Робота динамічної творчої групи вчителів хімії областіСторінка1/2
Дата конвертації14.11.2018
Розмір1.01 Mb.
  1   2
Робота динамічної творчої групи вчителів хімії області.
З метою реалізації творчого потенціалу вчителів ЗНЗ області у 2010 році у Вінницькому ОІПОПП розпочала свою діяльність динамічна творча група кращих вчителів хімії області, які упродовж 2011-2013-х років працювали над питанням «Мотиваційно-організаційний етап уроку. Форми організації навчального процесу. Методи навчання». Учасники творчої групи ставили за мету презентувати свої творчі доробки та поділитися досвідом. Результатом роботи ДТГ було створення посібників на допомогу вчителю"Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності на уроках хімії. 7 клас» та "Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності на уроках хімії. 9 клас» .

ДТГ група вчителів хімії області пропонує вчителю використовувати у своїй роботі ті методи та прийоми, які спонукають дітей до розумової діяльності, націлюють їх на одержання знань з хімії.

У 2014 році учасники творчої групи розпочали роботу над посібником для вчителя «Збірник задач». Збірник буде містити розрахункові задачі, які будуть знайомити учнів з позитивним та негативним впливом хімічних елементів , речовин на організм людини та навколишнє середовище.

До складу ДТГ входять такі вчителі :
П.І.П. учителя хімії

Навчальний заклад, у якому працює вчитель

Рік роботиГуршал Ірина Йосипівна

Барський р-н Балчанська СЗШ I-IIст.,

2010-2011Сич Тетяна Павлівна

Гайсинська СЗШ І-ІІІ ст.- інтернат

2010-2014Цвях Валентина Володимирівна

Іллінецька СЗШ І-ІІІ ст. № 2

2010-2014Проценко Тетяна Юріївна

Козятинський р-н

Самгородоцька СЗШ І-ІІІ ст.2010-2014Краснянська Зінаїда Миколаївна

Крижопільська СЗШ І-ІІІ ст. № 1

2010-2014Сидорова Людмила Тимофіївна

Липовецький р-н Росошанська СЗШ І-ІІІ ст

2010-2011Черватюк Жанна Петрівна

Мурованокуриловецька СЗШ І-ІІІ ст.№1

2010-2011Галенко Надія Григорівна

Мог.-Подільський р-н Ярунецька СЗШ I-IIст.,

2010-2011Возна Євдокія Тимофіївна

Оратівська СЗШ І-ІІІ ст.

2010-2014Ремарчук Таїсія Миколаївна

Томашпільський р-н Вапнярська СЗШ I-III ст. №1,

2010-2011Карпенко Людмила Федорівна

Тростянецький р-н Ободівська СЗШ I-III ст.,

2010-2011Барановська Людмила Василівна

Тульчинська ЗШ І-ІІІ ст. № 3. – гімназія

2010-2014Пірус Тетяна Михайлівна

Шаргородський р-н Рахнівсько -Лісова СЗШ І-ІІІ

2010-2011Брижак Софія Дмитріївна

Дзигівська СЗШ I-III ст., Ямпільський р-н

2010-2011Костогриз Лариса Петрівна

ЗШ І-ІІІ ст. № 27 Вінницької міської ради

2010-2014

16.

Скворцова Олена Володимирівна

СЗШ І-ІІІ ст. № 4 м .Жмеринка

2010-2014

17.

Кравчук Людмила Олександрівна

Калинівська СЗШ I-III ст. №2

2010-2011

18.

Росочинська Алла Іванівна

СЗШ І-ІІІ ст.№1м. Бар


2012-2014

19.

Медвідь Людмила Анатоліївна

Мур.-Куриловецький р-н СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів

2012-2014

20.

Шиманська Тетяна Анатоліївна

СЗШ І-ІІІ ст. № 1 м. Козятин

2012-2014

21.

Суховенко Діана Анатоліївна

Ямпільський р-н СЗШ І-ІІІ ст. с.Качківка

2012-2014
Пропонуємо для використання вчителями хімії наші наробки.
Традиційні та інтерактивні методи та прийоми,

які вчителі можуть використовувати під час мотиваційно-організаційного етапу уроку :

Бесіди:

Бесіда – метод навчання, що передбачає запитання – відповідь.

  • вступна

Вступна бесіда проводиться з учнями як підготовка до лабораторних та практичних занять, до вивчення нового матеріалу.

У вступному слові вчитель окреслює коло питань, що розглядаються на уроці. При цьому залучаються знання і суб`єктивний досвід учнів, наводяться цікаві приклади, демонструється зв`язок матеріалу, що вивчається з раніше вивченим. Учитель вказує на практичне значення теми, яка розглядається

  • евристична

Суть евристичної (сократівської) бесіди полягає в тому, що вчитель уміло сформульованими запитаннями скеровує учнів на формування нових понять, висновків, правил, на основі одержаних знань, спостережень. Під час бесіди важливо звертати увагу на якість відповідей учнів. Вони мають бути: повні, усвідомлені й аргументовані, літературно правильно оформлені.

  • бесіда-повторення

Бесіда-повторення використовується для закріплення та повторення вивченого матеріалу. У процесі проведення бесіди доцільно спершу ставити запитання до всього класу, відтак викликати для відповіді учня, здійснювати диференційований підхід.

Розповідь з елементами демонстрації.

Розповідь – це найбільш розповсюджений метод організації навчальної роботи. Це метод оповідально-навчального викладання навчального матеріалу вчителем та активізації пізнавальної діяльності учнів.

Необхідно пам`ятати, що розповідь є для учнів зразком побудови зв`язної, логічної, переконливої розмови, вчить грамотно висловлювати свої думки. Вона повинна бути короткою (до 10 хв.) та відбуватися на позитивному емоційному рівні.

Використання творів художньої літератури.

Для підвищення інтересу учнів до обговорюваної теми, підготовки до свідомого сприйняття нового матеріалу доцільно на уроках використовувати засоби художньої літератури, наприклад вірші. Такий метод налаштовує учнів на позитивний емоції . Використання уривків із творів можливе з різними цілями, воно сприяє активізації пізнавальної активності та закріпленню цілісного уявлення про навколишній світ, сприяє розвитку міжпредметних зв`язків.

Складання опорно - логічної схеми (ОЛС)

Складання опорно- логічних схем – це ефективний метод обговорення основних понять, термінів та зв’язку між ними, що зображується у вигляді схеми. Як правило, такий метод використовується в сукупності зі словесними методами навчання. В процесі обговорення складається схема, даються визначення термінам та з’ясовується логічний зв'язок між ними. ОЛС учні мають відтворити на основі здобутих раніше знань. Може бути варіант „вписати потрібне поняття” або варіант „ стрілочками показати зв’язок між речовинами чи термінами».

Графічний диктант

Відповіді на поставлені запитання кодуються значками, наприклад: «Так» – « ^ », «Ні» – « – » і обов’язково вказується ключ, за допомогою якого діти можуть провести взаємо- або самоперевірку.

Незакінчене речення ( або незавершений вираз).

Учні мають самостійно закінчити запропоновані речення, які стосуються теми уроку. Для такої вправи діти повинні мати достатньо знань та особистого досвіду для висловлювання думок. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Мікрофон

Діти дають один одному питання, імітуючи говоріння в мікрофон. Інші учні не можуть вигукувати з місця, право говорити належить лише тому, у кого символічний мікрофон, подані відповіді не коментуються і не оцінюються.

Асоціативний кущ

Прийом використовується на етапі актуалізації. На дошці пишеться головне слово теми, а навколо нього – всі слова і фрази, що асоціюють з темою. Потім між ними встановлюються зв`язки, виділяються аспекти, щодо яких потрібно додаткова інформація.

Мозковий штурм

Вчитель ставить запитання дітям, дотримуючись таких принципів,:

1.Не критикувати – можна висловлювати будь-яку думку.

2.Стимулювати будь-яку ініціативу.

3.Прагнути до найбільшої кількості ідей.

4.Змінювати, комбінувати ідеї.

Це - ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень шляхом вільного висловлювання думок всіх учасників. Учитель називає проблему, яку потрібно розв`язати, та запрошує взяти участь у її обговоренні шляхом колективного обдумування – мозкового штурму.

Усіх учнів об’єднує спільна робота над пошуком істини. Розмірковують над певним завданням, доповнюючи один одного, підхоплюють і розвивають одні ідеї, відкидаючи інші.

Ажурна пилка

Такий вид діяльності на уроці дає можливість учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує допомагати один одному, вчити навчаючись. Під час роботи за цим методом діти повинні бути готовими працювати в різних групах. Спочатку в «домашній» групі; потім в іншій групі в ролі «експерта» з питання, над яким працював в «домашній» групі, таким чином отримує інформацію від представників інших груп; і в останній частині заняття учень знову повертається в свою групу, щоб поділитися тією новою інформацією, яку йому надали учасники інших груп.

Коло ідей.

Метою є залучення всіх до обговорення проблеми. Вчитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах. Після того, як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, яку обговорювали. Групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді. Під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей. Коли всі ідеї з вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду проблеми в цілому. Сенкан.

Сенкан – це вірш, який складається з п`яти рядків. В ньому людина висловлює

своє ставлення до проблем чи поняття.

Порядок написання сенкану такий:

1-ий рядок – одне ключове слово, яке визначає зміст сенкана.

2-ий рядок – два прикметники, які характеризують дане поняття.

3-ий рядок – три дієслова, які показують дію поняття.

4-ий рядок – коротке речення, в якому автор висловлює своє ставлення.

5-ий рядок – одне слово ( зазвичай іменник), через яке людина висловлює свої почуття, асоціації, пов`язані з даними поняттями.

Третій – зайвий

Учням дають перелік понять, згрупованих по три – чотири приклади. У кожній

групі прикладів один не відповідає темі, якій відповідає решта прикладів із цієї групи. Наприклад, у такій групі прикладів, як «математика, хімія, природознавство, опір матеріалів», останній приклад не відповідає темі, а саме – «Шкільні предмети».

Учитель може давати завдання або лише знайти невідповідний логічному ряду приклад, або, як додаткове завдання, додати власний приклад, що не порушує логічний ряд.

Шифрограма

Шифрограма пропонується учням у вигляді перемішаних літер. Учні мають знайти хід, з допомогою якого прочитають зашифроване слово

Слово, якого не вистачає або об`єднуюче слово

Учні мають швидко знайти слово, якого не вистачає і яке об`єднало б дані

поняття.

Розірвана шпаргалка або знайди відповідність

На дошці записані у два стовпчики твердження, але переплутані. Потрібно знайти відповідність твердження під номером фразі з літерою. Можна „шпаргалку” провести в індивідуальній формі. Визвати учня і запропонувати йому найти відповідність твердження з цифрами на картках зеленого кольору фразам з літерами іншого кольору. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним.

Інтерактивні ігри.

Рольова гра (імітація).

Мета рольової гри – визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом «гри», виконання «ролі», яка є близькою до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття. Якщо дитина бере участь у рольовій ситуації, то вона повинна: чітко дотримуватись своєї ролі, намагатися слухати партнера та вчителя, намагатися поставитися до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, вийти з ролі вкінці гри та брати участь у її аналізі.

Пантоміма

В сюжетно-рольовій грі «Пантоміма»( або «Показуха») учні представляють поняття, дії, процеси або явища у вигляді пантоміми (тобто без слів).

Після демонстрації учитель організовує обговорення за такими питаннями:

- яка саме дія чи процес були представлені групою чи окремим учнем?

- які ознаки поняття чи процесу їм вдалося передати?

Така імітаційна гра активізує увагу, підвищує інтерес до вивчення предмету.

Вона повинна включати три основні етапи: підготовчий, безпосереднє проведення

гри, узагальнення та аналіз результатів.

Хімічне лото

Учням роздаються картки із записом назв хімічних елементів. А також даються фішки із записом символів хімічних елементів, які потрібно накласти таким чином, щоб отримати правильну відповідність назв хімічних елементів та їх символів.

Пароль

Така гра може бути використана з метою швидкого залучення учнів до роботи, тобто поєднує організаційний момент уроку і повторення вивченого матеріалу, Привітавшись, учитель не пропонує учням сідати, а просить кожного по черзі назвати, не повторюючись (ланцюжком – один за одним), головне слово в матеріалі, який повторюється .

Наприклад: назви хімічних елементів, приклади простих та складних речовин, приклади сумішей і т.д. Назвавши правильний приклад, тобто назвавши своєрідний пароль, учень отримує право сісти.

Вірю – не вірю (використання сигнальних карток)

Її можна проводити на будь-якому уроці в усній або письмовій формі. Якщо подібні запитання вчитель ставить у письмовій формі, то учні поряд із твердженням ставлять „+” (вірю), чи знак „-” (не вірю). При усному опитуванні учитель або найсильніший учень класу з допомогою вчителя заздалегідь складає 4-5 запитань. Запитання зачитуються вголос, а решта учнів дають відповідь.

Під час проведення подібного опитування в усній формі вчитель може попросити виправити помилкове твердження, тобто надати правильну відповідь або обґрунтувати свою незгоду.

Хімічна дуель

Кожен учень на уроці або вдома готує по 2-3 запитання і задає їх в парах один одному.

Групова робота.

Робота в парах.

(Один проти одного, один-вдвох-всі разом, «думати, працювати в парі, обмінятися думками»).

Робота в парах дає учням час подумати, обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію. Використання такого виду роботи сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу.

Робота в групах.

Формуються невеликі групи по 4-6 осіб. Можна об`єднати учнів - сусідів по парті та учнів ближніх парт. Повідомте учнів про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати під час групової роботи:

  • Спікер (керівник групи), який зачитує завдання групі, організовує порядок виконання, пропонує висловлюватись по черзі, заохочує групу до роботи, підбиває підсумок роботи, визначає доповідача;

  • Секретар, який веде записи результатів роботи групи і повинен бути готовий висловити думки групи при підбитті підсумків чи допомогти доповідачу;

  • Посередник, який стежить за часом, заохочує групу до роботи;

  • Доповідач, який чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи.

Така форма роботи дає можливість набути навички, необхідні для спілкування та співпраці, розвивати почуття терпимості та поваги до думки інших. Більшість учнів легше висловлюється у невеличкій групі, до того ж цей метод дає можливість заощадити час, бо відпадає потреба вислуховувати кожну дитину.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка