Розділ І. Основні підсумки діяльності навчального закладу за 2016/2017 навчальний рік


У 2017/2018 навчальному році необхідноСторінка13/16
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.61 Mb.
#65466
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


У 2017/2018 навчальному році необхідно:

- продовжити роботу з обдарованими дітьми і якісну підготовку учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсах, турнірах тощо;

- спланувати та проводити згідно з графіком консультації, індивідуальні, групові заняття з обдарованими дітьми;

- надавати методичну, практичну допомогу в підготовці о участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах.


1.14. Аналіз роботи психологічної служби

Робота психологічної служби була організована відповідно до плану роботи практичного психолога та соціального педагога на 2016/2017 навчальний рік.

Психологічний супровід навчального процесу проводився за різними напрямками: психодіагностична робота, робота з обдарованими дітьми, підлітками з девіантною поведінкою, визначення рівня адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-А класів до навчання в школі, профорієнтація старшокласників, психологічна просвіта вчителів,батьків.

Одним із видів психодіагностичної роботи практичного психолога у школі є індивідуальна психодіагностика учнів 1-х класів. Було продіагностовано 60 дітей. За результатами достатній рівень готовності до школи мають 97 % учнів.

Це дало змогу познайомитись з першокласниками, спланувати роботу в адаптаційний період, виявити дітей, у яких можуть виникнути труднощі не тільки в плані навчання, але й в плані спілкування.

З метою розвитку пізнавальної сфери та адаптації до навчання з першокласниками проводилась корекційно - розвиваюча робота. В свою чергу з батьками велась психологічна просвіта за темою: «Проблеми адаптації першокласників», а також було проведене анкетування для визначення рівня адаптації дітей до школи, в якому брали участь як батьки, так і вчителі. Батьки ознайомилися із системою знань, що висвітлюють основні прояви психіки дитини, які характеризують її розвиток. Дана інформація допомогла батькам успішніше проявити себе в якості «природних психологів» у процесі виховання дітей, а також швидше і легше досягти тих цілей, які вони, батьки, ставлять перед собою.

Практичним психологом школи проводилась роботу з майбутніми першокласниками, а саме: надавалася консультаційна допомога батькам щодо ефективної підготовки дитини до школи; з дітьми проводились розвиваючи заняття.

Проводилась певна робота по профорієнтації в 9-х, 11-А класах. Були використані методики: вербальний тест (синтез, аналіз), щоб виявити рівень розвитку операцій мислення, а також здібності підлітка логічно мислити на словесному матеріалі. Для визначення виразності інтересів і схильностей у школярів до конкретних шкільних предметів, занять, захоплень, було використано тест структури інтересів і схильностей.

За показниками цих тестів учні 9-А класу віддають перевагу предметам гуманітарного циклу, а 9-Б класу виявили інтерес до точним наук. Та досягти результатів в цих сферах їм допоможе значна мотивація й посидючість, так як за вербальні тести обидва класи отримали середні та низькі бали.

Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого» життя, вивчення професійних інтересів учнів), з метою допомогти старшокласникам у професійному самовизначенні. З одинадцятикласниками відпрацьовували вправи з елементами тренінгу, спрямованими на професійне самовизначення, такими як: «Відгадай професію», «Хода професіонала», «Зобрази професію», «Людина і професія».

Протягом року проводилась просвітницька робота практичним психологом із різним контингентом слухачів (учні, вчителі, батьки) на різні тематики:


 • «Проблеми адаптації першокласників» (батьки першокласників, учителі);

 • «Адаптація дітей до навчання в основній школі» (батьки п’ятикласників, вчителі);

 • «Проблеми адаптації учнів 10-х класів» (вчителі);

 • «Чому підлітки скоюють злочини?» (учні 9-11-х класів);

 • «Профілактика вживання алкоголю серед молоді», «Епідемія тютюнопаління»;

 • Вправи спрямовані на виховання дружніх взаємин між дітьми (учні 4-7-х класів).

Після проведення корекційних занять на розвиток пізнавальної сфери у 1-х та 5-х класах, діти стали уважнішими, почали краще засвоювати навчальний матеріал.

Участь у реалізації національних, державних та регіональних програмНазва програми

Зміст пункту програми

Зміст про виконання (к-сть проведених заходів, вказати, які заходи було проведено на рівні ЗНЗ)

Кількість осіб охоплених по цільовим групам (учні, батьки, педрацівники)

Національних, державних програм

1

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»

Забезпечення повноцінного навчання і виховання дітей, представників різних релігійних течій. Свобода дотримання своєї релігії або віри

Індивідуальна робота з дітьми та батьками щодо вирішення міжособистісних конфліктів.

Пізнавальні ігри «Діти мають право». Профілактична та роз’яснювальна робота серед батьків та педагогічних працівників з метою запобігання жорсткому поводженню з дітьми.учні – 55;

батьки – 123;

педраців. – 45.


2

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Забезпечити проведення серед учнівської молоді роз’яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних

Проведено ряд бесід та лекцій із профілактики ВІЛ-інфекції, лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Перегляд кінофільмів:

«СНІД – реальна загроза»

«Десять причин, щоб не вживати наркотики»


учні – 265.


3

Державна цільова соціальна програма «Молодь України»

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

Робота по формуванню свідомості та стійкої позиції, як громадян України. Виховні години, бесіди, години спілкування .

учні – 105.

4

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації»

Проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів для учнівської молоді з питання здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та правильної сексуальної поведінки

Проведено години психолога з дівчатами-підлітками 11-12 років по проблемі статевого виховання: «Ти – дівчина!», з дівчатами 13-16 років «Відверто – дівчатам», «Гідність дівчини», «Відверто про потаємне», «Планування сім’ї».

учні – 50.

5

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми

Профілактика з метою попередження скоєння правопорушень, пов’язаних з організованою злочинною діяльністю в сфері торгівлі людьми


-Бесіди «Як не стати жертвою злочину?»;

-лекції «Уникайте пастки»;

-години психолога «Що таке торгівля людьми?»;

-обговорення ситуацій «Робота за кордоном: сподівання і реальність»;

- перегляд документальних фільмів «Торгівля людьми».


учні – 347.

Регіональних програм

6

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

Залучати органи учнівського самоврядування та батьківську громадськість до профілактичної роботи з питань запобігання насильству над дітьми

Інформаційне повідомлення «Проти домашнього насильства виступає Закон». Загальношкільні батьківські збори: «Корінь насильства».

Учні – 134.

Батьки – 155.

Педпрацівники – 50.У 2017/2018 навчальному році необхідно:

 • Запровадження тісної співпраці на рівні «учень»-«класний керівник», «класний керівник»-«психологічна служба».

 • Розробка корекційно-розвиваючих програм для дітей з девіантною поведінкою.

 • Практичний обмін досвідом роботи, участь в практичних заняттях працівників психологічної служби.

1.15. Аналіз роботи щодо компютерного забезпечення та грамотності вчителів

Всього в школі використовується 42 комп’ютерів, а саме: • у навчальному процесі – 20;

 • в управлінській діяльності, в бібліотеках, предметних кабінетах – 22.

Показник кількості учнів на 1 комп’ютер у середньому по школі наведено в таблиці.

Компютерне забезпечення

Навчальний рік


Кількість ПК

Всього учнів у школі


Кількість учнів на 1 комп’ютерУправління

Internet

Надходження засобів навчання за предметами

2013/2014

39

522

27,3

7

Інтертелеком

-

2014/2015

39

530

26,5

8

Інтертелеком

-

2015/2016

39

528

26,4

8

Інтертелеком

-

2016/2017

42

518

25,9

9

Інтертелеком

-


Рівень компютерної грамотності вчителів школи

У 2016/2017 навчальному році 93% вчителів володіють ПК на достатньому та високому рівнях, що на 2% меньше ніж в попередньому році, але і кількість працюючих вчителів зменьшилася на 3 чоловіка.

Вчителі школи активно відвідують фахові і тематичні спецкурси, активно працюють у творчих групах та творчих лабораторіях КВНЗ ХАНО, беруть участь у розробці контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта». Так, у І (районному) етапі міського конкурсу на кращий дистанційний курс серед вчителів ЗНЗ другі місця посіли Лаптур Л.М. у номінації «Англійська мова» і Лисенко А.О. у номінації «Інформатика».

У 2017/2018 навчальному році необхідно:

- реалізовувати чинні програми, змістовне наповнювання та оновлення сайту школи;

- залучати вчителів-предметників до проходження тематичного спецкурсу під час проходження курсової перепідготовки з отриманням відповідного посвідчення, участь у майстер-класах.

1.16. Аналіз роботи шкільної бібіліотеки

На початок 2016/2017 навчального року у бібліотеці нараховувалося по формулярам 545 читачів. За рік вибуло 35 читачів, прибуло 17 читачів і на початок 2017/2018 навчального року начисляється 527 читачів, з них 486 учнів і 41педагогічних працівників та читачів інших категорій.

Головне завдання бібліотеки – формування особистості дитини, розвиток її духовних, пізнавальних і творчих можливостей, завдяки творчому пошуку нових нетрадиційних форм популяризації літератури серед читачів – дітей, підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, їх педагогічної та бібліографічної культури.

Саме на цих принципах була заснована робота нашої бібліотеки у минулому 2016/2017 навчальному році.

З метою оптимізації роботи шкільної бібліотеки та покращення якості обслуговування читачів, бібліотекою спільно з класними керівниками 2-11класів проводилось опитування учнів з питання «Ефективність роботи бібліотеки».

Зауваження та побажання до роботи бібліотеки були ураховані при плануванні роботи на наступний навчальний рік.

Спільно з класними керівниками проводився аналіз читання учнями художньої літератури. Результати цього аналізу обговорювалися на класних годинах та на батьківських зборах. У квітні 2017 року пройшло підбиття підсумків аналізу читацької активності учнів школи, результати було оголошено на нараді за участю директора школи.

Особлива увага приділялася дітям з неблагонадійних сімей і підліткам з девіантною поведінкою. У бібліотеці цих читачів було поставлено на особистий контроль: особлива увага приділялася тематиці їх читання, перевірялися строки повернення літератури та дбайливе їх ставлення до книги.

Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. Було складено рекомендаційні списки довідкової літератури, створена картотека літератури по предметам. Цим дітям видавалася довідкова література (енциклопедії, словники, довідники) для роботи вдома. Також була оформлена тематична папка «Обдаровані діти – надія України». Для дітей, учасників МАН, було складено списки рекомендованої літератури.

У минулому навчальному році бібліотекою було проведено роботу по поверненню боргів до фонду бібліотеки з читачами – боржниками та учнями, які загубили підручники та художню літературу. До цієї роботи залучалися класні керівники та батьки учнів. Таким чино вдалося повернути до бібліотеки практично всі борги. Також було прийнято художню літературу на заміну загубленої.

Слід відмітити, що з кожним роком кількість боржників значно зменшується, що вказує на результативність боротьби з боржниками.

Протягом року бібліотека надавала допомогу для проведення масових заходів та свят тематичними підборами літератури: • «День знань»

 • «День вчителя»

 • «День бібліотекаря»

 • «Свято Букваря»

 • «Свято Нового року»

 • «День Перемоги»

 • «День Матері»

 • «Свято останнього дзвоника»

 • «Випускний бал»

Бібліотека надавала допомогу класним керівникам у підборі літератури для проведення бесід на класних годинах за темами: правила дорожнього руху, охорона навколишнього середовища, культура поведінки, заходи попередження дитячого травматизму та інфекційних захворювань, пожежна небезпека, соціально-небезпечні інфекційні хвороби та способи їх запобігання, шкідливі звички та боротьба з ними та інше.

Бібліотека приймала участь у роботі групи подовженого дня: проводилися різні літературні вікторини, конкурси, ігри. Також було проведено бесіди про дбайливе ставлення до книги та гігієну читання.

Бібліотека надавала допомогу вчителям у підборі методичної літератури та періодичних фахових видань (газет, журналів) для підготовки уроків, педрад, зборів, конференцій та методичних об’єднань.

Читачам бібліотеки було надано інформаційну та довідково-бібліографічну допомогу у вигляді довідок та інформацій. Всього за рік було надано 164 довідок та інформацій, з них: адресно-бібліографічних – 7, уточнюючих – 15, фактографічних – 17, тематичних – 53, консультацій біля каталогу – 34 та інших довідок – 38.

Всього за рік бібліотекою було видано 2833 видання, з них: книг – 2030 прим., періодичних видань та інших видів друкованих видань – 800 прим. та електронних матеріалів – 3.

В бібліотеці протягом навчального року оформлювались книжкові виставки, присвячені поетам та письменникам – ювілярам, а також тематичні виставки книг, присвячені Дню перемоги, Міжнародному дню дитячої книги, Дню цивільної оборони, Міжнародному дню відмови від куріння, Дню збройних сил України, Міжнародному дню боротьби зі СНІДом, Всесвітньому дню здоров’я та ін.

Бібліотекою було заплановано і проводилися виступи на батьківських зборах, де висвітлювалася інформація забезпеченості учнів школи підручниками та вимоги, які пред’являються до збереження підручників. Також, завідувач бібліотекою відповідала на питання батьків щодо заміни загубленої літератури і строків повернення боргів.

Протягом минулого навчального року бібліотекою постійно поповнювався та оновлювався фонд підручників. Так було отримано нові підручники для учнів 8-х класів, також отримано невистачаючі підручники для учнів 4–х та 7-х класів. Старі підручники, які вже не використовувалися в навчальному процесі, було списано по Акту через бухгалтерію РУО. Їх вибуття відмічено в книзі сумарного обліку підручників.

За кошти, отримані за здану макулатуру (списані підручники), було придбано канцтовари та інші матеріали: папір (формат А4), файли, клей, скоч, комп’ютерні диски CD-RW, бібтехніку.

Особливу увагу в своїй роботі бібліотека приділяла дбайливому ставленню до підручників. Завідувач бібліотекою разом з бібліотечним активом періодично (1раз в семестр) проводили перевірки стану підручників серед учнів 1-11 класів. Підсумки цих перевірок виносилися на педради та наради при директорі.

У жовтні 2016 року бібліотека провела моніторинг потреби підручників для учнів 9-х класів за навчальним планом на наступний навчальний рік.

У грудні 2016 року та у травні 2017 року було оформлено передплату на періодичні видання на I та II півріччя 2017 року. Всього було передплачено 7 найменувань. У передплату увійшли як суспільно-політичні видання, так і методичні: «Інформаційний збірник МОН України», «Освіта України», «Освіта і право», «Офіційний вісник України», «Надзвичайна ситуація», «Пожежна та техногенна безпека», «Календар знаменних і пам’ятних дат».

У січні 2017 року бібліотека провела звіряння надходження та списання навчальної та художньої літератури за минулий рік з даними бухгалтерії РУО. Зведені дані були занесені в книги сумарного обліку бібліотечного фонду підручників та художньої літератури.

Бібліотекою були оформлені та постійно поповнювалися новими матеріалами інформаційні стенди:

- «Прочитай»;

- «Для вас, батьки».

У читальному залі бібліотеки було оформлено куточок «Знаменні і пам’ятні дати».

Для поповнення матеріалом цього куточку, було передплачено видання «Календар знаменних і пам’ятних дат». Матеріал обновлювався на початок кожного місяця.

Особливу увагу у роботі шкільної бібліотеки приділялося питанню здорового способу життя. В бібліотеці створена і постійно поповнювалась новим матеріалом полка – виставка «Здоровий спосіб життя». Також створено тематичну папку «Боротьба зі шкідливими звичками».

Завідувачем бібліотекою були проведені бесіди та диспути на класних годинах про шкідливість пияцтва, тютюнопаління, наркоманії.

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!» у березні 2017 року у школі було проведено конкурс-огляд на краще збереження підручників серед учнів 1-11 класів. Переможців цього конкурсу було нагороджено пам’ятними подарунками.

З учнями 1-4 класів були проведені бібліотечні уроки на теми: «Бережіть книгу», «Структура книги», «Книга – твій друг», «Як створюються книги» та ін. На цих уроках діти вчилися виготовляти: закладки для підручників, книжки-саморобки, читацькі формуляри. Зразки кращих дитячих робіт можна знайти на сайті нашої школи, на сторінці «Шкільна бібліотека».

Серед учнів 5-9, 10 та 11-х класів, в рамках цієї акції, було проведено екскурсії до Центральної дитячої бібліотеки Основ̕янської ЦБС м. Харкова, Обласної дитячої бібліотеки та у Харківську державну наукову бібліотеку ім. В.Г. Короленка. Теми проведених екскурсій: «Довідковий апарат бібліотеки», «Довідкова література і правила роботи з нею», «Система каталогів та картотек», «Бібліографія» та ін.

Протягом навчального року бібліотекою проводилась благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу!». В акції прийняли участь учні 1-11 класів, їх батьки та спонсори. За рахунок цієї акції фонд бібліотеки поповнився художньою літературою, енциклопедіями, словниками, довідниками у кількості 40 примірників.

Протягом року в читальному залі бібліотеки проводилися зустрічі учнів школи з харківськими поетами і письменниками. Діти мали змогу придбати книги цих авторів, а також декілька книжок автори подарували бібліотеці.

На сайті школи, протягом року, поповнювалась новими матеріалами сторінка «Шкільна бібліотека».

Зміст сторінки відповідає основним функціям шкільної бібліотеки: освітній, виховній, інформаційній, культурно-дозвільній.

Сторінка «Шкільна бібліотека» містить наступні розділи: • Регламентуюча документація («Положення про бібліотеку», «Посадова інструкція бібліотекаря», «Правила користування бібліотекою», «План роботи бібліотеки»);

 • логотип бібліотеки;

 • історія шкільної бібліотеки;

 • моніторингові дослідження(моніторинг кількості читачів, моніторинг поповнення медіатеки, моніторинг подарованої літератури( за змістом));

 • творчі роботи читачів (книжки-саморобки, читацькі формуляри, вірші про книгу і читання та ін.);

 • медіатека ( електронні енциклопедії, відеоматеріали творчих робіт вчителів, уроки та ін.)

 • інформаційна сторінка (передплата періодичних видань на 2017 рік, щомісячний календар знаменних і пам’ятних дат, корисні поради для учнів та батьків, презентація нових надходжень, список творів з української та російської літератури для учнів 5-9 класів для читання на період літніх канікул, тести для батьків майбутніх першокласників та ін.);

 • зворотній зв'язок;

 • фотогалерея.

Завдяки підключенню до мережі Інтернет комп’ютера, читачі мали великі можливості в пошуку необхідної їм інформації для написання рефератів, доповідей та наукових робіт для МАНу.

Знайдену інформацію можна було роздрукувати на принтері, який також встановлено в бібліотеці.

Під час проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, бібліотекою було підготовлено необхідну навчальну літературу та посібники на допомогу учням, що складали іспити.

На кінець 2016/2017 навчального року було організовано здачу підручників 1-11 класів до бібліотеки згідно з графіком, затвердженим директором школи. Запис про здачу підручників та їх кількість здійснювався у «Журналі видачі підручників». Також було проведено останній збір художньої та навчальної літератури з поданням директору школи інформації про боржників бібліотеки серед учнів та випускників школи.

У червні 2017 року в бібліотеці було проведено інвентаризацію фонду підручників. За результатами інвентаризації було складено Звіт і надано його до РУО Основ̕янського району для аналізу забезпеченості учнів школи підручниками та навчальною літературою.

У літній період було зроблено поточний ремонт приміщення бібліотеки: були викрашені двері та вікна; покрити лаком столи і стільці в читальному залі; були оновлені надписи на виставках та тематичних полицях; придбано канцтовари та ін. Інтер’єр бібліотеки було прикрашено живими (у горщиках) квітами.

У серпні місяці читацькі формуляри були переоформлені на наступний навчальний рік (по класах) відповідно спискам учнів.

На початок нового навчального року буде складено «План роботи бібліотеки на 2017/2018 навчальний рік».1.17. Аналіз роботи з профілактики злочинності та правопорушень

З метою забезпечення протидії злочинності та правопорушень, запобігання іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян, управлінням освіти району та загальноосвітніми навчальними закладами ведеться систематична цілеспрямована робота, аналізуються статистичні дані про кількість скоєних злочинів та профілактична робота з цього питання.Виконання Комплексної програми профілактики злочинності

Заходи

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Оновлення банку даних учнів, які опинились у складних життєвих обставинах або стоять на:

+

+

+

+


+

внутрішкільному обліку

0

1

0

3

0

обліку ВКМСД

0

0

0

0

0

обліку ССД

0

1

0

3

0

Перевірка умов проживання таких учнів, складання актів обстеження житлово-побутових умов

-

+

-

+


-

Проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи серед учнів, батьків

+

+

+

+


+

Співпраця з представниками служби у справах дітей, лікарями, спеціалістами ЦСССДМ, правоохоронними органами

+

+

+

+


+

Робота батьківського лекторію

+

+

+

+

+

Індивідуальна робота з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку, проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах

-

+

-

+


-

Проведення тематичних виховних заходів, виставок малюнків, стіннівок, тематичної літератури

+

+

+

+


+

Проведення тижнів:

 • посиленої профілактики правопорушень

 • правової культури

+

+

+


+


+

Проведення Дня спільних дій в інтересах дітей

+

-

+

+


+

Відвідування засідань ради профілактики

+

+

+

+


+

Робота щодо обліку відвідування навчальних занять учнями (звіт класних керівників щомісячно)

+

+

+

+


+


Порівняння статистичних даних результативності роботи з профілактики дитячої злочинності та правопорушень


КатегоріяКількість учнів

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Взято

на облік


Знято

з обліку


Взято

на облік


Знято

з обліку


Взято

на облік


Знято

з обліку


Взято

на облік


Знято

з обліку


Взято

на облік


Знято

з обліку


Перебувають на внутрішкільному обліку

-

-

1

1


-

-

3

-

1

1


Перебувають на обліку в ССД району

-

-

1

1

-

-

3

-

1

1


Перебувають на спільному обліку ВКМСД та ССД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Учні, які скоїли правопорушення

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

Учні, які скоїли злочин

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Учні, схильні до бродяжництва

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Учні, які мають шкідливі звички та залежності

-

-

-

-

-

-

-

-

--


У 2016/2017 навчальному році необхідно:
1.18. Аналіз виховної роботи

У 2016/2017 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на досягнення виховної мети “Інноваційний підхід до реалізації творчих здібностей учнів у виховній роботі”, а саме: формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал; формування й розвиток соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ціннісне ставлення до загальнокультурних і національних цінностей, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Комплексної програми розвитку гуманітарної сфери, Державної цільової соціальної програми «Молодь України», Міської Комплексної програми «Назустріч дітям», відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, інших нормативних документів.

В роботі з учнями було застосовано різноманітні форми організації та способи виховання, інноваційні та традиційні технології виховання, зокрема технологія колективної творчої праці та проектна технологія. При плануванні роботи ураховувались такі вимоги: зв’язок з життям; різносторонність виховної роботи; доцільність вибраних форм організації; конкретні справи і раціональний розподіл їх за часом; опора на вихованців, сім’ю, громадськість.

І. Ціннісне ставлення до себе

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, до свого здоров’я, а також з метою попередження вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин працівниками кримінальної міліції у справах дітей, педагогами школи, співробітниками громадських організацій проводилися бесіди щодо шкідливого впливу наркотичних засобів та психотропних речовин на організм підлітків, відповідальність за вживання та розповсюдження наркотичних засобів протягом навчального року у школі було проведено ряд заходів, а саме: класними керівниками проведено бесіди щодо формування основ здорового способу життя: з учнями 1-5 класів: «Формування навичок здорового способу життя», «За здорове життя», «Буду здоровим»; з учнями 6-7 класів: «Я відповідаю за своє здоров’я», «Бути здоровим - це модно»; з учнями 8-11 класів: «Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке залежність», «Наркотики - це злочин. Закони України про наркотики».

Для учнів 1-11 класів було проведено цикл бесід «Бережи своє здоров’я»; анкетування «Твоє ставлення до шкідливих звичок» (8,10-11кл.) та комплекс інформаційно-профілактичних заходів щодо профілактики шкідливих звичок та популяризації здорового способу життя з демонстрацією відеофільму «Скажи наркотикам - НІ!».З метою профілактики безпеки дорожнього руху напередодні літніх канікул учнів ХЗОШ № 10 відвідали патрульні поліцейські, які провели дуже цікаве та корисне заняття.

Класними керівниками, медичною сестрою, практичним психологом школи постійно проводяться індивідуальні та групові бесіди щодо запобігання шкідливих звичок у житті підлітків, їх впливу на психічне та фізичне здоров’я дітей.Учнів, що схильні до вживання наркотичних чи психотропних речовин не виявлено.

Важливою складовою виховання свідомого ставлення до свого здоров’я є спортивно-оздоровча робота. З метою забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони і зміцнення їх здоров’я; пропаганди здорового способу життя систематично проводяться різноманітні спортивні змагання на першість школи, району, міста (за графіком), зокрема першість району з баскетболу серед юнаків, спортивні змагання «Малі олімпійські ігри», змагання з баскетболу, гандболу серед юнаків та дівчат, першість району з волейболу тощо.

Команди школи за традицією взяли участь у ХІV Кубку Отамана, районній спартакіаді допризовної молоді, міському конкурсі команд черлідерів. Протягом навчального року було збільшено кількість спортивних змагань командного типу для дітей та підлітків, що сприятиме нейтралізації їх гіперактивності та зняттю агресії.

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім`ї, родини

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до людей, сім'ї, родини протягом року було проведено комплекс заходів.

Протягом навчального року серед учнів, батьків та волонтерів було організовано та проведено благодійну акцію «Добро заради майбутнього», під час якої збиралися іграшки, одяг, взуття, канцелярське приладдя, медикаменти, продукти харчування, засоби гігієни тощо для вихованців КЗОЗ «Обласний будинок дитини № 3», Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Харкова, Харківського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей „Гармонія”, малозабезпечених сімей, українських військовослужбовців, що перебувають на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, а також для мешканців транзитного містечка для вимушених переселенців з зони АТО.

До 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі організовано та проведено години спілкування.

З нагоди Міжнародного дня толерантності було проведено годину спілкування «Стався до інших, як до себе».

З метою виховання патріотизму та збереження історичної пам'яті у молодого покоління, виховання поваги до минулого свого народу, відповідальності за його майбутнє, формування співчуття до жертв геноциду було проведено круглий стіл «Голодомор та його історичні наслідки», взято участь у районному етапі міського конкурсу учнівських творів «Мій родовід», проведено відкриті години спілкування «Історія українського вбрання», конкурс малюнків до Міжнародного жіночого дня.

З метою протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації у школі було проведено бесіду «Що таке толерантність?»; батьківські збори за темами «Агресія: її причини та наслідки» (5-9 класи) «Як уберегти дитину від насильства» (1-4 класи).

До профілактичної роботи залучено лідерів шкільної організації учнівського самоврядування «Єдність» та представників батьківської громадськості, організовано спільну роботу класних керівників, лідерів учнівського самоврядування щодо формування в учнів потреби духовності та фізичної досконалості, морально-правової культури й уміння жити в громадянському суспільстві.

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці

З метою формування ціннісного ставлення до праці протягом навчального року було організовано чергування учнів по школі; проведено акції «Зробимо чистим свій кабінет, школу, місто!», «Шкільне подвір’я», трудові десанти з благоустрою пришкільної території, території мікрорайону, а також території КЗОЗ «Обласний будинок дитини № 3»; проведено виставки творчих робіт з декоративно-ужиткового мистецтва. Організовано взаємодію зі професійно-технічними та вищими навчальними закладами щодо проведення спільних профорієнтаційних заходів. Для старшокласників організовано відвідування Днів відкритих дверей в НТУ «ХПІ», Харківському національному фармацевтичному університеті, Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Національній Академії Національної гвардії України, Харківському національному університеті внутрішніх справ та Харківському націанальному університеті міського господарства.  

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці. У зв’язку з цим у школі проведено анкетування учнів щодо подальшого працевлаштування, організація шкільних гуртків та клубів.

Серед основних заходів трудового та екологічного виховання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, у жовтні 2016 року та квітні 2017 року було проведено акцію зі збору макулатури. Всі учні з великим ентузіазмом включилися в цю роботу. Протягом двох тижнів діти та їх батьки здавали макулатуру. Доброю традицією стало в школі те, що саме учні початкової школи за результатами збору займають призові місця. Так в цьому році призові місця розподілилися таким чином:
Жовтень 2016 року:

І місце – 1-А клас (класний керівник Яковенко В.В.);

ІІ місце – 2-Б клас (класний керівник Попова М.В.);

ІІІ місце – 3-Б клас (класний керівник Матвеєва Л.В.).Квітень 2017 року:

І місце – 1-А клас (класний керівник Яковенко.);

ІІ місце – 2-А клас (класний керівник Бірюкова С.О.);

ІІІ місце – 3-А клас (класний керівник Шейко Г.К.).Каталог: uploads -> editor -> 301
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
301 -> «Діяльність шкільної бібліотеки щодо формування системи бібліотечно-бібліографічної освіти школярів» Харків
301 -> Тема. Йонний зв'язок
301 -> Урок 5 Тема. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали
301 -> Природа хімічного зв’язку. Ковалентний неполярний зв'язок, його утворення
301 -> Наказ №641 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
301 -> Урок №11 Тема. Основи міжнародного та національного законодавства щодо безпеки І здоров ’я людини. Безпека людини в контексті концепції ООН про сталий розвиток людства Практична робота. Визначення безпечних умов життєдiяльності
301 -> Мета: розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, зацікавленість до вивчення математики
301 -> Розв'язування задач на застосування векторів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка