Робоча програма навчальної дисципліни «Основи конструювання виробів»Сторінка1/5
Дата конвертації23.04.2017
Розмір0.81 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
Форма № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

Г.А.Михайловська

___________ «____» ______20__ р.

___________ «____» ______20__ р.

___________ «____» ______20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
____________«Основи конструювання виробів»____ _________

Напрям підготовки 6.561602 «Технологія виробів легкої промисловості»___

Спеціальність ___ 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»_______________

Програму розробив викладач Бойченко Л.В._______________________

Розглянуто на засіданні циклової комісії «Технології та експертизи виробів із__

шкіри»_____________________

Протокол № Методист коледжу_________________

Від «____» 20__р. Голова комісії _________________
Протокол № Методист коледжу_________________

Від «____» 20__р. Голова комісії _________________


Протокол № Методист коледжу_________________

Від «____» 20__р. Голова комісії _________________Вступ

Дисципліна «Основи конструювання виробів» передбачає вивчення студентами методики моделювання і конструювання взуття масового виробництва, теоретичних основ конструювання шкіргалантерейних виробів.

Для кращого засвоєння всього матеріалу дисципліни використовуються різні форми організації навчального процесу: лекції, семінари, лабораторні і практичні заняття, курсове проектування, обов’язкові контрольні роботи, різні форми самостійної роботи студентів.Самостійна робота студента забезпечена всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення змісту дисципліни чи окремих її тем: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, періодичними виданнями, тощо.

1 Структура навчальної дисциплін


Назва дисциплі-ни за навчаль-ним планом

Загаль-

ний


обсяг годин

Кіль-кість обов’язко-вих конт-роль-них робіт

Всього ауди-торних

годин

З них


Са-

мос-


тій- на

робо-


та

сту-ден- тівРозподіл за семес-

трами

Розподіл годин за курсами та семестрами


лекції

лабораторні

практичні

семінарські

екзамени

заліки

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

IV курс

Основи констру-ювання виробів297

3

158

88

70

-

3

139

5

3,4

-

-

26

72

60

-

-

-2 Тематичний план дисципліни

п/п


Найменування розділів і темКількість навчальних годин

Загальний

обсяг


Всього аудиторних

В тому числі

Самос.

робота


студента

Лекції


Лабор.

і практ.


робіт

1

2

3
4

5

6
Вступ

4

2

2
2

1

Будова нижніх та верхніх кінцівок людини
1.1

Коротка анатомія та фізіологія нижніх кінцівок

6

4

4
2

1.2

Коротка анатомія та фізіологія верхніх кінцівок

4

2

2
2

1.3

Основні патологічні відхилення в будові та функціях стопи

8

2

2
6

1.4

Антропометрія стопи

12

8

2

6

4

1.5

Антропометрія кисті

12

8

4

4

4

2

Взуттєві колодки
2.1

Загальна характеристика взуттєвих колодок

2

2

22.2

Класифікація взуттєвих колодок

8

4

4
4

2.3

Контроль якості колодок, їх виробництво

14

10

4

6

4

3

Конструктивна характеристика виробів із шкіри
3.1

Конструктивна характеристика сучасного взуття

12

4

4
8

3.2

Конструктивна характеристика сучасних шкіргалантерейних виробів

10

2

2
8

4

Основи моделювання та конструювання виробів із шкіри
4.1

Загальні положення по моделюванню взуття

6

6

64.2

Побудова креслення базової моделі черевика з настрочною союзкою і відрізними деталями

20

12

4

8

8

4.3


Побудова креслення базової моделі напівчеревика з настрочними берцями

18

10

4

6

8

4.4


Побудова креслення базової моделі черевика з настрочними берцями

12


12

4.5

Побудова креслення базової моделі напівчеревика з настрочною союзкою

12


12

4.6

Побудова креслення базової моделі туфлів-човник

16

8

4

4

8

4.7

Побудова креслення базової моделі жіночих чобітків із застібкою „блискавка"

22

14

6

8

8

4.8

Побудова креслень основних и проміжних деталей низу взуття

13

6

2

4

7

4.9

Проектування жіночих сумок

18

10

4

6

8

4.10

Проектування рукавичок

16

8

4

4

8

5


Техніко-економічна характеристика виробів із шкіри
5.1

Визначення чистої площі деталей

8

4

4
4

5.2

Визначення матеріаломісткості взуття

16

10

4

6

6

6

Розмірно - повнотний асортимент взуття
6.1

Поняття про розмірний асортимент взуття та його розрахунок

10

6

2

4

4

6.2

Поняття про повнотний асортимент взуття

2

2

27

Серійне розмноження деталей взуття
7.1

Теоретичні основи серійного розмноження деталей взуття

4

4

47.2

Способи серійного розмноження деталей

12

10

6

4

2


Всього з дисципліни297


158


88


70


139


4 Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Основні патологічні відхилення в будові і функціях стопи

2

2

Конструктивна характеристика виробів із шкіри

2

3

Техніко-економічна характеристика виробів із шкіри

2  1. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин


6 Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Антропометрія стопи

6

2

Антропометрія кисті

4

3

Контроль якості колодок, їх виробництво

6

4

Побудова креслення базової моделі черевика з настрочною союзкою і відрізними деталями

8

5

Побудова креслення базової моделі напівчеревика з настрочними берцями

6

6

Побудова креслення базової моделі туфлів-човник

4

7

Побудова креслення базової моделі жіночих чобітків із застібкою „блискавка"

8

8

Побудова креслень основних и проміжних деталей низу взуття

4

9

Проектування жіночих сумок

6

10

Проектування рукавичок

4

11

Визначення матеріаломісткості взуття

6

12

Поняття про розмірний асортимент взуття та його розрахунок

4

13

Способи серійного розмноження деталей

47 Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин
Вступ

2

1.1

Коротка анатомія та фізіологія нижніх кінцівок

2

1.2

Коротка анатомія та фізіологія верхніх кінцівок

2

1.3

Основні патологічні відхилення в будові та функціях стопи

6

1.4

Антропометрія стопи

4

1.5

Антропометрія кисті

4

2.2

Класифікація взуттєвих колодок

4

2.3

Контроль якості колодок, їх виробництво

4

3.1

Конструктивна характеристика сучасного взуття

8

3.2

Конструктивна характеристика сучасних шкіргалантерейних виробів

8

4.2

Побудова креслення базової моделі черевика з настроченою союзкою і відрізними деталями

8

4.3


Побудова креслення базової моделі напівчеревика з настроченими берцями

8

4.4


Побудова креслення базової моделі черевика з настрочними берцями

12

4.5

Побудова креслення базової моделі напівчеревика з настрочною союзкою

12

4.6

Побудова креслення базової моделі туфлів-човник

8

4.7

Побудова креслення базової моделі жіночих чобітків із застібкою «блискавка»

8

4.8

Побудова креслень основних и проміжних деталей низу взуття

7

4.9

Проектування жіночих сумок

8

4.10

Проектування рукавичок

8

5.1

Визначення чистої площі деталей

4

5.2

Визначення матеріаломісткості взуття

6

6.1

Поняття про розмірний асортимент взуття та його розрахунок

4


7.2

Способи серійного розмноження деталей

2


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка