Розділ 1 Проект Школа сприяння здоров'ю


Розділ 4 Досвід роботи школи як школи сприяння здоров’юСторінка4/7
Дата конвертації20.09.2018
Розмір1.17 Mb.
#50059
1   2   3   4   5   6   7
Розділ 4

Досвід роботи школи як школи сприяння здоров’ю
Створення психологічного клімату в школі.

Провідні напрямки забезпечення психічного здоров'я дітей.
Бережи одяг доки новий, а здоров'я, доки молодий.

Людське життя неповторне і звичайне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин. Кожна людина має народжуватися здоровою, жити в злагоді та любові в сім'ї, родині, державі, підтримувати та оберігати здоров'я рідних і близьких, думати про прийдешнє, бути готовою передати дітям набуті знання, мудрі закони вічного єднання душі і тіла.

Для того, щоб навчитися керувати своїм здоров'ям, слід знати, що таке здоров'я і що саме забезпечує нормальний процес життєдіяльності. Стан здоров'я залежить не тільки від зовнішніх умов, але й від власного ставлення до нього. Зрозуміло, що вироблення такого ставлення - найважливіша умова оздоровлення суспільства. І починати потрібно саме зі школи, оскільки вона - єдина інстанція, через яку проходить усе населення країни.

Однією з найважливіших умов збереження психічного здоров'я школярів є дотримання принципів гуманізації освіти. Вони передбачають застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання, ставлення до учнів як до рівноправних партнерів у спільній діяльності, виявлення поваги й любові до них, створення сприятливих умов для активності учнів.

У вирішенні цих завдань вагоме місце займає психологічна служба школи, так як одним із завдань її роботи є забезпечення якісного психологічного супроводу навчання школярів і збереження психічного здоров'я дітей.

З цією метою в школі проводиться вивчення індивідуально-типологічних особливостей дітей, які проявляються в темпераменті, характері, здібностях; розвиток їх психічних процесів – пам’яті, мислення, уваги, уяви, сприймання, що допоможе їм краще опановувати навчальний матеріал; вивчається спрямованість особистості, що проявляється в потребах, інтересах, мотивах поведінки. Результати дослідження класні керівники, учителі-предметники використовують у своїй роботі.

У школі уроки проводяться з використанням інноваційних технологій, часто організовуються вечори дозвілля, функціонують різноманітні секції і гуртки, у які діти записуються за інтересами. Класні кабінети пофарбовані кольорами, які сприяють доброму настрою і створюють атмосферу комфортну і затишну (зелений, жовтий, оранжевий). Усі класні кімнати мають багато декоративних кімнатних рослин, що насичують повітря киснем і радують око.

Щоб дитина мала хороше психічне здоров'я, перш за все у неї має бути вироблене позитивне ставлення до самої себе, сприйняття себе, як неповторної індивідуальної особистості, відмінної від інших, яка має свої переваги та свої мінуси. Для вироблення позитивного ставлення учнів до себе в школі проводяться ігри: « Не хочу хвалитися, але я...», «Мені подобається...», «Розкажи мені про себе». Проводячи такі корекційно-розвивальні заняття з учнями, дізнаємося про те, що дітям подобається їхня зовнішність, статура, проте у їхньому характері є такі риси як невпевненість у своїх діях, гордість, заздрість, гарячковість, які вони хотіли б виправити.

Великий вплив на психічне здоров'я дітей має самооцінка. Адекватна самооцінка сприяє позитивному настрою, можливості реально оцінити свої дії і вчинки, здатності помітити свої результати, не викликає роздратованості, негативізму. У тих випадках, коли дитина оцінює себе необ'єктивно її самооцінка може бути неадекватною - завищеною або заниженою. І та, й інша шкідливі й утруднюють життя і розвиток дитини. Дитина із завищеною самооцінкою, перевищуючи свої можливості й особистісні якості може стати зарозумілою, нетерпимою до чужої думки і оцінки.

Дитина із заниженою самооцінкою може стати пасивною, боязкою, емоційно неврівноваженою, безініціативною, що також призводить до внутрішніх конфліктів і розладів.

Для формування адекватної самооцінки в школі проводяться заняття-ігри, на яких учні стараються реально оцінити свої вчинки, помітити позитиви й негативи. Цьому сприяють ігри: « Оціни вчинок» , «Що я хотів би змінити у собі», «Які помилки я собі пробачу», «Я собі подобаюсь».

Для покращення процесу адаптації з учнями проводяться ранкові зустрічі, ігри: «Склади портфель», «Я школяр», «Я іду в бібліотеку», корекційно-розвивальні заняття на попередження дезадаптації.

На запобігання негативним проявам поведінки і шкідливим звичкам спрямована програма «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Ця програма має на меті сприяння розумінню дітьми і молоддю (через просвітницьку роботу) переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного усвідомленого вибору життєвої позиції, здобуття знань, умінь і навичок здорового життя та відмови від негативної поведінки. Освіта ґрунтується на модульному навчанні. Серед модулів визначені такі:

1. Модуль «Спілкуємось та діємо».

2. Модуль «Твоє життя-твій вибір».

3. Модуль «Прояви турботу та обачливість».

4. Модуль «Знаємо та реалізуємо свої права».

5. Модуль «Моє майбутнє».

За даною програмою працюють учні 8 класу у кількості 14 дітей. Також на запобігання негативних проявів поведінки і шкідливих звичок у школі проводиться ряд виховних заходів:

* година спілкування «Крок у безодню», метою якої є викликати негативне ставлення до наркоманії, пропагувати здоровий спосіб життя;

* година спілкування «СНІД: знати, щоб жити», яка має на меті ознайомити учнів з шляхами захворювання, ознаками і профілактикою СНІДу, формувати знання про СНІД, виховувати потяг до здорового способу життя.

Також було проведено вхідне і вихідне діагностування з учнями 7; 9; 11 класів «Що ми знаємо про СНІД?». Результати проведеної роботи свідчать, що учні знають, що таке ВІЛ-СНІД, розуміють, яку загрозу СНІД становить для людини, знають шляхи, якими передається СНІД і як можна захистити себе. Проте дещо мало обізнані із законодавством України стосовно прав ВІЛ-інфікованих людей.

У школі проводилась зустріч із завідуючою Стецьківським ФАПом, яка більш детальніше познайомила учнів з інформацією щодо ВІЛ-СНІД.

Однією з умов забезпечення збереження і зміцнення психічного здоров'я учня є підвищення психологічної та психодіагностичної компетентності педагогів. З цією метою у школі проводяться ділові ігри з вчителями: «Моя професійна роль», «Контроль та управління», «Модальність», «Обговорення та розв’язання педагогічних ситуацій».

У зв'язку з великим обсягом навчального матеріалу, що передбачений нині шкільними програмами, виникає гостра необхідність дотримання дітьми правил гігієни розумової праці. Цим повинні опікуватися (з метою збереження психічного здоров'я школярів) не тільки педагоги, а й батьки. Дітей слід навчити розумно витрачати свої навчальні ресурси, правильно розподіляти час між роботою й активним відпочинком.

Діяльність навчального закладу щодо покращення харчування школярів

У зв'язку з погіршенням демографічної ситуації в країні і наростаючого зниження рівня здоров'я дітей на фоні екологічних і соціально-економічних негараздів, в державі загострилась проблема збереження здоров'я дітей. У відношенні цього, харчування дітей відіграє провідну роль для їх здоров'я. Харчування ж школярів заслуговує особливої уваги ще й тому, що сучасне навчання в школі потребує високого розумового та фізичного навантаження, супроводжується значними енерговитратами. Оздоровча роль шкільного харчування доповнюється й його великим виховним значенням - літи привчаються до режиму, формується культура харчування та закріплення гігієнічних знань.

Звідси постає завдання перед працівниками школи, батьками домагатися 100 - відсоткового охоплення школярів гарячим харчування. З метою вивчення стану організації харчування школярів не лише на рівні школи, а й сім'ї, а також стану обізнаності учнів із правилами особистої гігієни, адміністрацією щорічно проводиться анкетування всіх учнів у '" школі. Результати останнього опитування, проведеного в кінці 2008 року, свідчать, що в порівнянні з минулими роками дещо поліпшилася ситуація з організацією харчування в школі. Так, якщо в 2007 - 2008 навчальному році на запитання: "Чи харчуєшся ти в шкільній їдальні?" відповідали "Так" -61%, то в 2008році ствердно відповіли 97% учнів.

Зменшилась і кількість дітей, які взагалі не харчуються в школі з 29% до 3%. Залишається на одному рівні відсоток дітей, які приносять у школу бутерброди (6%). Анкетним методом було встановлено, що жодного разу не їдять м'ясо 7% опитаних дітей, рибу - 47%, молокопродукти - 35%, овочі і фрукти - 7%. Також було відмічено, що частина дітей, яким батьки дають гроші на харчування, використовують їх за іншим призначенням, а частина опитаних дітей взагалі не отримують від батьків гроші на харчування. Результати проведеної роботи також показали, що ситуація щодо обізнаності школярів з правилами дотримання особистої гігієни поліпшилась. Результати проведеного дослідження були доведені дирекцією до відома педагогічних працівників та батьків.

Харчування - - неодмінна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо поживні речовини, необхідні для роботи мозку, серця, легенів, м'язів та інших органів, їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. А іще здоров'я залежить від того, як швидко і часто ми їмо, наскільки ретельно пережовуємо їжу. Отже, щоб бути здоровим, потрібно знати правила харчування, їсти потрібно 4 рази на день в один і той самий час. Якщо дотримуватись цього правила, то перед їжею з'являється апетит, їжа краще засвоюється.. Обов'язково снідати, перед тим, як іти до школи, їжа повинна бути різноманітною і складатися з різних продуктів. Корисно їсти молочні продукти, м'ясо, рибу, багато овочів і фруктів. Не захоплюватись надмірно солодощами, борошняними виробами, жирною і солоною їжею.

їсти потрібно правильно, добре пережовуючи. Нехтування цим правилом спричиняє шлунково-кишкові захворювання..

Найбільш часто в шкільній їдальні готуються страви, які виготовляються з рослинних складників. А також каші, які становлять більшу частину народної їжі. Вони готуються з гречки, ячменю, вівса, кукурудзи, проса. Готуються також овочеві страви: борщ, капусняк, огірки, часник, цибуля, перець, хрін. І, звичайно, готуються різноманітні страви з картоплі.

М'ясні страви готуються рідко.

Під час вживання їжі вчителі слідкують, щоб діти не відволікалися, не займалися іншою справою. Це знижує апетит і погіршує засвоєння продуктів. Надмірне вживання їжі призводить до ослаблення організму дітей. Тоді їм не хочеться займатися спортом, бігати, вчитися. Переїдання є причиною багатьох хвороб.

Важливе значення в харчуванні учнів має збереження вітамінів у продуктах.

Відомо, що під час приготування їжі, особливо при її термічній обробці, втрачається чимало вітамінів, які містяться у продуктах харчування рослинного і тваринного походження. Однак є прості способи їх зберегти. Так, вітаміну С, запас якого необхідно поповнювати щодня, найбільше міститься у петрушці, шипшині, чорній смородині, цитрусових, цибулі, капусті та інших овочах і фруктах, які під час приготування їжі часто піддаються термічній обробці. Нестача вітаміну С спричинює кровоточивість ясен і навіть випадання зубів. Вітаміну К, необхідного для росту людського організму і забезпечення діяльності серця, найбільше є у моркві, молочних продуктах. Вітамін В1 також міститься у продуктах, які людина здебільшого не вживає у сирому вигляді: картоплі, бобових, рисовій крупі, злакових, а також у печінці, серці і нирках тварин. Нестача цього вітаміну спричинює у людини порушення діяльності опорно-рухового апарату.

Вітаміни - корисні для людини.

Слово „вітаміни" походить від латинського слова «віта» — життя. Назва ця не випадкова. Якщо вітамінів не вистачає, людина важко хворіє. Вітаміни потрібні для нормального росту і розвитку дитячого організму. В організм вітаміни потрапляють з їжею. Отже, потрібно знати в яких продуктах є необхідні вітаміни.

Корисні поради.

Правильне харчування оберігає людину від хвороб, а неправильне спричиняє їх. Є деякі продукти, вживання яких треба обмежити. Це - цукор, жир, сіль. Від надмірного вживання солодощів люди повніють, у них псуються зуби. Жир входить до складу багатьох продуктів, це м'ясо, мар­гарин, сало. Люди, які вживають багато продуктів, що містять жир, частіше хворіють. Необхідно вживати більше овочів і фруктів. М'ясо споживайте

якнайменше. Краще замініть його рибою. Із жирів надавайте перевагу олії. Масло та яєчний жовток споживайте в невеликій кількості. Надлишок солі може стати причиною багатьох захворювань.

Найбільш поширені серцево-судинні захворювання. Послухайте поради для попередження цієї небезпечної хвороби.

Треба мудру голову мати,

Щоб всі хвороби здолати.

Про пости і свята пам'ятати,

Здоров'я своє оберігати.

Той менше хвороб має,

Хто мало м'яса споживає.

А хто в піст ще хоче м'яса,

Болячок у того маса.

"Хто яблука взимку споживає,

Той хвороб цілком не знає.

Гарбуз на зиму запасай

Та кашу з пшоном поїдай.

Олію кукурудзяну із ринку принеси

Для сім'ї на зиму припаси,

Та оселедця не ховай,

Хоч зрідка на стіл подавай.

Перед сном - - запам'ятай,

Не злися й не переїдай.

Чим їжа легша,

Тим сон міцніший.

Про здоров'я своє

Завжди пам'ятай.

Немиті овочі і фрукти

Ніколи не вживай.

Перед їжею завжди треба мити руки. Якщо їжа впала на підлогу, то її не можна їсти, бо вона забруднена. Не можна споживати їжу, коли пройшов термін її вживання. Можна отруїтися. Овочі і фрукти перед вживанням треба мити. Не можна вживати незнайому їжу.

Для хорошого здоров'я недостатньо лише знати правила гігієни, їх потрібно виконувати самим і переконувати інших в їх дотриманні.Комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування в Стецьківській ЗОШ І-Ш ступенів.

Організаційно-аналітична робота, інформаційне забезпечення.
з\п


Основні заходи.

Термін виконання

Відповідальний

1.

Провести засідання при директорові:


- організація харчування учнів

Серпень

Директор
- організація гарячого харчування і його здешевлення

Вересень

Директор
- дотримання санітарно-гігієнічних норм до організації харчування, режим роботи графік чергування у шкільній їдальні

Вересень

Директор
- організація дієтичного харчування

Вересень

Жовтень


Директор медсестра
- про організацію безкоштовного харчування

Вересень

Директор
- про організацію самообслуговування в їдальні

Січень

Директор

2.

Провести засідання ради школи "Визначення напрямків діяльності роботи батьківського комітету щодо організації харчування школярів".

Вересень

Директор

3.

Видати наказ по школі "Про організацію харчування".

Серпень

Директор

4.

Проведення рейдів-обстежень "Гаряче харчування" батьківською громадськістю.

Постійно

Батьки

5.

Створити комісію з громадського контролю за якістю харчування.

––

Директор

6.

Здійснення щоденного контролю за роботою їдалень, проведення тематичних перевірок.

Протягом року

Директор, чергові вчителі

7.

Створити шкільний банк даних дітей малозабезпечених і сиріт для безкоштовного харчування.

Постійно

Директор

8.

Затвердити двотижневе меню в санепідемстанції і пройти санітарний мінімум шкільним кухарям.

Вересень

Директор, кухар

9.

Своєчасно подавати заявки на продукти харчування

Серпень-вересень

Директор, кухар

10.

Заслуховувати питання організації харчування на педагогічних радах і нарадах при директору.

За окремим планом

Директор школи, відповідальний за організацію харчування

II. Теоретично-методичне забезпечення.

1.

Участь в постійно діючому теоретичному семінарі для кухарів і відповідальних за організацію харчування:

Протягом року

Директор школи
нормативно-правова база з питань організації харчування:


порядок організації харчування школярів;


ведення документації шкільним кухарям;


алгоритм роботи над технологічними карточками.2.

Організація і поширення позитивного досвіду з питань організації харчування

Протягом року

Директор школи, відповідальний за організацію харчування3.Організація роботи щодо поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоків.

1.

Проведення капітальних і поточних ремонтів харчоблоків.

Червень -

Серпень


Директор школи

2.

Заміна застарілого технологічного і холодильного обладнання

Постійно

Директор школи

3.

Перехід на локальні водогони.

Постійно
4.

Естетичне оформлення посадкових залів їдалень.

Серпень

Директор школи

5.

Поповнення харчоблоків кухонним і столовим посудом.

Постійно

Директор школи

4.Вихований культури харчування, пропаганди здорового способу життя серед учнів і батьків.

1.

Провести виховні години:

На протязі навчального року

Директор школи, класні керівники
- режим дня і його значення;


- культура прийому їжі;


- хліб - усьому голова;


- вітаміни - наші друзі.2.

Конкурси газет "Про смачну і здорову їжу"
Педагог-організатор

3.

Вітамінні ярмарки
Педагог-організатор

4.

Анкетування учнів:

Постійно

Психолог
улюблені страви моя родини;


як ти харчуєшся?


твоя думка5.

Анкетування батьків:
Психолог
харчування в школі;


ваші пропозиції, щодо організації харчування в школі.

Постійно
6.

Організація проведення бесід з учнями.

Протягом року.

Директор школи

7.

Проведення батьківських зборів.

За окремим планом.

Директор школи

8.

Батьківський лекторій.

Протягом

року.


Директор школи

9.

Проведення позакласних заходів.
Директор школиКаталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка