Розділ І аналіз роботи нвк за 2015/2016 навчальний рік та завдання на 2016/2017 навчальний рік у 2015/2016 навчальному році робота Безруківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»


Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогівСкачати 355.16 Kb.
Сторінка3/16
Дата конвертації11.09.2018
Розмір355.16 Kb.
#49665
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

14.Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

Метою діяльності психологічної служби Безруківського НВК було визначено: створення умов для розвитку особистості та її пізнавальної активності, формування позиції свідомого школяра, сприяння розвитку свідомості і самосвідомості підлітків, становленню адекватної самооцінки, сприяння вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до свідомого життя.Основними завданнями діяльності психологічної служби Безруківського НВК у поточному році було:

- охорона психологічного здоров’я учнів, які перебувають у системі освіти;

- створення умов для формування психічно та соціально зрілої особистості, орієнтованої на розвиток своїх здібностей та саморозвиток;

- вивчення особистісних особливостей, які впливають на ефективність навчального процесу та надання допомоги учням;

- пропаганда психологічних знань;

- оптимізація та координація процесу адаптації дитини;

- розвиток та задоволення потреби підлітка до самопізнання;

- формування позитивних особистісних характеристик у підлітка;

- вивчення тривожних станів у дітей та допомога в їх подоланні;

- вивчення схильності до відхиленої поведінки та її корекція;

- допомога в становленні психологічно зрілої особистості.

Психологічна служба НВК працювала над проблемою: здійснення освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я.Методичною темою психологічної служби Безруківського навчально-виховного комплексу у 2015/2016 навчальному році була «Робота практичного психолога щодо підвищення психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу».

Змістовна частина

З урахуванням вище означених цілей психологічною службою закладу планується на 2016/2017 н.р. організація певних заходів щодо виконання вище зазначених завдань із поетапним охопленням усіх учасників навчально-виховного процесу.

В діяльності психологічної служби НВК передбачаються такі види робіт:

- психодіагностична (пд);

- корекційно-відновлювальна та розвивальна (квр);

- психолого-профілактична та психолого-пропагандиська (пп);

- консультаційна (кр);

- організаційно-методична (омр).Діагностичний напрямок

Мета: виявлення психологічних особливостей учнів, які впливають на навчання та виховання.

Задачі:

- виявлення особливостей інтелектуального розвитку учнів;

- вивчення рівня пізнавальної активності дітей;

- дослідження мотиваційної сфери та емоційного стану учнів;

- виявлення рівня соціально-психологічної адаптованості та успішності адаптації дітей;

- дослідження тривожних станів у дітей;

- дослідження професійних нахилів учнів;

- дослідження агресивної поведінки школярів;

- дослідження обдарованості учнів.

Методи: психодіагностичні методики, спостереження, бесіди, анкетування.
15. Профілактичне медичне обстеження

У серпні-вересні, грудні 2015р. та січні 2016р. було проведено поглиблений медичний огляд учнів закладу.

Протягом навчального року учні закладу були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

Учні за графіком пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи.

Найбільша денна захворюваність учнів у зимовий період становила 24 учнів, найменша за навчальний рік – весняний період - 12 учнів.

Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.
16. Охорона праці

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Випадків травмування учнів та працівників закладу не було.

17.Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

З учнями закладу перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Перед осінніми, зимовими канікулами проводились бесіди з безпеки життєдіяльності учнів. Здійснено записи до щоденників учнів та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». На батьківських зборах також були проведені бесіди щодо застереження дитячого травматизму на канікулах.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі закладу: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні позакласних заходів.

Класні керівники 1-11 класів проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму, профілактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління на території закладу та вплив тютюну на організм людини.

Протягом року шкільна медсестра проводили бесіди з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

У 2015/2016 навчальному році в закладі випадків травмування не було.18. Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи закладу є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога закладу та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». У 2015/ 2016навчальному році він нараховує 37учнів.

У закладі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів.

Практичним психологом проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускників закладу І ступеня. Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями.

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального року. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять. У 2015/ 2016н.р. учителі закладу проводили індивідуальні заняття, консультації, були введені спецкурси та курси за вибором, такі як: «Розв’язування текстових задач», «Розв’язування задач з параметрами»», «Цікава орфографія»,«Створення комп’ютерних презентацій», «Сходинки до інформатики», «Видатні постаті України», «Практикум із синтаксису української мови», «Виразне читання» та інші.

У закладі організована постійно діюча виставка дитячих робіт, а також малюнків, виробів декоративно-прикладного мистецтва.

Учитель фізичної культури Островерх О.Б. сприяє активній участі школярів у районних та шкільних змаганнях з різних видів спорту. Щорічно проводиться День здоров’я. Організовано пройшли Малі олімпійські ігри.

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребують вирішення на всіх рівнях. Тому необхідно спланувати певні заходи щодо реалізації цієї програми, щоб максимально досягти взаємодії між навчальним закладом, відділом освіти та громадськими організаціями.
19. Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу

Реалізуючи Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», нормативно-правові документи стосовно освіти в умовах реформування школи, організація науково-методичної роботи, як системно – колективної, індивідуальної діяльності педагогічних працівників, покликана сприяти вдосконаленню кваліфікації та професійної майстерності вчителя, опануванню ним ефективного педагогічного досвіду, на виконання пріоритетних завдань, створення належних умов для науково-методичного забезпечення закладу, відповідно до наказу відділу освіти від 29.05.2015 № 94 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному році», рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти, з метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників науково-методична робота у закладі здійснювалася відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)».

За результатами такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У педагогічних працівників підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилася їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків. Учителі хімії ( Жовтоножко М.М.), фізики ( Доношенко І.П.), трудового навчання (Опарій В.А.) успішніше розкривають перед учнями технологічне застосування законів наук у виробництві, навколишньому житті.

Чітка система відкритих уроків забезпечила послідовне впровадження у практику роботи вчителів психолого-педагогічної науки. Уроки вчителів творчої групи Уманець Л.М., Гужви В.А., Безрук Ю.М., Малець Н.С., Гаврішкевич І.В., Жовтоножка М.М., Прасол І.О. вирізнялися високою методичною культурою і результативністю праці педагогів і учнів. Результати контрольних робіт підтверджують це.

Розвиткові творчої активності вчителів сприяло і застосування активних методів і форм роботи: практичні завдання, методичні дні, огляд-конкурс «Нестандартний урок», обговорення статей, книг, місячник ініціативи і творчості молодих вчителів. У результаті вчителі частіше стали включати дидактичні ігри у навчальний процес, використовувати у роботі зі старшокласниками практикуми, заліки, конференції.

Тема методичної роботи Безруківського навчально-виховного комплексу підпорядковується районній: «Підвищення ефективності роботи та ролі методичних обєднань у системі неформальної та інформальної освітньої діяльності педагогів».

Методична робота розглядається як цілісна сис­тема підвищення науково-теоретичного і загально­культурного рівня вчителя, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педа­гогів, формування у них готовності до творчості, самоосвіти та саморозвитку.

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет.

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їх професійної кваліфікації та самоосвіти.

Завдання діяльності методичного кабінету

Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби закладу.

Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.

Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності і вдосконалення фахової підготовки вчителів.

Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації.

Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Основні напрями роботи методичного кабінету

Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.

Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості.

Організація консультацій з питань педагогіки, психології, фахової підготовки, методики викладання предметів.

Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.

Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок, презентацій, здійснення наставництва, стажування молодих учителів, сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі).

Впровадження у практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх тех.

Практичне впровадження:

теоретичне ознайомлення — через засідання психолого-педагогічних семінарів, нарад, ділові (рольові) ігри, педагогічні ради, індивідуальні кон­сультації для вчителя.

Практична діяльність — взаємовідвідування уроків з подальшим аналізом та самоаналізом, обмін думками про запровадження елемен­тів окремих технологій, використання доцільних форм та методів роботи на засіданнях методичних об'єднань і творчих груп.

Узагальнення одержаної інформації на основі власного досвіду з упровадження інноваційних технологій учителями школи на засіданнях «круглого столу», педагогічних радах.

Активна самоосвітня діяльність учителів.

Моніторинг якості викладання вчителями дисциплін та якості знань учнів школи, відстеження пізнавальних ін­тересів та творчих здібностей учнів.

Сруктура методичної роботи складається з колективних, групових та індивідуальних форм роботи. Колективні форми роботи: педагогічна рада, методична рада та науково-практичні семінари. Групові форми роботи - шкільні методичні об’єднання: учителів початкових класів; художньо-естетичного напряму (музика, етика,образотворче мистецтво, фізична культура); природничо-математичного напряму (біологія, хімія, математика, фізика); суспільно-гуманітарного напряму (мови та літератури, історія, географія). Індивідуальні форми роботи: стажування, методичні консультації, співбесіди, самоосвіта, наставництво.

Усі методичні об’єднання працювали згідно з планом роботи ШМО на 2015/2016 навчальний рік. Проводилися засідання ШМО, де обговорювалися питання: організації та проведення ДПА, готовність до ЗНО, проведення та участь у семінарах, підготовки до участі у виставці педагогічних ідей та технологій, педагогічних читань, нові Державні стандарти початкової та базової загальної середньої освіти тощо.

Якісний склад педагогічного колективу становить: 12 педагогів ( 63%) – «спеціаліст вищої категорії»; 1 педагог (5%) – «спеціаліст І категорії»; 4 педагога (21%) – «спеціаліст ІІ категорії»; 2 педагога (11%) – «спеціаліст»; 1 вихователь (5%) – 9 тарифний розряд; 3 педагога мають педагогічне звання «учитель-методист»; 3 педагога мають педагогічне звання «старший учитель». Стаж роботи педагогічних працівників становить близько 43% досвідчених учителів, які працюють у закладі більше 20 років; 30% - від 10 до 20 років; 17% - від 3 до 10 років; 10% - до 3 років.

У 2015/2016 навчальному році на базі Безруківського НВК було проведено методичні заходи, спрямовані на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду, а саме районні методичні об’єднання:

10.2015- РМО вчителів фізики

07.03.2016 _ РМО бібліотекарів

11.04.2016 – РМО вчителів іноземної мови

Педагогічні працівники навчального закладу посіли ІІ м. у обласному етапі виставки-презентації педагогічних ідей та технологій з теми «Громадянські та морально-духовні цінності у системі виховної роботи школи».

Учитель англійської мови Гирява О.В посіла ІІІм. у районному етапі конкурсу «Учитель року- 2016».

За період 2015-2016 років учителі навчально-виховного комплексу брали участь у науково-практичних семінарах та тренінгах.

І. Тематичні спецкурси:

1) «Розв’язування складних задач з математики»

2) «Розмовна англійська мова»

3) «Параметр та модуль в шкільному курсі математики»

4) «Математична мова фізичних задач»

5) «Зарубіжна література, російська мова»

6) «Використання ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності»

ІІ. Семінари:

1) «Використання інтерактивних технологій у сучасній системі виховання»

2) «Розробки інструментарію щодо впровадження ключових компетентностей»

3) Семінар–практикум у фармацевтичній академії «Лікарські рослини – панацея від усіх хвороб»

ІІІ. Тренінги:  1. «Як захопити дітей до навчання»

  2. Тренінг по підготовці до ЗНО з усіх навчальних предметів.

З метою залучення обдарованої молоді, зацікавлення учнів навчальним матеріалом були проведені протягом року предметні тижні у закладі:

Тиждень правознавства

Тиждень англійської мови

Тиждень української мови та літератури, зарубіжної літератури

Тиждень початкових класів

Тиждень предметів художньо-естетичного циклу

Тиждень історії, географії

Тиждень предметів фізико-математичного циклу

Тиждень біології, хімії та психології

Тиждень фізичної культури, ЗВ.

Протягом року було активізовано роботу щодо участі команд закладу у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах різного спрямування, щодо масового залучення школярів до участі у конкурсах учнівської творчості. Маємо такі навчальні досягнення учнів:

Всеукраїнські учнівські олімпіади-ІІ етап:

Українська мова – Буланова Анастасія (11 клас) - ІІ місце, (учитель Гаврішкевич І.В.); Бугай Єлизавета (10 клас) ІІІ місце (учитель Гужва В.А.), Безрук Юрій (9 клас) ІІІ місце (учитель Гаврішкевич І.В.) – Чайка Дар’я (7 клас)- ІІІ місце (учитель Гужва В.А.)

Фізика - Калашник Денис (8 клас) ІІІ місце (учитель Доношенко І.П.).

Математика –Безрук Юрій (9 клас) ІІІ місце (учитель Перхун Т.В.), Бутеньов Матвій (6 клас) ІІІ місце (учитель Доношенко І.П.).

Мала академія наук (МАН)-ІІ етап:

Буланова Анастасія, (11клас), посіла Ім. за напрямом «Українська мова» (науковий керівник Безрук Ю.М.)

Учні школи беруть активну участь у інтерактивних предметних конкурсах.

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»: 24 золотих та 12 срібних сертифікатів.

Всеукраїнська природнича гра «Геліантус» - 2 дипломи ІІ ступеня, 2- дипломи ІІІ ступеня, 6 грамот.

Всеукраїнський конкурс з історії «Лелека» - 7 золотих, 2 срібних сертифікатів

Всеукраїнський конкурс «Кенгуру»- 9відмінних, 11 добрих сертифікатів

Всеукраїнський конкурс «Грінвіч» – 3 срібло, 1 бронза.

Фестиваль ораторського мистецтва:

«Ми є, були і будем. Й Вітчизна наша з нами»- Буланова Анастасія, учениця 11 класу, посіла І місце у районному етапі фестивалю і стала лауреатом обласного.

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік; завдання та затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік; розвиток творчої ініціативи вчителів, удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку; використання інноваційних засобів навчання; унаочнення в навчально-виховному процесі; здійснення індивідуального підходу до учнів під час процесу навчання та виховання; стан самоосвіти педагогічних працівників як складової частини системи внутрішньошкільної методичної роботи.

Відбулися засідання науково-практичних семінарів "Реалізація принципу особистісного підходу до учня в педагогічній діяльності вчителя", "Роль майстерності вчителя в процесі підвищення якості знань учнів». Учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів району, області.

Усі документи доповіді, матеріали засідань зібрані у методичному кабінеті.

Протягом навчального року регулярно відбувалися засідання шкіл педагогічної майстерності: школи молодого вчителя (керівник Малець Н.С.), школи передового педагогічного досвіду (керівник Калашник І.М.) Проведено 4 засідання, на яких розглянуті питання «Перші кроки до вершин педагогічної майстерності», «Навчи дитину вчитися», «Планування і методика підготовки сучасного уроку» «Психолого-педагогічний аспект навчання, стиль спілкування з позиції «вчитель-учень» і «учень-вчитель»; «Застосування інноваційних методів навчання під час проведення уроків» тощо.


20. Виконання навчальних програм

Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи у червні 2016 року адміністрацією закладу проводилася перевірка виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями комплексу за 2015/2016 навчальний рік.

За результатами перевірки встановлено, що інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано.

Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему.

Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів виконано.

Кількість годин, відведених для вивчення програмового матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, лабораторних робіт, уроків позакласного читання, уроків зв’язного мовлення виконано.

Якщо кількість годин мала розбіжність із фактичною кількістю годин за програмою, учителі надолужували програмовий матеріал шляхом ущільнення.

21. Результати навчального року

У 2015/2016 н.р. навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів закладу.

За підсумками 2015/ 2016 н.р. із 207 учнів 1-11 класів:  • 21 учнів 1-го класу вербально оцінені;

  • 171 учень 2-8, 10 класів атестовані;

  • 5 учнів випущено з 9 класу;

  • 7 учнів випущено із 11 класу

Учні 1-9,10 кл. переведені до наступного класу.

Показники державної підсумкової атестації учнів 4-го класуНавчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів:

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

30

-

12

7

11

2

Літературне читання

30

-

9

14

7

3

математика

30

-

9

8

13

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 355.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка