Робота може бути цікавою як для майстрів виробничого навчання так І для викладачів теоретичної підготовки професійних навчальних закладів. ЗмістСторінка7/7
Дата конвертації11.03.2019
Розмір7.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14Слайд 15

Слайд 16Висновки

Цілі підсумкової випускної роботи досягнуто та виконано такі завдання:  • Підібрано і опрацьовано 14 джерел педагогічної та методичної інформації з теми підсумкової випускної роботи.

  • Результати аналізу і систематизації інформації, отриманої з опрацьованих літературних джерел, представлено теоретичною частиною даної роботи. Методика проведення уроків виробничого навчання залежить від цілей і завдань, сформульованих майстром виробничого навчання

Створено методичну розробку уроку «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти»

Отже, через те, що сучасне інформаційне суспільство ставить перед навчальним закладом завдання підготовки кваліфікованих робітників, здатних гнучко адаптуватися у різних життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня, кожний сучасний педагогічний працівник повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб учень відчув необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов до своєї професії, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності Пожежна безпека — стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.

За стан пожежної безпеки на підприємстві відповідають її керівники, начальники цехів, майстри та інші керівники.
Список використаних джерел

1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо і В.М.Пічі. – Київ: "Каравелла", Львів: "Новий світ-2000", 2001. – С.190-191.

2. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року.

3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 5-те вид., стереотип. – Л.: Львів банк ін-т НБУ; Т-во "Знання", КОО, 2002. – 185 с.

4. Статут патрульно-постової служби міліції України /Відп. редактор начальник ГУАСМ МВС України, генерал-майор міліції М.В.Корнієнко. – К.: Друкарня МВС України, 1995. – 226 с.

5. Бугай Н.І. Написання та оформлення методичних розробок:

Методичні рекомендації.- К.: НМЦ ПТО Міністерства освіти і науки України, 2005.- 30 с.

6. Винокурова Л.Е. Основи охорони праці: Навчальний посібник для професійно-технічних навчальних закладах.- К.:Факт, 2005.- 344 с.: іл.

7. Зеркалов Д.В., Потетюєв С.Ю. Пожежна безпека на залізничному транспорті: Довідник 2-ге вид., перероб. – К.: Науковий світ, 2000.-
8. Офіційний веб-сайт Укрзалізниці www.uz.gov.ua/

9. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод.посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с.: іл.


10. Пошукова система «Нормативно-довідкові матеріали з охорони праці». - Київ – 2008 -Е– Lib.

11. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок: Серія „Золота педагогічна колекція”.– Х.: Вид. група „Основа”, 2011. – 88 с.

12. Ткачук К.Н. Основи охорони праці: Підручник.- К.: Основа, 2006. - 444 с.

13. Шевчук С.С. Урок теоретичного навчання у професійно-технічному навчальному закладі: Методичні рекомендації.- Донецьк, 2004.- 43 с.14. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. - 506 с.


ДОДАТОК 1

Пожежна безпека на залізничному транспорті

Словник термінів Витяг

Ручний пожежний інструмент

Механізований ручний пожежний інструмент ручний пожежний інструмент з пнемо – електро- чи мотоприводом.
Немеханізований ручний пожежний інструмент – ручний пожежний інструмент без пневматично приводу, електроприводу чи мотоприводу .
Пожежний багор - пожежний інструмент, призначений для розбирання під час гасіння пожежних будівельних частин палаючих будинків , а також розтягування палаючих матеріалів .
Пожежний гак – пожежний інструмент , призначений для розкриття та розбирання будівельних конструкцій , усунення з місця пожежі окремих частин обладнання , а також для виконання робіт , що вимагають зусиль кількох чоловіків .
Пожежний лом - пожежний інструмент , призначений для розкриття будівельних конструкцій під час пожежегасіння .
Пожежна сокира – пожежний інструмент , призначений для пере рубання та розбирання елементів дерев’яних конструкцій падаючих будівель .
Установки пожежегасіння
Автоматична установка пожежогасіння – установка пожежогасіння з автоматичним способом приведення в дію .
Ручна установка пожежогасіння - установка пожежогасіння із ручним способом приведення в дію .
Установки пожежної сигналізації
Автоматичний пожежний сповіщувач - пожежний сповіщувач , який реагує на фактори , супровідні пожежі .
Димовий пожежний сповіщувач - автоматичний пожежний сповіщувач , який реагує на аерозольні продукти горіння.
Оптичний пожежний сповіщувач – димовий пожежний сповіщувач , який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на поглинання або розсіювання електромагнітною випромінювання сповіщувача.
Пожежний оповіщувач – пристрій для масового оповіщення людей про пожежу .
Пожежний сповіщувач – пристрій для формування сигналу про пожежу.

Пожежний сповіщувач полум’я – автоматично пожежний сповіщувач , який реагує на електромагнітне випромінювання полум’я.
Ручний пожежний сповіщувач – пожежний сповіщувач з ручним способом приведення в дію.

Тепловий пожежний сповіщувач - автоматичний пожежний сповіщувач , який реагує на певне значення температури та (чи) швидкість її наростання.
Пожежні машини
Вогнегасник –переносне чи пересувне обладнання для гасіння осередків пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
Пожежна техніка - технічні засоби для запобігання, обмеження розвитку, гасіння пожеж, захисту людей та матеріальних цінностей від пожежі.
Пожежа машина –транспортна чи транспортована машина, призначена для використання у разі пожежі.
Переносна пожежна мотопомпа - пожежна мотопомпа, конструктивне виконання та маса якої забеспечують зручність її перенесення.
Пожежна автодрабина – пожежний автомобіль із стаціонарною механізованою висувною та поворотною драбиною.

Пожежна автолабораторія - пожежний автомобіль, обладнаний засобами для дослідження пожеж.
Пожежний автомобіль - транспортний засіб, призначення для ліквідації пожеж.
Пожежний автомобіль водопінного гасіння – пожежний автомобіль, призначений для гасіння пожеж водопінними вогнегасними засобами.
Пожежний автомобіль газового гасіння –пожежний автомобіль призначений для гасіння пожеж вогнегасними газовими засобами.
Пожежний автомобіль димовидалення - пожежний автомобіль, обладнаний димонасосом для видалення диму із приміщень.
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння – пожежний автомобіль, призначений для гасіння пожеж кількома видами вогнегасних речовин.
Пожежний автомобіль пінного гасіння – пожежний автомобіль, призначений для доставки піноутворювальних речовин, приготування та подавання піни.
Пожежний автомобіль порошкового гасіння – пожежний автомобіль, призначений для гасіння пожеж пінопорошковими вогнегасними засобами.
Пожежний автопідйомник – пожежний автомобіль зі стаціонарною механізованою поворотною колінчатою та (чи) телескопічною підйомною стрілою, остання ланка якої закінчується платформою чи люлькою.

Пожежний вертоліт - вертоліт для виконування завдань, вирішуваних спеціалізованими пожежними службами.
Пожежний літак - для виконання завдань вирішуваних спеціалізованими пожежними службами.
Пожежна мотопомпа – пожежна машина із насосним агрегатом та комплектом пожежного обладнання.
Пожежний насос – насос, що встановлюється на пожежному автомобілі .
Пожежний поїзд – поїзд з насосним агрегатом, запасом вогнегасних речовин та пожежно –технічним обладнанням для виконання завданнь, вирішуваних спеціалізованими пожежними службами.


Вогнегасники
Водяний вогнегасник – вогнегасник із зарядом води чи води з добавками.
Вуглекислотний вогнегасник – вогнегасник із зарядом діоксиду вуглецю.
Комбінований вогнегасник – вогнегасник із зарядом двох і більше вогнегасних речовин .

Переносний вогнегасник - вогнегасник , конструктивне виконання та маса якого забеспечує зручність його перенесення людиною .
Пересувний вогнегасник. - вогнегасник , змонтований на колесах чи візку.
Піний вогнегасник – вогнегасник із зарядом піноутворювачів різноманітних видів.
Повітряно–пінний вогнегасник - вогнегасник із зарядом водяного розчину піноутворювальних добавок .
Порошковий вогнегасник – вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку .
Хімічний пінний вогнегасник - вогнегасник із зарядом хімічних речовин, які в момент приведення вогнегасника в дію вступають у реакцію з утворенням піни та надмірного тиску .
Хладоновий вогнегасник – вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів .

ДОДАТОК 2
Група _____________ Підгрупа __________ Дата _________________
№ з/п

Прізвище,

Ім’я


Світлофор
3 бала

Тест
3 бал

Ланцюжок
2 бала

Синквейн
2 бала

Додаткова
2 бала

Разом

ДОДАТОК 3
СВІТЛОФОР

Підтвердіть або спростуйте твердження:


1. Розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки – це організаційний захід? Так. 0,5 б.
2. Підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, електрообладнання – це технічний захід? Так. 0,5 б.
3. Щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи – це технічний захід? Ні. 0,5 б.
4. Здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежному режиму всіма працівниками – це організаційний захід? Так. 0,5 б.
5. Улаштування автоматичної пожежної сигналізації та пожежного водопостачання – це організаційний захід? Ні. 0,5 б.
6. Організація інструктування і навчання працівників – це технічний захід? Ні. 0,5 б.
Разом 3 б.

ДОДАТОК 4

Тест


ТЕМА: ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Варіант 1

Знайдіть вірну відповідь:
1. Газоподібні речовини (азот, хлор) належать до: 0,5 б.

А) горючих речовин

Б) негорючих речовин

В) важкогорючих речовин
2. Деякі види пластмас належать до: 0, 5 б.

А) горючих речовин

Б) негорючих речовин

В) важкогорючих речовин
3. Рідкі речовини ( бензин, гас, толуол, спирти) належать до: 0,5 б.

А) горючих речовин

Б) негорючих речовин

В) важкогорючих речовин4. Вогнестійкість – це … 0,5 б.

А) здатність конструкцій, матеріалів затримувати поширенню вогню

Б) улаштування нових вентиляційних систем, встановлення кондиціонерів

В) забезпечення приміщень засобами пожежегасіння відповідно до норм5. Вогнестійкість вимірюється у … 0,5 б.

А) хвилинах

Б) годинах

В) днях


6. Розрізняють такі види процесу горіння: 0,5 б.

А) власне горіння

Б) займання, тління, самозаймання

В) вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, власне горіння
Разом 3 б.

Тест


ТЕМА: ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Варіант 1

Вірні відповіді:
1. Газоподібні речовини (азот, хлор) належать до:
Б) негорючих речовин
2. Деякі види пластмас належать до:
В) важкогорючих речовин
3. Рідкі речовини ( бензин, гас, толуол, спирти) належать до:
А) горючих речовин
4. Вогнестійкість - це
А) здатність конструкцій, матеріалів затримувати поширенню вогню
5. Вогнестійкість вимірюється у …
Б) годинах
6. Розрізняють такі види процесу горіння:
В) вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, власне горіння

Тест


ТЕМА: ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Варіант 2

Знайдіть вірну відповідь:
1. Тверді речовини (перекис натрію, фосфати, борати, сульфати, хлориди металів) належать до: 0,5 б.

А) горючих речовин

Б) негорючих речовин

В) важкогорючих речовин2. Слабкі водні розчини спиртів належать до: 0,5 б.

А) горючих речовин

Б) негорючих речовин

В) важкогорючих речовин
3. Тверді речовини (деревина, пластмаса, натрій, калій, барій) належить до: 0,5 б.

А) горючих речовин

Б) негорючих речовин

В) важкогорючих речовин4. Горіння - це … 0,5 б.

А) полум’я, вогонь та дим

Б) швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла

В) неорганізований і неконтрольований процес, внаслідок якого знищуються матеріальні цінності


5. Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на: 0,5 б.

А) 4 ступені

Б) 5 ступенів

В) 6 ступенів


6. Протипожежні інструктажі поділяються на види: 0,5 б. А) вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий

Б) вступний, первинний, повторний, позаплановий

В) вступний, первинний, повторний

Разом 3 б.

Тест


ТЕМА: ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Варіант 2

Вірні відповіді:

1. Тверді речовини (перекис натрію, фосфати, борати, сульфати, хлориди металів) належать до:
Б) негорючих речовин
2. Слабкі водні розчини спиртів належать до:
В) важкогорючих речовин
3. Тверді речовини (деревина, пластмаса, натрій, калій, барій) належить до:
А) горючих речовин
4. Горіння - це …
Б) швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла
5. Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на:
Б) 5 ступенів
6. Протипожежні інструктажі поділяються на види:
Б) вступний, первинний, повторний, позаплановий

ДОДАТОК 5

ДОДАТОК 6

ЛАНЦЮЖОК

Закінчіть речення:
1. Вогнегасні речовини за принципом дії поділяються

на …… 1 б.

2. До первинних засобів пожежогасіння відносяться……1 б.

3. Назвіть позитивні якості води: ……… 1 б.

4. Пожежна сигналізація використовується для ……… 1 б.

5. Телефон пожежної охорони ……… 1 б.

6. Пожежні машини призначені для ……… 1 б.


7. Пожежні автомобілі використовують для ……… 1 б.

8. Мотопомпа – це …… (дати визначення) 1 б.


9. Вогнегасник – це …… (дати визначення) 1 б.

10. Вогнегасники бувають: …… 1 б.


ЛАНЦЮЖОК

Закінчіть речення:

вірні відповіді ( позначені синім кольором)

1. Вогнегасні речовини за принципом дії поділяються на …… охолоджувальні; ті, що ізолюють зону горіння від доступу кисню; ті, що розбавляють горючі рідини або зменшують вміст кисню в зоні горіння та уповільнюють процес горіння

2. До первинних засобів пожежогасіння відносяться …… немеханізований пожежний інструмент (пожежний багор, пожежний лом, пожежний гак, пожежна сокира); а також лопата; відра; вогнегасники; ящик з піском; бочка з водою; простирадла азбестові, повстяні, брезентові

3. Назвіть позитивні якості води: …… доступна і низька вартість; велика теплоємність; висока транспортабельність; хімічна нейтральність

4. Пожежна сигналізація використовується для …виявлення і подачі сигналу про пожежу та виклику пожежних команд

5. Телефон пожежної охорони ……… 101

6. Пожежні машини призначені для ……… виготовлення вогнегасник речовин: газу, повітряно механічної піни, аерозольних сумішей, порошків, снігоподібної маси

7. Пожежні автомобілі використовують для ……… ліквідації пожеж на значних відстанях від їх осередків

8. Мотопомпа – це …… пожежна машина, призначена для створення великого струменя води під тиском, із забором ії з водоймища

9. Вогнегасник – це …… переносний чи пересувний пристрій для гасіння пожеж вогнегасною речовиною, яку він випускає після приведення його в дію

10. Вогнегасники бувають: …… хімічні, пінні, повітряно-пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові

ДОДАТОК 7

Учнівські санквейни

Синквейн – це пояснення з п'яти рядків, в якому автор висловлює своє ставлення до заданого словосполучення. Порядок складання синквейна:

1 рядок – назва (задане словосполучення);

2 рядок - опис (два прикметника, що характеризують задане словосполучення);


3 рядок – дія (три дієслова, що показують дію відповідно до заданого словосполучення);
4 рядок – відчуття (коротке речення, в якому відображено авторське ставлення до заданого словосполучення);
5 рядок - резюме (підсумок, через який автор висловлює свої почуття, пов’язані із заданим словосполученням).
1 група: Вода

Доступна і холодна,

Л’ється, охолоджує, тушить.

Відноситься до первинних засобів пожежегасіння,

Вода – це вогнегасна речовина.
2 група: Вогнегасник

Переносний, пересувний,

Тушить пожежу, висить або стоїть,

Повинен бути в кожному приміщенні,

Має червоний колір.
3 група: Пожежний автомобіль,

Червоний, мобільний,

Поспішає, тушить, спасає,

Викликають за телефоном 101,

Це – пожежна техніка.
4 група: Пожежна сигналізація,

Променева, кільцева,

Приймає, фіксує, повідомляє,

Сигнал про пожежу,

Це – автоматична установка.
5 група: Первинні засоби пожежегасіння,

Необхідні, обов’язкові,

Для тушіння, розбирання, розкриття,

Палаючих конструкцій під час пожежі,Це – ручний пожежний інструмент.
Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка