Розділ І. Загальні ресурси мережі інтернет, які використовуються для навчання. Поняття інформаційних ресурсів 7Сторінка5/7
Дата конвертації02.09.2018
Розмір3.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Висновки


В Україні, незважаючи на економічні труднощі, росте потреба в висококваліфікованих спеціалістах. Вища освіта виступає як найважливіший компонент культурного і соціально-економічного розвитку людини . Тільки підвищення рівня освіченості суспільства створює умови для соціального благополуччя. Без відповідної вищої освіти і науково-дослідних розробок жодна країна не в змозі забезпечити реального стійкого розвитку.

Онлайн-освіта - це метод, що використовує сучасні технічні засоби зв`язку і передачі інформації. Онлайн-навчання представляє собою комплекс освітніх послуг. який дозволяє забезпечити гнучкість, доступність, модульний принцип, спеціалізований контроль якості навчання, економічно і організаційно розділити навчання в одному місці. Онлайн освіта спрямована на розширення освітнього середовища, на найбільш повне задоволення потреб і прав людини в галузі освіти.

Розвиток комп`ютерної техніки, її широке впровадження і поширення, значне збільшення кількості користувачів мережі Internet, стрімкий розвиток телекомунікацій відкривають нові можливості заочного навчання, дають потужний імпульс до впровадження онлайн технологій.

І, зважаючи на таку важливість, для організації онлайн навчання необхідно створити відповідні компоненти інформаційно-навчального середовища, тобто комплекс баз даних по навчально-методичним матеріалам, що включають освітні стандарти, навчальні плани, робочі програми, конспекти лекцій, лабораторні і практичні роботи, програми перевірки знань, WWW сервер та Веб-сторінки факультетів із загальнодоступною електронною дошкою об`яв, телекомунікаційне середовище для передачі учбово-методичної та наукової інформації, електронні підручники з відповідних дисциплін.

У сучасному світі не можна обійтися і без постійного підвищення кваліфікації, адже все навколо нас постійно удосконалюється і науково – технічний прогрес іде вперед. І саме ця технологія забезпечить високу якість навчання, з одного боку, за рахунок залучення у якості викладачів спеціалістів високого класу і , з іншого, - корекції методик навчання залежно від рівня підготовки і психологічних особливостей учнів, які виявляються попереднім тестуванням, а з третього, – навчання здійснюється вдома за комп’ютером, у зручний час.

На мою думку, онлайн навчання– це технологія майбутнього. Воно може застосовуватися в усіх системах освіти, здійснювати широке коло завдань освіти, навчання, виховання та розвитку особистості. Тому необхідно розробляти та впроваджувати нові розробки для дистанційних форм навчання. Можливо навіть, що така технологія зможе замінити реальні школи, університети та інші навчальні заклади у майбутньому.Список використаних джерел

 1. А.І. Бочки і зв А.І. Методика викладання інформатики: навч. н А.І. посібник / Бочки та н А.І. - М.: Вищ. шк., 2010. - 431 с.: Іл

 2. Байков В.Д. Інтернет: пошук інформації і просування сайтів / Бойков В.Д. - СПб.: БХВ-Петербург, 2000. - 288 с.

 3. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем/ Фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – Випуск 1. – 2006.

 4. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Класифікація засобів навчання // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. - с.39-60.

 5. Коршунова О.В. Методика викладання інформатики у 2 класі: навч.посібник./ К.: Навчальна книга, 2009. – 57.

 6. Крупник А. Пошук в Інтернеті / Крупник А. - СПб.: Питер, 2001.

 7. Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс: Навч. Посібник 3-е вид./ За ред. Кухаренка В. М. – Харків: НТУ”ХІІ”, „Тарсінг”, -2002.

 8. Лапчик М.П. Методика викладання інформатики / Лапчик М.П. - М.: Світ, 2003. - 440С.

 9. Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005.

 10. Малєв В.В. Загальна методика викладання інформатики: навч. посібник / Малєєв В.В.-Воронеж: ВДПУ, 2005 .- 271 с.

 11. Мельников П.П. Комп'ютерні технології: навчальний посібник / Мельников П.П. - М: КНОРУС, 2009.

 12. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навчальний посібник / – у 2 частинах. – К.: Навчальна книга, 2004. –287.

 13. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики Навч. посібник. — У 3 ч. — К.: Навчальна книга, 2004. — 256 с.

 14. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць: нук. Записки РДГУ Випуск 36. – Рівне: РДГУ, 2001. - №15.

 15. Солоніцин Ю. Інтернет. Енциклопедія / Солоніцин Ю., Холмогоров У 3-е вид. - СПб.: Пітер, 2002. - 592 с.

 16. Софронова Н.В. Теорія і методика навчання інформатики / Софронова Н.В. -М.: Вища школа, 2004.

 17. Угринович Н.Д. Викладання курсу «Інформатика та ІКТ» в основній та старшій школі / Угринович Н.Д. - М.: Просвещение, - 2004. - 340 с.

 18. https://prometheus.org.ua/

 19. http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm

 20. http://www.mon.gov.ua/

 21. http://site/informatikaushkoli/metodika-navcanna-informatiki

 22. http://uchinfo.com.ua/inform/metodika

 23. https://nv.ua/ukr/opinion/primachenko-10004158.html

 24. http://nus.org.ua/

Додаток АДодаток BКаталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка