Робоча програма з дисципліни "Водоресурсний менеджмент"


Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконанняСкачати 426.5 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації07.05.2017
Розмір426.5 Kb.
ТипРобоча програма
1   23. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема,

завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

К-ть

год

НЕ 1.1.

Водне господарство, як галузь економіки

Письмове опитування[Осн. 2, дод. 4,5 ]5

НЕ 1.2.

Проблеми водоспоживання і водозабезпечення в Україні і світі

Реферативні доповіді з поясненням


[Осн. 2,3, дод. 1,2,3,4,5]10

НЕ 1.3.

Проблеми водоспоживання і водозабезпечення в сільському господарстві

Письмове тестове опитування


[Осн. 1, дод. 1,2,3,4,5]10

НЕ 1.4.

Екологічні проблеми водогосподарського комплексу України

Захист рефератів


[Осн. 1,2, дод.4,5]10

НЕ 1.5.

Розподіл каналів та осушувально-зрошувальних систем в України та їх сучасне використання.

Тестування


[Осн. 2,3, дод. 1,4,5]5

НЕ 2.1.

Вивчення галузевої структури управління Держводфонду України

Тестування[Осн. 1, дод. 1,5]


5

НЕ 2.3.

Вивчення електростанцій різних типів і потужності

Письмове опитування[Осн. 3, дод. 6]


10

НЕ 2.4.

Протипаводкові та протиповеневі споруди і заходи на річках

Реферативні доповіді з поясненням[Осн. 2,3, дод. 5,6]


8

НЕ 2.6.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони і раціонального використання річкових водних ресурсів

Письмове опитування[Осн. 3,4, дод. 1,4]


16

Всього


67


4. Модуль контроль

Модуль контроль 1

  1. Дайте визначення менеджменту як наукової дисципліни.

  2. Вкажіть на місце водоресурсного менеджменту у загальній структурі менеджменту.

  3. Охарактеризуйте історію виникнення менеджменту та еволюцію наукових шкіл.

  4. Дайте визначення водного фонду України та його основних складових.

  5. Охарактеризуйте річки України за різними ознаками.

  6. Дайте визначення озера та лиману та охарактеризуйте найбільші озера і лимани.

  7. Зробіть порівняльну характеристику Чорного та Азовського морів.

  8. Охарактеризуйте проблеми охорони і раціонального використання морів України.

  9. Дайте визначення водосховища і ставка та проаналізуйте їх розподіл по басейнах річок і основних адміністративних утвореннях.

  10. Найбільші водосховища України.

  11. Географічний розподіл основних каналів і водоводів держави.

  12. Дайте визначення земель водного фонду та їх відомчу належність і розподіл по користувачах.

  13. Правовий режим використання земель водного фонду.

  14. Меліоративний фонд України та територіальний розподіл боліт.

  15. Дайте визначення водних ресурсів та проаналізуйте їх види за генезисом.

  16. Проаналізуйте види антропогенного впливу на стан і режим водних ресурсів.

  17. Які ви знаєте керівні засади екосистемного підходу до водогосподарської діяльності у державах Євро комісії ООН з проблем навколишнього розвитку і водних ресурсів?

  18. Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки водних ресурсів вітчизняними вченими.

  19. Дайте визначення підземних вод та їх генетичне членування.

  20. Розподіл і сучасне використання підземних вод по басейнах і адміністративних областях.

  21. Дайте екологічну оцінку якості поверхневих вод та основних методичних підходів.

  22. Як здійснюється картографування екологічного стану водних об’єктів України.

  23. якісний стан підземних вод України та умови їх формування.

  24. Охарактеризуйте вплив антропогенної діяльності на основні водоносні горизонти.

  25. Вкажіть на негативні зміни гідрохімічного стану підземних вод і проблеми їх розв’язання.

  26. Що таке економічний механізм регулювання водокористування?

  27. Поясніть основні положення концепції плати за використання водних ресурсів.

  28. Як здійснюється економічна оцінка води на базі трудової теорії вартості.

  29. Як формуються тарифи на використання водних ресурсів?

  30. Як здійснюється оплата за скиди забруднених речовин у водні об’єкти?

  31. Законодавча та методична база введення плати за забруднення водних ресурсів.

  32. Проаналізуйте методику розрахунку платежів на відшкодування збитків від порушень водного законодавства, що затверджена постановою Кабміну України в 03.07.1995 р.

  33. Як використовуються та розподіляються платежі за воду?

  34. Охарактеризуйте соціально-економічне значення водних ресурсів.

Модуль контроль 2

   1. Дайте характеристику водогосподарського комплексу (ВГК) держави та його складових частин.

   2. Охарактеризуйте довгострокові цілі раціонального використання водних ресурсів.

   3. Заходи найближчої перспективи щодо раціонального використання води.

   4. Основні фактори зростання водоспоживання в Україні і світі та їх сучасні тенденції.

   5. Основні об’єкти водного господарства України.

   6. Найважливіші завдання водного господарства із охорони, збереження та поліпшення екологічного стану річок і водойм.

   7. Проаналізуйте екологічну ситуацію у найбільших річкових басейнах України.

   8. Основні причини прогресуючого погіршення якості води та збільшення аварійних забруднень річок.

   9. Водогосподарські об’єкти комплексного призначення в Україні.

   10. Характеристика основних меліоративних систем та їх призначення.

   11. Основні зрошувальні системи.

   12. Осушувальні системи та їх характеристика.

   13. Проаналізуйте енергетичні об’єкти України за їх типами і використанням води.

   14. Охарактеризуйте перспективи розвитку гідроенергетики і енергетики України.

   15. Повені і паводки та методи боротьби з ними.

   16. Проаналізуйте першочергові заходи програми Укрводпроекту від 1993 року.

   17. Водний транспорт як основний водокористувач.

   18. Основні водні магістралі та вимоги до них.

   19. Рибогосподарське використання водних об’єктів.

   20. Проблеми використання та охорони водних ресурсів річок міжнародного значення.

   21. Державна політика у галузі водного господарства у прикордонних водах.

   22. Еколого-економічні проблеми використання та охорони деяких великих річок – Дунаю, Південного Бугу, Інгульця, Тиси, Пруту, Сірету.

   23. Основні проблеми водозабезпечення і водокористування у світі.

   24. Водозабезпеченість і водоспоживання в Україні.

   25. Система обліку водокористування та необхідність її вдосконалення.

   26. Дайте характеристику водогосподарського балансу, їх типів і основних компонентів.

   27. Наведіть приклади ВГБ річкових басейнів та адміністративних територій.

   28. Охарактеризуйте основні проблеми між басейнового перерозподілу та регулювання стоку.

   29. Дайте характеристику діючої системи управління водним господарством держави.

   30. Правове регулювання водних відносин.

   31. Охарактеризуйте комплексну водогосподарську систему та умови її формування.

   32. Що таке басейновий принцип управління водними ресурсами?

   33. Структура і функції Держводгоспу.

   34. Поняття водогосподарського моніторингу та його види.

   35. Прогнозування змін стану водних об’єктів різними органами.Підсумковий модуль контроль

 1. Дайте визначення менеджменту як наукової дисципліни.

 2. Вкажіть на місце водоресурсного менеджменту у загальній структурі менеджменту.

 3. Охарактеризуйте історію виникнення менеджменту та еволюцію наукових шкіл.

 4. Дайте визначення водного фонду України та його основних складових.

 5. Охарактеризуйте річки України за різними ознаками.

 6. Дайте визначення озера та лиману та охарактеризуйте найбільші озера і лимани.

 7. Зробіть порівняльну характеристику Чорного та Азовського морів.

 8. Охарактеризуйте проблеми охорони і раціонального використання морів України.

 9. Дайте визначення водосховища і ставка та проаналізуйте їх розподіл по басейнах річок і основних адміністративних утвореннях.

 10. Найбільші водосховища України.

 11. Географічний розподіл основних каналів і водоводів держави.

 12. Дайте визначення земель водного фонду та їх відомчу належність і розподіл по користувачах.

 13. Правовий режим використання земель водного фонду.

 14. Меліоративний фонд України та територіальний розподіл боліт.

 15. Дайте визначення водних ресурсів та проаналізуйте їх види за генезисом.

 16. Проаналізуйте види антропогенного впливу на стан і режим водних ресурсів.

 17. Які ви знаєте керівні засади екосистемного підходу до водогосподарської діяльності у державах Євро комісії ООН з проблем навколишнього розвитку і водних ресурсів?

 18. Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки водних ресурсів вітчизняними вченими.

 19. Дайте визначення підземних вод та їх генетичне членування.

 20. Розподіл і сучасне використання підземних вод по басейнах і адміністративних областях.

 21. Дайте екологічну оцінку якості поверхневих вод та основних методичних підходів.

 22. Як здійснюється картографування екологічного стану водних об’єктів України.

 23. якісний стан підземних вод України та умови їх формування.

 24. Охарактеризуйте вплив антропогенної діяльності на основні водоносні горизонти.

 25. Вкажіть на негативні зміни гідрохімічного стану підземних вод і проблеми їх розв’язання.

 26. Що таке економічний механізм регулювання водокористування?

 27. Поясніть основні положення концепції плати за використання водних ресурсів.

 28. Як здійснюється економічна оцінка води на базі трудової теорії вартості.

 29. Як формуються тарифи на використання водних ресурсів?

 30. Як здійснюється оплата за скиди забруднених речовин у водні об’єкти?

 31. Законодавча та методична база введення плати за забруднення водних ресурсів.

 32. Проаналізуйте методику розрахунку платежів на відшкодування збитків від порушень водного законодавства, що затверджена постановою Кабміну України в 03.07.1995 р.

 33. Як використовуються та розподіляються платежі за воду?

 34. Охарактеризуйте соціально-економічне значення водних ресурсів.

 35. Дайте характеристику водогосподарського комплексу (ВГК) держави та його складових частин.

 36. Охарактеризуйте довгострокові цілі раціонального використання водних ресурсів.

 37. Заходи найближчої перспективи щодо раціонального використання води.

 38. Основні фактори зростання водоспоживання в Україні і світі та їх сучасні тенденції.

 39. Основні об’єкти водного господарства України.

 40. Найважливіші завдання водного господарства із охорони, збереження та поліпшення екологічного стану річок і водойм.

 41. Проаналізуйте екологічну ситуацію у найбільших річкових басейнах України.

 42. Основні причини прогресуючого погіршення якості води та збільшення аварійних забруднень річок.

 43. Водогосподарські об’єкти комплексного призначення в Україні.

 44. Характеристика основних меліоративних систем та їх призначення.

 45. Основні зрошувальні системи.

 46. Осушувальні системи та їх характеристика.

 47. Проаналізуйте енергетичні об’єкти України за їх типами і використанням води.

 48. Охарактеризуйте перспективи розвитку гідроенергетики і енергетики України.

 49. Повені і паводки та методи боротьби з ними.

 50. Проаналізуйте першочергові заходи програми Укрводпроекту від 1993 року.

 51. Водний транспорт як основний водокористувач.

 52. Основні водні магістралі та вимоги до них.

 53. Рибогосподарське використання водних об’єктів.

 54. Проблеми використання та охорони водних ресурсів річок міжнародного значення.

 55. Державна політика у галузі водного господарства у прикордонних водах.

 56. Еколого-економічні проблеми використання та охорони деяких великих річок – Дунаю, Південного Бугу, Інгульця, Тиси, Пруту, Сірету.

 57. Основні проблеми водозабезпечення і водокористування у світі.

 58. Водозабезпеченість і водоспоживання в Україні.

 59. Система обліку водокористування та необхідність її вдосконалення.

 60. Дайте характеристику водогосподарського балансу, їх типів і основних компонентів.

 61. Наведіть приклади ВГБ річкових басейнів та адміністративних територій.

 62. Охарактеризуйте основні проблеми між басейнового перерозподілу та регулювання стоку.

 63. Дайте характеристику діючої системи управління водним господарством держави.

 64. Правове регулювання водних відносин.

 65. Охарактеризуйте комплексну водогосподарську систему та умови її формування.

 66. Що таке басейновий принцип управління водними ресурсами?

 67. Структура і функції Держводгоспу.

 68. Поняття водогосподарського моніторингу та його види.

 69. Прогнозування змін стану водних об’єктів різними органами.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою

ECTS та національною шкалою


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Критерії оцінювання

90-100

А

5 (відмінно)

зарахованоЗнання предмету глибокі і міцні, виходять за межі програми, підручників і навчальних посібників та носять науковий і інноваційний характер. Студент вміє орієнтуватися у сучасних проблемах водозабезпечення і водокористування, досконало знає недоліки і переваги структури управління водогосподарським комплексом України. Вміє вибирати оптимальні режими управління водним господарством та попереджувати помилкові дії. Студент однозначно правильно оцінює вплив водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище, досконало володіє знаннями про водний фонд держави, вміло орієнтується в економічних відносинах, у водоресурсному менеджменті та питаннях водогосподарського моніторингу і гідрологічного районування території.

82-89

В

4 (добре)

зарахованоЗнання предмету глибокі і повні, перебувають у межах навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Студент самостійно орієнтується у сучасних проблемах водозабезпечення і водокористування, добре знає недоліки і переваги структури управління водогосподарським комплексом країни, правильно вибирає оптимальний режими управління водним господарством та попереджує помилкові дії. Студент правильно оцінює вплив водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище, добре володіє знаннями про водний фонд держави, самостійно орієнтується в економічних відносинах, у водоресурсному менеджменті та питаннях водогосподарського моніторингу і гідрологічного районування території.

75-81

С

4 (добре)

зарахованоЗнання предмету достатньо глибокі і повні, перебувають у межах навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Студент загалом самостійно орієнтується у сучасних проблемах водозабезпечення і водокористування, знає недоліки і переваги сучасної структури управління водогосподарським комплексом країни, правильно вибирає оптимальний режими управління водним господарством та попереджує помилкові дії. Студент достовірно оцінює вплив водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище, непогано володіє знаннями про водний фонд держави, орієнтується в економічних відносинах, у водоресурсному менеджменті та питаннях водогосподарського моніторингу і гідрологічного районування території.

69-74

D

3 (задовільно)

зарахованоЗнання завчені з підручників висвітлюються за допомогою конспекту. Студент загалом знає основні проблеми водозабезпечення і водокористування, визначає недоліки і переваги структури управління водогосподарським комплексом України, вибирає оптимальний режими управління водним господарством під керівництвом викладача. Студент не завжди вміє оцінити вплив водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище, знання про водний фонд держави неповні, поверхнево орієнтується в економічних відносинах, у водоресурсному менеджменті та питаннях водогосподарського моніторингу і гідрологічного районування території.

60-68

E

3 (задовільно)

зарахованоЗнання завчені з підручників висвітлюються за допомогою конспекту. Студент переважно знає основні проблеми водозабезпечення і водокористування, в основному визначає недоліки і переваги структури управління водогосподарським комплексом України, вибирає оптимальний режими управління водним господарством під керівництвом викладача. Студент не завжди вміє оцінити вплив водогосподарських об’єктів на навколишнє середовище, знання про водний фонд держави неповні, поверхнево орієнтується в економічних відносинах, у водоресурсному менеджменті та питаннях водогосподарського моніторингу і гідрологічного районування території.

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано


Студент погано володіє основами знань з предмету системний аналіз природоохоронної діяльності, не може пояснити основних понять, категорій, не виконав всіх практичних завдань. Але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсомНе зараховано

Основи курсу студентом не освоєні, практичні і самостійні завдання не виконані, знання не продемонстровані.

6. Література

Основна.

 1. Водне господарство в Україні / За ред. Яцика А.В., Хорева В.М.) – К.: Генеза, 2000. – 456 с.

 2. Водний кодекс України. – К.: ІВА „Астрея”, 1998. – 325 с.

 3. Герасимчук З.В. Мольсак Я.О. Хвесик М.А. Еколого-економічні основи водокористування в Україні. Навч. Посібник. – Луцьк.: Настир’я 2000. – 364 с.

 4. Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. Использование и охрана. – Киев: Вища школа, 1979. – 200 с.

 5. Мольчак Я.А., Хвесик М.А. Экологизация водопользования в условиях реформирования экономики Украины. Луцк.: Вежа, 1995. – 460с.

 6. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України. Довідк. Посіб. – К.: Ніка – Центр. 2001. – 392с.

 7. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах. – К.: ВД „К-М. Академія” – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568с.

 8. Справочник по водным ресурсам. /Под ред. Стрельца Б.И. – К.: Урожай. 1987. – 304с.

 9. Фоменко Я.А. Водные ресурсы основных речных бассейнов Украинской и Молдавской ССР. //Тр УкрНИГИМИ, 1986. – Вып.215. – с. 29-38

 10. Хміль І.І. Менеджмент. К.: Вища школа. 1995. – 351с.

 11. Яцык А.В. Экологические основы рационального водопользования. – К.: Генеза, 1997. – 640с.


Додаткова.

 1. Авакян А.Б., Широков В.М. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. Минск.: Университетское, 1990. – 240с.

 2. Вендров С.Л. Проблемы преобразования речных систем СССР. – Л.: ГИМИЗ, 1979. – 208 с.

 3. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – К.: ВІПОЛ, 2000. – 376 с.

 4. Глущенко В.В. Менеджмент. Системные основы. – Железнродорожный Моск. обл. ТОО НПЦ «Крылья» 1996. – 216с.

 5. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І. Лібанова Є.М. Україна: Проблеми сталого розвитку./Наук. доп/. – К.: РВПС України, НАНУ, 1997. – 149с.

 6. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші і естуаріїв України. – К.: Мін природи України, 1994. – 37 с.

 7. Зарубаев Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. – Л.: Стройиздат, 1976. – 223 с.

 8. Кирилюк М.І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат. – Чернівці: Рута, 2001. – 246 с.

 9. Концепція сталого розвитку водного господарства України. – К.: РВПС України, НАНУ 1996. – 21с.

 10. Львович М.Л. Вода и жизнь. Водные ресурсы, их преобразования и охрана. – М.: Мысль, 1986. – 254 с.

 11. Львович М.Л.Мировые водные ресурсы и их будущее. – М.: Мысль, 1974. – 448 с.

 12. Малі річки України. Довідник. /Під ред. А.В. Яцика/ - К.: Урожай, 1991. – 246с.

 13. Методическое руководство по составлению водохозяйственных балансов и ведению водного кадастра. – М.: Секретариат СЭВ, 1981. – 118с.

 14. Перехрест С.М., Кочубей С.Г., Печковська О.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. К.: Наукова думка. – 1971. – 200с.

 15. Руденко Л.Г., Разов В.П., Денисова О.І. Картографічна апробація нових підходів до якості поверхневих вод України. // Укр.. геогр.. журнал. 1996. - №4. – с. 56-62.

 16. Руководство по составлению водохозяйственных балансов. Нью-Йорк. ООН. 1974. – 54с.

 17. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення. Гідро екологічні аспекти. – К.: ВЦ Київський університет, 1999. – 319 с.

 18. Цепенда М.В. До питання уточнення норми стоку річок Українських Карпат і прилягаючих територій. //Наук. Вісник Черн. ун-ту – вип. 3. Географія. Зб. наук. пр. – Чернівці ЧДУ, 2001. – 392с.

 19. Цепенда М.В. Деякі методичні аспекти екологічної оцінки річкових водних ресурсів. //Наук. збірник Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: Ніка-Центр, 2000. т.1. с.149-154

 20. Цепенда М.В. Водогосподарський баланс як інструмент оптимізації водогосподарської ситуації у річковому басейні. // Зб. наук. праць. Вип. 120. Географія.. – Чернівці ЧНУ, 2001. – с. 48-56

Каталог: res -> geo -> robociprog -> ryden
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Охорони праці в галузі
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Регіональна політика сталого розвитку"
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Техніка та технологія галузей" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
ryden -> Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Соціальна екологія"

Скачати 426.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка