Розділ Поняття цінних паперів та їх класифікаціяСторінка18/18
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.98 Mb.
#13140
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18Література:


 1. Барановський О.І. Фінансова безпека фондового ринку // Фінанси України. – 1999. - №1

 2. Гольцберг М.А., Хасан – Бек Л.М. Основы финансового инвестирования. – Киев: МЦПИМ, 1995.

 3. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ, 1997

 4. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. – 2000. - №3

 5. Жукова Е.Ф. Общая тория денег и кредита. – Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995

 6. "Загальні засади функціонування Національного депози­тарію України", затверджені Указом Пре­зидента України №703 від 22 червня 1999 року.

 7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Цінні папери. Фондовий ринок. – Термінологічний –словник. – Л.: БаК, 1999

 8. Загорський В.С. Цінні папери. Фондовий ринок. – Наукове видання для студентів економічних спеціальностей. – Львівська комерційна академія. – К.:1996

 9. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” (із змінами і доповненнями станом на 26.12.1996р.)

 10. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996р.

 11. Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. – Фінанси України. – 2000. - №2

 12. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. – Київ: Вища школа,1997

 13. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 року

 14. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. – Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994р. №277

 15. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2000. - №3

 16. Кошевой Д., Тарнавский В. Условия диктуют ставки // Финансовая Украина. – 1995. – 17окт.

 17. Кучеренко В. Новий інструмент оцінки ринку – ПФТС-індекс // Вісник НБУ. – 1998. – лютий

 18. Литвиненко Т.М. Економічна культура фондового ринку – запорука успішного реформування реформування економіки. – Фінанси України. – 2000. - №3

 19. Лисяк Л.В., Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2

 20. Лозовая Т., Горицкая Е. Отражение в бухгалтерском учете начисления дивидендов.// Бизнес. Бухгалтерия. - №34. – 1999

 21. Лысенко М. Биржевые индексы в современном мире // Экономика и жизнь. – 1994. - №23.

 22. L-индекс:близится праздник, но поводов для хорошего настроения немного // Финан­совая Украина. – 1994. – 19окт.

 23. Ляшенко В.И., Рухлядин В.И. Фондовые индексы. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1995.

 24. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Международные фондовые индексы. – Донецк, 1995

 25. Науменко В. Злети і падіння ринку цінних паперів України. // Вісник НБУ. – 1998. - №2

 26. Науменко В. Ринок цінних паперів під впливом макроекономічних негораздів // Вісник НБУ. – 1999. – лютий

 27. Оскольський В.В. Фондовий ринок України. – Київ: УФБ – “Скарбниця”, 1994.

 28. Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку. – Фінанси України. – 2000. - №3

 29. Основи ринкової економіки. – Київ: Либідь, 1995.

 30. Отченаш К.Г., Руденко В.Б. Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2

 31. Папери цінні. Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів. – Офіційне видання. – К.: видавництво Держстандарту України, 1998

 32. Рынок ценных бумаг: механизмы и способы его функционирования. Материалы к Международному симпозиуму “Современный фондовый рынок Украины: способы и механизмы его внедрения” 26-27 янв. 1995. – Киев: Центр “Рынок”, 1995.

 33. Указ Президента України “Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій”

 34. Фондовый рынок. // Бизнес. - №49. – 6 декабря 1999г.

 35. Фондовий ринок // Вісник НБУ. –1998. – жовтень

 36. Фондовий ринок // Вісник НБУ. – 1999. – лютий

 37. Чорний А. Індекси курсів цінних паперів // Діло. – 1995. - №42.

 38. Шаров О. Проблеми розвитку Національної депозитарної системи України. – Вісник НБУ. – 1999. - №12

 39. Швабій К. Політику уряду щодо ОВДП переглянуто // Вісник НБУ. – 1999. – січень

 40. Януль І.Є., Шелудько В.М. Шляхи розвитку фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 1998. - №6.1 Основи ринковоi економiки. - К.:Либiдь. - 1995. – с. 220

2 Фондовий ринок Украiни.-К.:УФБ,1994.С.33-36

3 Останнiм часом у всьому свiтi помiтнiше окреслюється тенденцiя до збiльшення питомої ваги акцiй на пред’явника. Адже уже сьогоднi на ринках окремих країн дуже гостро постала проблема, яка полягає у неспроможностi швидко i ефективно проводити операцiї з iменними акцiями як того вимагають сучаснi стандарти i фiнансовi вимоги. Найвiрогiднiше, в недалекому майбутньому на ринку залишиться порiвняно невелика частка iменних акцiй.

4 Цiннi папери в Украiнi.-К.:УФБ,1993.С.57-60

5 Котирування – встановлення курсів цінних паперів відповідно до чинних законодавчих норм і усталеної практики.

6 Фондовий ринок Украiни.-К.:УФБ,1994.С.32-33

7 Депозити – цінні папери ( акції, облігації ), внесені на зберігання в кредитні установи

8 Основи ринковоi економiки.-К.:Либiдь,1995.С.224

9


10 Акцепт – згода на оплату або гарантування оплати грошових і товарних документів.

11 Активи – все, чим володіє компанія й що їй належить ( обіговий капітал, основний капітал, нематеріальні активи )

12 Фондовий ринок Украiни.-К.:УФБ,1994.С.30-32

13 Цiннi папери в Украiнi.-К.:,1993.С.69-71

14 Клірингова палата – біржовий та міжбіржовий отган, який здійснює розрахунки між учасниками біржових угод на основі заліку взаємних вимог.

15 Також.С.32-33,138-139

16 Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ – 1997. С. 204

17 Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ – 1997. С. 204


18 Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – с. 60

19 Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – с. 60


20 Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – Ст.61

21 Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. // Фінанси України. - №2. – 2000. – Ст.61


22Лозовая Т., Горицкая Е. Отражение в бухгалтерском учете начмсления дивидендов. // Бизнес. Бухгалтерия. - №34. – 1999. – С. 9423 Лозовая Т., Горицкая Е. Отражение в бухгалтерском учете начисления дивидендов. // Бизнес. Бухгалтерия. - №34. – 1999. – С. 94


24 Инвестиционная газета. Приложение «Финансы и компании». – №41. - 1999

25 В.Я.Бобров Основи ринковоi економiки.- К.:Либiдь,1995.С.225-227

26 В.В.Колесник Рынок ценных бумаг:-К.:ИГП АН Украины,1993.С.8-13

27 Термiн “ вуличний ринок” зберiгся з тих часiв, коли лондонськi брокери укладали угоди просто на вулицi чи в кафе.

28 Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ – 1997. С.149

29 Лістинг – внесення акцій компанії до списку акцій, що котируються на певній фондовій біржі.

30 Фондова бiржа Украiни.-К.:УФБ,1994.С.68-69

31 Цiннi папери в Украiнi.-К.:УФБ,1993.С.213.


32 Макогон В.Ю., Ляшенко В.И. Международные фондовые индексы. – Донецк, 1995. – С.1

33 Також, С. 2

34 Ляшенко В.И., Рухлядин В.И. Фондовые индексы._ Донецк: ИЭП НАНУ, 1995. - 720

35 Лысенко М. Биржевые индексы в современном мире // Экономика и жизнь. – 1994. - №23. – С.8

36 Пирожков С.М., Сазонов В.А. Индексы финансового рынка // ЭКО. – 1994. - №4.- С.76 – 93


37 Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Международные фондовые индексы. – Донецк. – 1995. – С.35

38 Кучеренко В. Новий інструмент оцінки ринку – ПФТС-індекс // Вісник НБУ. – 1998. – Лютий. – С. 37

39 Також. С.38

40 L-індекс:близится праздник, но поводов для хорошего настроения немного // Финансовая Украина. – 1994. – 19 окт. – С.14

41 Чорний А. Індекси курсів цінних паперів // Діло. – 1995. - №42. – С.3

42 Шаров О.Проблеми розвитку Національної депозитарної системи України.Вісник НБУ.-№12.–1999.–Ст.19

43 Швецов Н.П., Шаповал Ю.И., Буша Ю.А., Константинов А.А. Депозитарная деятельность на фондовом рынке. Энциклопедия фондового рынка. Книга шестая. – Киев // Вісник фондового ринку. - 1998

44 Шаров О. Проблеми розвитку Національної депозитарної системи України. // Вісник НБУ. - №12. – 1999. - Ст.19

45 Шаров О. Проблеми розвитку Національної депозитарної системи України. // Вісник НБУ. - №12. – 1999. - Ст.20


46 Отченаш К.Г., Руденко В.Б. Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні. – 2000. - №2. – Ст. 88

47 Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст. 81

48 Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст. 83


49 Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст.84

50 Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці. // Фінанси України.–2000.-№3. – Ст.85

51 Шаров О.Проблеми розвитку Національної депозитарної системи України //Вісник НБУ.–1999.-№12.Ст.18

52 Шаров О.Проблеми розвитку Національної депозитарної системи України //Вісник НБУ.–1999.-№12.Ст.19


1


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка