Розділ IІ. Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік розділ IIІ. Методична робота з кадрамиСторінка2/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


У 2014/15 навчальному році вихователі Жорняк Т.І., Марченко Л.В., Мельниченко К.І., практичний психолог Новікова В.В. підвищили фахову майстерність при комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти», вихователь Шабалтас А.О. закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди та отримала вищу освіту за напрямком підготовки «Дошкільна освіта. Спеціалізація: логопедія».

Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та звання:


 • «спеціаліст вищої категорії» - 2;

 • «спеціаліст першої категорії» - 2;

 • «спеціалісти» - 12;

 • педагогічне звання «вихователь-методист» - 1;

 • без категорії - 11.


Кваліфікаційний рівень педагогів

з/п

Категорія

Кількість педагогів (%)

2012/13 н.р.

2013/14 н.р.

2014/15 н.р.

1

Спеціаліст вищої категорії

17%

17%

17%

2

Спеціаліст першої категорії

11%

11%

11%

3

Спеціаліст другої категорії

0

0

0


Методична робота

Методична робота закладу була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню їх інноваційного потенціалу. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер.

Колектив дошкільного закладу плідно працював над вирішенням таких завдань:


 1. впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій для розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;

 2. продовження використання ефективних здоров’язберігаючих технологій для формування у дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;

 3. удосконалення роботи з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників.

Доцільно відзначити, що вихователі активно використовують у своїй роботі інноваційні педагогічні технології для всебічного розвитку дошкільників. А саме:

 • «Дошкільний навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю» - весь колектив. Узагальнений досвід роботи вихователя Жорняк Т.І. на тему «Формування здорового способу життя засобами пошуково-дослідницької діяльності».

 • «Пісочна терапія як засіб створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі» - весь колектив.

 • «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» - інструктор з плавання та фізичної культури, елементи впроваджують всі педагоги ДНЗ;

 • «Вокалотерапія» - музичні керівники.

З кожним роком значно підвищується рівень самоосвіти педагогів, мета якої – придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи. Кожен педагог веде «Щоденник самоосвіти». З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: газета «Освіта України», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», комплекти «Зразковий дошкільний заклад», «Дошкільне виховання».

Протягом минулого навчального року педагоги, підвищуючи свій професійний рівень, поглиблено працювали за наступними напрямками:

Напрямок роботи

П.І.Б. педагога

Використання пошуково-дослідницької діяльності при формуванні у дітей здорового способу життя

Жорняк Т.І., вихователь

Розвивальне читання за методикою Л. Шелестової

Шабалтас А.О., вихователь

Нові підходи в процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Тихонович О.С.,

інструктор з плаванняВикористання пісочної терапії у роботі з дітьми «групи ризику»

Новікова В.В.,

практичний психологВокалотерапія на музичних заняттях

Степаненко С.П.,

музичний керівникКольорова казкотерапія

Марфутіна І.В.,

виховательГуманізація розвитку старших дошкільників під впливом українських музично-хореографічних традицій

Носкова Н.І., музичний керівник

Сенсорний розвиток дітей раннього віку

Мельниченко К.І., Марченко Л.В.,

вихователіГендерне виховання дошкільників

Бондаренко В.Д.,

виховательВикористання ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку

Василенко О.І.,

виховательПісочна терапія як засіб створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі

Гриценко В.А.,

Бардакова Я.В.,

вихователі


Валеологічне виховання дошкільників

Мизнікова Н.М.,

вихователіГоловні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи.

Найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, професіоналізму, креативності педагогів є педагогічна рада. В проведенні яких широко використовувались інтерактивні методи роботи. В минулому навчальному ріці були проведені педради з таких тем: • у серпні – «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2014/2015 навчальний рік, на якій визначались стратегічні напрямкі освітньо-виховного процесу на навчальний рік, основні напрямки роботи педколективу ,завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік, затверджувались освітні програми, план роботи на рік, форми планування навчально-виховного процесу, розподіл групових фронтальних занять на тиждень;

 • у листопаді –«Розвиток зв'язного мовлення дошкільників», на якій розглядалась система роботи щодо формування комунікативної компетенції дошкільників, педагоги обмінювались досвідом роботи щодо засобів організації роботи з мовленнєво-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку, презентували різноманітниі мнемотехнічні прийоми для навчання дітей розповідання ;

 • у лютому –«Моральний розвиток- основа формування та становлення особистості в контексті гуманної педагогіки.», на якій вирішувались завдання морального виховання та шляхи їх реалізації, педагоги проводили самоаналіз планування роботи з морального виховання, вирішували різноманітні педагогічні задачі по темі;

 • у травні – «Здоровий випускник дитсадка- успішний школярик», на якій був проведений аналіз освітньо-виховної роботи за навчальний рік, намічені перспективи на новий, обговорювались питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду.

Ефективною формою методичної роботи є проведення колективних переглядів різноманітних форм роботи з дітьми. Протягом минулого навчального року були проведені колективні перегляди з оздоровчого, пізнавального, соціального розвитку, а саме:

 • «Твори добро» (вихователь Бондаренко В.Д.) - з морально-етичного виховання;

 • «У гості до бабусі» (Вихователь Мельниченко К.І.) - з розвитку мовлення для дітей раннього віку;

 • « Як курчатко свою маму шукало» (вихователь Марченко Л.В.) - інтегроване заняття «в пісочниці» з дітьми раннього віку;

 • «Дітям про сестрицю – голубу водицю» (вихователь Жорняк Т.І.) - комбіноване заняття за оповіданнями В.О.Сухомлинського;

 • «Подорож до піскової казки» (практичний психолог Новікова В.В.) - інтегроване заняття в пісочниці.

Програмовий зміст занять відповідав Програмі «Дитина», віковим і індивідуальним особливостям дітей. Протягом всіх занять простежувалася єдність трьох основних компонентів освітнього процесу – розвивального, навчального, виховного. У роботі з дітьми було використано багато дидактичних ігор, наочності, подана інформація була доступною. Раціонально була розподілена фронтальна та індивідуальна робота, що дало змогу активізувати всіх дітей. Заняття були проведені на достатньому методичному рівні.

Активізувала педагогів така форма роботи як проведення конкурсів. У минулому навчальному році, з метою створення та оновлення розвивального простору у групових приміщеннях, обміну досвідом роботи були проведені такі конкурси: • «Гілочки здоров’я» - створення розвивального предметного середовища з фізкультурно-оздоровчого розвитку;

 • «Твори добро» - на кращий конспект з морального виховання дітей в різних вікових групах;

Систематично проводились групові та фронтальні консультації відповідно до річного плану, індивідуальні за наслідками контролю, тематичні для молодих педагогів.

В дошкільному закладі 26% педагогів складають молоді педагоги, стаж роботи яких до п’яти років, а 43% - це досвідчені педагоги, стаж роботи яких складає від 20 років і більше.
У 2014/15 навчальному році велика увага приділялася професійному становленню молодих вихователів, адже період входження педагога-початківця у професію є напруженим, важливим для його особистісного і професійного розвитку. Для педагогів-наставників та педагогів-початківців були розроблені пам’ятки з відповідними методичними рекомендаціями щодо організації своєї роботи. Протягом року працювала школа молодого педагога, на засіданнях якої педагоги розвивали свій творчий потенціал, заохочувались до професійного самовдосконалення, формували позитивне ставлення до професії.

Наставники – досвідчені педагоги (Марфутіна І.В., Жорняк Т.І., Мельниченко К.І.) постійно надавали педагогічну допомогу молодим вихователям – Шабалтас А.О., Василенко О.І., Бардаковій Я.В.: за «круглим столом» обговорювались новини психолого-педагогічної науки, практики, сучасні педагогічні технології, передовий педагогічний досвід; спільно розробляли конспекти занять, розваг, цільових прогулянок, готували консультації для батьків; моделювали системи занять і режимних моментів; організовували взаємовідвідування різноманітних форм роботи з дітьми. Молоді спеціалісти відвідували районні методичні об’єднання, майстер-класи, семінари, постійно займалися самоосвітою. Корисну інформацію заносили до методичної скриньки.

Щоб підвищити ефективність процесу входження молодого спеціаліста у професію та мати чітке уявлення про його ставлення до обраної професії в кінці року було проведено експрес-опитування. Це дало змогу визначити ставлення молодих фахівців до педагогічної праці з дітьми дошкільного віку, розробити індивідуальні рекомендації, пам’ятки, спланувати подальшу роботу школи молодого педагога.

Упродовж року у методичній роботі були задіяні 92 % педагогів як досвідчених так і молодих спеціалістів. В кінці навчального року було проведене анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо планування роботи на наступний навчальний рік. Роботу педагоги оцінили на достатньому рівні. Одним з найактуальніших проблемних питань, яке доцільно розглянути наступного року більшість педагогів зазначили вивчення нових методик та технологій розвитку, що базуються на активній пошуково-дослідницькій діяльності дітей.

Оптимізація діяльності педагогічного колективу уможливлюється лише за умови, що всі учасники педагогічного процесу виступають активними суб’єктами. Саме тому необхідно продовжувати впроваджувати в педагогічну практику інтерактивний підхід, який передбачає постійну взаємодію учасників, обмін думками і враженнями, можливість зустрічних запитань, уточнень, групових обговорень. В подальшій роботі з педагогами необхідно використовувати інтерактивні вправи і завдання, які спрямовані не стільки на закріплення вже знайомого матеріалу, скільки на освоєння нового, а саме діалоговий обмін інформацією, моделювання ситуацій (так як педагогів цікавить більш практичний аспект вирішення проблеми), розігрування ділових ігор, спільне подолання проблем тощо.

Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні.

Колектив дошкільного закладу згуртований, працьовитий, спроможний був виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану. Виконання річного плану постійно контролювалося адміністрацією. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичної роботи, проведенням навчально-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів тощо. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах, нарадах при завідувачеві. Адміністрація ДНЗ постійно будує свою роботу за схемою: планування, організація -› надання методичної допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків -› контроль за виконанням заходів. Такий системний підхід відкриває можливість для цілеспрямованого планомірного керівництва, повнішого обліку інформації, узагальнення досвіду, колективного обговорення.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка