Робота учителя основ християнської етики у вихованні школярів загальнохристиянських цінностей і мораліДата конвертації20.03.2017
Розмір90.3 Kb.
#12762
Робота учителя

основ християнської етики

у вихованні школярів загальнохристиянських цінностей

і моралі

Однією з найбільш характерних ознак становлення незалежної української держави є повернення до християнства.  Не стало винятком система народної освіти. При вивченні предметів гуманітарного циклу вчителі все частіше звертаються до біблійних текстів.

Незмінним залишається прагнення людей пізнати істину, зрозуміти закони життя.

Лише у християнстві ми знаходимо чітко визначену мету і призначення освітніх систем. В усіх офіційних документах знаходимо вказівку: “ Виховати всебічно розвинуту особистість». Без сумніву, це прекрасний заклик. Біда лише в тім, що таку особистість, принаймні останнім часом, побачиш рідко.

У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню.

Зміст морального виховання учнів зумовлений потребами і вимогами суспільства до формування всебічно розвиненої особистості, рівнем його моральності. З огляду на ці чинники, завдання морального виховання в школі – формування жити в гармонії з природою, обов’язку та відповідальності, поваги до закону, до старших.

Релігія – це одна із важливих сфер людської культури. Особливий вплив на українських дітей і молодь має християнська мораль.

Таким чином, християнська етика повинна нести і втілювати те найблагородніше, що має бути властиве в душі, серці, думках і вчинках кожної порядної людини. Тому оволодіння учнями вдома та в стінах школи християнською мораллю й етикою аж ніяк не суперечить принципу світкості.

Знати й виконувати українські народні чесноти й вимоги християнської етики має кожна культурна людина.

Уроки християнської етики мають освітньо-виховний характер, підкріплений прикладами на які багата наша історія, література і культура. Як показує життєвий досвід, такий матеріал у духовному вихованні стає внутрішнім переконанням, спонукає до відповідних вчинків, дій.

Метою і завданням навчального предмета з християнської етики – є формування особи школяра на засадах християнської моралі, плекання духовності, доброти, людяності, милосердя, чесноті, працьовитості, виховання духовно багатої особистості, яка усвідомлювала б свою відповідальність перед Україною і рідним народом ”.

Заняття з християнської етики сприяють розвитку у дітей мислення, зв’язного мовлення, пам’яті, інтересу до знань, естетичних смаків, творчих здібностей, виробленню правильних уявлень про світ, взаємозв’язок у цьому світі, формуванню у дітей високих духовних якостей.

Теми шкільного курсу дають знання з історії християнства, культури, етики і мистецтва, мови, природознавства і географії, народознавства, довкілля.

Моральне (духовне) виховання – “Ціль” усього виховного процесу. На прикладах загальнолюдських моральних якостей, 10 Божих Заповідей, 7 смертних гріхів і 3-х доброчинств, тільки з вірою в кожного учня буду весь виховний процес. Важливе місце у моральному розвитку особи посідають бесіди на морально-етичні теми.

Навчаючи, вчителька християнської етики Поліщак Ганна Миколаївна на своїх уроках намагається формувати у школярів здатність мислити, вміння порівнювати та аналізувати факти, давати оцінку процесам, подіям, особам.

Використовує такі методи, які допомагають учням добре орієнтуватися у Святому Письмі.

Важливою ланкою розвитку пізнавальної активності є застосування вчителькою дидактичної гри: загадки, вікторини, малювання ілюстрацій. Дітям подобаються такі ігри: «Збери скарби», « Ромашка талантів», «Розумне дерево». Під час вивчення притчі «Про блудного сина» вивчає п’ять умов доброї сповіді. Застосування дидактичних ігор допомагає формувати в учнів необхідні для активного навчання якості: самостійність, ініціативність, інтерес до предмета.

Вивчаючи у 6-му класі тему «Послух і непослух» вчителька на основі прочитаної притчі «Про неслухняного і слухняного сина» разом із учнями пояснила мораль тієї притчі після чого учні самі розповідали як саме їх послух виявляється у ставленні до рідних і близьких, оточуючих.

Враховуючи те, що на уроках християнської етики дітям прищеплюються ціла низка добрих почуттів: співчуття, жалість, милосердя, любов, для досягнення цього вчитель на уроці послуговує різноманітними формами навчання: читання Святого Письма, слухання духовної музики, поезія, конкурси, вікторини, кросворди, дискусії.

У формуванні духовності дітей не слід орієнтуватись на швидку віддачу, а на результати, які, можливо, не відразу яскраво помітні, але обов’язково будуть.

В своїй практиці на перші місця Ганна Миколаївна ставить принцип індивідуального підходу в моральному вихованні. Він відображає необхідність урахування вчителем індивідуальних особливостей вихованців пов’язаних з вірою різних конфесій.

Найголовнішим завданням уроків вчительки є: всебічний розвиток особи; моральне та християнське виховання дітей на уроці; розвиток здібностей та таланту в умовах організації навчального процесу.

Прикладами роботи Ганни Миколаївни в сфері морального виховання є уроки на тему «Надія на краще майбутнє», «Шануй батька й матір «Мої учителі» та ряд інших уроків, де вся праця вчительки на благо виховання моральності та духовності особистості. На етапі закріплення матеріалу пропонує дітям „Сторінку для чомучок ”, на контролюючому етапі уроку – роботу пошукових груп, схеми подорожі по сторінках Старого та Нового Завіту. 

З метою оптимізації навчально-виховного процесу на заняттях використовує у 3-их, 4-му класах тести як одну з цікавих форм перевірки засвоєної роботи. 

Моральне виховання досягає мети, якщо може спрямувати діяльність дитини у потрібне русло.

Ганна Миколаївна намагається навчити дітей вірити і відрізняти моральне від аморального, кажучи дітям, що головним завданням християнської етики стає віра в Бога і обов’язково наводить приклади у сьогоденні, коли наймогутнішою силою душі виступає краса і доцільність правильної поведінки, пізнання доброти і любові до людей.

Переживаючи про піднесення релігійно-морально виховання молоді, старається у молодших і середніх класах показати глибину, мудрість, добро, красу Заповідей Божих, які були дороговказом для наших дідів і прадідів.

Учителька християнської етики планує, здійснює навчання, християнське моральне виховання (як складову частину національного виховання) учнів, сприяє формуванню в них високодуховних християнських вартостей, допомагає становленню їх як особистостей. Учитель сприяє вихованню здорової, культурної спільноти людей завдяки впровадженню ним у життя принципів християнської моралі з метою повернення нашому народові розумних і добрих людей.

Забезпечує необхідні умови для  засвоєння  учнями  навчальної програми з предмета «Християнська етика».

У І семестрі 2011–2012 навчального року адміністрацією школи були проведені адміністративні контрольні роботи, які писали 210 учнів . Завдання були складені відповідно до програми .

Результат такий:

Жоден учень не написав роботу на початковому рівні. А такі учні є і у 7-му та 6– му класах, які на момент написання роботи були відсутніми у школі.

Після написання цих робіт вчителька разом із учнями провела аналіз та спільно доопрацювали ці чи інші питання.

Аналіз контрольних робіт свідчить, що викладання предмета «Основи християнської етики» в школі відбувається на належному рівні.

Вчителька є носієм моральних вартостей, поважає гідність учнів, намагається запобігти порушенню ними Божих Заповідей і державних законів, пропагує духовно і фізично здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни. Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання . Проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями. Настановленням утверджує повагу до принципів християнської моралі та розвиває в учнів прагнення жити згідно з цими принципами, наслідуючи найкращих синів і дочок нашого народу. Виховує в учнів повагу до кожної людини незалежно від релігійної приналежності, а також повагу до духовних, культурно-національних історичних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаємної любові, миру, злагоди між усіма народами, між людьми різних націй, конфесій, переконань, поглядів . Діє у тісному контакті з родинами та наставниками учнів, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, духовного розвитку їхніх дітей. Підвищує свій професійний рівень на курсах та методичних об’єднаннях.

Сьогодні вчені змушені визнавати той факт, що з давніх-давен освіта та виховання підростаючого покоління були і залишаються сферою суспільного буття, де інтереси держави та церкви перетинаються [1, с. 49]. Зараз в Україні так багато людей, котрі втратили опору в житті, дезорієнтовані у своєму внутрішньому світі, - і це люди самого різного віку. У них є уже свої діти, а то й онуки, але вони не можуть їх правильно виховати, тому що самі виявилися збентеженими, розгубленими і хотіли б колись розібратися в житті – що є що? 

Слід пам’ятати, що християнином можна назвати лише того, хто свідомо та вільно вибрав Христа, кому Він виявився потрібним. Дитина часто не може сказати цього про себе, але вчитель християнської етики у цьому допомога. з повною відповідальністю, адже її потреби обмежені середовищем, можливостями фізичного і психічного розвитку. Хочемо ми того чи ні, але кожна дитина проходить шлях свого власного релігійного становлення у дитинстві: там царюють одухотворення предметів, обожнення сил природи, бажання перемогти їх, наказувати, здобувати свою безневинну дитячу вигоду. 

В той час, коли людство у технічному розвитку прямувало уперед семимильними кроками, усе більше зростав розрив між розвитком зовнішнім, тобто науково-технічним прогресом, та внутрішнім, моральним, розвитком людини.

Одвічні духовні вартості необхідно формувати в сучасної молоді, опираючись на наукові знання психології дитини та християнської етики.

Отож у нових реаліях розвитку суспільства завдання морального виховання молоді набуває першочергового значення. Сьогодні окреслену проблему означено на загальнодержавному рівні. Вона розглядається як основа реалізації національної освітньої політики.

Успішне вирішення порушеного питання можливе за умови використання нагромадженого віками досвіду в педагогіці.

Помітне місце в окресленому процесі посідає художня дитяча література, що виступає важливим засобом виховання, зокрема морального.

На заняттях з основ християнської етики вчителю слід використовувати ті ж методи і форми роботи, що й на заняттях з читання, природознавства, народознавства, але враховувати контингент учнів класу, вимоги батьків і пам’ятати, що тут немає бути нічого нав’язливого, примусового. Працювати необхідно за принципом добровільності.

Сьогодні виховний потенціал потрібно реалізовувати з урахуванням нових соціокультурних обставин. Проблеми формування моральності особи покладено в основу загальнодержавних освітніх програм: Державної національної програми “Освіта» із залученням саме вчителів християнської етики.
Проект рішення педради (13.01.12)
1. Роботу вчителя з основ християнської етики у вихованні школярів загально християнських цінностей і моралі вважати задовільною.
2. Вчителю основ християнської етики більше надавати можливостей учням самостійно робити висновки з тих чи інших тем, домогтися того, щоб спілкування між учителем і учнем на уроці було особистісно – орієнтованим.

Постійно


3. Вчителю християнської етики частіше практикувати (особливо у старших класах) проведення уроків (етапів уроків) проблематичного характеру із залученням учнів до самостійного пошуку розв’язання проблеми.

Протягом року

4. На засіданнях методичних об’єднань більшу увагу приділяти питанням виховання моральних якостей школярів та шукати шляхи покращення ефективності їх виховання.

Лютий, квітень 2012

Кер. методоб’єднання
5. Провести розширене засідання метедоб’єднання класних керівників, священиків, батьківського комітету, вчителя християнської етики з проблемного питання «Виховання у школярів загально християнських цінностей і моралі»

14.03.2012р.

Грицак В.Т.

Поліщак Г.М.

6.З питання «Виховання у школярів загальнохристиянських цінностей і моралі» вчителю християнської етики та заступнику директора з виховної роботи виступити на загальношкільних батьківських зборах.

27.04.2012р.

Грицак В.Т.

Поліщак Г.М.


Протягом року.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка