Розділ IІ. Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік розділ IIІ. Методична робота з кадрами


Організація та результативність освітнього процесуСторінка3/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.4 Mb.
#337
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Організація та результативність освітнього процесу.

Упродовж 2014/2015 навчального року діяльність колективу дошкільного закладу здійснювалась відповідно до вихідних позицій Базового компонента дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Для успішного становлення особистості, забезпечення гармонійних відносин між дитиною та навколишнім світом, сприяння розвитку світосприйняття, педагоги продовжували працювати над створенням розвивального предметного середовища, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички. Протягом року в усіх вікових групах оновлювались, доповнювались, створювались тематичні осередки для певного виду діяльності дітей таким чином, щоб діти могли обрати вид діяльності та спосіб її реалізації – ігровий, книжковий, мистецький, будівельний тощо. Педагоги, відповідно до потреб дітей, їхніх інтересів, уподобань, самостійно визначали кількість осередків, їх розташування і способи обладнання. Так, в дошкільному закладі є кімната пісочної терапії, тому в дошкільних групах немає потреби створювати осередок ігор з піском, такі осередки створені тільки в групах раннього віку. В усіх вікових групах тематичні осередки насичені як відносно малими предметами та іграшками, так і різними модулями, предметами-замісниками, які діти можуть переносити чи комбінувати, створюючи предметну опору, що стимулює рухову активність малят, дає їм змогу урізноманітнювати свою діяльність, виходити за межі традиційних ігор і ширше відображати явища навколишньої дійсності. Простір групової кімнати використовувався так, щоб діти мали можливість займатись певними видами діяльності за власним бажанням як невеличкими підгрупами, так і самостійно.

Планування роботи педагоги проводили відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082) та інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» (лист МОН України від 27.06.2014 № 1/9-341) за блочно-тематичним принципом, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Така форма планування давала змогу педагогам творчо підходити до організації життєдіяльності дітей, забезпечувала змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Модель планування освітнього процесу за режимними моментами була схвалена рішенням педагогічної ради від 29.08.2014 №1.

Музичні керівники та інструктор з фізкультури плани роботи складали окремо для кожної вікової групи, узгоджуючи їх з планами роботи вихователів.

У першій половині дня педагоги рівномірно розподіляли види активності дітей за освітніми лініями розвитку протягом дня залежно від бажань та інтересу дошкільників. Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності були: заняття різних типів, гурткова робота, організовані ігри різних видів, екскурсії, спостереження, дослідницько-експериментальна діяльність тощо. З метою відмови від жорсткої регламентації видів діяльності в часі, місці та послідовності проведення різних видів діяльності дітей, педагоги вільно обирали тип заняття, варіювали його зміст, форми та методи роботи, коригували запланований освітній процес відповідно до особливостей сприймання дітей, непередбачених умов, рівня пізнавальної активності дітей протягом організованих форм роботи. Кількість занять у старшому дошкільному віці становила 2-3 на день протягом 1-1,5 години щодня, у середньому, молодшому дошкільному та ранньому віці – 1-2 заняття на день.

З метою планування роботи з навчально-виховного процесу на виваженому, діагностично-оціночному підході, педагогами закладу двічі на рік проводилось визначення рівня розвитку компетенцій дошкільників відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Оцінка результатів навчально-виховного процесу здійснювалась за показниками, що використовуються при проведенні державної атестації та із збірника «Моніторинг якості дошкільної освіти. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 148 с.».У якості інструментарію застосовувались картки спостережень, уміщені у збірнику «Науково-методичний супровід організації та проведення державної атестації навчальних закладів: методичні рекомендації / За заг. ред. Л.Д.Поккроєвої – 3-тє вид., переробл. і допов. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 224 с.».

Розвиток дітей третього року життя здійснювався в процесі різноманітної діяльності, перш за все предметно-маніпулятивної. Тому педагоги Марченко Л.В. та Мельниченко К.І. постійно піклувалися про організацію цікавих і змістовних занять, ігор та активної діяльності дітей в побуті, включали в усі основні види діяльності спеціально організоване сенсорне виховання як найкращу умову для розвитку сприймання, наочно-дійового і наочно-образного мислення дітей. Визначним принципом освітньої роботи з дітьми раннього віку було узгодження індивідуальних і підгрупових форм роботи – певні предметні дії чи вид діяльності дитина вчилась виконувати індивідуально під керівництвом вихователя, а згодом їх включали в підгрупові заняття, і навпаки, якщо певна гра чи заняття спочатку проводились з підгрупою дітей, то повторно їх проводили з кожною дитиною індивідуально. Підгрупи дітей формувались педагогами залежно від віку дітей і стану їх фізичного та психічного розвитку. В роботі з дітьми раннього віку велика увага також приділялась формуванню власної активності дитини, яка є однієї з умов її повноцінного психічного розвитку.
Результати навчально-виховного процесу з дітьми раннього віку

Порівнюючи результати можна зробити висновок, що рівень компетенцій дітей раннього віку за освітніми лініями на кінець року підвищився. Відсутня кількість дітей з низьким рівнем компетенцій.

Одним із найважливіших завдань в групах дітей раннього віку залишається розвивальна робота, яка будується не за принципом розвитку окремих психічних процесів, а скерована на загальне, максимально різнобічне ознайомлення малюка зі світом предметів, людей і стосунків, у процесі чого відбувається поступовий розвиток, удосконалення та ускладнення всіх психічних процесів. Тому необхідно продовжувати створювати розвивальне предметне середовище, яке сприятиме розвитку діяльності дитини і стимулюватиме її. Також педагогам слід забезпечувати умови для насиченого мовленнєвого діалогічного контакту, що сприятиме розширенню й удосконаленню пасивного та активного словника дитини раннього віку.


Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу з дітьми молодшого дошкільного вік


Оцінка прояву показників компетентності дітей

2013/2014 навчальний рік

2014/2015 навчальний рік

Динаміка

Освітня лінія «Особистість дитини»

високий рівень

0%

24%

+ 24%

достатній рівень

47%

68%

+ 21%

середній рівень

52%

16%

- 36%

низький рівень

1%

0%

-1%

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

високий рівень

0%

34%

+ 34%

достатній рівень

65%

60%

-5%

середній рівень

34%

12%

- 22%

низький рівень

1%

0%

-1%

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

високий рівень

0%

16%

+ 16%

достатній рівень

47%

74%

+27%

середній рівень

52%

18%

-34%

низький рівень

1%

0%

- 1%

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

високий рівень

0%

38%

+38 %

достатній рівень

54%

56%

+ 2 %

середній рівень

44%

14%

- 30%

низький рівень

4%

0%

- 4 %

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

високий рівень

0%

18%

+ 18%

достатній рівень

52%

70%

+18%

середній рівень

33%

20%

-13%

низький рівень

15%

0%

- 15%

Освітня лінія «Мовлення дитини»

високий рівень

0%

18%

- 18%

достатній рівень

50%

60%

+10%

середній рівень

41%

28%

- 13%

низький рівень

4%

2%

-2%

Освітня лінія «Гра дитини»

високий рівень

0%

19%

+19%

достатній рівень

57%

56%

-1%

середній рівень

41%

14%

-27%

низький рівень

2%

0%

-2%

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка