Роботу виконала: Кравченко Ольга ГригорівнаСкачати 30.26 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір30.26 Kb.
#5690
 • Роботу виконала:
 • Кравченко Ольга Григорівна, вчитель математики Драбівського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. С. В. Васильченка - гімназія» Драбівської районної ради

Зміст презентації

 • визначення науково-дослідницької діяльності (НДД) в школі та її значення;
 • навчальне та наукове дослідження;
 • послідовність навчального дослідження
 • завдання НДД;
 • роль учителя в здійснення НДД;
 • етапи науково-дослідницької діяльності учнів;
 • особливості та форми НДД в основній та старшій школі;
 • захист науково-дослідної роботи в рамках МАН – вінець науково-дослідницької діяльності учня.

Визначення НДД

 • Науково-дослідницька діяльність у школі – це творча праця учня під керівництвом учителя, яка полягає у відкритті нових знань на основі науки та особистого досвіду дитини.
 • Наукове дослідження в цілому – це особлива форма процесу пізнання, це цілеспрямоване вивчення об’єкту на основі науки, яке завершується новими знаннями про досліджуваний об’єкт.

Значення НДД

 • Дослідницька діяльність – потужний засіб розвитку компетентності дитини, ефективна форма пізнання та самоосвіти учня.

Навчальне та наукове дослідження

 • Основна особливість дослідження в освітньому процесі - воно є навчальним.
 • Це означає, що його головною метою є розвиток особистості, а не отримання об’єктивно нового результату, як в "великій" науці.

Якщо в науці головною метою є отримання нових знань, то в освіті мета дослідницької діяльності :

 • Якщо в науці головною метою є отримання нових знань, то в освіті мета дослідницької діяльності :
 • в отриманні учнями навичок дослідження як універсального способу освоєння дійсності,
 • розвитку здатності до дослідницького мислення,
 • активізації особистісної позиції учня на основі придбання суб’єктивно нових знань (тобто самостійно отриманих знань, які є новими і особистісно значущими для конкретного учня).

 • Визначення проблеми
 • Формулювання дослідницьких завдань
 • Висунення гіпотез
 • Визначення методів дослідження
 • Проведення дослідження
 • Аналіз отриманих даних
 • Оформлення висновків та кінцевих результатів
 • Послідовність навчального дослідження

Завдання дослідницької діяльності

 • стимулювати інтерес учнів до математики;
 • формувати дослідницькі навики;
 • розвивати здібності та створювати умови для реалізації математичних обдарувань дитини;
 • навчити учнів розвиватися від спостережень та експериментів до абстрактних узагальнень та нових відкриттів, які не суперечать науці, а від них – до практичних застосувань.

Роль учителя математики

 • допомога у виборі напрямку та об’єкта дослідження;
 • спрямування на вибір першоджерел з обраної теми;
 • контроль та корекція щодо відповідності одержаних висновків законам математики;
 • систематизація одержаних висновків;
 • орієнтування на практичне використання;
 • консультування та допомога щодо захисту результатів НДД.

Загальні етапи досліджень

 • на рівні учнів 5-9 класів:
 • - спостереження;
 • - експеримент;
 • - опис;
 • - класифікація;
 • - формування висновку.

Загальні етапи досліджень

 • на рівні знань і досвіду учнів 9-11 класів:
 • - спостереження і вивчення фактів;
 • - постановка проблеми;
 • - висування гіпотези;
 • - складання плану;
 • - підбір джерел;
 • - опис розв’язання або доведення гіпотези;
 • - написання роботи;
 • - рецензування, доопрацювання;
 • - захист (презентація).

Пропедевтика НДД в 5-7 класах

 • Пропедевтика передбачає ознайомлення учнів з:
 • дослідженням, як методом розв’язування задач;
 • виконанням практичних робіт з елементами дослідження та наступним узагальненням;
 • підготовкою повідомлень, знайдених самостійно;
 • творчими завданнями;
 • участю у математичних гуртках;
 • розв’язуванням задач практичного змісту.

Практична робота, як один з ключових видів дослідження в 5-7 класах

 • практична робота – це діяльність учнів, пов’язана з вимірюванням, малюванням, моделюванням, кресленням, спрямованим на отримання результату та узагальнення очікуваного висновку.
 • практична робота, виконана проблемно-пошуковим методом, розвиває теоретичне, критичне та практичне мислення.
 • приклад практичних робіт:
 • Клас
 • Тема
 • Очікуваний результат
 • 5
 • Вимірювання кутів трикутника
 • Сума кутів трикутника - 180
 • 5
 • Знаходження довжини кола
 • Довжина кола більша від діаметра в одне й те саме число

Задачі практичного змісту, як засіб формування уявлень про поняття довжини, площі, об’єму, швидкості, часу і т.д.

 • Приклади практичних задач:
 • яка довжина обода колеса велосипеда, якщо довжина спиці 35 см?;
 • чому дорівнює площа циферблата годинника, якщо довжина хвилинної стрілки 4,5 см?;
 • щоб зв’язати шарф довжиною 1,4 м, потрібно350 г вовни. Скільки пряжі потрібно, щоб зв’язати шарф такої ж ширини завдовжки 180 см?;
 • як приблизно виміряти відстань, яку ви проходите від дому до школи?

Деякі приклади дослідницьких завдань

 • Порівняти суми кутів різних трикутників: гострокутних, тупокутних, прямокутних та дослідити, що спільне мають всі трикутники;
 • Дослідити, чому добуток чисел (а-1)(а+1), де а-просте число і а>3, ділиться на 24;
 • Дослідити існування інших класифікацій трикутників за ознаками, які не вивчаються за шкільною програмою;
 • Дослідити зміну успішності учнів класу з математики (за семестри) за 5-7 класи, побудувати діаграму та визначити загальні тенденції.

Форми НДД в 8-9 класах

 • До форм роботи, застосованих в 5-7 класах, додаються:
 • підготовка рефератів;
 • проектна діяльність.
 • Метод проектів - сукупність прийомів та дій учнів, виконаних у певній послідовності для досягнення поставленої мети. Він передбачає вирішення визначеної проблеми, яка має значення для учнів і оформленої у вигляді деякого кінцевого результату.
 • Виник у 20-ті роки ХХ століття у США. Початкова назва «Метод проблем». Впроваджувався з метою показати дітям важливість набутих знань, а тому й передбачав «проблему» взяту із реального життя.

Метод проектів – використовується при вивченні різних предметів, у позакласній та виховній роботі.

 • Метод проектів – використовується при вивченні різних предметів, у позакласній та виховній роботі.
 • За рівнем реалізації міжпредметних зв’язків поділяється на:
 • монопредметні;
 • міжпредметні;
 • надпредметні.
 • За складом учасників:
 • індивідуальні;
 • колективні.
 • Тривалість роботи над проектом – від одного тижня до двох років. Якщо вчитель хоче впровадити такий вид діяльності, рекомендується ознайомитися самому і презентувати учням хоч один готовий проект, щоб показати значення такої роботи і зацікавити.

Метод проектів

 • Метод проектів
 • Етапи проектної роботи:
 • Формування мети.
 • Розробка і вибір шляхів виконання проекту.
 • Робота над проектом.
 • Оформлення результатів.
 • Обговорення або презентація результатів роботи.

Метод проектів

 • Метод проектів
 • Теми проектів для учнів 5-9 класів:
 • мініпроект «Відсотки»
 • Ключове поняття: у текстах з математики у Великій Британії пропонують шукати 16% від 50 як 50% від 16.
 • Тематичні питання:
 • наскільки доцільний цей спосіб?
 • чи можна застосувати його для інших задач?
 • проект «Математика у нашому житті»
 • Ключове поняття: математика у будівництві.
 • Тематичні питання:
 • який будинок вигідніше будувати (розмір, форма)?
 • якою буде вартість проекту?

Метод проектів

 • Метод проектів
 • Мініпроекти можна презентувати на уроках повторення систематизації навчального матеріалу.
 • Із масштабними проектами бажано брати участь у конкурсах і змаганнях.

НДД в 9-11 класах

 • До попередньо зазначених форм додається науково-дослідницька робота в МАН

Наукова робота – це самостійно виконане дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власної роботи і власні висновки.

 • Наукова робота – це самостійно виконане дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власної роботи і власні висновки.
 • Критерії до наукової роботи:
 • актуальність обраної теми;
 • науковість, повнота розкриття теми, аргументованість висновків;
 • елементи творчості;
 • стиль, грамотність.
 • Вимоги до оформлення і подання науково-дослідницьких робіт:
 • Робота оформляється за схемою курсової (дипломної) роботи вищих навчальних закладів освіти.
 • Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.

Теми робіт МАН можна брати з різних джерел:

 • Теми робіт МАН можна брати з різних джерел:
 • з додаткових позапрограмних розділів підручників;
 • з олімпіадних задач (ІІІ-ІV етапи);
 • з інших математичних джерел.
 • Теми повинні бути актуальні, практично застосовувані, містити власне дослідження проблемних, нез’ясованих питань.

На даний час менш дослідженими є теми:

 • На даний час менш дослідженими є теми:
 • Елементи теорії чисел, алгебри та початків аналізу
 • подільність чисел, прості і складені числа;
 • деякі способи швидких обчислень;
 • математична подорож у світ гармонії.
 • Геометрія
 • метод площ у геометрії;
 • Декартові координати та їх застосування;
 • геометричні задачі на побудову на площині і в просторі.
 • Прикладна математика
 • основи обчислювальної геометрії та їх застосування;
 • математичні методи в теорії гри;
 • задачі про прийняття рішень в складній ситуації.

Захист робіт МАН проводиться в три етапи:

 • Захист робіт МАН проводиться в три етапи:
 • районний етап – захист роботи, презентація, рецензування;
 • обласний етап – автори пишуть контрольну роботу х математики, безпосередньо захист роботи (презентація);
 • фінальний етап – в м.Київ, захист роботи як на обласному етапі.

Як зразок

 • Як зразок
 • науково-дослідницької роботи пропонуємо презентацію роботи на тему: «Педальний трикутник – властивості та застосування», друге місце
 • на обласному етапі в 2011 році
 • Науковий керівник:
 • Кравченко Ольга Григорівна
 • Підготувала:
 • учениця 10 класу Драбівського навчально-виховного комплексу “школа-гімназія”
 • Хмара Антоніна Василівна
 • Педальний трикутник: властивості та застосування
 • Презентація на тему:
 • оволодіння теорією педального трикутника;
 • пошук методів розв’язування задач про педальний трикутник;
 • пропозиції щодо практичного використання даної теми.

розміщення педальної точки відносно

 • розміщення педальної точки відносно
 • заданого трикутника;
 • збереження взаємозалежності між
 • педальним та базовим трикутником в
 • нестандартних ситуаціях.
 • Об`єкт дослідження:

Виконані завдання

 • Опрацьована теорія педального трикутника.
 • Досліджено залежність довжин сторін
 • педального та базового трикутників для:
 • тупокутних трикутників;
 • коли педальна точка лежить на стороні
 • трикутника або поза його межами.
 • 3. Обгрунтовано неможливість розміщення педальної точки на колі, описаному навколо трикутника.
 • 4. Запропоновано свої методи розв`язування задач
 • та ідеї щодо практичного використання
 • ортотрикутників.
 • В
 • С1
 • А
 • А1
 • В1
 • С
 • Р
 • Педальним трикутником називається трикутник, вершинами якого є основи перпендикулярів, проведених з будь-якої точки Р, взятої всередині не тупокутного трикутника АВС (назвемо цей трикутник базовим).
 • Означення

якщо точка Р збігається з ортоцентром ,

 • якщо точка Р збігається з ортоцентром ,
 • то вона є центром кола, описаного навколо ∆АВС;
 • третій педальний трикутник подібний даному;
 • ортотрикутник має найменший периметр з усіх
 • периметрів трикутників, вписаних у даний трикутник;
 • сторона педального трикутника дорівнює:
 • Властивості педальних трикутників:
 • Дослідження залежності сторони педального трикутника для тупокутного трикутника
 • В
 • С1
 • А1
 • В1
 • С
 • А
 • 1.
 • з
 • 2. С1А1: ےBC1P=ےBA1P=90o; BP – діаметр кола;
 • з ∆BC1A1
 • Р
 • :
 • Р
 • С1
 • А1
 • В
 • В1
 • А
 • С
 • Дослідження властивостей педального трикутника, якщо педальна точка лежить поза областю даного трикутника
 • В
 • А
 • Р
 • С
 • А1
 • В1
 • Обмеження щодо розміщення педальної точки, коли вона належить колу, описаному навколо базового трикутника.
 • С1
 • Практичне використання властивостей педального трикутника
 • В
 • А1
 • С
 • Р
 • С1
 • В1
 • А
 • Паркова зона - ∆АВС;
 • Алеї - А1В1, В1С1, С1А1.
 • Робота над темою:
 • відкрила нові горизонти геометрії
 • трикутника;
 • сприяла пошуковій діяльності, проведенню
 • власних досліджень;
 • збагатила методикою розв’язування
 • геометричних задач.
 • Висновки:

Джерела:

 • При виконанні роботи були використані статті та презентації:
 • 1. Н.Р.Петрощук «Основні напрями дослідницької діяльності учнів як засіб фундаменталізації змісту природничої освіти у профільній школі».
 • 2. Алла Пластюк «Організація дослідницької діяльності учнів».
 • 3. А.В.Галат «Організація науково-дослідницької діяльності учнів при викладані математики».
 • 4. Л. І. Мотуз «Проектно-дослідницька діяльність учнів – активна спонукальна сила до навчання».
 • 5. В.І.Коба, О.О.Хмура «Позакласна робота з математики в школі».
 • 6. Маргарита Дзюбинська «Зроби цікавим урок математики»
 • 7. Основні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
 • Дякуємо за увагу!

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Назва школи
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Описова частина проекту
metod -> Гурткове заняття було і залишається основною формою навчально-виховного процесу
metod -> Структури (види) кооперативного навчання
metod -> Ігор Гирич Взаємодія між середньою школою та музеями під час вивчення предмету історія України у полікультурному суспільстві
metod -> 8 клас Українська мова 1
metod -> Програма курсу за вибором 10-11 кл. Канів 2012

Скачати 30.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка