Розділ І. Основні принципи та засади функціонування Української Фондової БіржіСторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4


Структура біржового обігу

Структура біржового обігу у 2001 році характеризується значними змінами у порівнянні з 2000 роком. Якщо у 2000 році 86,7% біржового обігу займали акції (202,3 млн. грн.), а векселі – 13,3% (30,9 млн. грн.), то у 2001 році найбільша питома вага біржового обігу (63%) припадає на векселі (44,8 млн. грн.), акції займають 37% біржового обігу (25,9 млн. грн.).На противагу попередньому періоду домінуюче положення у структурі біржового обігу 2001 року займає вторинний ринок – 60% від загального біржового обігу (аналогічний показник в 2000 році – 7%), первинний ринок займає 40% від загального біржового обігу (аналогічний показник в 2000 році – 93%).Первинний ринок цінних паперів

На первинному ринку, як і в минулому році, домінуюче положення займає ринок приватизації – 76,5% від обсягу торгівлі в процесі розміщення на УФБ (в 2000 році цей показник становив 86,8%), ринок векселів ПФУ – 23,5% (в 2000 році цей показник складав 13,2%). Протягом 2001 року на первинному ринку УФБ було укладено 444 угод з купівлі-продажу 104,4 млн. цінних паперів на суму 28,3 млн. грн. (у 2000 році - 1362 угоди з купівлі-продажу 436,3 млн. цінних паперів на суму 216,5 млн. грн.).


Ринок приватизації


Результати продажу державних пакетів акцій ВАТ на біржах протягом 2001 року свідчать про провідну роль Української фондової біржі при виконанні завдань грошової приватизації. Питома вага коштів, які залучені до Державного бюджету від продажу державних пакетів акцій на УФБ протягом звітного року, становила більше 35% від загального обсягу продажу на 7 фондових біржах протягом 2001 року. Питома вага угод, в яких було перевищення ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю, зафіксованих на УФБ протягом звітного року, становила більше 37% від загальної кількості угод, по яких було перевищення ціни продажу акцій над їх номільною вартістю, зафіксованих протягом 2001 року на фондових біржах.

Проте, на противагу 2000 року, відсутність в 2001 році з боку ФДМУ нових вагомих надходжень пропозицій щодо акцій стратегічних підприємств, що віднесені Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки до об’єктів групи Г, які передусім цікавлять вітчизняних та іноземних стратегічних інвесторів, призвела до значного зменшення обсягів продажу на УФБ пакетів акцій, що належать державі, ВАТ. Показники ринку приватизації на УФБ у 2000 році майже в 8 разів перевищують показники 2001 року у цьому секторі, що обумовлено реалізацією у 2000 році пакетів акцій підприємств металургійної та нафтопереробної галузі.Протягом 2001 року на торгах УФБ та її філій в процесі приватизації були укладені 152 угоди (17 угод - з перевищенням ціни реалізації акцій над їх номінальною вартістю, в 2000 році відповідний показник становив 54 угоди) з купівлі-продажу 104,3 млн. акцій на суму 21,7 млн. гривень. Відповідні показники 2000 року становлять 436,3 млн. акцій на суму 187,9 млн. гривень.

Торги з продажу пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств відбувалися в Києві, на Миколаївській, Східно-Українській, Івано-Франківській, Південно-Українській та Кримській філіях. В 2001 році ФДМУ запропонував до продажу на УФБ та її філіях акції 368 акціонерних товариств ( у 2000 році відповідний показник складав – 646). Найбільшу питому вагу в структурі надходжень поточного року займають підприємства, які віднесені Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки до об’єктів групи В - 90,8% від загального річного обсягу пропозицій; підприємства групи Г складають лише 7,6%; 1,6% - підприємства групи Е. Тому найбільший обсяг реалізації в 2001 році припадає на об”єкти групи В - 82,3% (17,78 млн. грн). Підвищення пропозицій акцій підприємств групи Г в певній мірі покращило б показники приватизації у 2001 році. Доказом цього є питома вага в 2000 році об`єктів групи Г - 79% (148,7 млн. грн.) від загального обсягу реалізації в секторі приватизація на УФБ та її філіях.Інформація про хід продажу пакетів акцій, що належать державі, ВАТ на УФБ та її філіях

(за період з 01.01.2001 р. по 31.12.2001 р.)п/п

Група

згідно ПП

Кіль-кість

за-

пропо-

нованих ВАТ, шт.

Кількість

запропонова-

них

акцій, шт.

Вартість

запропонова-

них акцій по

номіналу, грн.

Кіль-кість

ВАТ,

по яких

відбув-ся продаж, шт.

Кількість

проданих акцій,

шт.

Вартість проданих акцій

Кількість угод,

по яких

було

перевищення ціни продажу над номіна

лом

по укладених угодах, грн.

за номіналом, грн.

1

В

334

711201381

178177891,89

122

96625204

17828404,94

24052461,79

13

2

Г

28

70735822

17581729,24

9

7329271

3798696,31

1711969,70

4

3

Е

6

1728366

557015,25

2

374369

48871,62

93592,25

0

Всього

368

783665569

196316636,38

133

104328844

21675972,87

25858023,74

17

На виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки у Києві до продажу пропонувалися 389,5 млн. акцій 134 акціонерних товариств. Найбільшим попитом у інвесторів користувалися пакети акцій підприємств матеріально-технічного забезпечення - 29% від загального обсягу реалізації; транспортної сфери - 26%; харчової промисловості - 10%; машинобудування, будівництва та наукової сфери - по 8%. Акції підприємств паливної, металургійної, легкої промисловостей та с/г в сукупності склали 15%. Протягом року на УФБ (м. Київ) було укладено 39 угод (10 угод було укладено з перевищенням ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю) з купівлі-продажу 32,1 млн. акцій на суму 7,8 млн. гривень.
Більше 65% від обсягу продажу у секторі приватизації припадає на філії біржі (113 угод з купівлі-продажу 72,3 млн. акцій на суму 13,9 млн. гривень). Найбільш результативними були торгові сесії на філіях УФБ:  • Кримській (м. Сімферополь) – 19,99 млн. акцій на суму 4,7 млн. грн. (33,4% від загального обсягу продажу на філіях біржі). Найбільшим попитом користувалися акції підприємств наступних галузей: будівельної - 32% від загального продажу на філії; транспортної та матеріально-технічного забезпечення - по 18% від загального продажу на філії;

  • Південно-Українській (м. Одеса) – 22,5 млн. акцій на суму 3,2 млн. грн. (22,4% від загального обсягу продажу на філіях біржі). Найбільшим попитом користувалися акції підприємств наступних галузей: машинобудування та харчової промисловості - по 25% від загального продажу на філії; матеріально-технічного забезпечення - 18,9% від загального продажу на філії;

Миколаївській – 16,2 млн. акцій на суму 3,1 млн. грн. (22,1% від загального обсягу продажу на філіях біржі). Найбільшим попитом користувалися акції підприємств наступних галузей: машинобудування – 33,3% від загального продажу на філії; харчової промисловості, транспорту та лісового господарства - по 16,7% від загального продажу на філії.


Інформація про продаж пакетів акцій, що належать державі, ВАТ

на Українській фондовій біржі та її філіях

протягом 2001 року

№ № п/п

Місце проведення торгів

Кількість запропо

нованих ВАТ, шт.

Кількість запропонова

них акцій, шт.

Вартість запропонованих акцій по номіналу, грн.

Кількість ВАТ, по яких відбувся продаж, шт.

Кількість проданих акцій, шт.

Вартість проданих акцій, грн.

Кількість угод, по яких було перевищення ціни продажу над номіналом, шт.

1

м.Київ

132

394569993

97949023,29

39

32075108

7754186,58

10

2

Миколаївська філія

17

38795879

9698969,75

6

16205787

3107924,91

0

3

Східно-Українська філія

31

59980856

14817392,20

5

2847487

700269,60

1

4

Івано-Франківська філія

81

73212507

18450696,64

37

10679893

2258204,36

4

5

Південно-Українська філія

37

150436253

38733034,25

12

22531549

3158713,28

1

6

Кримська філія

70

66670081

16667520,25

34

19989020

4696674,14

1

Всього

368

783665569

196316636,38

133

104328844

21675972,87

17

З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах м. Харкова (згідно з п.117 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) на торгах УФБ та її Східно-Української філії протягом 2001 року реалізовано 12,7 млн. акцій на суму 4,5 млн. гривень.


Розміщення векселів Пенсійного фонду України.


Протягом 2001 року первинний ринок векселів, як і в 2000 році, був представлений відкритими торгами з розміщення на УФБ векселів, якими оформлена заборгованість із збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що становить 9,47% (6,7 млн. грн.) від загального біржового обігу. Різке скорочення цього ринку в звітному році в порівнянні з 2000 роком, коли цей показник становив 28,7 млн. грн., пояснюється насамперед введенням в дію Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами», що призвело до зменшення пропозицій на продаж векселів ПФУ і падіння активності учасників даного сектору біржового ринку.

Протягом звітного року в цьому секторі відбулися 43 торгові сесії. На них до продажу було запропоновано 4785 векселів загальною номінальною вартістю 144 млн. гривень (протягом 2000 року було запропоновано 8481 векселів на суму 430,4 млн. грн.).

В ході торгів зафіксовані угоди з купівлі-продажу 292 векселів на суму 6,7 млн. гривень. Середній дисконт склав 36,5%.

Попитом користувалися векселі підприємств-боржників ПФУ, які відносяться до хімічної, скляної, будівельної, електротехнічної та меблевої промисловостей, машинобудування, лісового господарства та матеріально-технічного постачання.Каталог: data -> file doc
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
file doc -> Юлія павленко міні-реферат
file doc -> Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
file doc -> Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка