Роботи студентівСторінка1/18
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
3.1. Тематика рефератів і вказівки до їх написання


 1. Сутність, задачі і функції управлінського обліку.

 2. Схеми організації управлінського обліку при різних системах обліку.

 3. Загальнооблікова і управлінська класифікація витрат діяльності.

 4. Поведінка витрат при змінах обсягу діяльності.

 5. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.

 6. Характеристика і сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання.

 7. Характеристика і сфера застосування попередільного методу обліку витрат і калькулювання.

 8. Методика і техніка калькуляційних розрахунків.

 9. Характеристика методу однорідних секцій і методу нормативного розподілу постійних витрат.

 10. Сутність і організація обліку витрат за методом «стандарт-кост».

 11. Сутність і організація обліку за методом «директ-кост».

 12. Особливості розвинутого директ-косту, його переваги і можливості.

 13. Зародження і розвиток стратегічного обліку.

 14. Організація обліку витрат на основі видів діяльності.

 15. Методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток».

 16. Визначення точки критичного обсягу продаж.

 17. Графічні методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток».

 18. Організація обліку витрат за нормативним методом.

 19. Методика і техніка обліку відхилень від норм.

 20. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень.

 21. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень.

 22. Характеристика видів і форм бюджетів.

 23. Порядок складання і призначення операційних бюджетів.

 24. Порядок складання і призначення фінансового бюджету.

 25. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів.

 26. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.

 27. Принципи організації обліку і звітності по центрах відповідальності.

 28. Облік і оцінка діяльності центрів витрат.

 29. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.


Вимоги до реферату
Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату: 10—15 сторінок, акуратно пронумерованих. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч — 30 мм, праворуч — 10, знизу і зверху — 20 м.

Титул і вся робота оформляється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатись із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Завершений і оформлений реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат на тему, не передбачену в запропонованому переліку.

3.2. Задача-практикум «Система обліку і калькулювання
за нормативними витратами»
Задача побудована на прикладі умовного машинобудівного заводу, який виробляє два види виробів — К та Р. Виробництво організовано послідовно в трьох цехах: № 1 — заготівельному; № 2 — механічному та № 3 — складальному.

Облік затрат на виробництво ведеться по деталях, вузлах та виробах з розподілом їх на витрати по нормах та відхиленнях від норм. Об’єктами обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості є два вироби (К та Р), на які відкриваються картки аналітичного обліку затрат.

Вихідні дані поступово вводяться в розв’язання задачі. Деякі дані надаються в готовому вигляді, щоб уникнути зайвих розрахунків. Задачу потрібно виконувати послідовно, по вправах. Необхідно визначити собівартість виробів К та Р, собівартість товарного випуску продукції та собівартість калькуляційних одиниць продукції. Виконуючи вправи в навчальних формах (видаються кафедрою як роздатковий матеріал), необхідно користуватись вихідними даними, наведеними в табл. 1.1—1.10.

При виконанні даної задачі студенти повинні відслідковувати хід рішення завдань 1—5, перенести результати рішення в навчальні форми (робочий зошит) і, головне, зробити пояснення до кожної форми. Завдання 6 «Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції» виконати самостійно, керуючись вказівками до цього завдання.Завдання 1. Нормування затрат та калькулювання
нормативної собівартості продукції

Вправа 1. На основі вихідних даних про склад продукції, застосування вузлів та деталей (табл. 1.1) скласти карту застосування вузлів та деталей (форма 1.1).

Виріб К складається з 13 деталей, зібраних у вузли, та однієї деталі, яка не входить в жодний вузол, але необхідна для складання виробу. Всього 14 деталей.Виріб Р має 8 деталей, що збираються у вузли, та 3 деталі, необхідні для комплектування і складання виробу. Всього 11 деталей.

Таблиця 1.1


Деталь, вузол

Застосування у вузлах

Застосування у виробах

Вузол № 1

Вузол № 2

Вузол № 3

К

Р

Деталь № 1

2

Деталь № 23Деталь № 31

3

Деталь № 4

3

Вузол № 12

1

Вузол № 23Вузол № 3

2


Вправа 2. На основі даних табл. 1.2 та карти застосування вузлів і деталей (форма 1.1) визначити затрати матеріалів на виготовлення виробів К і Р за нормою (форма 1.2).

Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ -> ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ
ДОБРОВСЬКИЙ Управленческий%20учет%20КНЕУ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка