Робоча програма з дисципліни «Спортивна медицина»Скачати 358.02 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір358.02 Kb.
ТипРобоча програма
Міністерство освіти і науки України
Глухівський державний педагогічний

університет імені Олександра Довженка


Факультет фізичного виховання

Кафедра медико-біологічних дисциплін


«Затверджую»


Завідувач кафедри_____________________

«____»____________ 2008 р.


Робоча програма


з дисципліни «Спортивна медицина»

Напрямок: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 7010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»

Спеціалізація: «Методика спортивно-масової роботи, туристична робота»

Глухів - 2008

РОБОЧА ПРОГРАМА«СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Курс «Спортивна медицина» належить до медико-біологічного блоку дисциплін. Мета дисципліни «Спортивна медицина» полягає у підготовці студентів до наукового обґрунтування тренувального процесу з урахуванням фізично-функціональних особливостей спортсмена та привити студентам практичні навички з основних методів соматоскопії, дослідження фізичного розвитку (конституції), стану основних функціональних систем організму (нервова, кардіореспіраторна, опорно-рухова, нервово-м’язова, кров, травна, сечостатева, ендокринна).

Студенти повинні оволодіти методиками здору анамнезу, проведення функціональних пробЗадачі дисципліни:

 • поглибити загально-біологічну та методичну підготовку майбутніх спеціалістів з фізичної культури та спорту

 • привити студентам практичні навички по стоматоскопічному обстеженню, визначенню стану основних функціональних систем організму та конституції спортсмена з морфологічних ознак, а також навчити використовувати фізичні данні для відбору та спортивної орієнтації

 • навчити правильно планувати режим праці та відпочинку спортсменів, проводити реабілітацію та застосовувати медико-фізіотерапевтичні методи реабілітації

 • підготувати студентів до наукового обґрунтування тренувального процесу та прогнозування технічних результатів на основі показників функціональних проб, працездатності спортсмена

 • познайомити студентів з основними захворюваннями людини, навчити надавати невідкладну допомогу при різноманітних травмах та невідкладних станах.

Лекційний курс «Спортивна медицина».
01. Введення в курс спортивної медицини.

1.1.

Мета, завдання й зміст

спортивної медицини.1.1.1. Валеологія

1.1.2. Фізичний розвиток

1.1.3. Травматизм

1.1.4. Обґрунтування раціональних режимівФункціональна діагностика.

Мед. забезпечення тренувань і змагань.

Медичний контроль.

Відновлення.

Спортивна патологія.


1.2.

Розвиток спортивної медицини.

1.3.

Організація спортивної медицини.

1.4.

Зміст і методи лікарського контролю.

1.4. 1. Зовнішній огляд.

1.4. 2. Анамнез (медичний і спортивний);

1.4. 3. Дослідження фізичного розвитку (конституція);

1.4. 4. Визначення стану функціональних систем:

Нервова система,

Серцево-судинна система,

Опорно-рухова система,

М'язова система,

СРАСК і кров,

Дихальна система,

Травна система,

Видільна система (сечостатева система),

Ендокринний апарат (ЗВС)


1.4. 5. Проведення функціональних проб.

1.5.

Анамнез.

1.6

Основи загальної патології, термінологія.

1.6. 1. Поняття про здоров'я й хворобу.

1.6. 2. Етіологія

Зовнішні причини хвороб:

Фізичні,


Хімічні,

Біологічні,

Соціальні,

Гіпокінезія,

Гіперкінезія,

Психогенні (стрес).Внутрішні причини хвороб:

Спадковість (генотип),

Конституція (фенотип + генотип),

Реактивність (імунітет, алергія).1.6. 3. Патогенез

Періоди хвороби

1.6. 4. Загальні розлади кровообігу

Серце,

Судини (нервова, гуморальна),

Кров (об’єм крові, СРАСК)


1.6. 5. Місцеві розлади кровообігу

Гіперемія,

Стаз,


Тромбоз,

Емболія,

Ішемія,

Інфаркт,

Кровотеча,

Крововилив1.6. 6. Обмін речовин.

Дистрофії,

Атрофія,


Гіпертрофія

Регенерація,

Некроз,

Пухлини


1.6. 7. Запалення. Порушення терморегуляції.

Місцеві прояви: tumor, dolor, rubor, calor et functio laesae

Загальні реакції: лейкоцитоз, лихоманка

Терморегуляція

02. Дослідження й оцінка фізичного розвитку.

2.1

Вчення про фізичний розвиток (конституція)

Вікові особливості розвитку організму,

Акселерація

Гетерозис

Вікові періоди2.2.

Методи дослідження фізичного розвитку

2.2. 1. Метод соматоскопії

Постава,

Асиметрія,

Фізіологічні кривизни хребта (кіфоз, сколіоз),

Форми грудної клітки,

Форма живота,

Форма ніг,

Форма стопи,

Розвиток мускулатури, жирового шару2.2.2. Метод антропометрії

Контактні (наскрізний (циркулем), дуговий (див стрічка)),

Безконтактні,

Біопсія


Вага,

Подовжні й поперечні розміри,

Діаметри окружностей,

Кіфосколфозометрфя,

Гоніометрія,

Динамометрія,

Визначення питомої ваги тіла та ін.(фракції тіла)


2.2. 3. Інші методи

Фотографія,

Рентгенографія,

Електрокардіографія,

Реографія,

Оксигемометрія (оксиметрія),

Холтеровський моніторинг,

Томографія (комп'ютерна, магнітно-резонансна),

УЗД (сонографія)Дослідження виділень (сеча, кал, мокротиння, піт, слина, шлунковий сік, жовч та ін.)

Дослідження крові (загальний аналіз, біохімічний, імунний, ферментний, іонограма)

Функціональна діагностика (функціональні проби): зі зміною зовнішнього середовища, фармакологічні, харчові, орто- і кліностатична

2.3.

Оцінка фізичного розвитку

2.3. 1. Метод антропометричних стандартів
2.3. 2. Метод кореляції
2.3. 3. Метод індексів

Формули визначення маси й фракцій

Індекс ваго-ростовий

Індекс життєвий

Індекс Кердо

Індекс маси тіла

Індекси силові

Індекс різницевий


2.4.

Особливості фізичного розвитку у представників різних видів спорту

Легка атлетика, Плавання,

Важка атлетика, Гімнастика,

Боротьба, Баскетбол,


03-04. Характеристика функціонального стану організму спортсменів.

3.1.

Роль вивчення функціонального стану організму спортсмена й діагностика тренованості.

3.2.

Нервова й нервово-м'язова система:

3.2. 1. Центральна нервова система.

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Координаційні проби (Ромберга, пальцьоносова, стабілографія, треморографія, коліноп’яткова),

Електроенцефалографія,

Прихований час рухової реакції

Диссомнія, Агрипнія, Невроз, Психастенія


3.2. 2. Периферична нервова система

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Функція 12 пар ЧМН,

Сухожильні рефлекси (біцепс, трицепс, колінний, ахілловий),

Спинний мозок,

Радикуліт попереково-крижовий, Неврит, Невралгія


3.2. 3. Аналізатори (сенсорні системи).

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Зоровий,

Міопія, Гіперметропія, Астигматизм, Кон’юнктивіт, Блефарит,

Слуховий,

Неврит слухового нерва, Отит,

Вестибулярний,

Руховий,

Шкірний


3.2. 4. Вегетативна нервова система.

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Дермографізм,

Проба Ашнера,

Рефлекс пило-моторний,

Рефлекс шкірно-гальванічний,

Проба ортостатична (проба Кремптона),

Проба кліностатична,

Дистонія нейроциркуляторна3.2. 5. Нервово-м'язовий апарат.

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Електроміографія,

Теппінг-тест,

Динамометрія,

Міотонометрия,

Хронаксиметрія,

Біопсія,

Міозит, Розтягнення, Тендиніт, Міогелоз, Міофіброз, Остеохондроз3.3.

Серцево-судинна система:

3.3. 1. Анамнез, Візуально (соматоскопія),

3.3. 2. Стр-ні особливості спортивного серця

Дилатація порожнин,

Гіпертрофія міокарда, Брадикардія3.3. 3. Функціональні характеристики серцево-судинної системи

ЧСС, Аритмії (бради-, тахіаритмії, миготлива, блокади), ПЕКЛО (гіпо-, гіпертонія), САД, ОЦК,

Проба Летунова,

Гарвардський степ-тест,

Тест PWC170,

ЕКГ,

Реографія інтегральна,УЗД серця,

КТ і МРТ,3.4.

Система зовнішнього дихання:

3.4. 1. Функціональні характеристики дихальної системи

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

ЧДР, Типи подиху,

Проба Генчі, Проба Штанге (проба із затримкою подиху (на вдиху, на видиху)),

Рентгенографія, флюорографія,

Оксиметрія, Капнометрія,

Пневмотонометрія,

Спірографія (статичні дихальні обсяги),

Пневмотахометрія (об'ємні швидкості потоку повітря),

МПК (VO2max): метод Астранда, степ-тест, PWC170, тест Купера, тест Новаккі,

ОРЗ, Трахеїт, Бронхіт, Пневмонія3.5.

Система крові, ендокринна система, система травлення й виділення, статева система:

3.5. 1. Система крові

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Біопсія кісткового мозку,

Буферні системи (ацидоз),

Міогенний еритроцитоз, Анемія маршова,

Міогенний лейкоцитоз,

Міогенний тромбоцитоз,

Міоглобинемія,

СРАСК


3.5. 2. Ендокринна система.

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Епіфіз, Гіпоталамус, Гіпофіз, Щитовидна з-за, Паращитовидні з-зи, Тимус, Підшлункова з-за, Наднирковики, Статеві з-зи,

Гормони ЗВС,

Загальний адаптаційний синдром (Сельє Г.),

Біопсія, Біохімічний АК, УЗД,

Цукровий діабет, Зоб, Акромегалія, Гігантизм, Гіпо-, гіперкортицизм, Феохромоцитома3.5. 3. Система травлення.

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Біохімічний аналіз крові,

Копрологічний аналіз,

Дуоденальне зондування,

Рентгенографія,

Узи-дослідження,

Ендоскопія (гастро-, колоно-),

Мікроскопія (цитологія, гістологія),

Диспепсія, Виразкова х-ба, Гастроентероколіт, Діарея, Закреп


3.5. 4. Система виділення.

НИРКА:

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Біопсія бруньки,

Узи-дослідження,

Рентгенографія,

Протеїн-, Гемат-, Лейкоцит-, Циліндрурія,

Спортивна нирка,

Нефрит, СКБ,

Гемоглобін-, Міоглобінурія


ПОТОВІ ЗАЛОЗИ:

Потовиділення термічне й психічне (емоційне), «Теплова задишка»3.5. 5. Система статева

Анамнез, Візуально (соматоскопія),

Потенція, Місячні3.6.

Висновок за результатами медичного обстеження

3.6. 1. Оцінка стану здоров’я.

3.6. 2. Оцінка стану фізичного розвитку.

3.6. 3. Рекомендації щодо занять спортом.

3.6. 4. Розподіл по медичним групам.

3.6. 5. Оцінка впливу занять фізкультурою й спортом на організм.

3.6. 6. Загальні рекомендації лікаря викладачеві, тренерові й спортсменові.

Строки поновлення занять спортом після хвороб і травм.

05. Медичні засоби відновлення спортивної працездатності.

5.1.

Дефініція

Поняття: «працездатність», «стомлення», «перевтома» («перетренованість»), «відновлення» («реабілітація»), «регенерація».

5.1. 1. Передстартовий стан

Бойова готовність,

Передстартова лихоманка,

Передстартова апатія


5.1. 2. Розминка

Загальна, Спеціальна

5.1. 3. Впрацьовування
5.1. 4. Стійкий стан (steady state)
5.1. 5. Втома
5.1. 6. Відновлення (реабілітація, регенерація)
5.2.

Класифікація відновних засобів.

5.2. 1. Педагогічні
5.2. 2. Психологічні
5.2. 3. Медичні

Дієта,

Масаж,


Фізпроцедури,

Фармакологічні препарати5.3.

Загальні принципи використання засобів відновлення

Комплексність,

Вплив на фенотип,

Врахування генотипу,

Абстинентний синдром5.4.

Педагогічні засоби відновлення

5.4. 1. Принципи тренування

Поступове збільшення навантажень,

Принцип зменшення ефекту навантажень,

Відновлення,

Специфічність,

Збереження,

Періодизація,

Індивідуалізація.


5.4. 2. Режим праці й відпочинку

5.4. 3. Фізичне відновлення

Активний відпочинок,

Пасивний відпочинок,

Сполучення активності й пасивності


5.4. 4. Практичні рекомендації з відновленню

5.5.

Психологічні засоби відновлення

5.6.

Медичні засоби відновлення

5.6. 1. Харчування (дієта)

Енергія ? 4.000 ккал,

Вуглеводи 65-70% (прості, складні),

7-10 г/кг/сут., 1 г/4 ккал,

Рослинна клітковина,

Білки 12-15% (амінокислоти), 1-4 г/кг/сут.,

1 г/4 ккал,

Жири (10% насичені, 15-20% ненасичені), 1 г/9 ккал,

Вітаміни (водо-, жиророзчинні),

Мінерали,

Вода,


Контроль маси тіла,

Оцінка харчових продуктів: біологічно активні добавки (харчові добавки)5.6. 2. Масаж
5.6. 3. Фізпроцедури

Класифікація (природні, преформовані; загальні, локальні),

Загальні: гідровплив, бальнеопроцедури, тепло- і світлолікування, киснева терапія, аероіонізація,

Локальні: лазер, ультразвук, електричні струми, баровплив, лазні


5.6. 4. Фармакологічні препарати

1. Засоби, що впливають на метаболізм:

гепатопротектори;

ферменти;

вітаміни, мікроелементи, мінерали;

адаптогени,

тонізуючі засоби;

антиоксиданти;

антигіпоксанти.2. Харчові й біологічно активні добавки.

3. Засоби, що впливають на систему крові й гемопоез.

4. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат.

5. Засоби, що діють на нервову систему (ноотропи, анальгетики).

06. Медичне забезпечення (контроль) тренувань, переїздів і змагань. Допінг. Антидопінговий контроль.

6.1.

Медичне забезпечення (щорічне-обов'язкове, етапне, оперативне, поточне)

6.1. 1. Медичне забезпечення тренувань

ЧСС і його ритм, вимір АТ;

ЖЄЛ, леген. вентиляція, сила дих. м'язів;

Координаційні проби;

Проби для дослідження вестибулярного апарата;

Визначення швидкості м'язових рухів;

Динамометрія;

Зважування (МТ);

Функціональні проби: ортостатична; проба із затримкою подиху (Генчі, Штанге); проба з додатковим функціональним навантаженням, не зв'язаним зі специфічним видом спорту.6.1. 2. Самоконтроль спортсмена

ЩОДЕННИК самоконтролю:

Самопочуття, Працездатність, Сон, Апетит, Потовиділення, ЧСС, Проба ортостатична, ЖЄЛ, ЧДР, Маса тіла, Динамометрія, Додаткові дані...6.1. 3. Мед. забезпечення переїздів

Підбір групи фахівців.

Відповідальність і дії групи фахівців.

Медичне забезпечення в інших країнах.

*Харчування при переїздах.6.1. 4. Мед. забезпечення змагань

Обов'язки й відповідальність тренера й лікаря,

Ступені ризику видів спорту,

Заявка й допуск,

Санітарна розвідка й сан.просвіт. робота,

Профілактика й лікування спортивного травматизму,

Контроль адаптації до умов середовища6.2.

Допінг:

6.2. 1. Історія розвитку допінгу

Поняття «допінг»,

Хронологія антидопінгових заходів6.3.

Антидопінговий контроль:

6.3. 1. Хронологія антидопінгових заходів

6.3. 2. Заборонені класи речовин

1. Групи заборонених препаратів:

A. Стимулятори

В. Наркотики

С. Анаболіки

D. Діуретики

E. Пептидні гормональні засоби, їхні аналоги й речовини, подібні по дії.2. Заборонені методи:

А. Допінг кров'ю, введення штучних переносників кисню або плазмозамісників

В. Фармакологічні, хімічні й фізичні маніпуляції

3. Групи препаратів з обмеженим дозволом для використання:

А. Алкоголь

В. Канабіноїды

С. Місцеві анестетики

D. Кортикостероїы (глюкокортикоїды)

E. Бета-блокатори6.3. 3. Причини заборони

Характеристика класів заборонених речовин

6.3. 4. Речовини, дозволені до застосування в спорті

6.4.

Контроль на статеву приналежність:
07. Лікарський контроль (лікарсько-педагогічні спостереження) за особами різного віку й статі, що займаються фізкультурою й спортом.

7.0.

Введення.

Вікова періодизація
7.1.

Медичний контроль за юними спортсменами (діти, юнаки в спорті).

7.1. 1. Загальні дані розвитку дітей і юнаків

Вік біологічний (фізичний розвиток),

Вік паспортний,

Піки збільшення росту й маси тіла,

Акселерація, ретардація (не- і гармонічна),

Вік і деякі показники стану органів і функціональних систем (АД, ЧСС...),


7.1. 2. Власне медичний контроль

Соматоскопія, антропометрія,

Функціональні проби,

Медичні групи (основна, підготовча, спеціальна),

Строки допуску до занять після захворювань,

Медичне обстеження,

Вікові терміни початку занять професійним спортом7.1. 3. Спортивна орієнтація й відбір

Етапи спортивного вдосконалювання,

7.1. 4. Безпека
7.2.

Медичний контроль за особами середнього й літнього віку.

7.2. 1. Фізіологія старіння (інволюції)

Фактори ризику (гіпокінезія, маса тіла, паління, психічні стреси),

Допуск до занять фізичною культурою (перелік медичного обстеження)7.2. 2. Характеристика функціонального стану органів і систем

ЦНС,

Серцево-судинна система,

Система дихальна,

Система опорно-рухова7.3.

Особливості спостереження за жінками-спортсменками. Питання, що стосуються тільки жінок.

7.3. 1. Про права заняття спортом.
7.3. 2. Жіноча олімпійська програма

Історія участі жінок в олімпійських іграх

7.3. 3. Розходження статі.

Тестостерон

7.3. 4. Місячні (цикл менструально-оваріальний, mensis)

Характеристика, рекомендації

7.3. 5. Дисменорея
7.3. 6. Аменорея
7.3. 7. Остеопороз.
7.3. 8. Дефіцит заліза.
7.3. 9. Фізичні навантаження й вагітність
7.3.10. Перевірка статі
7.4.

Самоконтроль спортсменів і в масовій фізичній культурі

08-09. Основи загальної й спортивної патології.

1.

Основи загальної патології людини.

Див. так само лекцію №01Етіологія й патогенез.

Розлади кровообігу.

Порушення тканинного харчування й обміну речовин.

Запалення.

Порушення терморегуляції.


2.

Загальна характеристика ушкоджень і захворювань у спортсменів

3.

Спортивний травматизм:

8.3. 1. Загальна характеристика спортивного травматизму

У т.ч. «перенапруга», «перетренованість», «утома», «перевтома»

8.3. 2. Аналіз причин і механізмів спортивних травм у різних видах спорту.

Одна з основних причин: допінг

8.3. 3. Ушкодження шкірних покровів.

Джексон Р. - дерматит

8.3. 4. Травми опорно-руховий апарата.
8.3. 5. Краш-синдром, рабдоміоліз.

8.3. 6. Травми нервової системи (ЧМТ, спінальна). Синдром судомний. Інсульт. Травми психо-неврогенні (неврастенія, невроз істеричний, невроз нав'язливих станів, психастенія).

8.3. 7. Травми внутрішніх органів. Внутрішня й зовнішня кровотеча.

8.3. 8. Травми носа, вуха, гортані, зубів і очей.

4.

Гострі патологічні стани:

8.4. 1. Непритомні стани.

8.4. 2. Гіпоглікемічні стани. Гіперглікемія.

8.4. 3. Утоплення. Повішання.

8.4. 4. Реанімаційні заходи.

8.4. 5. Отруєння.

8.4. 6. Укуси отруйних комах, гадюк, тварин. Алергія.

8.4.7. Фактори

навколишнього середовищаТепловий і сонячний удари. Опіки.

Травма холодова (переохолодження, замерзання, відмороження).

Баротравма (високогір'я, хвороба кесонна (декомпресійна))

Забруднення повітря. Отруєння чадним газом.

Ураження електричним струмом і блискавкою.

ПЛАНИ

практичних занять з курсу«Спортивна медицина»


п/п

ТЕМА:

Години:

1.

КУРС «СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ».

ПРИНЦИПИ ОБСТЕЖЕННЯ. АНАМНЕЗ. ОБСТЕЖЕННЯ ПО ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СИСТЕМАМ. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ.
2.

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
3.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ:

Нервово-м'язова система:

Центральна нервова система. Периферична нервова система. Аналізатори (сенсорні системи). Вегетативна нервова система. Нервово-м'язовий апарат.Серцево-судинна система:

Анамнез, Візуально (соматоскопія). Структурні особливості спортивного серця. Функціональні характеристики серцево-судинної системи.Система зовнішнього дихання.
4.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ:

Система крові

Ендокринна система.

Система травлення.

Система виділення.

Система статева

ОЦІНКА СТАНУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, ПЕВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
5.

МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.

Передстартовий стан. Розминка. Впрацьовування. Стійкий стан (steady state). Втома. Відновлення (реабілітація, регенерація).

Принципи тренування. Режим праці й відпочинку. Фізичне відновлення. Практичні рекомендації з відновленню.

Медичні засоби відновлення

Харчування (дієта). Масаж. Фіз. процедури. Фармакологічні препарати.


6.

КОНТРОЛЬ ТРЕНУВАНЬ, ПЕРЕЇЗДІВ ТА ЗМАГАНЬ.

Медичне забезпечення. Медичне забезпечення тренувань. Самоконтроль спортсмена. Мед. забезпечення переїздів. Мед. забезпечення змагань.Допінг:

Історія розвитку допінгу. Антидопінговий контроль. Хронологія антидопінгових заходів. Заборонені класи речовин. Причини заборони.

Контроль на статеву приналежність.

7.

ЛІКАРНЯНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПОРТСМЕНАМИ.

Вікова періодизація. Загальні дані розвитку дітей і юнаків. Спортивна орієнтація й відбір. Безпека. Фізіологія старіння (інволюції). Права заняття спортом. Розходження статі. Фізичні навантаження й вагітність. Перевірка статі.


8.

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ І СПОРТИВНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ.

Загальна патологія людини. Гострі патологічні стани.

Спортивна патологія людини. Спортивний травматизм. Типові спортивні травми.
9.

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ І СПОРТИВНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ.

Нещасні випадки. Отруєння.


ПЛАНИ

для самостійного вивчення тем з курсу

«СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»
«ЗМІСТ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ»

ПЛАН


1. Валеологія, як складова частина профілактичної спортивної медицини.

2. Історія розвитку спортивної медицини.

Написати реферат на одне із питань.
«МЕТОДИ ЛІКАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ»

ПЛАН


1. Визначення стану нервово-м’язової системи.

2. Визначення стану серцево-судинної системи.

3. Визначення стану опорно-рухової системи.

4. Визначення стану системи регуляції агрегатного стану крові та системи крові.

5. Визначення стану дихальної системи.

6. Визначення стану травної системи.

7. Визначення стану сечостатевої системи.

8. Визначення стану ендокринної системи.

Написати реферат на одне із питань.
«ЗДОРОВЯ ТА ХВОРОБА. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ»

ПЛАН


1. Етіологія хвороб.

2. Патогенез хвороб. Загальні положення про патологічні стани.

3. Наслідки порушення обміну речовин.

Написати реферат на одне із питань.«ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК»

ПЛАН


1. Метод соматоскопії. Характеристика.

2. Метод антропометрії. Характеристика.

3. Характеристика інструментальних методів дослідження.

4. Особливості фізичного розвитку у представників легкої атлетики.

5. Особливості фізичного розвитку у представників тяжкої атлетики.

6. Особливості фізичного розвитку у представників плавання.

7. Особливості фізичного розвитку у борців.

8. Особливості фізичного розвитку у гімнастів.

9. Особливості фізичного розвитку у баскетболістів.

10. Конституція і темперамент у спорті.

Написати реферат на одне із питань.
«ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СПОРТСМЕНА»

ПЛАН


1. Оцінка стану здоров’я спортсмена.

2. Принципи надання рекомендацій щодо занять спортом.

3. Вплив занять фізичною культурою на організм.

Написати реферат на одне із питань.«СПОРТИВНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ»

ПЛАН


1. Етапи спортивної діяльності (від передстартового стану до реабілітації та відновлення).

2. Принципи спортивного тренування. Докладно охарактеризувати будь-який з них.

3. Види фізичного відновлення. Докладно охарактеризувати будь-який з них.

4. Основні принципи щодо харчування спортсменів у різних видах спорту.

5. Роль масажу в спорті.

6. Види фізичних процедур. Охарактеризувати їх застосування у спортсмені різних спеціалізацій.

7. Медичні препарати, дозволені для застосування при відновленні та реабілітації у спорті.

8. Роль харчових та біологічно-активних добавок у спортивній діяльності.

Написати реферат на одне із питань.
«МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТРЕНУВАНЬ, ПЕРЕЇЗДІВ ТА ЗМАГАНЬ»

ПЛАН


1. Докладно охарактеризувати щоденник самоконтролю спортсмена.

2. Що таке санітарна розвідка та роль санітарно-просвітницької роботи.

3. Профілактика і лікування спортивного травматизму.

4. Різновиди умов зовнішнього середовища, адаптація до них. Синдром зміни часових поясів.

Написати реферат на одне із питань.
«ДОПІНГ. АНТИДОПІНГОВИЙ КОНТРОЛЬ.»

ПЛАН


1. Характеристика поняття «допінг» та історія його розвитку. Хронологія антидопінгових заходів.

2. Класи заборонених речовин. Причини заборони.

3. Що таке антидопінговий контроль. Статутні документи.

4. Контроль статевої приналежності.

Написати реферат на одне із питань.
«ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ»

ПЛАН


1. Вікова періодизація. Характеристика.

2. Акселерація, ретардація (гармонійна та негармонійна).

3. Методи та етапи медичного обстеження.

4. Особливості спостереження за жінками у процесі спортивної діяльності.

Написати реферат на одне із питань.
«СПОРТИВНА ПАТОЛОГІЯ»

ПЛАН


1. Загальна характеристика спортивного травматизму.

2. Аналіз причин і механізмів спортивної травми.

3. Характеристика ушкоджень шкіри у спортсменів.

4. Травми психо-неврогенні (неврастенія, невроз істеричний, невроз нав'язливих станів, психастенія). Докладна характеристика.

5. Травми внутрішніх органів. Внутрішня й зовнішня кровотеча.

6. Травми носа, вуха, гортані, зубів і очей.

Написати реферат на одне із питань.
«ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ»

ПЛАН


1. Серцево-легенево-церебральна реанімація. Характеристика принципів.

2. Непритомність. Ознаки, принципи допомоги.

3. Загальна характеристика отруєнь. Основні принципи допомоги.

4. Тепловий і сонячний удари. Опіки. Характеристика, принципи невідкладної допомоги.

5. Травма холодова (переохолодження, замерзання, відмороження). Характеристика, принципи невідкладної допомоги.

6. Баротравма (високогір'я, хвороба кесонна (декомпресійна)). Характеристика, принципи невідкладної допомоги.

7. Ураження електричним струмом і блискавкою. Характеристика, принципи невідкладної допомоги.

Написати реферат на одне із питань.

Питання до заліку з предмету

«СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

Кількість білетів: 31

1 питання – (лекції №№1-2)

2 питання – решта лекцій

3 питання – характеристика функціонального стану організму спортсмена (лекції №№3-4)


ПИТАННЯ № 1

 1. Організація спортивної медицини: зовнішній огляд.

 2. Організація спортивної медицини: анамнез (загальний, медичний та спортивний).

 3. Поняття про здоров’я та хвороби (U-образна крива доктора Німенна).

 4. Етіологія (визначення поняття). Класифікація причин хвороби:

 5. Етіологія (визначення поняття). Класифікація причин хвороби:

- зовнішні причини хвороб: Фізичні (mehano, T, W-ray, X-ray, IC/DC (Lightning), Pata).

 1. Етіологія (визначення поняття). Класифікація причин хвороби:

- зовнішні причини хвороб: Хімічні (exo-, endo-).

 1. Етіологія (визначення поняття). Класифікація причин хвороби:

- зовнішні причини хвороб: Біологічні (тваринні, рослинні (bac, myc), vir, prion).

 1. Етіологія (визначення поняття). Класифікація причин хвороби:

- зовнішні причини хвороб:: Соціальні. Психогенні (стресс).

 1. Етіологія (визначення поняття). Класифікація причин хвороби:

- зовнішні причини хвороб:: Гіпокінезія, Гіперкінезия.

 1. Етіологія (визначення поняття). Класифікація причин хвороби:

- внутрішні причини хвороб: genotip, fenotip, immunitas.

 1. Патогенез (визначення поняття).

- Періоди хвороби (lat, prodroma, patos, resume).

 1. Патогенез (механізми розвитку хвороби):

Загальні розлади кровообігу (серцевосудинна система): Cor, Vasorum (nn., humor), Haema (V, СРАСК).

 1. Патогенез (механізми розвитку хвороби):

Локальні розлади кровообігу: Гіперемія. Стаз. Тромбоз. Емболія. Ішемія. Інфаркт. Кровотеча. Крововилив.

 1. Патогенез (порушення обміну речовин): атрофія (гіпотрофія). дистрофія (білкова, жирова, вуглеводна, мінеральная). гіпертрофия (робоча (фізіологічна), патологічна).

 2. Патогенез: Регенерація, Некроз.

 3. Патогенез: Пухлини (ліпома, міома, саркома, остеома, неврома, рак, ангіома, аденома).

 4. Патогенез. Запалення. Локальні (місцеві) прояви (постулати Цельса): tumor, dolor, rubor, calor et functio lesae. Лихоманка (субфебрилітет, фебрилітет, гіпепірексія)

 5. Обстеження хворого. Методи: Вербальний метод. Візуальний метод (соматоскопія). Фізикальний (антропометрія, в т.ч., пальпаторний метод).

 6. Обстеження хворого. Методи: Клініко-лабораторні методи обстеження: Загальний аналіз крові Загальний аналіз сечі Глюкоза крові Біохімічний аналіз крові Посів на чутливість до збудника Имунологічні методи (ПЛР).

Інструментальні методи обстеження: Рост, вага (ІМТ), АТ, ЧСС (пульс), ЕКГ, ЕЕГ, Пневмотахометрія, X-ray, флюорографія, КТ, МРТ УЗ-методи (сонографія).

 1. Поняття про конституцію (фізичний розвиток). Вікові особливості розвитку організму (вікові періоди), акселерація, ретардація, гетерозис, гетерохронність. Ростові стрибки (вік).

 2. Поняття «вік» (біологічний, паспортний). Конституціональні типи: соматичні, психологічні.

 3. Соматоскопія: Постава, Асимметрія, Фізіологічні викривлення хребта (кіфоз, лордоз), Форми грудної клітки, Форма живота, Форма ніг, Форма стопи, Развиток мускулатури, жирового шару.

 4. Антропометрія: Вага, Подовжні та поперечні (широтні) розміри, кільцьові діаметри, Кіфосколіозометрія, Гоніометрія, Динамометрія, Визначення питомої ваги тіла та ін. (фракції тіла)

 5. Інші методи дослідження фізичного розвитку: Фотографія, Рентгенографія, Електрокардіографія, Реографія, Оксигемометрія, Холтеровський моніторинг, Томографія (компьютерна, магнітно-резонансна), УЗ обстеження (сонографія).

 6. Інші методи дослідження фізичного розвитку: Дослідження виділень та секретів (сеча, кал, мокротиння, піт, слина, шлунковий сік, жовч та інш.).

 7. Інші методи дослідження фізичного розвитку: Дослідження крові (загальний аналіз, біохімічний, імунний, ферментний, іонограма).

 8. Інші методи дослідження фізичного розвитку: Функціональна діагностика (функціональні проби): зі зміною зовнішньог середовища, фармакологічні, харчові, орто- та клиностатична.

 9. Метод антропометричних стандартів:

 10. Метод корреляції:

 11. Метод індексів: Формули визначення маси тіла та його фракцій, Індекс ваго-ростовий, Індекс життєвий, Індекс Кердо, Індекс маси тіла, Індекси силові, Індекс різничний.

 12. Особливості фізичного розвитку у представників різних видів спорту: Легка атлетика, Плаванння, Тяжка атлетика, Гімнастика, Боротьба, Баскетбол


ПИТАННЯ № 2

    1. Фази спортивної роботи (дефініція): передстартовий стан (бойова готовність, предстартова лихоманка, предстартова апатія); розминка (загальна, спеціальна); впрацьовування; стабільний стан (steady state); втома; відновлення (реабілітація, регенерація).

    2. Классифікація відновлювальних засобів:

    3. Відновлювальні медичні засоби: Харчування (дієта). Енергія ≈ 4.000 ккал,

Вуглеводи 65-70% (прості, складні), 7–10 г/кг/добу, 1 г/4 ккал, Рослинна клітковина,

Білки 12-15% (амінокислоти), 1–4 г/кг/добу, 1 г/4 ккал,

Жири (10% насичені, 15-20% ненасичені), 1 г/9 ккал,

Вітаміни (водо-, жиророзчинні),

Мінерали,

Вода,


Контроль маси тіла,

Оцінка харчових продуктів: біологічно активні добавки (харчові добавки)    1. Принципи тренування: Поступове збільшення навантажень, Принцип зменшення ефектуа навантажень, Відновлення, Специфічність, Збереження, Періодизація, Індивідуалізація.

    2. Режим праці та відпочинке: Активний відпочинок, Пасивний відпочинок, Суміщення активності та пасивності

    3. Масаж

    4. Фізичні процедури

Класифікація (природні, преформовані; загальні, місцеві (локальні)),

Загальні: гідровпливи, бальнеопроцедури, тепло- и светлолікування, киснева терапія, аероіонізація,

Локальні: лазер, ультразвук, електричні токи, баровпливи, лазні


    1. Фармакологічні препарати

а) Засоби, які впливають на метаболізм: гепатопротектори; ферменти; вітаміни, мікроелементи, мінерали; адаптогени, тонізуючі засоби; антиоксиданти; антигіпоксанти.

б) Харчові та біологічні активні добавки.

в) Засоби, які впливають на систему крові і гемопоез.

г) Засоби, які впливають на на опорно-руховий апарат.

д) Засоби, які впливають на нервову систему (ноотропи, аналгетики).

9. Медичне забезпечення тренувань:

10. Самоконтроль спортсмена: щоденник спостережень.

11. Медичне забезпечення переїздів.

12. Медичне забезпечення спортивних змагань: обов’язки тренера і лікаря, ступені ризику спорту, заявка і допуск, санітарна розвідка і санітарно-просвітницька робота, профілактика і лікування спортивного травматизму, контроль адаптації до зовнішнього середовища.

13. Допінг: визначення поняття, історія розвитку.

14. Класи заборонених препаратів: А. Стимулятори

15. Класи заборонених препаратів: В. Наркотики

16. Класи заборонених препаратів: В. Наркотики

17. Класи заборонених препаратів: С. Анаболіки

18. Класи заборонених препаратів: D. Діуретики

19. Класи заборонених препаратів: Е. Пептидні гормональні засоби, їх аналоги та речовини їм подібні

20. Групи препаратів частково обмежені для використання: А. Алкоголь

21. Групи препаратів частково обмежені для використання: В. Канабіноїди

22. Групи препаратів частково обмежені для використання: С. Місцеві анестетики

23. Групи препаратів частково обмежені для використання: D. Кортикостероїди

24. Групи препаратів частково обмежені для використання: Е. Бета-блокатори

25. Речовини, дозволені до застосування у спорті. Контроль на статеву приналежність.

26. Загальні дані про розвиток дітей та юнаків: біологічний та паспортний вік, піки збільшення росту і ваги, акселерація та ретардація.

27. Медичний контроль і нагляд: анамнез, соматоскопія, антропометрія

28. Медичний контроль і нагляд: власне медичний контроль

29. Медичний контроль і нагляд: строки допуску до занять спорту після певних захворювань

30. Вікові терміни початку занять певними видами спорту

31. Самоконтроль спортсменів у професіональному спорті та масовій фізичній культурі.


ПИТАННЯ № 3

 1. Роль вивчення функціонального стану організму спортсмена і діагностика тренованості.

 2. Центральна нервова система. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Координаційні проби (Ромберга, пальцьоносова, стабілографія, треморографія, коліноп’яткова), Електроенцефалографія, Прихований час рухової реакції. Диссомнія, Агрипнія, Невроз, Психастенія

 3. Периферична нервова система. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Функція 12 пар ЧМН, Сухожильні рефлекси (біцепс, трицепс, колінний, ахілловий), Спинний мозок. Остеохондропатія (радикуліт), Неврит, Невралгія.

 4. Аналізатори (сенсорні системи). Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія).

 5. Зоровий аналізатор. Міопія, Гіперметропія, Астигматизм, Кон'юнктивіт, Блефарит,

 6. Слуховой аналізатор. Неврит слухового нерва, Отит.

 7. Вестибулярний аналізатор.

 8. Руховий аналізатор.

 9. Шкірний аналізатор.

 10. Вегетативна нервова система. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Дермографізм, Проба Ашнера, Рефлекс пило-моторний, Рефлекс шкірно-гальванічний, Проба ортостатична (проба Кремптона), Проба кліностатическна, Дистонія нейроциркуляторна.

 11. Нервово-м’язовий апарат. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія), Електроміографія, Теппінг-тест, Динамометрія, Міотонометрія, Хронаксиметрія, Біопсія, Міозит, Растягнення, Тендініт, Міогелоз, Міофіброз, Остеохондроз

 12. Серцево-судинна система. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Функціональні характеристики серцево-судинної системи: ЧСС, Аритмії (бради-, тахіаритмії, миготлива, блокади), АД (гіпо-, гіпертонія), САТ, ОЦК, Проба Лєтунова, Гарвардський степ-тест, Тест PWC170, ЕКГ, Реографія інтегральна, УЗ дослідження серця, КТ и МРТ,

 13. Серцево-судинна система. Структурні особливості спортивного серця: Дилатація порожнин, Гіпертрофія міокарду, Брадикардія.

 14. Функціональні характеристики дыхальної системи. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія), ЧДР, Типи дихання, Проба Генчі, Проба Штанге,

 15. Функціональні характеристики дыхальної системи. Рентгенографія, флюорографія, Оксиметрія, Капнометрія, Пневмотонометрія, Спірографія (статичні дихальні об'єми), Пневмотахометрія (об'ємні швидкості потоків повітря), Максимальне Споживання Кисню (VO2max): метод Астранда, степ-тест, PWC170, тест Купера, тест Новаккі, ОРЗ, Трахеїт, Бронхіт, Пневмонія.

 16. Система крові. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Біопсія кісткового мозку, Буферні системи (ацидоз, алкалоз), Міогенний еритроцитоз, Анемія маршова, Міогенний лейкоцитоз, Міогенный тромбоцитоз, Міоглобінемія, СРАСК.

 17. Ендокринна система. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Епіфіз, Гіпоталамус, Гіпофіз, Щитовидна залоза, Паращитовидні залози, Тимус, Підшлункова залоза, Наднирковики, Статеві залози, Гормоны ЗВС,

 18. Ендокринна система. Загальний адаптаційний синдром (Сельє Г.).

 19. Ендокринна система. Біопсия, Біохімічний АК, УЗ обстеження, Цукровий діабет, Зоб, Акромегалія, Гігантизм, Гіпо-, гіперкортицизм, Феохромоцитома.

 20. Система травлення. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Біохімічний аналіз крові, Копрологічний аналіз, Дуоденальное зондування, Рентгенографія, УЗ обстеження, Ендоскопія (гастро-, колоно-), Мікроскопія (цитологія, гістологія), Диспепсія, Виразкова хвороба, Гастроентероколіт, Діарея, Запор.

 21. Система виділення. НИРКА. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Біопсия нирки, УЗ обстеження, Рентгенографія, Протеїн–, Гемат–, Лейкоцит–, Циліндрурія, Спортивная нирка, Нефрит, СКХ, Гемоглобін-, Міоглобінурія.

 22. Система виділення. ПОТОВІ ЗАЛОЗИ. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Потовиділення термічне і психічне (емоційне), «Теплова задишка».

 23. Система статева. Оцінка шляхом: Анамнез, Візуально (соматоскопія). Потенція, Місячні.

 24. Оцінка стану здоров’я.

 25. Оцінка стану фізичного розвитку.

 26. Рекомендації щодо занять спортом.

 27. Расподіл по медичним групам.

 28. Оцінка впливу занять фізичною культурою та спортом на організм.

 29. Загальні рекомендації лікаря викладачеві, тренеру та спортсмену.

 30. Строки відновлення занять спортом після хвороб і травм.

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА Глухівський педагогічний університет


Скачати 358.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка