Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови у вищій школі галузі знань 01 ОсвітаСкачати 454.91 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір454.91 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР), завдання самостійної роботи менше ніж на 60% від максимальної кількості балів, виділених на ці види робіт, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю.

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні заняття оцінки не ставляться, за практичні, лабораторні, заняття нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).
Самостійна робота (10 балів)

Контроль за самостійною роботою здійснює лектор на консультаціях. Студенти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит.


Модульна контрольна робота (20 балів)

Навчальним планом передбачено написання однієї модульної контрольної роботи, яку студенти виконують впродовж двох академічних годин.

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та професійно-методичного вміння вирішення методичних завдань, сформовані в результаті вивчення всього курсу методики.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.
Модульна контрольна робота з методики викладання іноземних мов у вищій школі складається із 2-х питань (теоретичного та практичного):


  1. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності студентів в аудіюванні: мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіотекстів.

  2. Розробіть схематичний план заняття навчання домашнього читання на практичному занятті з першої іноземної мови для студентів I курсу на мовних факультетах ВНЗ.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 20 балів Перше та друге питання оцінюється по 10 балів максимально.

Критеріями оцінювання є:


  • відповідність змісту;

  • повнота і ґрунтовність викладу матеріалу;

  • термінологічна коректність;

  • точність виконання практичного завдання.


«Відмінно»

1-ше питання – (10 балів) – повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови при високій мовній культурі. Достатня кількість прикладів. При цьому студент досить вільно й коректно користується методичною термінологією і має високу культуру мовлення. Допускаються незначні помилки не методичного характеру.

2-ге питання – (10 балів) – розроблений план заняття повністю відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь студентів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається відповідно до методичних вимог, завдання сформульовані чітко та відповідають рівню підготовленості учнів. Студент досить вільно й коректно користується методичною термінологією і має високу культуру мовлення. Допускаються незначні помилки не методичного характеру.
«Добре»

1-ше питання – (8-9 балів) – повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови при високій мовній культурі. Недостатня кількість прикладів. Студент не досить вільно й коректно користується методичною термінологією, не зовсім вірно формулює певні теоретичні положення. Допускаються незначні помилки методичного характеру.

2-ге питання – (8-9 балів) – розроблений план заняття в основному відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь учнів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається відповідно до методичних вимог, завдання сформульовані чітко та відповідають рівню підготовленості учнів. Студент досить вільно й коректно користується методичною термінологією і має високу культуру мовлення. Допускаються незначні методичні помилки.
«Задовільно»

1-ше питання – (6-7 балів) – не повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови. Недостатня кількість прикладів. Студент знає основні положення, проте не може їх детально розкрити, не досить вільно й коректно користується методичною термінологією.

2-ге питання – (6-7 балів) – розроблений план заняття не зовсім відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь учнів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається не зовсім відповідно до методичних вимог, завдання сформульовані не досить чітко та не зовсім відповідають рівню підготовленості учнів. У мовленні студента допущено значну кількість помилок мовного характеру (лексичних, граматичних). Допускаються також значні методичні помилки.
«Незадовільно»

1-ше питання – (до 6 балів) – Студент не знає основних теоретичних положень, не може навести приклади. Не орієнтується у методичній термінології. Допускає значні помилки методичного характеру.

2-ге питання – (до 6 балів) – розроблений план заняття не відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь учнів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається не хаотично, завдання сформульовані не чітко та не відповідають рівню підготовленості учнів. У мовленні студента допущено значну кількість помилок мовного характеру (лексичних, граматичних). Допускаються також значні методичні помилки.
Семестровий екзамен (40 балів)
Об’єктом контролю є рівень засвоєння теоретичних знань та сформованості професійно-методичних вмінь, передбачених робочою програмою з курсу.

Відповідно перше питання екзаменаційного білета перевіряє рівень засвоєння теоретичних знань, друге – рівень сформованості гностичних, конструктивно-планувальних професійно-методичних вмінь, а третє питання – рівень сформованості професійно-методичних вмінь щодо планування та проведення уроків німецької мови у школі.
Зразок екзаменаційного білета

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ОГІЄНКА

Спеціальність 8.02030302 Мова і література (німецька)*

Семестр II

Навчальний предмет Методика викладання іноземних мов у вищій школі


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 454.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка