Робоча програма (П) з практики усного та писемного мовлення англійської мови для спеціальності 030500 "мова та література"Сторінка1/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.62 Mb.
#13018
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЗАТВЕРДЖУЮ"
________________________

проректор з навчально-виховної роботи


(декан факультету)


"------" -------------------- 2007 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА (П)


З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030500 "МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА"
КАФЕДРА ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
КУРС IV СЕМЕСТРИ: VII, VIII
ВСЬОГО ГОДИН ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 395
В ТОМУ ЧИСЛІ:

ПРАКТИЧНИХ 34/32/40

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 177/122
ІСПИТИ VII, VIII

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ VII, VIII

КИЇВ – 2008

Робоча програма складена на основi

"Типових програм пiдготовки вчителя iноземної мови"

/практика усного та писемного мовлення /

Київ КДІІМ 1993
Iндекс __________
Робоча програма затверджена на засiданнi кафедри лексикологiї та стилiстики англiйської мови
Протокол № від 31 травня 2007 року
Завiдувач кафедри проф. д.ф.н. Воробйова О. П.
Програму узгоджено з кафедрами: практики англiйської мови й теорії та історії світової літератури
Укладач програми – завідувач секції практики усного та писемного мовлення

IV курсу заочної та вечірньої форми навчання викл. Українська Є.В.
1. Мета й завдання дисциплiни, її мiсце в навчальному процесi
Основною метою курсу практики англiйської мови є досягнення високого професiйного рiвня пiдготовки студентiв, розширення їх свiтогляду, пiдвищення науково-теоретичної та науково-методичної квалiфiкацiї.

Завдання вивчення дисциплiни. Студенти четвертого курсу заочної та вечірньої форми навчання повиннi вiльно володiти англiйською мовою в уснiй та письмовiй формах на базi лексичного запасу в обсязi програмних вимог, а саме: вiльно i правильно говорити та писати англiйською мовою, перекладати з англiйської мови на рiдну i навпаки, вiльно i правильно використовувати граматичнi конструкцiї, стилiстично правильно висловлюватись, вмiти вести бесiду на основі прослуханих та прочитаних текстів, вмiти робити лiнгво-стилiстичний аналiз оригiнального тексту.

Студент повинен також вмiти: читати про себе i розумiти без перекладу на рiдну мову оригiнальний текст, без словника правильно перекладати оригiнальний текст лiтературного чи суспiльно-полiтичного характеру, робити глибокий всебiчний фiлологiчний аналiз тексту для розкриття задуму автора, виконувати такi види письмових робiт: твiр чи переказ на лiтературну, суспiльно-полiтичну чи педагогiчну тему в обсязi 220- 250 слiв за одну годину, письмовий переклад складного тексту з англiйської мови на рiдну i навпаки, диктанти (200-250 слiв без артиклiв), вмiти перевiрити диктант чи переклад інших студентів, робити анотацію або рецензію на прочитану книгу або статтю з газети, адаптувати складні тексти, складати тексти для учнів різних класів школи.
2. Орієнтовний розподіл курсу за темами та видами занять.


п/п

Назва розділів, занять за темами.

Всього годин

Практичні заняття (год.)

Самостійна робота (год.)

1.


І семестр

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ

Introduction to Literary Appreciation. Fiction classes. What is Poetry? What is Fiction? What is Drama?
30


10


20


1.1

Political Classes. Headline English.

- academic texts about various mass media and their functions in modern society;

- newspaper articles;


    • interviews

.

24

8

16

1.2.

Written Practice. Writing a plot summary.

Reviewing a book, a film or a play.

26

8

18

1.3

Home Reading.

34

8

26

1.


ЗИМОВА СЕСІЯ

Law and Crime.

1.1. Courts and Trials.

1.2. Law Enforcement in English-speaking Countries and Ukraine.

1.3. Human Rights.

28

8

20


2.

Education and Upbringing. Teaching Practice

2.1. Higher Education in English –speaking Countries and Ukraine.

2.2. Bringing up Children.

2.3. Teaching Practice.23

6

17


3.

. Study and Nature. Thirst for Knowledge. Moulding Personality. Fiction classes.

- Narrative technique; lyrical ballads; narrators and point of view; dramatic tension; tragedy, internal rhyme, simile, paradox, flashback narration, satire, style, unreliable narrator, revision of Realism, Didactic literature22

6

16


4.

Home Reading.

32

6

26


5.

  • Written Practice. Description. The Paragraph24

6

18

Разом за семестр

243

66

177

1.ІІ семестр

Political Systems

1.1. Political Power.

1.2. Colonial Attitudes.

1.3. Social and Racial Prejudice


28


8


18


2.

Political Classes.

2.1. Government in English-speaking Countries and Ukraine.

2.2. Elections, Political Parties, and Movements.

2.3. Current National and International Trends.28

8

18

3.

Trends and Genres in Music.

3.1. Youth and Music.

3.2. My Preferences in Music


26

6

18

4.

Music and War. Music and Love. Fiction Classes.

- Tone


- Drama – tragedy

  • Emotive Resonance

Revision of:

  • Alliteration

  • Formulae and Kennings

  • Rhythm

  • Metaphor
28


4


24


5.

Home Reading.

32

8

24


6.

Written Practice. For and against essays on the topic

28

6

24

Разом за семестр

162

40

122
Разом:

395

106

289

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка