Розкрийте основні принципи державної по літики в галузі безпеки життєдіяльностіДата конвертації11.03.2019
Розмір86 Kb.
#84601
Білет 1

 1. Розкрийте основні принципи державної політики в галузі безпеки життєдіяльності.

 2. Як надати першу допомогу при термічних і хімічних опіках?


Білет №2

 1. Охарактеризуйте складові здоров'я людини. Обґрунтуйте позитивний вплив здорового

способу життя на самопочуття людини.

 1. Як необхідно діяти під час витоку газу у приміщенні та надавати допомогу при отруєнні

га­зом?Білет № З

1. Назвіть види кримінальної відповідальності за скоєння злочинів (хуліганство, крадіжка,

на­пади, шантаж, підпал .тощо).

2. Які можливі наслідки для здоров'я людини неправильного використання хімічних

препара­тів у побуті?

Білет №4

 1. Назвіть причини виникнення геологічних не­безпек (повені, сельові потоки, зсуви) та сфор­мулюйте правила безпечної поведінки під час їх виникнення.

 2. Охарактеризуйте негативні наслідки куріння для здоров'я людини. Які способи позбавлення від нікотинової залежності?


Білет №5

 1. Назвіть причини виникнення метеорологіч­них Небезпек (сильний вітер, буревій, смерч

тощо) та сформулюйте правила безпечної поведінки під час їх виникнення.

 1. Дайте характеристику сучасному стану епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. Як уникнути

ВІЛ-інфікування?
Білет № 6

1. Назвіть причини виникнення тектонічних не­безпек (землетрус, виверження вулкану,

цунамі тощо) та сформулюйте правила безпечної по­ведінки під час їх виникнення.

2. Як надати першу допомогу при ураженні еле­ктричним струмом?


Білет №7

 1. Назвіть основні причини захворювань, по­в'язаних з недостатністю йоду в організмі.

За­соби профілактики цих захворювань.

 1. Охарактеризуйте види кровотеч. Яка перша допомога при кровотечах?


Білет № 8

 1. Назвіть найпоширеніші інфекційні захворю­вання людини. Які існують заходи

попереджен­ня епідемій?

 1. Як надати першу допомогу при зупинці ди­хання?


Білет №9

 1. Назвіть основні правила безпечного перебування на льоду. Яка допомога при

переохоло­дженні та обмороженні?

 1. Які ознаки вивихів, переломів кінцівок? Опишіть правила допомоги при цих ушкодженнях.


Білет № 10

 1. Назвіть причини виникнення пожеж. Як треба поводитися під час виникнення пожежі на при­роді (в лісі, степу)?

 2. Опишіть правила надання першої допомоги при пораненнях.


Білет № 11

 1. Які правила евакуації людей під час пожежі? Як надати допомогу постраждалому на

по­жежі?

 1. У чому полягає .небезпека захворювань, що передаються статевим шляхом та як їх

уникну­ти?
Білет № 12

 1. Розкрийте небезпечний вплив наркотичних речовин на здоров'я людини. В чому полягає соціальна небезпека наркоманії?

 2. Чим небезпечні для здоров'я людини інфек­ційні захворювання свійських тварин?Білет № 13

 1. Назвіть основні правила переходу проїжджої частини за різних умов видимості.

 2. Як уникнути отруєння ртуттю та яка перша допомога при цьому отруєнні?Білет № 14

1. Обґрунтуйте необхідність дотримання правил безпеки при пересуванні на велосипеді та мото­циклі.

2. Які основні правила безпечного купання в водоймах? Як надати допомогу утопаючому?

Білет № 15


 1. Назвіть основні правила безпечного користу­вання громадським транспортом.

 2. У чому полягає шкідливий вплив алкоголю на організм людини? Яка перша допомога при алкогольному отруєнні?Білет №16

1. Охарактеризуйте потенційну небезпеку при користуванні легковим автомобілем. Як її уни­кнути?

2. Назвіть причини, ознаки та правила допомоги постраждалому при травмуванні хребта.

Білет № 17

1. Як правильно діяти під час дорожньо-транспортної пригоди?

2. Назвіть причини виникнення та правила пер­шої допомоги при тепловому та сонячному ударах.

Білет № 18

1. Сформулюйте правила безпечної поведінки людей під час аварій на системах життєзабезпе­чення (водонапірна станція, лінія електропере­дач, котельня тощо).

2. У чому полягає перша допомога при харчових отруєннях?

Білет №19

1. Розкрийте можливі наслідки техногенних ава­рій з викидом в атмосферу сильнодіючих хімічних речовин.2. Як надати першу допомогу при укусах отруй­них тварин, які мешкають на території Украї­ни?
Білет №20

 1. Як можна зменшити наслідки радіоактивного ураження організму людини?

 2. Назвіть правила запобігання крадіжці, погра­буванню, шантажу. Як правильно поводитися в разі їх виникнення?


Білет №21

 1. Які є способи уникнення та подолання стре­сових ситуацій?

 2. Назвіть правила проведення евакуації в зага­льноосвітніх навчальних закладах у разі виник­нення надзвичайних ситуацій.


Білет №22

 1. Розкрийте шкідливий вплив шуму на здоров'я людини.

 2. Сформулюйте основні правила поведінки під час збройних нападів, терористичних актів.


Білет №23

 1. Обґрунтуйте правила поведінки у натовпі.

2. Розкрийте причини отруєнь лікарськими за­собами та механізми надання допомоги при цих отруєннях.
Білет №24

 1. Охарактеризуйте безпечні дії населення під час аварії транспорту з небезпечним вантажем.

 2. Які є шляхи забезпечення інформаційної без­пеки в сучасному світі?Білет №25

 1. Доведіть необхідність захисту навколишньо­го середовища.

 2. Назвіть основні правила безпеки на уроках під час проведення масових заходів у
  освітніх навчальних закладах.

Билет 1

1. Раскройте основные принципы государственной политики в сфере безопасности жизнедеятельности.

2. Как оказать первую помощь при термических и химических ожогах?
Билет №2

1. Охарактеризуйте составляющие здоровья человека. Обоснуйте позитивное влияние здорового образа жизни на самочувствие человека.

2. Как необходимо действовать во время утечки газа в помещении и оказывать помощь при отравлении газом?

Билет № 3

1. Назовите виды криминальной ответственности за совершение преступлений (хулиганство, кража, нападения, шантаж, поджог).

2. Какие возможны последствия для здоровья человека в результате неправильного использования химических препаратов в быту?

Билет №4

1. Назовите причины возникновения геологических опасностей (наводнения, селевые потоки, оползни) и сформулируйте правила безопасного поведения во время их возникновения.

2. Охарактеризуйте негативные последствия курения для здоровья человека. Какие способы избавления от никотиновой зависимости?

Билет №5

1. Назовите причины возникновения метеорологических опасностей (сильный ветер, буревал, смерч и тому подобное) и сформулируйте правила безопасного поведения во время их возникновения.

2. Дайте характеристику настоящему состоянию эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине. Как избежать ВИЧ-инфицирование?

Билет № 6

1. Назовите причины возникновения тектонических опасностей (землетрясение, извержение вулкана, цунами и тому подобное) и сформулируйте правила безопасного поведения во время их возникновения.

2. Как оказать первую помощь при поражении электрическим током?Билет №7

1. Назовите основные причины заболеваний, связанных с недостаточностью йода в организме. Средства профилактики этих заболеваний.

2. Охарактеризуйте виды кровотечений. Какая первая помощь при кровотечениях?
Билет № 8

1. Назовите самые распространенные инфекционные заболевания человека. Какие существуют мероприятия предупреждение эпидемий?

2. Как оказать первую помощь при остановке дыхания?

Билет №9

1. Назовите основные правила безопасного пребывания на льду. Какая помощь при

переохлаждении и обморожении?

2. Какие признаки вывихов, переломов конечностей? Опишите правила помощи при этих повреждениях.
Билет № 10

1. Назовите причины возникновения пожаров. Как нужно вести себя во время возникновения пожара на природе (в лесу, степи)?

2. Опишите правила предоставления первой помощи при ранениях.
Билет № 11

1. Какие правила эвакуации людей во время пожара? Как оказать помощь пострадавшему при пожаре?

2. В чем заключается опасность заболеваний, что передаются половым путем и как их

избежать?


Билет № 12

1. Раскройте опасное влияние наркотических веществ на здоровье человека. В чем заключается социальная опасность наркомании?

2. Чем опасные для здоровья человека инфекционные заболевания домашних животных?

Билет № 13

1. Назовите основные правила перехода проезжей части при различных условиях видимости.

2. Как избежать отравления ртутью и какая первая помощь при этом отравлении?

Билет № 14

1. Обоснуйте необходимость соблюдения правил безопасности при передвижении на велосипеде и мотоцикле.

2. Какие основные правила безопасного купания в водоемах? Как оказать помощь утопающему?
Билет № 15

1. Назовите основные правила безопасного пользования общественным транспортом.

2. В чем заключается вредное влияние алкоголя на организм человека? Какая первая помощь при алкогольном отравлении?

Билет №16

1. Охарактеризуйте потенциальную опасность при пользовании легковым автомобилем. Как ее избежать?

2. Назовите причины, признаки и правила помощи пострадавшему при травмировании позвоночника.

Билет № 17

1. Как правильно действовать во время дорожно-транспортного происшествия?

2. Назовите причины возникновения и правила первой помощи при тепловом и солнечном ударах.

Билет № 18

1. Сформулируйте правила безопасного поведения людей во время аварий на системах жизнеобеспечения (водонапорная станция, линия электропередач, котельная и тому подобное).

2. В чем заключается первая помощь при пищевых отравлениях?

Билет №19

1. Раскройте возможные последствия техногенных аварий с выбросом в атмосферу сильнодействующих химических веществ.

2. Как оказать первую помощь при укусах ядовитых животных, которые живут на территории Украины?
Билет №20

1. Как можно уменьшить последствия радиоактивного поражения организма человека?

2. Назовите правила предотвращения кражи, ограбления, шантажа. Как правильно вести себя в случае их возникновения?
Билет №21

1. Какие есть способы избегания и преодоления стрессовых ситуаций?

2. Назовите правила проведения эвакуации в общеобразовательных учебных заведениях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Билет №22

1. Раскройте вредное влияние шума на здоровье человека.

2. Сформулируйте основные правила поведения во время вооруженных нападений, террористических актов.
Билет №23

1. Обоснуйте правила поведения в толпе.

2. Раскройте причины отравлений лекарственными средствами и механизмы предоставления помощи при этих отравлениях.

Билет №24

1. Охарактеризуйте безопасные действия населения во время аварии транспорта с опасным грузом.

2. Какие есть пути обеспечения информационной безопасности в современном мире?

Билет №25

1. Доведите необходимость защиты окружающей среды.2. Назовите основные правила безопасности на уроках во время проведения массовых мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях.


Каталог: 2011
2011 -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
2011 -> Лекція Термінологічні, правові, теоретичні і організаційні основи пожежної безпеки
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Вибір ресторанного господарства
2011 -> Інноваційно-комунікаційні технології Використання ікт на уроках світової літератури Із досвіду роботи учителя світової літератури Березанської зош І-ІІІ ст. Крученової В. М
2011 -> Методичні вказівки до вивчення предмета «Еніоекологія» для студентів спеціальності 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
2011 -> Історія збройних сил України. Їх участь у Великій Вітчизняній війні


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка