Розглянуто і схвалено педагогічною радоюСторінка1/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.26 Mb.
#5625
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6
Розглянуто і схвалено педагогічною радою

Дорошовецького НВКНАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ГУРТКІВ ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ „Юні туристи” , „Юний стрілець”, „Захисник Батьківщини”, „Юний командир”.

і


.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СХВАЛЕНО
Вченою радою інституту

післядипломної педагогічної

освіти

Протокол № _______Від ___________2011 р.

Директор ІППО ЧО

Білянін Г.І.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ГУРТКІВ ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ „Юні туристи” , „Юний стрілець”, „Захисник Батьківщини”, „Юний командир”.

Упорядники : Конопляненко Ю.Б.

методист з предмету „Захист Вітчизни”

ІППОЧО ;

.


Чернівці.

2011р.
Пояснювальна записка.

Під час любих соціальних потрясінь в суспільстві найбільш незахищеною його частиною залишаються діти. Даний момент в житті України характеризується появою багатьох антигуманних тенденцій в суспільно-політичному житті держави. Губляться життєві цінності, які раніше були основою для виховання дітей і підлітків. Батьки, зайняті вирішенням економічних проблем сім'ї, часто надають дитині право самостійно приймати рішення чим зайнятися після уроків. Духовна деградація покоління, вихованого на серіалах і бойовиках, низький рівень між^особистісних стосунків дітей і їх агресивність заставляють задуматися про те, що сучасне українське суспільство стоїть перед реальною загрозою втрати величезного прошарку суспільства, на який в майбутньому ми повинні покладатися.

В організації виховної роботи в Україні патріотичне виховання молоді завжди мало пріоритетний напрямок і розглядалося як одне із умов зміцнення обороноздатності держави.

Події останнього десятиліття змінили відношення суспільства до військової служби, зробили її не престижною для молоді. Відзначається зниження якісних характеристик випускників загальноосвітніх закладів, збільшилася кількість дітей, які мають обмеження по стану здоров'я, знижується рівень освіченості молоді.

В світлі вищесказаного, виховання Захисників Вітчизни - це сьогодні в значній мірі проблема соціальна, яка вимагає вирішення на державному рівні.

Закон України „Про загальний військовий обов'язок і військову службу"4 від 25 березня 1992 р. № 2232 - XII із змінами, внесеними Законом України від 17.03.2005 р. №2490 - 15, складається з дев'яти розділів, один з яких -„Підготовка громадян до військової служби".

Підготовка громадян до захисту Вітчизни включає і допризовну підготовку юнаків з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів, фізичну підготовку, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, патріотичне виховання.

Необхідність посилення військово-патріотичного виховання підростаючого покоління довело саме життя. Згідно з „Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді" схвалено Указом Президента України від 25.10.2002 р. №948/2002 рекомендується „... посилити патріотичне виховання на уроках гуманітарного циклу, а також в гуртках, секціях і клубах патріотичного напрямку...."

Таким чином, на основі вищесказаного можна зробити такі висновки: • суспільство і держава роблять системі освіти заказ на розвиток, посилення і вдосконалення військово-патріотичного виховання молоді;

 • діяльність освітніх закладів і утворень військово-патріотичного напрямку необхідна нашому суспільству;

 • Основним змістом діяльності закладів і об'єднань військово-патріотичного напрямку є:

а) виховання підлітків патріотами своєї Вітчизни;

б) розвиток вмінь і навиків, які дають можливість „вижити" в сучасному
світі.

в) підготовка підлітків до служби (в тому числі і військової) на благо своєї


Вітчизни.
Мета і задачі:

На основі врахування суті і змісту патріотичного виховання, конкретних можливостей і умов діяльності можна визначити цілі і задачі освітньої програми.


Мета - розвиток в молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист. Задачі :

1. Виховні: • розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно - моральних і соціальних цінностей;

 • сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов'язку;

 • сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості;

 • здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем;

 • сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як поваго до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів;

2. Навчальні:

 • формування знань, вмінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки;

 • розвиток культури і освіти;

 • ознайомлення з правилами і обов'язками громадянина України, що є основою для формування і розвитку їх правової свідомості;

 • формування вмінь, знань і навиків для „виживання" в екстремальних умовах

3. Розвиваючі:

 • сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей;

 • фізичний розвиток через систему і зміст роботи об'єднання;

 • формування психологічної врівноваженості.

Особливістю даної програми є те, що заняття з туристської підготовки (вміння „вижити" в екстремальній ситуації і допомогти ..вижити" товаришу) впливає на психічні і інтелектуальні якості людини;

Вивчення історичного минулого своєї Вітчизни сприяє формуванню патріотичного духу молоді;

Формування колективу - сприяє зміцненню дружніх взаємовідносин з підлітками з інших формувань, об'єднань при спільних зустрічах на змаганнях.

Оскільки систематична робота по патріотичному вихованню дітей і підлітків на даному етапі знаходиться в стадії становлення, то для вирішення поставлених питань пропонується дана програма. За загально професійною ознакою програму можна віднести до професійно-орієнтованої, адже робота за даною програмою передбачає досягнення підлітком високих показників в вибраному виді діяльності. За навчальною метою програму можна віднести до програм соціальної адаптації. На кінець, за формою організації змісту і процесу педагогічної діяльності програма є інтегрованою.

Дана програма тісно пов'язана з програмою загальноосвітньої школи і реалізується в рамках концепції обов'язкової загальноосвітньої освіти в Україні. Програма розрахована на підлітків 13-17 років. Учнів ЗНЗ 9-11 класів.

Фінансове забезпечення даної програми в розмірі 0.5 ставки для проведення гурткової роботи з допризивної підготовки та військово-патріотичного виховання передбачено на підставі листа МОН України від 19.06.2001р за №1/9-234, « Методичні рекомендації із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів». Пункт 22 (керівник гуртка), 2абзац: «Крім того, в школах 1-3 ступеня на гурткову роботу з допризивної підготовки та військово-патріотичне виховання передбачається додатково 0.5 посади керівника гуртка».Навчально-тематичний план гуртка «Юні туристи» на 34 тижні з семигодинним потижневим навантаженням на перший рік навчання.

п/п


Назва розділу

Загальна кількість годин

теорія


практика

1.

Вступ

22.

Військово-історичні основи захисту Вітчизни

102.1

Державний гімн і державна символіка України

2

2
2.2

Походження Військової присяги, Бойового прапора і військової символіки
2
2.3

Древньослов'янське військо
2
2.4

Військо княжої доби
2
2.5

Українське військо періоду козаччини
2
3

Краєзнавча підготовка

123.1

Природа рідного краю
2

4

3.2

Історія та культура краю
2

4 (реферати)

4

Загальновійськова підготовка

184.1

Військові статути
2
4.2

Військові звання, та знаки розпізнавання, форма одягу
2
4.3

Строї та їх елементи
2

4

4.4

Рух похідним та стройовим кроком8

5

Топографічна підготовка та спортивне орієнтування

305.1

Основи топографії та орієнтування на місцевості
2

4

5.2

Спортивне орієнтування14

5.3

Участь у змаганнях із спортивного орієнтування8

6

Вогнева підготовка

226.1

Класифікація сучасної стрілецької зброї
2
6.2

Призначення, бойові можливості та загальна будова АК – 74
2
6.3

Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з'являються16п/п


Назва розділу

Загальна кількість годин

теорія


практика

7.

Прикладна фізична підготовка

347.1

Морально-вольова підготовка
2
7.2

Загальна фізична підготовка16

7.3

Спеціальна фізична підготовка16

8.

Основи цивільного захисту

68.1

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
2
8.2

Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
2

2

9

Спортивний пішохідний похід, змагання з пішохідного туризму

689.1

Підготовка походу
1

1

9.2

Туристське спорядження
1

1

9.3

Забезпечення безпеки в поході
2
9.4

Харчування в поході
1

1

9.5

Туристський бівуак
1

1

9.6

Проведення походів36

9.7

Підведення підсумків походу
2

2

9.8

Основні засади змагального туризму
2
9.9

Техніка туризму, участь в змаганнях14

10.

Надання першої допомоги

1010.1

Поняття про особисту гігієну юнаків і дівчат
1
10.2

Визначення фізичного та емоційного навантаження на організм підлітків
1
10.3

Поняття про рани, травми, перша допомога
2

6

11.

Формування колективу

2011.1

Корисне дозвілля спрямоване на зміцнення та створення міцного колективу10

11.2

Участь в краєзнавчих заходах, екскурсіях10

12.

Резерв часу

6

3

3


Разом

238

Програма гуртка ״ Юні туристи״ першого року навчання.

1. Вступне заняття (2 год.)

2. Військові історичні основи захисту Вітчизни (10 год.)

2.1 Державний гімн і державна символіка України (2 год.)

Розповідь про державні символи. Вивчення державного гімну.

2.2 Походження військової присяги, бойового прапора і військової символіки (2год.). Військова присяга - клятва на вірність українському народові, її значення і порядок прийняття. Бойовий прапор - символ честі, доблесті і слави України.
2.3 Історія розвитку українського війська - давньослов'янське військо (2 год.) Призначення, організаційна структура озброєння і тактика ведення бойових дій.

2.4 Історія розвитку українського війська - військо княжої доби (2 год.). Призначення, структура, озброєння, тактика бойових дій.

2.5 Українське військо періоду козаччини (2 год.).

Запорізька Січ, тактичні прийоми бойових дій.3. Краєзнавча підготовка.(12 год.)

3.1 Природа рідного краю (6 год.).

Географічне положення Чернівецької області. Річки, озера, рослинний і тваринний світ. Погода і клімат. Природні прикмети, що передбачають погоду. Заповідні об'єкти. Практичні заняття - екскурсії в парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва ..

3.2 Історія та культура краю (6 год.).

Історичне минуле краю. Видатні культурні та історичні пам'ятки. Роль юних патріотів Вітчизни в охороні пам'ятників історії і культури краю. Практичні заняття. Підготовка і заслуховування виступів членів об'єднання (історичне минуле нашого краю, історичні і культурні місця). Екскурсія в обласний музей архітектури і побуту.4. Загальновійськова підготовка (18 год.)

4.1 Військові статути (2 год.).

Поняття про військові статути Збройних сил України - як основні закони військової служби, по яких проходить повсякденне життя виховання, навчання і бойова діяльність військ.

4.2 Військові звання, знаки розрізнення, військова форма одягу (2 год.). Ознайомити підлітків з військовими званнями, знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ. Прививати любов до військової форми одягу.

4.3 Строї та їх елементи (6 год.).

Обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю. Практичні заняття. Виконання команд (Вставай, „Рівняйсь", „Струнко", „Вільно", повороти на місці, поняття про стройовий крок).

4.4 Рух похідним та стройовим кроком (8 год.)

Тренування в виконанні стройових прийомів і руху без зброї. Тренування в виконанні стройової пісні.

5. Топографічна підготовка та спортивне орієнтування. (30 год.)

5.1 Основи топографії та орієнтування на місцевості (6 год.).

Знайомство з топографічною картою, умовними знаками топографічних карт. Масштаб, види масштабу, перетворення числового масштабу в натуральний. Будова компасу і користування ним. Визначення азимуту, рух по азимуту. Орієнтування на маршруті за допомогою карти і компаса за різними об'єктами. Практичні заняття. Визначення сторін горизонту. Рух по заданих азимутах на заданій відстані. Орієнтування карти за допомогою компаса; прокладання по карті маршруту за текстовим описом.

5.2 Спортивне орієнтування (16 год.).

Знайомство з картою для спортивного орієнтування. Особливості умовних знаків для спортивних карт. Поняття „легенда" КП. Види спортивного орієнтування. Практичні заняття. Тренування із спортивного орієнтування.

5.3 Участь у змаганні із спортивного орієнтування (8 год.)

Перевірка набутих на заняттях знань, вмінь і навиків на районних змаганнях із
спортивного орієнтування.

6. Вогнева підготовка (22 год.)


  1. Класифікація сучасної стрілецької зброї (2 год.).

Ознайомлення з видами стрілецької зброї її бойовими можливостями.

  1. Призначення, бойові можливості та загальна будова автомата

Калашникова (4 год.).

Призначення та загальна будова АК-74. послідовність не повного розбирання автомата. Призначення і будова основних частин і механізмів.  1. Ведення вогню по нерухомих цілях і цілях що появляється (16 год.)

Основні заходи безпеки при проведенні стрільби. Влучність стрільби — вибір цілі, прицілу та точки прицілювання, підготовка упора, тренування в одноманітності прицілювання. Практичні заняття. Практичні тренування в виконанні вправ стрільб.

7. Прикладна фізична підготовка (34 год.)

7.1 Морально-вольова підготовка (2 год.).

Набуття знань та навичок необхідних для самообслуговування в умовах екстремальних ситуацій,прийняття самостійних рішень. Бесіда про почуття власної гідності,патріотичності, обов'язок та відповідальність перед групою та командою.  1. Загальна фізична підготовка (14 год.)

Розвиток, швидкісних, швидкісно-силових якостей, витривалості, гнучкості, точності, розмежування і відтворення просторових параметрів руху, рівноваги, ритму, швидкості і точності реагування. Практичні заняття. Вправи для розвитку та зміцнення м’язів рук, плечового поясу, шиї, тулуба, ніг. Бігові тренування. Розвиток витривалості, спортивні ігри.

  1. Спеціальна фізичні підготовка (14 год.).

Вправи для груп м’язів, що несуть основне навантаження в спортивних походах. Практичні заняття. Біг вгору, біг вниз, стрибкові вправи, вправи на рівновагу. Хода на лижах. Рух по горизонтальній мотузці (маятник з використанням перил).

8. Основи цивільного захисту. (6 год.)

8.1 Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу (2 год.).

Класифікація, причини виникнення, вплив на довкілля і безпеку життєдіяльності.  1. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях (4 год.) Основні принципи і завдання захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Практичні заняття. Використання індивідуальних засобів захисту. Виготовлення найпростіших засобів захисту. Дія по сигналах оповіщення.

9. Спортивний туризм, участь у змаганнях. (68 год.)

9.1 Підготовка походу (2 год.)

Правила організації і проведення туристських подорожей. Підбір групи, визначення району і мети походу. Розподіл обов'язків. Практичні заняття. Розробка нитки маршруту. Ознайомлення з районом при допомозі різних джерел інформації. Складення графіку руху.

9.2 Туристське спорядження (2 год.)

Групове, особисте та спеціальне спорядження туриста, вимоги до нього (мінімальна вага, міцність, зручність). Перелік основних предметів спорядження. Практичні заняття. Встановлення (зняття) намету, укладання рюкзака. Підготовка та ремонт спорядження.

9.3 Забезпечення безпеки в поході (2 год.)

Суб'єктивні та об'єктивні фактори виникнення аварійних ситуацій дія при них. Значення дисципліни в групі, правильної оцінки своїх сил, навиків і вмінь. Обов'язки направляючого і замикаючого.

9.4 Харчування в поході (4 год.).

Режим харчування, перелік продуктів. Складання меню. Водно - сольовий режим.

9.5 Туристський бівуак (2 год.).

Основні вимоги до місця бівуаку (наявність води, дров, безпечність). Господарські роботи на бівуаках. Обладнання для приготування їжі в польових умовах. Заходи протипожежної безпеки. Практичні заняття. Улаштування та згортання табору.

9.6 Проведення походів (36 год.).

Проведення дводенного та триденного тренувальних походів.

9.7 Підведення підсумків походу (4 год.).


Обговорення та аналіз походу. Практичні заняття. Вибір фотографій, виготовлення фотогазет, створення слайд-фільму. Ремонт і здача спорядження.

9.8 Основні засади змагального туризму (2 год.).

Загальні положення щодо змагань, нормативні документи, які регламентують проведення змагань. Права і обов'язки учасників змагань. Види змагань.

9.9. Техніка туризму участь в змаганнях (14 год.).

Практичні заняття. Техніка подолання технічних етапів з використанням спеціального спорядження. Основні вимоги до техніки страховки. Туристські вузли, їх призначення.

10.Надання першої долікарської допомоги.(10 год.)

10.1 Особиста гігієна туриста. Догляд за ногами і взуттям під час походу. Гігієнічні вимоги до одягу та посуду туриста.

10.2 Визначення фізичного та емоційного навантаження, на організм

підлітків (1 год.)

Дозування фізичного та емоційного навантаження. Вплив перевантажень на організм підлітків.

10.3 Поняття про травми, рани - перша допомога (8 год.)Простудні захворювання - їх профілактика. Види ран і травм. Вміст похідної аптечки. Практичні заняття. Допомога при потертостях, порізах, тепловому ударі, обмороження.
11. Формування колективу.(20 год.)

  1. Корисне дозвілля спрямоване на зміцнення колективу (8 год.)

Підготовка та проведення вечорів присвячених дню української армії, дню захисника Вітчизни, дню Перемоги.

  1. Участь в краєзнавчих заходах, екскурсіях (8 год.)

Участь в екскурсіях по цікавих місцях (містах) Чернівецької області, України.

Навчально-

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка