Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни


Тема 2. Походження держави та праваСкачати 441.21 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір441.21 Kb.
#12190
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Тема 2. Походження держави та права


Загальна характеристика соціально-економічного розвитку суспільної влади та норм регулювання поведінки людей у первісному суспільстві. Організація суспільного життя в умовах первісного ладу. Організація публічної влади у первісному суспільстві

Передумови виникнення держави. Основні причини розпаду первісного суспільства. Єдність умов виникнення держави та права у різних народів. Загальне та особливе у походженні держави у різних нардів.

Особливості виникнення держави у різних народів. Основні теорії виникнення держави. Держава: поняття та основні її ознаки. Сутність та соціальне призначення держави. Ознаки держави, які відрізняють її від організації публічної влади первісного суспільства. Політична влада у державно-правовій системі. Ознаки політичної влади, що стоїть над суспільством з метою забезпечення його єдності. Основні риси публічної влади сучасної соціально орієнтованої демократичної держави. Державна влада і держава. Поняття влади. Співвідношення політичної і державної влади. Співвідношення державної влади та держави. Роль та місце соціальної (публічної) влади у державі. Відмінності політичної та державної влади. Основні ознаки державної влади.

Право. Головні передумови виникнення права.

Характерні риси неписаних правил поведінки первісного суспільства та засоби їх забезпечення. Виникнення права – об’єктивна суспільна необхідність. Спільні та відмінні риси соціальних норм первісного суспільства та права у державі.

Шляхи формування правових норм у різних народів.

Проблеми співвідношення держави і права.

   1. Тема 3. Держава: ознаки, сутність і типи.


Сутність та соціальне призначення держави. Роль держави в організації суспільного життя. Історичні форми розуміння держави. Співвідношення держави і суспільства.

Державна влада як особливий різновид соціальної влади. Форми і способи її здійснення. Легітимність і легальність державної влади. Плюралізм у розумінні держави. Сутність держави і методологічні підходи щодо аналізу минулої і сучасної державності. Еволюція в розумінні сутності та соціального призначення держави. Класове, загально-соціальне, релігійне, національне та расове у сутності держави. Суспільно-економічні формації і типологія держави (рабовласницька, феодальна, буржуазна, соціалістична, соціально орієнтовна правова держава тощо). Формаційний підхід до типології держави. Класова сутність усіх держав, які мають спільну економічну основу. Взаємозв’язок способу виробництва із типом держави і права.

Поняття типу держави. Теоретичні основи і значення типології держави. Основні ознаки, що визначають тип держави. Формаційний підхід: його поняття, переваги та недоліки. Особливості типу держави певного історичного періоду. Перехідні типи держав. Наступність у розвитку держави. Загальна характеристика сучасних типів держави.

“Людський вимір” – головний критерій прогресивного розвитку державності.

Цивілізаційний підхід: поняття, його переваги і недоліки. Вплив духовності народу, культури, ідеології, національного характеру, ментальності, географічного середовища та інших чинників на типологію держав. Характерні риси первинної цивілізації: Стародавній Схід (Єгипет, Персія, Шумери, Вавілон тощо), елінської (Спарта, Афіни), римської, середньовічної. Характерні риси вторинної цивілізації - держави Західної Європи, Північна Америка, Східна Європа, Латинська Америка тощо.

Основні відмінності цивілізаційного підходу від формаційного. Діалектика співвідношення формаційного і цивілізаційного підходу щодо типології держав.Тема 4. Функції держави

Поняття, значення й об’єктивний характер функцій держави. Співвідношення функцій держави з цілями, завданнями і принципами держави. Функції держави і функції окремих її органів. Обумовленість функцій держави її сутністю і соціальним призначенням.

Класифікація функцій держави: постійні і тимчасові, внутрішні і зовнішні, основні і неосновні. Характеристика основних внутрішніх і зовнішніх функцій держави та їх змісту.

Динаміка функцій держави. Зв’язок і взаємодія функцій держави. Функції держави і своєрідність історичного періоду розвитку держави і суспільства. Співвідношення типу і функцій держави.

Форми і методи здійснення функцій держави: поняття і види.

Зміст основних функцій сучасної української держави.

Особливості функцій держави залежно від конкретно-історичного її типу.

Тема 5. Форма держави

Поняття та основні елементи форми держави. Співвідношення сутності, змісту і форми держави. Форма державного правління: поняття та її види. Загальна характеристика монархій і республік. Форма державного правління та її розвиток у сучасних умовах. Співвідношення типу і форми держави.

Форма державного (територіального) устрою: поняття та його види. Унітарна держава і федерація. Федеративний устрій: минуле і сучасність. Конфедерація,Імперія, Євросоюз, СНД тощо.

Державно-правовий (політичний) режим: поняття та його види. Особливості державно-правових режимів сьогодення.


    1. Тема 6. Механізм та апарат держави


Механізм держави: поняття, ознаки та структура. Поняття і структура державного апарату. Державні підприємства, установи та організації: поняття, ознаки та призначення. Державні органи: поняття та основні властивості. Посадові особи і державна служба. Роль механізму держави у здійсненні функцій та завдань держави. Співвідношення механізму держави і державного апарату. Структура державного апарату.

Поняття. Ознаки та класифікація державних органів. Центральні державні органи влади та органи місцевого самоврядування.

Принципи організації та діяльності державного апарату. Шляхи удосконалення механізму сучасної української держави. Умови підвищення ефективності функціонування державного апарату. Державний службовець і посадова особа – первинна ланка державного механізму. Поняття і сутність бюрократії.

Державний апарат - ефективний засіб реалізації державної влади, концентрований вираз сили влади. Централізація і децентралізація державної влади. Принцип розподілу влади: поняття, ознаки та структура. Реальний та формальний поділ влади в державі. Основні принципи розподілу влади: відокремленість, незалежність, демократизм, самостійність, рівновага, взаємний контроль, система стримувань і противаг. Взаємні права та обов’язки законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Особливий статус президентської або монаршої влади в різних державах.

Втілення принципу розподілу влади в теорії і в державно-правовій практиці України.


    1. Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
     rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
     rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
     rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
     rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
     rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
     rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
     rpnd -> Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
     rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни "економічна теорія" напрям підготовки 030503 Міжнародна економіка

     Скачати 441.21 Kb.

     Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка