Робоча програма навчальної дисципліни методологія та організація наукових досліджень (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»Сторінка1/5
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.58 Mb.
#13101
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
_____________ Доля М.М.

“______”_______________2015 р.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИМЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»

спеціальність 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»


спеціалізація_______________________________________________________________

факультет захисту рослин, біотехнологій та екологіїс

Київ – 2015 р.Форма № Н - 3.04
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
_____________ Доля М.М.

“______”_______________2015 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»

спеціальність 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»


спеціалізація_______________________________________________________________

факультет захисту рослин, біотехнологій та екології с

Київ – 2015 р.

Робоча програма «методологія та організація наукових досліджень» для студентів за напрямом підготовки 0514 «Біотехнологія», спеціальнoстi 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

„___” ________, 2015 р. − 30 с.

Розробник: Стародуб М.Ф. професор, доктор біологічних наук


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки


Протокол від “___” ________ 2015 р. № _____
В.о. завідувача кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
_____________ (Патика М.В.)

(підпис)

“_____”___________________ 2015 р.
Схвалено вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Протокол від “____”___________2015 р. № ___
“_____”________________2015 р. Голова __________ (Доля М.М.)

(підпис)


 Стародуб М.Ф., 2015 р.  1. Опис навчальної дисципліни


«методологія та організація наукових досліджень»Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

0514 Біотехнологія

(шифр і назва)Напрям підготовки

Спеціальність

8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»


Освітньо-кваліфікаційний рівень


ОКР «Магістр»


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна (вибіркова)

Загальна кількість годин

37

Кількість кредитів ECTS

2,0

Кількість змістових модулів

2,0

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)________________________________________

(назва)


Форма контролю

залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

1

1

Семестр

1

1

Лекційні заняття

15 год.

6 год

Практичні, семінарські заняття

15 год

6 год

Лабораторні заняттяСамостійна роботаІндивідуальні завданняКількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −2 год
Каталог: sites -> default -> files -> u143
u143 -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «магістр» спеціальності «Захист рослин»
u143 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u143 -> Національний університет біоресурсів і природокористування України
u143 -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «бакалавр» спеціальності 090105 «Захист рослин»
u143 -> Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки «затверджую»
u143 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u143 -> Національний університет біоресурсів І
u143 -> «затверджую» декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
u143 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра агробіотехнологій “затверджую


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка