Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2007 року №886-р „Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрахСторінка1/29
Дата конвертації11.12.2018
Розмір5.05 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Проект

Комплексна програма розвитку професійно-технічної освіти Хмельницької області на період до 2012 року
І. Паспорт Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року


Ініціатор розроблення програми

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 року №886-р „Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року №42-р „Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН” (набирає чинності з 01.01.2010 року);

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.03.2009 року № 60/2009-р „Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2008 року № 598/2008-р” Про стан функціонування навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти області, задоволення потреб ринку у кваліфікованих робітничих кадрах”


Розробник програми 

управління освіти і науки облдержадміністрації

Співрозробники програми 
Відповідальний виконавець програми 

управління освіти і науки облдержадміністрації

Учасники програми 

управління освіти і науки, головні управління праці та соціального захисту населення, економіки, фінансове, промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, обласний центр зайнятості, Хмельницький союз промисловців та підприємців, роботодавці, професійно-технічні навчальні заклади, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Термін реалізації програми 

  2009– 2012 р.р.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)    середньостроковий

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

   ___

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

Державний бюджет

у тому числі: 
коштів місцевого бюджету
коштів інших джерел  

кошти професійно-технічних навчальних закладів, роботодавцівІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована програма
Ефективність соціально-економічного розвитку області тісно пов’язана із забезпеченням якості підготовки та раціонального використання робочої сили. Однією із складових пропозиції робочої сили на ринку праці є випускники професійно-технічних навчальних закладів.

Станом на 01.01.2009 року в області функціонує 40 професійно-технічних навчальних закладів: 28 професійних ліцеїв, 8 вищих професійних училищ та 4 навчальних центри при установах виконання покарань, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. Контингент учнів та слухачів становить 15 тис. осіб, з яких 13,8 тис. осіб навчаються за державним замовленням. З 2005 року в області створено ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей», ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» та два навчальні центри при установах виконання покарань: Райковецька виправна колонія № 78, Замкова виправна колонія № 58. Поряд з цим, професійну підготовку робітничих кадрів забезпечують 88 професійно-технічних навчальних закладів інших форм власності і підпорядкування.

Первинна професійна підготовка та курсове професійно-технічне навчання робітників у професійно-технічних навчальних закладах області здійснюється з 82 професій за 18 напрямами і видами господарської діяльності для шести галузей економіки, а саме: промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі та громадського харчування, житлово-комунального господарства, невиробничих видів побутового обслуговування населення. Упродовж останніх трьох років запроваджено підготовку з 12 нових професій промисловості, будівництва та сільського господарства.

У 2006-2008 роках здійснювалось реформування мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом створення навчально-практичних центрів. Так, у Вищому професійному училищі №4 м.Хмельницького створено Регіональний навчально - практичний Центр сучасних будівельних технологій і матеріалів компанії „Хенкель Баутехнік” (Україна), на базі якого за три останні роки 1400 особи пройшли навчання з новітніх технологій будівництва.

Протягом 2007-2008 навчального року у професійно-технічних навчальних закладах області підготовлено 5,5 тис. кваліфікованих робітників, які навчалися за державним замовленням, з них працевлаштовано за отриманою професією 87 % випускників. Найбільша кількість випускників ПТНЗ працевлаштовується у промисловості (34%), сільському господарстві (16%) та будівництві (22%).

Випускники 9-11 класів загальноосвітніх шкіл складають основну частину (83%) учнів, які навчаються у ПТНЗ, решта (17 %) – особи з числа незайнятого населення.

Аналіз розподілу випускників загальноосвітніх шкіл засвідчує, що щорічно близько 18 % випускників 9 класів та 20 % - 11 класів виявляють бажання здобувати робітничу професію у професійно-технічних навчальних закладах.

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» у 2012 році випускників 11 класів не буде. Відповідно набір до закладів ПТО буде здійснюватись без урахування цих випускників.


Таблиця 1

Прогнозований прийом випускників (9-11 класів) загальноосвітніх шкіл до закладів професійно-технічної освіти


2009 рік

(осіб)

2010 рік

(осіб)

2011 рік

(осіб)

2012 рік

(осіб)

9 клас

11 клас

Всього

9 клас

11 клас

Всього

9 клас

11 клас

Всього

9 клас

11 клас

Всього

3432

2532

5964

3044

2400

5444

2799

2400

5199

2732

0

2732

Враховуючи зменшення кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічна освіта вимушена активізувати роботу щодо надання освітніх послуг дорослому незайнятому населенню. За угодами з центром зайнятості співпрацюють 31 ПТНЗ, що становить 78 % від загальної кількості державних навчальних закладів професійно-технічної освіти. У 2008 році курсове професійно-технічне навчання пройшли 2319 осіб із числа незайнятого населення за 30 професіями, що в 1,7 рази більше порівняно з 2005 роком.

Ураховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 року № 42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України», що набирає чинності з 1 січня 2010 року, щодо передачі частини повноважень з виконання функцій управління державними професійно-технічними навчальними закладами обласним держаним адміністраціям та стратегію економічного і соціального розвитку Хмельницької області до 2015 року щодо формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили, підвищення її якості відповідно до потреб економіки і ситуації на ринку праці управління освіти і науки облдержадміністрації ініціює розроблення Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти Хмельницької області на період до 2012 року.

Розробка комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти сприятиме: • створенню ефективної системи підготовки якісної та конкурентноспроможної робочої сили в умовах сучасних економічних відносин;

 • реформуванню відносин між професійно-технічною освітою і роботодавцями різної форми власності у реальному секторі економіки;

 • посиленню ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань життєдіяльності професійно-технічних навчальних закладів та задоволенню потреб регіонів у кваліфікованих робітничих кадрах;

 • здійсненню матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів з місцевих бюджетів за рахунок видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів державного бюджету на відповідний рік;

 • оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів області;

 • поетапному створенню в державних професійно-технічних навчальних закладах центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій за галузевим спрямуванням.

Комплексну програму розвитку професійно-технічної освіти області на період до 2012 року розроблено керуючись законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення» та з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2007 року №1121 «Про затвердження Плану дій Міністерства освіти і науки України для реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 року №886-р «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах», доповненням до Плану дій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2008 року № 1162, Планом дій щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку професійно-технічної освіти у 2009 році (за результатами Всеукраїнського семінару-наради 17-18 лютого 2009 року), наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2009 року №237 «Про затвердження Програми оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти і науки України на 2009 рік», положень Концепції Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 - 2011 роки
Розвиток професійно-технічної освіти на період до 2012 року спрямовано на забезпечення отримання громадянами якісної професійної освіти, удосконалення управління професійно-технічною освітою, впровадження нових ефективних форм співробітництва освіти, промисловості та бізнесу, оптимізації системи фінансування навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
ІІІ. Мета Програми

Мета програми полягає у нарощуванні потенціалу професійно-технічної освіти, усуненні причин, які уповільнюють її адаптацію до соціально орієнтованої ринкової економіки, розвитку соціального партнерства з роботодавцями у сфері формування якісної та конкурентоспроможної робочої сили на ринку праці, забезпеченні державних вимог щодо якості професійно-технічної освіти, удосконаленні механізмів фінансування та форм управління професійно-технічною освітою, здійсненні заходів з оновлення матеріально-технічної бази, змісту освіти, впровадження інноваційних технологій, кадрового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.


ІV. Шляхи та засоби виконання Програми

На обласному рівні програма виконується шляхом:

- впровадження нових форм співробітництва освіти, промисловості та бізнесу;

- удосконалення форм управління системою професійно-технічної освіти;

- здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів з місцевих бюджетів за рахунок видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів державного бюджету на відповідний рік;

- формування мережі професійно-технічних навчальних закладів освіти нових типів із стійкою соціально-економічною перспективою;

- створення оптимальної системи інформаційного забезпечення та інформаційно-аналітичного обслуговування навчально-виховного процесу;

- впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах з метою швидкого реагування до потреб ринку праці;

- запровадження нових професій з урахуванням вимог регіонального ринку праці.

На місцевому рівні передбачається продовжити співпрацю з районними і міськими державними адміністраціями з метою визначення потреби, якісного формування та розміщення замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на базі професійно-технічних навчальних закладів.V. Фінансування програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в передбаченому законодавством порядку:

- у 2009 році – в межах коштів, передбачених в Державному бюджеті на утримання професійно-технічних навчальних закладів області;

- утримання та розвиток закладів професійно-технічної освіти у 2010-2012 роках за рахунок коштів обласного бюджету за умови їх врахування при розрахунку міжбюджетних трансфертів на відповідний період, після набрання чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 року № 42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України» з 01.01.2010 року;

- додаткові джерела фінансування у 2009 – 2012 роках – власні надходження професійно-технічних навчальних закладів області.
VІ. Перелік завдань і заходів програми, очікувані результати виконання Програми

Основними завданнями програми є: • проведення моніторингу освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб державного та регіонального ринків праці;

 • оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом створення центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій за галузевим спрямуванням;

 • посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими освітніми галузями, роботодавцями;

 • розширення доступу громадян до здобуття професійно-технічної освіти, підвищення робітничої кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення механізму профільного навчання школярів на базі професійно-технічних навчальних закладів області;

 • оновлення змісту професійно-технічної освіти, забезпечення державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні сучасних досягнень науки, техніки, технологій та передового досвіду;

 • підвищення рівня інвестиційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

 • оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;

 • забезпечення соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

Виконання основних завдань і заходів Програми дозволяє:

 • створити ефективну систему підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з урахуванням вимог регіонального ринку праці;

 • підвищити рівень професійно-кваліфікаційної мобільності працеспроможного населення;

 • інтегрувати професійно-технічну освіту в економіку області;

 • сформувати систему взаємовигідного соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами та роботодавцями;

 • забезпечити оптимізацію мережі професійно - технічних навчальних закладів шляхом утворення на базі державних ПТНЗ нових типів навчальних закладів - Центрів професійно-технічної освіти з впровадження інноваційних технологій за галузевим спрямуванням та реорганізації ПТНЗ, в тому числі шляхом приєднання, з урахуванням потреби регіонального ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.


Напрями діяльності та заходи Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти Хмельницької області на період до 2012 року
І. Оптимізація мережі

професійно-технічних навчальних закладів
Основні завдання та заходи:

1. Забезпечити поетапне утворення центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій за галузевим спрямуванням на базі державних професійно-технічних навчальних закладів (Додаток 1).

Придбання технічного обладнання для центрів професійно-технічної освіти здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та роботодавців.
2. Здійснити реорганізацію мережі ПТНЗ області з урахуванням потреб регіонального ринку праці у робітничих кадрах (Додаток 2).
3. Здійснити перепрофілювання новоутворених ПТНЗ у навчальні заклади нового типу - центри професійно-технічної освіти (Додаток 3).
4. Забезпечити функціонування професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями для потреб економіки України: Грицівське вище професійне училище № 38, Хмельницький професійний ліцей сфери послуг*, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей»**, Вище професійне училище № 25 м.Хмельницький.
5. Забезпечити функціонування навчальних центрів при установах виконання покарань: Ізяславський навчальний центр № 31, Шепетівський навчальний центр № 98, Райковецький навчальний центр № 78, Замковий навчальний центр № 58 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 року № 1090 «Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006- 2010 роки».
Фінансування заходів, необхідних для проведення оптимізації мережі, здійснюватиметься за рахунок коштів, які будуть виділені на утримання ПТНЗ, власних надходжень ПТНЗ, спонсорської допомоги, благодійних внесків та інше.

* у 2009 році буде перепрофільований у «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг


** у 2009 році буде перепрофільований у «Кам’янець-Подільське вище професійне училище будівельних технологій»
Очікувані результати

У результаті здійснення заходів очікується утворення нових типів ПТНЗ – центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій за галузевим спрямуванням, центрів професійно-технічної освіти та формування мережі навчальних закладів професійно-технічної освіти з урахуванням потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах (Додаток 4).

Мережа професійно-технічних навчальних закладів після реорганізації:

всього 31 ПТНЗ,

з них: 23 - фінансування через трансферти (область);

4 – пряме підпорядкування Міністерству освіти і науки України;

4 - центри при установах виконання покарань (фінансування через Міністерство освіти і науки України).

Відповідальні виконавці:

управління освіти і науки облдержадміністрації, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій областіІІ. Моніторинг регіонального ринку праці

Основною метою здійснення моніторингу ринку праці є визначення потреби регіонального ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, планування та розміщення державного замовлення на підготовку робітників у ПТНЗ області, проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, яка навчається в закладах різних типів, з особами з обмеженою працездатністю, з вивільнюваними працівниками, з особами, позбавленими волі.Основні завдання та заходи:

1. Щорічно визначати потребу у кваліфікованих робітничих кадрах для регіонального ринку праці. (Додатки 5, 6).

2. Забезпечити формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у ПТНЗ відповідно до пріоритетного переліку професій та потреб регіонального ринку праці.

3. Забезпечити організацію і проведення професійно-технічного навчання осіб з числа незайнятого населення на базі ПТНЗ.

4. Сприяти організації професійно-технічного навчання слухачів у професійно-технічних навчальних закладах інших форм власності і підпорядкування.

5. Забезпечити проведення щорічного моніторингу державної кваліфікаційної атестації та працевлаштування випускників ПТНЗ.

6. Сприяти налагодженню партнерських відносин між роботодавцями та професійно-технічними навчальними закладами щодо забезпечення підприємств робітничими кадрами.

7. Забезпечити ефективну роботу з професійної орієнтації молоді, підвищення престижу робітничих професій, соціального статусу робітника в суспільстві:

7.1. Продовжити практику укладання багатосторонніх угод між суб’єктами професійної орієнтації щодо проведення спільної профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх закладів та ПТНЗ. Здійснювати спільне планування та проведення профорієнтаційних заходів з учнями загальноосвітніх закладів (ярмарки професій, марафони робітничих професій, презентації професій, профінформаційні бесіди тощо), спрямованих на підвищення престижу робітничих професій, мотивації до праці із залученням спеціалістів високої кваліфікації, представників робітничих династій, роботодавців.

7.2. Здійснювати спільно із соціальними партнерами щорічний моніторинг та подальше коригування професійних намірів випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб і вимог регіонального ринку праці. Проводити спільно із соціальними партнерами профдіагностичне обстеження учнівської молоді з метою надання допомоги у виборі професії, вивчення та забезпечення розвитку їхніх професійно-важливих якостей, виховання у школярів власної активності у професійному самовизначенні.

7.3. З метою інформування учнівської молоді про вимоги сучасного ринку праці, підвищення їхньої мотивації до роботи на підприємствах району, сприяння ефективній взаємодії роботодавців і ПТНЗ щодо якісної підготовки робітничих кадрів, та закріплення їх на виробництві, залучити спеціалістів служби зайнятості та профільних управлінь до організації та проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ.

7.4. Здійснювати планування і проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування позитивного іміджу робітничих професій та підвищення мотивації до праці. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками учнів загальноосвітніх навчальних закладів щодо важливості вибору конкурентоспроможних професій.

7.5. Сприяти соціальній адаптації вразливих категорій учнівської молоді (діти-сироти, інваліди, підлітки, які перебувають на обліку комісій у справах дітей, учні шкіл-інтернатів) шляхом надання психологічної підтримки, допомоги у свідомому виборі професій, інформування щодо ситуації на ринку праці, можливості професійного навчання за державні кошти, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів з наступним працевлаштуванням.

7.6. Проводити широку інформаційно-пропагандистську роботу в засобах масової інформації щодо можливості працевлаштування молоді за робітничими професіями на підприємствах області, її соціальних та юридичних прав і обов’язків. Налагодити спільну просвітницьку роботу шляхом створення радіо- і телепередач, рубрик у місцевих газетах.

7.7. Систематично проводити семінари, «круглі столи», тематичні зустрічі з представниками органів виконавчої влади, ринкоутворюючих, економічно активних підприємств, навчальних закладів, профспілок, інших громадських та державних організацій, з метою подальшого сприяння розвитку соціального партнерства та діалогу на ринку праці, спрямованого на координацію дій щодо ефективного вирішення проблем професійної підготовки кваліфікованих робітників та забезпечення потреб підприємств регіону.

7.8. Здійснювати професійну підготовку у межах технологічного профілю на базі закладів системи загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти.

7.9. Налагодити спільну роботу щодо створення банку даних випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою залучення їх до послуг державної служби зайнятості, зокрема спрямування на навчання за актуальними на місцевому ринку праці робітничими професіями на базі ПТНЗ.

8. Здійснити спеціалізацію професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням потреб регіонального ринку праці на період до 2012 року (Додаток 7).

9. Щорічно оновлювати банк даних підприємств, які надають учням та слухачам робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики з урахуванням пропозицій підприємств-замовників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади.
Фінансування заходів, необхідних для проведення профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення, здійснюватиметься за рахунок коштів, які будуть виділені на утримання ПТНЗ, власних надходжень ПТНЗ, спонсорської допомоги, благодійних внесків та інше.


Каталог: userfiles
userfiles -> М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально
userfiles -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Бібліотека мета віртуальної виставки
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка