Робоча програма з навчальної дисципліни «Муніципальне право» для студентів навчально-наукового інституту права та психології навсСкачати 407.65 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації24.05.2018
Розмір407.65 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліціїВ.В. Чернєй

16 грудня 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
для спеціальності 8.03040101 "Правознавство"

для студентів 2-го курсу магістратури ННІПП НАВС

Київ 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Муніципальне право» для студентів навчально-наукового інституту права та психології НАВС

за спеціальністю «Правознавство»
Розробник: Камінська Н.В. - професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС кандидат юридичних наук, доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС

Протокол від 07 листопада 2013 року № 6
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін Навчальнонаукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 грудня 2013 року № 5

16 грудня 2013 Голова __________________ В.В. Чернєй


Ó Н.В. Камінська, Ó НАВС, 2013 рік
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань

Право 0304Нормативна


Модулів – 2

Спеціальність:

Правознавство

8.03040101


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 72

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи слухача – 48


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


10 год.

Семінарські

10 год.

Практичні

4 год.Самостійна робота

48 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/70

2. Мета та завдання навчальної дисципліниОсновними завданнями вивчення дисципліни "Муніципальне право" є вивчення дисципліни, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування" та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі муніципального права України.

Метою викладання навчальної дисципліни "Муніципальне право" є надання знань, умінь, здатностей, а саме:

а) закласти та сформувати у студентів знання з даної галузі національного права України, її норм та інститутів, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права;

б) вивчення історичних передумов конституційного та муніципального процесу в Україні та впливу муніципального права України на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні;

в) сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Вивчення дисципліни "Муніципальне право" передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен:знати:

 • предмет муніципального права;

 • основні і допоміжні методи дослідження муніципального права;

 • історичний досвід конституційного і муніципального будівництва;

 • характеристики конституційно-правового регулювання місцевих виборів та референдумів;

 • конституційно-правові основи організації і діяльності органів місцевого самоврядування;

вміти:

 • володіти муніципально-правовими поняттями і категоріями;

 • використовувати знання з муніципального права в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм муніципального права з нормами інших галузей права;

 • давати аналіз і тлумачення норм муніципального права;

 • використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини;

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.
Каталог: files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8

Скачати 407.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка