Розділ І. Основні підсумки діяльності навчального закладу за 2016/2017 навчальний рікСторінка11/16
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.61 Mb.
#65466
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

З таблиці видно, що відсоток учнів, які продовжують навчання після 11-го класу 100 %.

Протягом 2016/2017 навчального року профорієнтаційна робота з учнями проводилася педагогами школи, практичним психологом, соціальним педагогом та представниками навчальних закладів м. Харкова. Учні школи брали участь у міському заході «Ніч наук».

Також учні 9-х, 11-х класів протягом року відвідали: • Харківську Академію внутрішніх військ;

 • Університету міського господарства ім. Бекетова;

 • Виставку «Освіта Слобожанщини» у презентаційно-виставочному центрі «Радмір»;

 • Харківську державну академію залізничного транспорту;

 • Харківський економіко-правовий університет;

 • Харківський національний університет внутрішніх справ.

Отже, у 2016/2017 навчальному році було вжито заходів щодо проведення планомірної та постійної роботи щодо збереження контингенту учнів старшої школи, проводилася системна та якісна робота з профорієнтації випускників.

У 2017/2018 навчальному році необхідно:

- створити умови щодо врахування й розвитку навчально – пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- виховувати в учнів любов до праці, забезпечити умови для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формувати готовность до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

- формувати соціальні, комунікативні, інформаційні, технічні компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямувати молодь щодо майбутньої професійної діяльності;

- забезпечити наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю (укладання договорів про співпрацю та співробітництво, відвідування Днів відкритих дверей, організація зустрічей з фахівцями різних сфер діяльності).
1.11. Аналіз роботи з охорона життя і здоров’я учнів
Значна робота педагогічним колективом проводилась з учасниками навчально-виховного процесу щодо запобігання дитячому травматизму. Класними керівниками своєчасно проводяться бесіди із запобігання всім видам дитячого травматизму, профілактики захворювань, шкідливих звичок.

В 2016/2017 навчальному році зафіксовано 2 випадки травмування учнів у побуті. Під час навчально-виховного процесу випадків травмування не зафіксовано.Навчальний рік
Види

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Травмування під час навчально-виховного процесу

0

1

0

Травмування в позаурочний час

1

0

2

З метою прищеплення дітям навичок безпечної поведінки на дорозі, запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму протягом 2016/2017 навчального року на передодні канікул проведено Єдині уроки з безпеки дорожнього руху. Під час уроків проведено бесіди, вікторини, ігри з вивчення та дотримання Правил дорожнього руху. Відповідні записи зроблено в щоденниках учнів та класних журналах.

Учні школи брали участь у відповідних районних та міських конкурсах та змаганнях.
Назва конкурсу

ЗНЗ учасника

Районний етап

Міський етап

Обласний етап

Фестиваль дружин ДЮП

ХЗОШ №10

ІІ1 місце


ППС

ХЗОШ № 10

1 місце5 місце


У 2017/2018 навчальному році необхідно:

- забезпечити належний стан профілактичної роботи педагогічних працівників щодо запобігання нещасним випадкам та порядку своєчасного інформування адміністрації школи;

- забезпечити належний стан чергування педагогічних працівників на трамонебезпечних ділянках у школі;

- продовжити просвітницьку роботу серед учнів та їх батьків щодо збереження життя та здоров’я під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.


1.12. Аналіз науково-методичної роботи

Система методичної роботи в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10 Харківської міської ради Харківської області у 2016/2017 навчальному році здійснювалася згідно з нормативними документами, які регламентують організацію методичної роботи: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), наказу МОН України від 16.06 2016 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.17 року № 1/9-149 «Про затвердження орієнтовних вимог проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 року № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

Організація методичної роботи в навчальному закладі п’ятий рік поспіль будується на діагностичній основі, куди входять підсумки роботи педагогічного колективу за попередні навчальні роки, аналіз шкільної документації, співбесіди з педагогами, анкетування, а однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності вчителів та   керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

Діяльність педагогічних працівників впродовж 2016/2017 навчального року була спрямована на практичну реалізацію методичної проблеми «Удосконалення освітнього простору для формування успішної, соціально зрілої особистості через розвиток творчої взаємодії учасників навчально-виховного процесу в контексті впровадження проектно-цільового управління навчальним закладом» та завдань щодо забезпечення переходу на новий зміст і структуру навчання, організаційно-методичного супроводу профільного навчання, запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, пов’язаних з новими можливостями особистісно-орієнтованого навчання та виконання основних положень національної доктрини розвитку освіти України.

Вирішення цих завдань знайшло широке відображення у роботі шкільних методичних об’єднань, участю педагогічних працівників у діяльності теоретично – практичних семінарів, тематичних виставок-презентацій педагогічних ідей та технологій, професійних конкурсів тощо. Протягом 2016/2017навчального року шкільна методична рада спрямовувала свою діяльність на:


 • активізацію роботи щодо підвищення ІКТ – компетентностей усіх педагогічних працівників;

 • підвищення мотивації педагогів на оволодіння інноваційними педагогічними технологіями навчання;

 • підвищення відповідальності педагогів за якість навчальних результатів.

Методична робота з педагогічними кадрами здійснювалася на основі диференційованого підходу до вибору форм, змісту, методів і засобів підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

У школі працює 41 педагогічний працівник. Кількісно-якісний склад педагогічних працівників у порівнянні з минулим навчальним роком вирісу середньому на 4%, що видно на діаграмах.Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 102015/2016 навчальний рік2016/2017 навчальний рік

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колегіального керівництва методичною роботою в школі плідно працюють шість шкільних методичних об’єднань:

- суспільно-гуманітарного напрямку (керівник Салій З.О., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; старший учитель);

- природничо-математичного напрямку (керівник Мілованова Т.Г., вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист);

- методичне об’єднання вчителів іноземних мов (керівник Колісник В.О., вчитель іноземної мови, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії; старший учитель);

- спортивно-естетичного напрямку (керівник Шигалевський В.Ю., вчитель трудового навчання, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії);

- методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Внукова Л.В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист);

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Промоскаль А.В., вчитель хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель).Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру і проводяться згідно з планом роботи школи. На засіданнях методичних об’єднань впродовж навчального року розглядалися матеріали ефективного педагогічного досвіду роботи учителів, аналізувалися результати навчально-виховної роботи, динаміки зростання (спаду) успішності учнів, результати контрольних робіт, ДПА, ухвалювалися завдання І етапу олімпіад, турнірів і конкурсів з базових дисциплін, а також матеріали, які подавалися на Обласний фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів, метою проведення якого було популяризація можливостей і розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середовища освітньої системи.

Пріоритетність напрямів діяльності методичних об’єднань


Результативними можна назвати роботу методичних об’єднань учителів початкової школи (керівник Внукова Л.В.), природничо-математичного (керівник Мілованова Т.Г.), класних керівників (керівник Промоскаль А.В.).

Із 13 педагогів школи, які брали участь у фестивалі, представлених на Обласний фестиваль-огляд освітніх Інтеренет-ресурсів, 2 відзначено Дипломами ІІ ступеню Обласного фестивалю-огляду освітніх Інтеренет-ресурсів на підставі експертиз КВНЗ «ХАНО» (відзначено Попову М.В. вчителя початкових класів та Салій З.О. вчителя української мови та літератури).

Реалізуючи мету щодо забезпечення якісного методичного супроводу, школа у 2011 році відкрила творчу майстерню і стала опорною в районі за напрямком «Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному уроці». Майстер-класи з цього напряму ведуть Промоскаль А.В., вчитель хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель і Фесенко О.В., вчитель інформатики спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

На виконання вимог про організацію навчально-виховного процесу в школі І та ІІ ступенів, з метою вдосконалення педагогічної майстерності, вчителі іноземної мови Борисова Н.С., Колісник В.О.,Лаптур Л.М.протягом навчального року брали активну участь у роботі науково-практичних семінарів КВНЗ «ХАНО», ХНУ ім. В.Н.Каразіна та ХНПУ ім. Г.С.Сковороди для вчителів англійської та німецької мов.

З метою поліпшення та реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості освіти, забезпечення методичного супроводу щодо роботи з обдарованими учнями, створено електронні каталоги методичної літератури з проблем роботи з обдарованими учнями.

Діяльність з цього напряму є системною і відповідає особливостям і потребам учнів. Над виявленням здібних, обдарованих дітей активно працюєБалтач І.А., вчитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, координатор напрямку та Внукова Л.В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.

В оновленому шкільному банку «Обдарованість» у поточному навчальному році міститься інформація про 84 учні.

Показником успішної організації роботи з обдарованим дітьми є результативність участі учнів навчального закладу в учнівських інтелектуальних змаганнях різних рівнів.

У 2016/2017навчальному році учні 9-11 класів взяли участь у 19 районних інтелектуальних змаганнях: 11 турнірах, 8 конкурсах; 3 випускники школи І ступеня (Редько К. 4-А клас, Шустаков О. 4-А та Бурага А. 4-Б клас) брали участь у Xvміській олімпіаді «Путівка в науку».

У 2016/2017 навчальному році у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 53 учнів 8-11 класів (на рівні минулого навчального року), з них Дипломами І ступеню нагороджено 4учні: Коробку Вадима, 10-А клас, економіка (вчитель Заярна А.О.); Кіріну Ірину, 11-А клас, економіка (вчитель Заярна А.О.); Коробку Вадима, 10-А клас, хімія (вчитель Промоскаль А.В.);Коробку Вадима, 10-А клас, інформатика (вчитель Лисенко А.О.)

Кількість учнів, які посіли перші місця, зменшилася на 3% у порівнянні із 2015/2016 навчальним роком.

Дипломами ІІ ступеню нагороджено 12учнів: Короткову Катерину, 11-А клас, російська мова та література (вчитель Романьков В.О.); Тороєву Анастасію, 11-А клас, біологія (вчитель Луценко О.С.); Коробку Вадима, 10-А клас, географія (вчитель Заярна А.О.); Гончаренко Валерію, 9-А клас, економіка (вчитель Заярна А.О.); Трубецьку Валерію, 10-А клас, економіка (вчитель Заярна А.О.); Короткову Катерину, 11-А клас,економіка (вчитель Заярна А.О.); Шабанову Анастасію, 11-А клас, хімія (вчитель Промоскаль А.В.); Шевченко Георгія, 8-Б клас, хімія (вчитель Промоскаль А.В.); Жихарського Петра, 10-А клас, інформаційні технології (вчитель Лисенко А.О.); Адамова Микиту, 9-А клас, інформаційні технології (вчитель Лисенко А.О.); Коптєву Марію, 11-А клас, інформаційні технології (вчитель Лисенко А.О.); Костенко Катерину, 10-А клас, історія (вчитель Бондаренко С.О.).

Кількість учнів, які посіли ІІ місця у поточному навчальному році залишилася на рівні минулого навчального року.

Дипломами ІІІ ступеню нагороджено 6учнів: Шабанову Анастасію, 11-А клас, англійська мова (вчитель Лаптур Л.М.); Мороз Поліну, 9-Б клас, технології (вчитель Горлачова І.О.); Кондратюка Іллю, 8-Б клас, хімія (вчитель Промоскаль А.В.); Кліпу Софію, 7-А клас, українська мова та література (вчитель ОстрецькаІ.А.); Тороєву Анастасію, 11-А клас, інформаційні технології (вчитель Лисенко А.О.); Джанджгаву Георгія, 10-А клас, правознавство (вчитель Бондаренко С.О.).

Кількість учнів, які посіли ІІІ місця у поточному навчальному роцізменшилася на 4% у порівнянні із 2015/2016 навчальним роком.

У 2016/2017 навчальному році у міському етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін Дипломом ІІІ ступеню нагороджено Коробку Вадима, 10-А клас, інформатика (вчитель Лисенко А.О.).

За результатами обласної олімпіади з економіки та географії, присвяченій Дню землі Дипломом ІІІ ступеню нагороджено Слободенюка Івана, учня 9-Б класу (вчитель Заярна А.О.).

У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України брали участь 10 учнів 9-11-х класів. Дипломами І ступеня було нагороджено 8 учнів: Коробку В., 10-А клас, секція журналістика (науковий керівник –Салій З.О., вчитель української мови та літератури); Новікову Т., 9-А клас, секція історія України (науковий керівник – Бондаренко С.О., вчитель історії); Шевченко М., 9-Б клас, наукова секція етнологія (науковий керівник - Бондаренко С.О., вчитель історії); Коробку В., 10-А клас, наукова секція технології програмування (науковий керівник – Лисенко А.О., вчитель інформатики); Гончаренко В., 9-А клас, секція математичне моделювання (науковий керівник – Мілованова Т.Г., вчитель математики); Петрову С., 9-А клас, секція теоретична фізика (науковий керівник – Балтач І.А., вчитель фізики); Гарькавенко М., 9-А клас, секція зоологія, ботаніка, (науковий керівник – Луценко О.С., вчитель біології); Шабанову А.. 11-А клас. секція хімія, (науковий керівник – Промоскаль А.В., вчитель хімії).

Дипломами ІІІ ступеня було нагороджено ученицю 10-А класу: Горєлікову К., наукова секція хімія (науковий керівник - Промоскаль А.В., вчитель хімії).

На ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України ІІ місце посіла учениця 11-А класу Шабанова Анастасія (секція «Хімія», науковий керівник Промоскаль А.В., учитель хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший-учитель).

Ці досягнення залишилися на рівні 2015/2016 навчального року.

У 2016/2017 навчальному році на ХV міській олімпіаді для випускників школи І ступеня «Путівка в науку» на ІІ (районному) етапі брали участь три учні школи: Редько Ксенія 4-А клас, Шустаков Олег 4-А клас та Бурага Анастасія 4-Б клас, всі вони посіли ІV місця у своїх номінаціях. У ІІ (районному) етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Дипломом ІІІ ступеня нагороджена Костенко Катерина, учениця 10-А класу (підготувала призера Острецька І.А., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії).

Також у 2016/2017 навчальному році Золотницький Юрій, учень 10-А класу, став лауреатом районного етапу конкурсу ораторського мистецтва (керівник Салій З.О., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель); Горєлікова Карина, учениця 10-А класу, стала призером (ІІІ місце) районного етапу конкурсу ім. Т.Г. Шевченко (керівник Салій З.О., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель); Лисенков Максим, учень 10-А класу, став призером (ІІІ місце) фестивалю ораторського мистецтва (керівник Острецька І.А., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії); Ворона Владислав, учень 9-Б класу увійшов до складу збірної команди району на турнір юних журналістів (готував на районний етап Романьков В.О., вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії).

У ІV есе «Я – європеєць» відзнаку за роботу отримала учениця 10-А класу Костенко Катерина (вчитель, що підготувала, Острецька І.А., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії).

У Всеукраїнському конкурсі по зоології та коневодству брала участь учениця 9-А класу Горькавенко Марія, під керівництвом Луценко О.С., вчителя біології, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, учителя-методиста, і була нагороджена Дипломом ІІ ступеню.

У Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня» брали участь 16 учнів школи. За підсумками конкурсу 1 учень отримав Диплом учасника, 3 учні дипломи з поміткою «добре» та 12 учнів – дипломи з поміткою «відмінно». У Всеукраїнському учнівському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» взяли участь 80 учнів школи. Дипломи з поміткою «відмінно» отримали 67 учасників.

У 2016/2017 навчальному році учні школи брали участь у різноманітних турнірах. Так, команда школи посіла ІІІ місце у районному етапі турніру з географії, а також ІІІ місце у районному етапі турніру з економіки (підготувала вчитель Заярна А.О.); ІІ місце у районному етапі турніру юних фізиківта ІІІ місце у районному етапі турніру раціоналізаторів та винахідників (підготувала вчитель Балтач І.А.).

З метою реалізації основних положень Концепції виховання дітей та молоді у національній системі розвитку освіти, Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на період 2011-2017 роки у виховній роботі нашої школи стратегічними напрямками діяльності визначені: національно-патріотичне виховання та громадянська освіта особистості, сімейно-родинного виховання, розвиток учнівського самоврядування та виховання здорового способу життя.

Протягом навчального року учні і вчителі брали активну участь у Всеукраїнських та міських заходах, таких як: ІV Всеукраїнський конкурс есе «Я-європеєць», «День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій», «Діти Харкова–Захисникам України», «Оберіг солдату», «Вітальна листівка», «Фестиваль національних культур» (у межах «Фестивальна весна -2017» ХМОУС), тощо. На відкриті уроки Соборності «Єднання заради незалежності» (18-22 січня 2017), були запрошені учасники бойових дій на сході України, батьки учнів, студенти ХНПУ імені Г.С.Cковороди. До вернісажу ідей «Марафон унікальних справ ХМОУС» був наданий проект «Волонтер», розроблений шкільною організацією самоврядування «Єдність» (куратор Морогов А.В.). Лауреатом міського конкурсу «Героїка сьогодення в історії моєї родини» стала Борисова Аліса, учениця 8-Б класу (підготувала Острецька І.А., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії). Дипломом ІІІ ступеню нагороджений учень 5-А класу Андрєєв Арсеній за конкурс «Харків – моє рідне місто» (підготувала Острецька І.А., вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії).

З метою забезпечення чіткої та впорядкованої роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи здійснювалася курсова перепідготовка, яку у 2016/2017 навчальному році пройшли 9 педагогічних працівників закладу освіти на кафедрах факультету підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» і план-графік курсової перепідготовки виконаний на 100%.

Відповідно до перспективного плану проходження атестації у 2016/2017 навчальному році чергову атестацію пройшли 9 педагогічних працівників школи: Попова М.В., вчитель початкових класів; Внукова К.Ю., вчитель початкових класів, Борисова Н.С., вчитель англійської мови, Колісник В.О., вчитель англійської мови, Романьков В.О., вчитель російської мови та літератури; Салій З.О., вчитель української мови та літератури; Ісаєва К.М., вчитель української мови та літератури; Андрєєв М.Ю., вчитель фізичної культури; Морогова Д.В., вчитель фізичної культури.

За наслідками атестації всі педагогічні працівники відповідають займаній посаді. Вчителям Ісаєвій К.М., Салій З.О. та Романькову В.О. присвоєно педагогічне звання «старший учитель»; вчителю Андрєєву М.Ю. присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»; вчителю Мороговій Д.В. присвоєно. кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист»; вчителю Коліснику В.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»; вчителям Внуковій К.Ю. та Борисовій Н.С. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; вчителю Поповій М.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, популяризації методичних здобутків, наші вчителі щорічно беруть участь у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року». У 2016/2017 навчальному році вчитель початкових класів Бірюкова С.О. стала лауреатом районного етапу, а вчитель інформатики Фесенко О.В. стала переможцем районного етапу конкурсу.

Оскільки розвиток особистості є головною передумовою подальшого розвитку суспільства, то наука і освіта стають пріоритетами в XXI столітті. Наша школа сьомий рік поспіль використовує потенціал вищих навчальних закладів Харкова з метою активізації творчих та інтелектуальних можливостей учнів, надаючи їм обізнаність і професійну спрямованість для вступу в обрані ВНЗ. Завдяки тісній співпраці з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди, Харківським музичним училищем ім. Б.М. Лятошинського, Харківською гуманітарно-педагогічною академією, Національною академією Національної гвардії України, наші учні отримують нові можливості для реального підвищення якості освіти, а навчальні заклади долучаються до формування потужного освітнього середовища.

Відповідно до планів Департаменту освіти Харківської міської ради та районного методичного центру Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради, угод про співпрацю з вищими навчальними закладами, на базі школи проведено теоретичні та практичні семінари, в підготовці яких взяли участь адміністрація школи та педагогічні працівники:

- спортивні змагання: на базі Харківського національного університету внутрішніх справ пройшов ІІ-й благодійний турнір з міні-футболу «З надією у майбутнє», участь в якому взяла команда учнів нашої школи (13.04.2017, відповідальні: вчитель фізичної культури Морогова Д.В., викладачі ХНУВС);

-робота з молодими вчителями:засідання районної школи молодого вчителя за темою «Нова українська школа». Учасники засідання розглянули основні напрямки концепції та взяли участь в інтерактивному спілкуванні.(29.03.2017, відповідальний вчитель Матвеєва Л.В., вчителі району);

- методична робота з предмету Історія України: лекції «Підготовка до ЗНО з історії України» для учнів 11-х класів на базі історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди (24.03.2017, відповідальні: вчитель історії Бондаренко С.О., викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди).- з виховної роботи: Урок правового виховання (26.02.2017, відповідальні Морогов А.В., соціальний педагог, класні керівники: Острецька І.А., Колісник В.О., працівники патрульної поліції м. Харкова).

На відкритих уроках, лекціях, виховних та спортивних заходах педагоги показали сучасні засоби та методи виховання патріотизму та громадськості, національної свідомості, використання технології розвивального навчання, сучасних тестових технологій та інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах, продемонстрували запровадження технологій інтерактивного навчання тощо.

Аналіз стану методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік дає підстави вважати, що методична проблема, над якою працював педагогічний колектив, повністю реалізована.

Проте, в організації методичної роботи є певні недоліки і упущення:

1. Недостатня робота вчителів-предметників з обдарованими дітьми по підготовці до районних олімпіад з профільних предметів та залучення кокретних учнів до участі у декількох олімпіадах та конкурсах з різних предметів не дала змоги підвищити кількість призових місць у поточному році.

2. Відсутність бажання у деяких вчителів реалізовувати свій творчій потенціал на професійних конкурсах.

Методична рада школи у 2017/2018 навчальному році буде працювати над темою: «Науково-методичний супровід процесу впровадження компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні, вихованні, управлінні».

У 2017/2018 навчальному році необхідно:

- посилення виховного спрямування навчального процесу, позакласної роботи з учнями відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 16 червня 2015 року № 641); • забезпечення результативного науково-методичного супроводу упровадження нових Державних стандартів базової загальної середньої освіти у 9-х класах;

- удосконалення навичок вчителів з питань впровадження тестових технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення рівня навчальних досягнень учні за результатами ДПА та ЗНО;

 • покращення роботи з обдарованими дітьми, організація якісної підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсах, турнірах тощо;

 • удосконалення методичного супроводу підвищення системи ефективності профільного навчання через якісну допрофільну підготовку;

 • підвищення результативності виступів педагогічних працівників у професійних конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Кращий дистанційний курс».


1.13. Аналіз роботи з обдарованою молоддю
Виконуючи програму роботи з обдарованою молоддю, педагогічний колектив розробив заходи по виявленню та підтримці обдарованих дітей.

У роботі з обдарованими дітьми в школі впроваджувались різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновленням банку даних обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування, створено банк даних схильних до обдарованості дітей.
Каталог: uploads -> editor -> 301
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
301 -> «Діяльність шкільної бібліотеки щодо формування системи бібліотечно-бібліографічної освіти школярів» Харків
301 -> Тема. Йонний зв'язок
301 -> Урок 5 Тема. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали
301 -> Природа хімічного зв’язку. Ковалентний неполярний зв'язок, його утворення
301 -> Наказ №641 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
301 -> Урок №11 Тема. Основи міжнародного та національного законодавства щодо безпеки І здоров ’я людини. Безпека людини в контексті концепції ООН про сталий розвиток людства Практична робота. Визначення безпечних умов життєдiяльності
301 -> Мета: розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, зацікавленість до вивчення математики
301 -> Розв'язування задач на застосування векторів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка