Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»Сторінка5/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Результативні показники:


 • покращити життя дітей-інвалідів;

 • удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації щодо надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам.

Технологія досягнення цілей


 • Виявлення та відбір дітей-інвалідів, що потребують соціальної реабілітації;

 • Проведення соціальної реабілітації дітей-інвалідів без відриву від сім’ї (залучення батьків, інших членів сім’ї дитини до участі в реабілітаційному процесі);

 • Посилення контролю за проведенням заходів щодо надання засобів реабілітації шляхом покращення якості спостереження;

 • Допомога у розроблення для дитини-інваліда індивідуальних програм реабілітації з урахуванням рівня їх розвитку та можливостей;

 • Надання комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів;

 • Надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації;

 • Забезпечити право кожної дитини-інваліда на отримання кваліфікованої соціальної реабілітації

Робота базується на таких принципах:


реалізації діяльного підходу (опір на провідну діяльність кожного вікового періоду, забезпечення умов для формування провідної діяльності та формування самої дитини як суб’єкта діяльності);

комунікативної направленості (необхідність підвищеної уваги до розвитку мовлення як основного засобу комунікації та цілеспрямоване формування навичок спілкування з дорослими та підлітками);

індивідуально-диференційованого підходу (враховуються індивідуально-психологічні особливості та потреби кожної дитини, а також особливості, типові для групи в цілому);  

створення сприятливого психоемоційного клімату (реконструкція батьківсько-дитячих взаємовідносин, оптимізація взаємовідносин у сім’ї, гармонізація міжособистісних відношень між матір’ю з дитиною-інвалідом та членами сім’ї;

корекцію неадекватних реакцій поведінки та емоційних реакцій батьків, які мають дитину-інваліда;

розвиток комунікативних форм поведінки, які сприяють самоактуалізації та самоствердженню;

формування навичок адекватного спілкування з оточуючим світом.

Технологія реалізації проекту полягає в об’єднанні організаційних та матеріальних ресурсів.Методи реалізації проекту передбачають вирішення таких питань:

 • інформаційних

 • організаційних

 • майнових

 • фінансових

 • соціальних

Діяльність учасників проекту базується на організаційних, пропагандистських та господарських заходах.

Супровід соціального проекту як багатосторонній процес із використанням наукових методів збору, обробки, систематизації, аналізу й узагальнення даних дозволяє окреслити мінімально необхідне коло основних складових проекту. До цього кола входять визначення цілей, завдань, об’єктів, логічної моделі (теоретичної основи передбачених змін), ресурсів, очікуваних результатів, процесів, що використовуватимуться для їх досягнення, розробка відповідних планів дій, системи моніторингу й оцінки окремих видів проектної діяльності та ефективності проекту в цілому.

Зазначені складові становлять уніфіковану структуру, згідно з якою відбувається розробка (перший етап) і реалізація (другий етап) соціального проекту.


Оцінка


Проведення соціального аналізу ускладнюється неможливістю кількісної характеристики багатьох соціальних змін та результатів, що супроводжують проект. Оцінка результатів проекту різними соціальними групами може бути діаметрально протилежною, оскільки йдеться про суб’єктивні інтереси. А через те, що в суспільстві часто доволі складно досягти балансу інтересів, аналітики стоять перед проблемою, чиїм інтересам, якій соціальній групі віддати перевагу.

Проблема суб’єктивності оцінок знаходить свій вияв і в збиранні, опрацюванні та аналізі інформації, яка лежить в основі прийняття проектних рішень. Тому рішення по оцінці соціальних аспектів проектування значною мірою залежать від соціальної і культурної орієнтації розробників проекту. Адже саме їм необхідно визначити наслідки й результати проекту, обрати критерії порівняння, виробити процедуру розробки рішення, визнати необхідність колегіальності прийняття рішень

Соціальний аналіз не обмежується оцінкою можливості реалізації проекту в певному соціальному середовищі, його адаптації. Його рамки набагато ширші, оскільки соціологи проекту мають з’ясувати, чи зможе проект сприяти соціальному розвиткові суспільства.

Безперечно, найголовнішим у роботі соціолога є оцінка обґрунтованості припущень розробників про соціальне середовище проекту, необхідність його корекції для успішного досягнення цілей проекту.

За умов дотримання наведеного підходу, правильного розроблення уніфікованої структури наукового супроводу соціального проекту забезпечується високий рівень відповідності завдань і результатів; методична одноманітність процедур та інструментів, що робить можливим об’єктивне вимірювання й порівняння досягнень; своєчасне коригування окремих видів проектної діяльності у відповідності з розробленими планами; перманентне удосконалення проекту в процесі роботи; об’єктивне документування; переконлива демонстрація надбань проекту для громадськості.
Очікувані результати проекту

 1. Забезпечення більш ніж 100 дітей-інвалідів, інвалідів та інших окремих груп населення життєво необхідними засобами реабілітації: протезно-ортопедичними виробами, в тому числі ортопедичним взуттям; спеціальними засобами для самообслуговування та догляду; засобами для пересування; допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому; меблями та оснащенням; спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 2. Забезпечення більш ніж 1,500 дітей-інвалідів, інвалідів та інших окремих груп населення психологічною підтримкою та психологічним супроводом процесу реабілітації.

 3. Забезпечення методичною та реабілітаційною допомогою більш ніж 1,500 дітей-інвалідів, інвалідів та інших окремих груп населення.

 4. Забезпечення методичною допомогою роботу громадських організацій та інших об’єднань інвалідів міста.


ДОДАТОК №2

Робоча версія


Каталог: assets -> files
files -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
files -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
files -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»
files -> Розповідь про Софію Петрівну варто почати з її далеких предків
files -> «е к ономі ч н І нау к и»
files -> Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
files -> Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окр
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження
files -> Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка