Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів


Тема 19. Обстеження пацієнта з частковими дефектами зубних рядів. Показання та вибір конструкції часткових знімних протезівСторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.97 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема 19. Обстеження пацієнта з частковими дефектами зубних рядів. Показання та вибір конструкції часткових знімних протезів

Обстеження пацієнта з частковими дефектами зубних рядів, якім планується виготовлення знімних зубних протезів. Встановлення попереднього та остаточного діагнозу. Додаткові (спеціальні) методи обстеження.

Зміни в зубо-щелепній системі внаслідок часткової втрати зубів.

Порівняльна характеристика часткових знімних протезів та мостоподібних протезів. Конструкції часткових знімних протезів. Показання до застосування часткових знімних протезів (пластинкових, бюгельних, комбінованих).
Тема 20. Опорні зуби. Вимоги до опорних зубів. Види кламерних ліній. Методи фіксації часткових знімних протезів.

Вибір опорних зубів. Вимоги до опорних зубів. Види кламерних ліній на верхній та нижній щелепах. Вибір опорних елементів при плануванні конструкції часткового знімного протезу, підготовка опорних зубів, визначення границь протеза.

Конструктивні особливості різних видів часткових знімних протезів та способи їх фіксації.

Анатомічні, біофізичні та механічні методи фіксації часткових знімних протезів. Біомеханіка функціонування часткового знімного протеза. Розподіл жувальногонавантаження при ортопедичному лікуванні знімними протезами з різними системами

фіксації (гнутий утримуючий кламер, опорно-утримуючий литий кламер, телескопічні коронки, замкові кріплення). Біомеханіка кінцевих дефектів.
Тема 21. Визначення меж часткових знімних протезів. Визначення та фіксація центральної оклюзії при І, II, III групах дефектів

Визначення меж ЧЗП при різній топографії дефектів зубних рядів. Точкова, лінійна, площинна фіксація ЧЗП.

Характеристика груп дефектів зубних рядів. Методи фіксації центральної оклюзії при різних групах.

Методи визначення висоти прикусу. "Оклюзійна площина" - визначення терміну та клінічне значення. "Протетична площина" - визначення терміну, клінічне значення.
Тема 22. Постановка зубів в часткових знімних протезах

Гарнітури штучних зубів. Підбір штучних зубів для знімного протезу. Орієнтири для встановлення штучних зубів. Штучні зуби на приточці.
Тема 23. Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Технологія виготовлення ЧЗП

Можливі помилки при фіксації центральної оклюзії. Клінічний етап перевірки конструкцій ЧЗП.

Лабораторні етапи виготовлення ЧЗП. Види базисних пластмас. Технологія виготовлення гнутих та литих кламерів. Складові частини кламерів. Правила розташування на опорних зубах.


Тема 24. Накладання ЧЗП. Фази адаптації до ЧЗП. Корекція часткових знімних протезів

Проведення клінічного етапу накладання ЧЗП. Поради пацієнту по догляду та користуванню протезами. Види пористості пластмас, причини утворення. Фази адаптації до ЧЗП.

Правила проведення корекції ЧЗП. Перевірка оклюзійних контактів, пришліфовка штучних зубів. Корекція базису ЧЗП.


Тема 25. Вплив базису ЧЗП на слизову оболонку порожнини рота. Помилки та ускладнення при протезуванні ЧЗП


Механічна, токсико-хімічна та алергічна дія базисів ЧЗП на слизову оболонку. Причини. Клінічні прояви та методи лікування.

Помилки та ускладнення при відновленні дефектів зубних рядів частковими знімними протезами. Функціональна ефективність ЧЗП. Терміни користування ЧЗП.Змістовий модуль 5.

Бюгельне протезування

Конкретні цілі:

 • знати показання та протипоказання до застосування бюгельних протезів;

 • проводити порівняльну характеристику часткових знімних та бюгельних протезів;

 • вміти отримувати робочі відбитки;

 • вміти виготовляти діагностичні моделі;

 • аналізувати вибір опорних зубів;

 • знати мету та задачі паралелометрії;

 • знати методи проведення паралелометрії;

 • вміти проводити паралелометрію;

 • знати показання до застосування різних видів кламерів

 • знати технологічні етапи виготовлення бюгельних протезів;

 • знати склад і властивості дублювальних мас;

 • знати склад та властивості вогнетривких мас;

 • проводити порівняльну характеристику сплавів металів;

 • знати технологію литва каркасів бюгельних протезів;

 • вміти припасовувати каркас бюгельного протезу;

 • вміти проводити накладання бюгельного протезу;

 • проводити порівняльну характеристику ЧЗП та БП

 • проводити корекцію бюгельних протезів;

 • надавати рекомендації пацієнтам по користуваню ЧЗП


Тема 26. Заміщення часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами.

Показання до виготовлення бюгельних протезів. Порівняльна характеристика пластиночних та бюгельних протезів. Конструктивні елементи бюгельного протезу (дуга, кламери, штучні зуби). Правила отримання відбитків для бюгельних протезів. Критерії якісного відбитку
Тема27. Діагностичні моделі. Вибір опорних зубів. Паралелометрія. Мета, завдання паралелометрії.

Значення діагностичних моделей. Правила виготовлення діагностичних моделей. Вибір та аналіз опорних зубів. Об'єм попередньої підготовки опорних зубів під литі кламери.

Дослідження діагностичних моделей в паралелометрі. Завдання паралелометрії. Етапи проведення паралелометрії. Встановлення діагностичної моделі в паралелометрі. Види межової лінії (загальної кламерної лінії). Калібрування моделі (визначання розташування утримуючих кламерів). Планування виду кламерів, базису протеза.


Тема 28. Класифікація кламерів. Показання до застосування.

Види кламерів. Складові частини кламерів, їх функція. Правила розташування кламера на опорному зубі. Кламери системи Нея, показання до їх застосування.
Тема 29. Технологічні етапи виготовлення бюгельних протезів. Підготовка моделі до дублювання. Дублювання моделі.

Перенос результатів паралелометрії на робочу модель. Моделювання з воску каркасу бюгельного протезу. Підготовка до дублювання. Дублювання. Литво на вогнетривких моделях. Технології обробки каркасу. Штучні зуби, їх з'єднання з каркасом.

Підготовка моделі до дублювання. Дублювальні маси (силіконові, гелінові), їх характеристика, технології застосування. Кювети для дублювання, технологія дублювання моделі.

Тема 30. Моделювання каркасу бюгельного протезу. Компенсація усадки металів. Формовочні маси.

Моделювання каркасу бюгельного протезу на вогнетривкий моделі. Моделювальні матеріали. Використання стандартних воскових заготовок конструктивних елементів бюгельного протезу. Варіанти розташування бюгельного протезу на протезному ложі, розміри конструктивних елементів і розташування їх по відношенню до слизової оболонки порожнини рота.

Литво сплавів металів: види литва. Побудова ливникового дерева. Усадка сплавів металів (лінійна, об'ємна). Способи компенсації усадки металів. Класифікація формовочних мас (гіпсові, силікатні, фосфатні). Властивості, показання до застосування. Литво металу на вогнетривких моделях.
Тема 31. Сплави металів для виготовлення бюгельних протезів. Технологія литва каркасів бюгельних протезів.

Характеристика склад кобальто-хромового сплаву. Методи литва. Види ливникових систем. Усадка: лінійна, об'ємна. Способи компенсації усадки. Золотий сплав 750° проби: склад, характеристика.
Тема 32. Припасовка каркасу бюгельного протезу. Накладання бюгельного протезу. Адаптація до бюгельних протезів.

Розташування дуги бюгельного протезу на верхньій щелепі. Розташування дуги бюгельного протеза на нижній щелепі. Розташування сідел. Розташування кламерів. Припасовка каркасу бюгельного протезу. Поняття про понижений та знижений прикуси.

Здача бюгельних протезів. Рекомендації по користуванню та догляду за бюгельними протезами. Перевірка оклюзійних контактів та взаємовідносин складових протеза з тканинами протезного ложа. Корекція. Адаптація.

Рекомендації по використанню та догляду за протезами.Жувальна ефективність бюгельних протезів.Адаптація до бюгельних протезів.Фази адаптації за Курлянським.Адаптація при повному протезуванні.

Перебазування бюгельних протезів.Мета та значення перебазування бюгельних протезів.Технологія проведення.Матеріали,їх властивість для перебазування.Оцінка якості перебазування бюгельних протезів.


Тема 33. Порівняльна характеристика пластинкових та бюгельних знімних протезів.

Конструктивні елементи пластинчастих часткових знімних протезів. Перерозподіл жувального навантаження в часткових знімних протезах з різними елементами механічної фіксації. Конструктивні елементи бюгельних часткових знімних протезів.
Тема 34. Захист історії хвороби.

Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження хворих. Додаткові методи обстеження. Попередній та кінцевий діагноз. Варіанти складання плану лікування.
Тема 35. Підсумковий модульний контроль

Орієнтовна структура

6-го семестру 3 року навчання


Тема

лекції

Практичні заняття

СРС

Змістовий модуль 4. Часткове знімне пластинкове

протезування

19. Обстеження пацієнта з частковими дефектами зубних рядів. Показання та вибір конструкції часткових знімних протезів

2

4

1

20. Опорні зуби. Вимоги до опорних зубів. Види кламерних ліній. Методи фіксації часткових знімних протезів

-

4

1

21. Визначення меж часткових знімних протезів. Визначення та фіксація центральної оклюзії при І,II,III групах дефектів

-

4

2

22. Постановка зубів в часткових знімних протезах

-

4

2

23 Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Технологія виготовлення ЧЗП

2

4

1

24. Накладання часткового знімного протеза. Фази адаптації до ЧЗП. Корекція часткових знімних протезів

-

4

1

25. Вплив базису ЧЗП на слизову оболонку порожнини рота. Помилки та ускладення при протезуванні ЧЗП
4

2

Змістовий модуль 5. Бюгельне протезування

26. Заміщення часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами.

2

4

1

27. Діагностичні моделі. Вибір опорних зубів. Паралелометрія. Мета, завдання паралелометрії.
4

2

28. Класифікація кламерів. Показання до застосування

-

4

2

29. Технологічні етапи виготовлення бюгельних протезів. Підготовка моделі до дублювання. Дублювання моделі
4

2

30. Моделювання каркасу бюгельного протезу. Компенсація усадки металів. Формовочні маси

2

4

2

31. Сплави металів для виготовлення бюгельних протезів. Технологія литва бюгельних протезів

-

4

1

32. Припасовка каркасу бюгельного протезу. Накладання бюгельного протезу. Адаптація до бюгельного протеза

-

4

2

33. Порівняльна характеристика пластинкових та бюгельних знімних протезів

-

4

1

34. Захист історії хвороби

-

4

2

35. Підсумковий модульний контроль
6
Всього

8

70

32

Всього годин -120


Кредитів ЕСТS -4

Тематичний план лекцій

п/п

ТЕМА

Кількість годин

1

Обстеження пацієнта з частковими дефектами зубних рядів. Ускладнення, які виникають внаслідок часткової втрати зубів

2

2

Конструкції часткових знімних протезі

2

3

Заміщення часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами. Показання та протипоказання до цього виду протезування

2

4

Планування конструкції бюгельних протезів. Технологія їх виготовлення

2
РАЗОМ

8


Тематичний план практичних занять

п/п

ТЕМА

Кількість годин

19

Обстеження пацієнта з частковими дефектами зубних рядів. Показання та вибір конструкції часткових знімних протезів

4

20

Опорні зуби. Вимоги до опорних зубів. Види кламерних ліній. Методи фіксації часткових знімних протезів

4

21

Визначення меж часткових знімних протезів. Визначення та фіксація центральної оклюзії при І,II,III групах дефектів

4

22

Постановка зубів в часткових знімних протезах

4

23

Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Технологія виготовлення ЧЗП

4

24

Накладання часткового знімного протеза. Фази адаптації до ЧЗП. Корекція часткових знімних протезів

4

25

Вплив базису ЧЗП на слизову оболонку порожнини рота. Помилки та ускладення при протезуванні ЧЗП

4

26

Заміщення часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами.

4

27

Діагностичні моделі. Вибір опорних зубів. Паралелометрія. Мета, завдання паралелометрії.

4

28

Класифікація кламерів. Показання до застосування

4

29

Технологічні етапи виготовлення бюгельних протезів. Підготовка моделі до дублювання. Дублювання моделі

4

30

Моделювання каркасу бюгельного протезу. Компенсація усадки металів. Формовочні маси

4

31

Сплави металів для виготовлення бюгельних протезів. Технологія литва бюгельних протезів

4

32

Припасовка каркасу бюгельного протезу. Накладання бюгельного протезу. Адаптація до бюгельних протезів.

4

33

Порівняльна характеристика пластинкових та бюгельних знімних протезів

4

34

Захист історії хвороби

4

35

Підсумковий модульний контроль

6
РАЗОМ

70

Каталог: uploads -> repository -> ortopst -> navmetod
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
navmetod -> Навчальна програма з пропедевтики
ortopst -> Пропедевтика ортопедичної стоматології
navmetod -> Методичні вказівки для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету Львів 2011 Методичні вказівки склали: Ступницький Р. М
ortopst -> Пропедевтика ортопедичної стоматології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка