Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів


Тема 23. Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Технологія виготовлення часткових знімних пластинкових протезівСторінка6/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.97 Mb.
#260
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема 23. Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Технологія виготовлення часткових знімних пластинкових протезів

Контрольні питання згідно змістового модуля

        1. Перевірка конструкції часткових знімних протезів, суть клінічного етапу.

        2. Помилки при фіксації центральної оклюзії, їх ознаки при клінічній перевірці.

        3. Клінічна картина при підвищенні висоти прикусу.

        4. Клінічна картина при зменшенні між альвеолярної висоти.

        5. Перевірка конструкції частково знімних протезів в артикуляторі.

        6. Перевірка конструкції частково знімних протезів в порожнині рота.

         1. Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками.

         2. Армування базису часткових знімних протезів. Показання. Технологія. Дискусійні питання.

         3. Види базисних пластмас: характеристика, переваги та недоліки.

         4. Технологія виготовлення гнутих та литих кламерів.

         5. Технологія виготовлення зубо-ясенного кламера за Кеннеді.

         6. Правила гіпсування воскових репродукцій. Будова анатомічної кювети.

         7. Способи гіпсування: прямий, обернений, комбінований - показання методика роботи

         8. Полірувальні суміші, що використовують для полірування базисів протезів.

         9. Способи виготовлення знімних протезів з литими базисами.

         10. Перерахуйте лабораторні етапи виготовлення часткових знімних пластинкових протезів з литим базисом.


Тема 24. Накладання часткового знімного протеза. Фази адаптації до знімних протезів. Корекція часткових пластинкових протезів.

Контрольні питання згідно змістового модуля

          1. 1. Поради пацієнту по догляду та користуванню протезами.

          2. 2. Види пористості пластмас, причини утворення.

          3. 3. Перевірка ступеню фіксації частково знімного протеза на верхній та нижній щелепах

          4. 4. Фази адаптації за Курляндським.

          5. 5. Перевірка стабілізації часткового знімного протеза на верхній та нижній щелепах

          6. 6. Механізм адаптації до часткових знімних зубних протезів.

      1. Правила проведення корекції часткових знімних пластинкових протезів.

 1. Перевірка оклюзійних контактів прищліфовка штучних зубів.

 2. Технічне забезпечення для проведення оклюзійної корекції часткових пластинкових знімних протезів.

 3. Корекція меж часткових знімних пластинкових протезів.

 4. Перевірка, корекція якірного кріплення.


Тема 25. Вплив базису часткового знімного пластинкового протезу на слизову оболонку порожнини рота. Помилки та ускладнення при протезуванні

Контрольні питання згідно змістового модуля

  1. Вплив пластинкових знімних протезів на тканини порожнини рота. Класифікація, діагностика.

  2. Вплив базису пластинкових знімних протезів на тканини порожнини рота за класифікацією Є.І.Гаврилова.

  3. Клініка, диференційна діагностика, лікування токсико-хімічної та алергічної дії базисів часткових знімних протезів.

  4. Причини та клінічні прояви алергічної дії базису часткових знімних протезів.

  5. Причини та клінічні прояви токсикоз-хімічної дії базису часткових знімних протезів.

  6. Механізм дії алергічної реакції на слизову оболонку протезного ложа.

  7. Експозиційна та провокаційна проби: методика проведення, клінічна характеристика проб.

  8. Співвідношення між мономером і полімером. Допустима норма залишкового мономера.

  9. Протезний стоматит: клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування.

  10. Характеристика зміни показників крові при алергічній реакції на базис протеза.

   1. Помилки та ускладнення при відновленні дефектів зубних рядів частковими знімними протезами.

   2. Функціональна ефективність частково знімних пластинкових протезів.

   3. Термін користування частковими знімними пластинковими протезами.

   4. Ускладнення знімного протезування, що зумовлені фізико-хімічними властивостями зубопротезних матеріалів та недоліками технологій.

   5. Причини поломки часткових знімних протезів та методика їх усунення лабораторним та поза лабораторним методами.

   6. Починка базису частково пластинкового знімного протеза; показання, протипоказання, клінічні та лабораторні методи.


Змістовий модуль 5.

Бюгельне протезування
Тема 26. Заміщення часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами.

Контрольні питання згідно змістового модуля

    1. Показання до виготовлення бюгельних протезів

    2. Протипоказання до бюгельних протезів

    3. Відновлення жувальної ефективності бюгельного протезу. Порівняйте з частковим пластинковим.

    4. Складові елементи бюгельних протезів.

    5. Функції дуги, види дуг, їх призначення

    6. Утримувальні елементи в бюгельному протезуванні.

    7. Назви бюгельних протезів.

    8. Розміри дуги на верхній і нижній щелепах.

    9. Рошташування дуги бюгельного протезу від слизової на верхній і нижній щелепах.

    10. Відбитки, що знімаються при виготовленні бюгельних протезів.


Тема 27. Діагностичні моделі. Вибір опорних зубів. Паралелометрія. Мета, завдання.

Контрольні питання згідно змістового модуля

     1. Відливання моделей за відбитками. Використання.

     2. Вимоги до опорних зубів

     3. Конструкції для відновлення форми клінічної коронки опорних зубів.

     4. Передача навантаження при бюгельному протезуванні.

     5. Попередня підготовка (планування конструкції).

     6. Розміщення опорних та ретенційних зон на опорних зубах

     7. Фази кристалізації гіпсу.

     8. Час затвердівання супергіпсу

      1. Завдання паралелометрії.

      2. Конструктивні елементи паралелометра.

      3. Анатомічний екватор. Клінічний екватор.

      4. Варіанти розміщення межевої лінії на опорних зубах.

      5. Етапи проведення паралелометрії.

      6. Шляхи введення.

      7. Калібрування моделі.

      8. Методи паралелометрії.

      9. Показання до довільного методу.

      10. Проведення паралелометрії за методом Новика. Визначення середнього нахилу центральних вісей опорних зубів.


Тема 28. Класифікація кламерів. Показання до застосування.

Контрольні питання згідно змістового модуля

       1. Види кламерів

       2. Недоліки кламерів системи Нея.

       3. Переваги кламерів системи “Bios”

       4. Складові частини опорно-утримуючих клакерів.

       5. Розташування складових елементів опорно-утримуючого кламера на опорному зубі.

       6. Показання до застосування клакерів системи Нея.

       7. Перечислить кламери системи Нея.

       8. Кіпмайдери. Застосування.

       9. Утримуюча і відтягуючи сила кламера.

       10. Фактори визначення сили відтягування кламера.


Тема 29. Технологічні етапи виготовлення бюгельних протезів. Підготовка моделі до дублювання. Дублювання моделі.

Контрольні питання згідно змістового модуля

        1. Моделювання каркасу бюгельного протезу після проведення паралелометрії і дублювання моделей.

        2. Здійснення ізоляції дуги від слизової на етапі моделювання каркасу.

        3. Відставання дуга від слизової на верхній та нижній щелепах.

        4. Відставання сідла від альвеолярного гребня.

        5. Бюгельні воски.

        6. Коефіцієнт усадки воску при затвердінні.

        7. Компенсація усадки воску.

         1. Підготовка моделі до дублювання.

         2. Дублювальні маси, їх призначення

         3. Технологія застосування дублювальних мас.

         4. Вигляд кювети для дублювання.

         5. Технологія дублювання моделі

         6. Дублювання моделі.

         7. Дублювальні маси, які використовуються сьогодні.

Тема 30. Моделювання каркасу бюгельного протезу. Компенсація усадки металів. Формовочні маси.

Контрольні питання згідно змістового модуля

 1. Бюгельні воски.

 2. Моделювання каркасу бюгельного протезу з воску.

 3. Ширина і товщина воскових заготовок дуги на верхній і нижній щелепах.

 4. Розміщення конструктивних елементів кламерів на опорних зубах.

 5. Коефіцієнт усадки воску при затвердінні.

 6. Способи компенсації усадки воску.

 7. Підготовка моделі з восковим каркасом до лиття.

 8. Діаметр і довжина воскових заготовок для утворення ливників.

 9. Методи литва металу.

 10. Ливникові системи.

 11. Вид ливникової системи при литті каркасу бюгельного протезу.

 12. Даметр і ширина ливників.

 13. Депо металу. Використання, їх призначення.

 14. Види усадки металів.

 15. Способи компенсації усадки металів.

 16. Використання формовочної маси.

 17. Класифікація формовочних мас.

 18. Коефіцієнт термічного розширення формовочної маси.


Тема 31. Сплави металів для виготовлення бюгельних протезів. Технологія литва каркасів бюгельного протезу.

Контрольні питання згідно змістового модуля

  1. Сплави для виготовлення каркасу бюгельного протезу.

  2. Характеристика кобальто-хромового сплаву.

  3. Коефіцієнт усадки металу при литті.

  4. Методи литва.

  5. Діаметр і довжина ливників.

  6. Види ливникового дерева.

  7. Плавильні установки.

  8. Способи компенсації усадки металів.

  9. Обробка металевого каркасу після лиття.

10.Речовини для хімічного очищення відливок каркасу.


Тема 32. Припасовка каркасу бюгельного протезу. Накладання бюгельного протезу.Адаптація до бюгельних протезів.

Контрольні питання згідно змістового модуля

   1. Критерії оцінки каркасу при примірці на моделі.

   2. Критерії оцінки якості каркасу при оцінці його в порожнині рота.

   3. Припасовка каркасу в порожнині рота.

   4. Наступний лабораторний етап після припасовки відлитого каркасу.

    1. Способи гіпсування моделі в кювету.

    2. Штучні зуби для постановки на штучних яснах.

    3. Види пористості пластмаси.

     1. Оцінка стану бюгельного протезу, що поступив в клініку для здачі.

     2. Критерії оцінки конструктивних елементів на моделі і в порожнині рота.

     3. Перевірка оклюзійних контактів.

     4. Дії при завищеній міжальвеолярній висоті. Дії при заниженій міжальвеолярній висоті.

     5. Зашліфовування бугрів при блокуванні рухів в боковій оклюзії.

     6. Призначення пацієнта на повторний прийом, рекомендації пацієнту.

     7. Ускладнення при користуванні бюгельними протезами в період адаптації

     8. Оптимальні терміни адаптації до часткового знімного протеза

     9. Термін гарантії на бюгельний протез.Оптимальний термін користування бюгельним протезом.

     10. Технологія проведення перебазування.

Тема 33. Порівняльна характеристика пластинкових та бюгельних протезівКонтрольні питання згідно змістового модуля

      1. Конструктивні елементи часткових пластинкових протезів.

      2. Конструктивні елементи бюгельних протезів.

      3. Відновлення жувальної ефективності бюгельними і частковими пластинковими протезами.

      4. Перерозподіл жувального навантаження в бюгельних протезах.

      5. Передача навантаження в пластинкових протезах.

      6. Стабілізація бюгельного протеза в трансверзальному напрямі.

      7. Конструктивні елементи стабілізації бюгельного протезу в вертикальному напрямі.

      8. Переваги бюгельних протезів над частковими пластинковими.


Тема 34. Захист історії хвороби

       1. Суб’єктивні методи обстеження хворого.

       2. Об’єктивні методи обстеження хворого.

       3. Попередній діагноз.

       4. Кінцевий діагноз.

       5. План лікування.8. Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів про кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі зав поточну навчальну діяльність -120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описується у робочій навчальній програмі з дисципліни.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляється оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


Традиційна

оцінка

Конвертація у бали
Модуль 1

5”

3

4”

2

3”

1

2”

0


Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „5", на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.
Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля,

вираховується шляхом множення кількості балів , що відповідають оцінці „З", на кількість тем у модулі.


Оцінювання захисту історії хвороби


Традиційна

оцінка

Конвертація у бали

5”

18

4”

14

3”

10

2”

0Підсумковий модульний контроль:

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю з ортопедичної стоматології визначаються у робочій навчальній програмі.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює

80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з ортопедичної стоматології виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Перелік навчально-методичної літератури


 1. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология. - М., Медицина, 1965.

 2. Бетельман А.І. Зубопротезна техніка. -К.: Вища шк., 1970.

 3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология.М., 1984.

 4. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. Ортопедическая стоматология. -М.: Медицина, 1978. - 464 с.

 5. Жулев Е.Н. Несьемные протезы. Теория, клиника и лабораторная техника.- Н/Новгород, 1995.

 6. Копейкин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезная техника. - М.: Медицина, 1985. - 400 с.

 7. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. К.: Вища шк.,1986.-440 с.

 8. Руководство по ортопеді і чсс. і і ~ ай /Под ред. В.Н.Копейкина. - М.: Медицина, 1993.

 9. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.

Додаткова 1. Абакаров С.И.. Современные конструкции несъемных зубных протезов.- М.: Медицина, 1994.

 2. Бушан Н.Г., Каламкаров Х.А. Осложнения при зубном протезировании и их профилактика.-Кишинев, 1982. - 301 с.

 3. Варес Э.Я. Изготовление зубных мостовидных протезов без бормашины.- Сыктывкар, 1993.

 4. Гаврилов Е.И. Теория и клиника протезирования частичными сьемными протезами. М.: Медицина, 1973.

 5. Ирошникова Е.С., Шевченко В. И. Параллелометрия в ортопедической стоматологии. - М.: Медицина, 1989.

 6. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. -С. 139-154.

 7. Кулаженко В.И., Березовский С.С.Бюгельное протезирование. К.: Здоровья, 1975.

 8. Курляндский В.Ю. Бюгельное зубное протезирование.- Ташкент, Медицина, 1965.

 9. Курляндский В.Ю. Керамические и цельнолитые несъемные протезы.- М.: Медицина, 1978.- 175 с.

 10. Нагинина Н.В., Свирин В.В. Бюгельное протезирование. - М., 1976.

 11. Панчоха В.П. Цельнолитые бюгельные протезы на огнеупорньїх моделях. -К.: Здоровья, 1981.

 12. Парзашкевич Л.М. и др. Опирающиеся зубные протезы.-Л.,Медицина,1974.

 13. Рыбаков А.И., Каральник Д.М. Фарфоровые коронки и металлокерамические протезы. -М. іМедицина, 1984.

 14. Рыбаков А.И. Материаловедение в стоматологии. -М.: Медицина, 1984.

 15. Справочник стоматолога-ортопеда/Под ред.проф. Н.Г.Бушана/. - 1986.

 16. Яковлева В.И. и др. Диагностика, лечние и профилактика стоматологических заболеваний. Минск, 1994.


Каталог: uploads -> repository -> ortopst -> navmetod
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
navmetod -> Навчальна програма з пропедевтики
ortopst -> Пропедевтика ортопедичної стоматології
navmetod -> Методичні вказівки для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету Львів 2011 Методичні вказівки склали: Ступницький Р. М
ortopst -> Пропедевтика ортопедичної стоматології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка