Робоча програма з фізіології 12010001 Лікувальна справа 12010002 Педіатрія Івано-Франківськ 2014 Форма n н 04Сторінка1/16
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.67 Mb.
#13071
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
РОБОЧА ПРОГРАМА

З ФІЗІОЛОГІЇ
7.12010001 Лікувальна справа

7.12010002 Педіатрія

Івано-Франківськ – 2014

Форма N Н-3.04

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_______________ Г.М. Ерстенюк

(підпис, прізвище, ініціали)

«___» ________________2014 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
ФІЗІОЛОГІЯ_____

(назва навчальної дисципліни)


_________________7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія_________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет ________медичний, підготовки іноземних громадян__________

Кафедра __________фізіології____________
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модульний контроль (тиждень)


Підсумок по дисциплініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

2

III, IV

300

60

140

-

-

100

17, 39

40

Робочу програму склали: проф. Н.М. Воронич-Семченко, проф. І.В. Ємельяненко

Івано-Франківськ – 2014

Робоча програма складена на основі Програми навчальної дисципліни «ФІЗІОЛОГІЯ» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія (Київ, 2013), затвердженої заступником Міністра охорони здоров’я України О. Толстановим.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” 05 ” червня 2014 р.

Протокол № 25

Завідувач кафедри ___________________ проф. Воронич-Семченко Н.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін ”___” _______ 2014 р.

Протокол №____

Голова циклової комісії з медико-біологічних дисциплін

_____________ проф. Заяць Л.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

      2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

18


1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .

49

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .

63

1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .

69

2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .73

74


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.2.1. Тези лекцій (взірець) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .

94


2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять (взірець) . . . . . . .

108

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (взірець). . . . . . . . . .

114

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .

123РОБОЧА ПРОГРАМА

З ФІЗІОЛОГІЇ
фах лікувальна справа 7.1201001

фах педіатрія 7.1201002
Робоча програма складена на основі Програми навчальної дисципліни «ФІЗІОЛОГІЯ» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія (Київ, 2013).
1.1. Виписка з навчального плану


Каталог: images -> Portal -> Kafedra fiziologii
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Kafedra fiziologii -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:
Kafedra fiziologii -> Робоча програма з фізіології 12010102 Сестринська справа Івано-Франківськ 2012 Міністерство охорони здоров’я України
Kafedra fiziologii -> -


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка