Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 стСкачати 141.94 Kb.
Сторінка40/40
Дата конвертації21.06.2022
Розмір141.94 Kb.
#92841
ТипРобоча програма
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Дахній-1
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота повинна складатися зі: змісту, вступу, основної частини (декілька розділів),висновків, списку використаної літератури.
У вступі слід: а) обґрунтувати актуальність обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми, а також в) поставити завдання дослідження.
В основній частині потрібно подати короткі біографічні відомості про мислителя,
передати зміст його основних ідей, показати їх актуальність.
У висновках потрібно представити результати дослідження, підвести його підсумки.
У списку використаної літератури джерела потрібно подавати в такій формі:
Ім’я автора (прізвище, ініціали). Назва твору. – Місце видання: Назва видавництва, рік
видання. – Сторінки.
Так само вказується джерело під час цитування. Можна вказувати джерело цитати на
кожній сторінці, а можна посилатися на список літератури, вказуючи при цьому в квадратних
дужках номер джерела у списку використаної літератури і сторінку, на якій міститься текст
цитати за таким зразком: [1, 255]. Обсяг курсової роботи 20-25 сторінок, друкований (формат А-
4; інтервал 1,5; розмір шрифту – 14).
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
з курсу “Історія філософії 19-20 ст.”
для студентів ІV курсу філософського факультету

 1. Романтизм як джерело некласичної парадигми філософування.

 2. Контроверза романтичного і просвітницького світоглядів.

 3. Філософське обгрунтування романтизму: Єнський гурток.

 4. Зміни у світовідчуванні: песимізм посткласичної епохи у філософії.

 5. Теорія пізнання Артура Шопенгауера.

 6. Артур Шопенгауер і буддизм.

 7. Артур Шопенгауер як провісник нової філософської парадигми.

 8. Проблема співвідношення науки та філософії у “першому позитивізмі”.

 9. Антиметафізичні й антирелігійні засади як передумова конституювання “першого позитивізму”.

 10. Огюст Конт як родоначальник позитивістської традиції в західному мисленні.

 11. “Перший позитивізм” Джона Стюарта Мілла.

 12. Гуманітарне знання і проблема розуміння: герменевтика Вільгельма Дільтая.

 13. Вільгельм Дільтай: філософські основи історії як науки.

 14. Трагедійність настрою як єднаючий мотив творчості Фрідріха Ніцше.

 15. Філософія релігії Фрідріха Ніцше: аналіз концепції смерті Бога.

 16. “Морфологія культури” Освальда Шпенґлера.

 17. Логічний прагматизм Чарлза Сандерса Пірса.

 18. Філософія Вільяма Джеймса у контексті виникнення і розвитку прагматизму.

 19. Вільям Джеймс: розмаїтість релігійного досвіду і плюралістичний універсум.

 20. Інструменталістський варіант прагматизму: Джон Дюї.

 21. Неопрагматистські ідеї Річарда Рорті.

 22. Сенс і призначення філософії: рефлексія Річарда Рорті.

 23. Філософія прагматизму в контексті світоглядних установок середнього американця.

 24. Трагічне відчуття життя: філософська есеїстика Міґеля де Унамуно.

 25. Проблема “людини-маси” у філософії Хосе Ортеґи-і-Ґасета.

 26. Проблема масової людини і сучасна західна філософія.

 27. Макс Шелер: філософія моралі на основі феноменології.

 28. Едмунд Гуссерль: конституювання феноменології як чільного методу філософії.

 29. Едмунд Гуссерль: криза європейських наук і “життєвий світ”.

 30. Проблематика тілесності у феноменології Моріса Мерло-Понті.

 31. Феноменологічний рух у новітній західній філософії.

 32. Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеґґера. і традиція західної метафізики.

 33. Проблема нігілізму у філософській рефлексії Мартіна Гайдеґґера.

 34. Філософія техніки Мартіна Гайдеґґера.

 35. Основні проблеми гайдеґґерівського “Буття і часу”.

 36. Часовість і смертність у філософії Мартіна Гайдеґґера.

 37. Тривимірність буття в онтології Карла Ясперса.

 38. Філософія історії Карла Ясперса у світлі його теорії “осьового часу”.

 39. Проблема комунікації та інтерсуб’єктивності у західній філософії ХХ століття.

 40. Християнський екзистенціалізм Ґабріеля Марселя.

 41. Екзистенційна проблематика в романах Федора Достоєвського.

 42. Достоєвський і Ніцше як пророки тоталітаризму ХХ століття.

 43. Криза християнства: діагностика і терапія (К’єркеґор і Достоєвський).

 44. Філософська герменевтика Ганса-Ґеорга Ґадамера.

 45. Поль Рікер і конфлікт інтерпретацій.

 46. Діалектика людського існування у стадіальній концепції Сьорена К’єркеґора.

 47. “Естетик” Сьорена К’єркеґора і орієнтири сучасного гедонізму.

 48. Інтуїтивізм Анрі Бергсона.

 49. Гегель і К’єркеґор: відмінність спекулятивного та екзистенційного типів діалектики.

 50. Одиничний перед Богом: трактування людини в релігійному екзистенціалізмі.

 51. Діалектична теологія як провідна течія протестантського мислення ХХ століття.

 52. Релігійне філософування Льва Шестова.

 53. Буття і Ніщо: екзистенціалізм Жана-Поля Сартра.

 54. Традиція атеїстичного екзистенціалізму (Жан-Поль Сартр, Альбер Камю).

 55. Проблема абсурду у філософії Альбера Камю.

 56. Проблеми смерті у західній філософії ХХ столітті.

 57. “Смерть людини” у структуралізмі.

 58. Мішель Фуко і структуралізм в історії.

 59. Розуміння філософії як “критики мови”: Людвіґ Вітґенштайн.

 60. Філософія постпозитивізму і реабілітація метафізики.

 61. Антропологічна філософія Ніколая Бердяєва.

 62. Проблема співвідношення віри і розуму у філософії неотомізму (Жак Марітен, Етьєн Жільсон).

 63. Концепція інтеґрального гуманізму Жака Марітена.

 64. Діалогічна філософія Мартіна Бубера.

 65. Філософія постмодернізму. Критика принципів Модерну.

 66. Деконструктивізм Жака Дерріди.

 67. Негативна діалектика Теодора Адорно.

 68. Концепція одновимірної людини Герберта Маркузе.

 69. Комунікативна і стратегічна форми раціональності у філософії Юрґена Габермаса.

 70. Стратегія інклюзії Іншого в концепції комунікативної раціональності Габермаса.

 71. Критика інструментального розуму у філософії Франкфуртської школи.

 72. Емманюель Левінас і феноменологія обличчя Іншого.

Скачати 141.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка