретації різноманітних філософських поглядів сучасності;

  • розуміти особливості взаємозв’язку між ідеями мислителів того самого філософського напрямку та водночас віднаходити паралелі до концепцій репрезентантів інших течій мислення;

  • володіти методологією та методами пізнання, які застосовує історико-філософська наука;

  • ідентифікувати та аналізувати поняття, властиві для певного напрямку чи філософа.3. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7 семестр

Змістовий модуль 1. Предмет історії філософії 19-20 ст. Становлення посткласичної філософської парадигми та філософія романтизму

Тема 1. Предмет, завдання і структура курсу

6

2

-

4Тема 2. Становлення і розвиток посткласичної філософії. Романтизм

16

6

4

6Разом – зм. модуль 1

22

8

4

10Змістовий модуль 2. “Філософія життя”

Тема 3. Артур Шопенгауер як предтеча “філософії життя”

10

2

2

6Тема 4. “Філософія життя” у ХІХ столітті. Мислення Ф.Ніцше

16

4

4

8Тема 5. “Філософія життя” в кінці ХІХ-ХХ ст.:А.Бергсон і О.Шпенглер

10

2

2

6Разом – зм. модуль 2

36

8

820


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Скачати 141.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка