Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №89-рСкачати 182.31 Kb.
Дата конвертації30.10.2017
Розмір182.31 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів Українивід 7 березня 2007 р. № 89-р

ПЛАН
заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості
з питань європейської інтеграції України на 2004—2007 роки


Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Проведення прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів, зокрема за участю керівників органів виконавчої влади, з метою інформування громадськості про:


події в Україні і за кордоном, що стосуються реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції

Держкомтелерадіо
Укрінформ

протягом року
розвиток інтеграційних процесів у різних сферах співробітництва між Україною та ЄС

Держкомтелерадіо
центральні та місцеві органи виконавчої влади

щокварталу
реалізацію плану заходів щодо виконання у 2007 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Мін’юст

кожне півріччя
адаптацію функціонування інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС

Головдержслужба

протягом року
проведення заходів, пов’язаних з імплементацією положень Болонської декларації


МОН

— ” —

2.

Проведення за участю громадськості публічних заходів з актуальних питань співробітництва між Україною та ЄС, зокрема:

центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом року

1)

в рамках виставки “Освіта”, що проводиться в Національному комплексі “Експоцентр України”

МОН

I квартал

2)

міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна освіта в Європейському просторі”

Черкаська облдержадміністрація

— ” —

3)

всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій на тему:


Україна і ЄС: правові, економічні, міжнародні аспекти

МОН

друге півріччя
Європейські стандарти правоохоронної діяльності: проблеми імплементації в Україні (на базі Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ)

МОН
Одеська облдержадміністрація

IV квартал

4)

V регіональної студентської наукової конференції “Молодь України в соціально-економічних процесах ХХI століття” (на базі Волинського інституту економіки і менеджменту)

Волинська облдержадміністрація

квітень

5)

конференцій на тему:


Моніторинг якості освіти як складова компетентнісно-орієнтованого навчання в системі безперервної освіти з урахуванням досвіду ЄС (на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)

Донецька облдержадміністрація

IV квартал
Проблеми ступеневої підготовки фахівців у контексті Болонської декларації


Дніпропетровська облдержадміністрація

протягом року
Європейські можливості для України і Луганської області

Луганська облдержадміністрація

травень
Доступ до ефективних засобів оволодіння англійською мовою шляхом взаємного пізнання політичної культури націй (на базі Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)

Чернівецька облдержадміністрація

II квартал

6)

засідань за круглим столом:


на тему:


- Вплив зовнішньоекономічних зв’язків України на розвиток внутрішнього ринку

МОН

Мінекономіки Мінфін

Держмитслужба

Державна податкова адміністраціяквітень

- Досвід Польщі щодо вступу до Європейського Союзу

Луганська облдержадміністрація

— ” —
- Україна. Єдиний економічний простір. Європейська інтеграція — шляхи дружби та співпраці

Дніпропетровська облдержадміністрація

вересень
- Україна та її місце в інтеграційних процесах (для вчителів історії та географії)

Донецька облдержадміністрація

протягом року
- Європейський Союз — сьогодні та завтра. Перспектива взаємовідносин з Україною (для викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін)


— ” —

— ” —
за участю представників засобів масової інформації у редакції газети “День”

Головдержслужба

щокварталу

7)

семінарів:


на тему:


- Перспективи з питань працевлаштування та євроінтеграції (для молоді)

Дніпропетровська облдержадміністрація

протягом року
- Основні напрями здійснення європейської та євроатлантичної інтеграції

Донецька облдержадміністрація

щокварталу
- Адаптація інституту державної служби України до стандартів Європейського Союзу

— ” —

— ” —
- Адаптація місцевого самоврядування в Україні до стандартів Європейського Союзу

— ” —

— ” —
- Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу (для працівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування)

Кіровоградська облдержадміністрація

квітень
- Актуальні проблеми європейської інтеграції (для працівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування)

— ” —

протягом року
- Інтеграція молоді Європи в єдиний економічний простір (для молодих вчених)

Одеська облдержадміністрація

III квартал
- Місце і роль вищого навчального закладу I—II рівня акредитації в освітній системі України в контексті Болонського процесу

Київська облдержадміністрація


IV квартал
у рамках виконання програм сусідства “Україна — Словаччина — Угорщина”, “Україна — Польща — Білорусь” та “Україна — Румунія”

Закарпатська облдержадміністрація

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої владиІІІ квартал
для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій

Дніпропетровська облдержадміністрація

протягом року
з питань правових основ діяльності засобів масової інформації з метою підвищення правової культури журналістів

Луганська облдержадміністрація

— ” —
для викладачів гуманітарних дисциплін

Одеська облдержадміністрація

І квартал

8)

курсу лекцій у рамках проекту “Школа молодих політиків”

Дніпропетровська облдержадміністрація

протягом року

9)

тренінгу на тему “Україна — Європейський Союз: шляхи зближення” (для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування)

Кіровоградська облдержадміністрація

березень

10)

семінарів і тренінгів за участю фахівців німецького товариства технічного співробітництва

Київська облдержадміністрація

протягом року

3.

Організація та проведення тематичних заходів у рамках дня інформування населення “Україна — європейський вибір”

Держкомтелерадіо центральні та місцеві органи виконавчої влади

перше півріччя

4.

Проведення другого міжнародного медіафоруму “Україна на інформаційній карті світу”

Держкомтелерадіо

листопад

5.

Проведення Дня Європи та днів держав — членів ЄС і забезпечення їх висвітлення в засобах масової інформації


МЗС
Мінекономіки
МКТ
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Укрінформ

II квартал

6.

Видання бюлетеня “Євроінформ” з розміщенням у ньому інформації про законодавство ЄС

Мін’юст

щокварталу

7.


Ведення спеціальних рубрик з питань європейської інтеграції на офіційних веб-сайтах центральних та місцевих органів виконавчої влади і регулярне оновлення інформації на них

центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом року

8.

Створення електронної бази даних щодо результатів реалізації економічної та фінансової політики ЄС

Мінфін

— ” —

9.

Проведення соціологічних досліджень та моніторингу щодо інформованості громадськості про взаємовідносини України з ЄС, ставлення населення до актуальних питань європейської інтеграції України та забезпечення висвітлення їх результатів

Держкомтелерадіо

центральні та місцеві органи виконавчої владищокварталу

10.

Проведення соціологічного опитування щодо ставлення громадськості до вступу України до ЄС та НАТО у рамках реалізації наукового проекту “Українське суспільство: моніторинг соціальних змін”


Національна академія наук
центральні та місцеві органи виконавчої влади

— ” —

11.

Забезпечення видання брошур, довідкової, наукової, публіцистичної та інших видів літератури з питань європейської інтеграції та діяльності ЄС, зокрема:

Держкомтелерадіо
центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом року
збірника “Наукові праці Науково-дослiдного фiнансового iнституту”, що містить матеріали про перспективи співробітництва України з ЄС

Мінфін

— ” —
навчально-методичного збірника “Європейська інтеграція України”

Чернігівська облдержадміністрація

травень
монографій “Місцеві фінанси України та європейських країн” і “Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України”

Мінфін

протягом року
публікацій результатів порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері енергетики, включаючи ядерну, а також у сфері правил конкуренції та захисту персональних даних

Мін’юст


— ” —
бюлетенів з питань європейської інтеграції Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського

Національна академія наук

— ” —
щорічного довідника “Україна — ЄС: нові можливості для молодих”

Дніпропетровська облдержадміністрація— ” —

12.

Підготовка та видання підручників і навчальних посібників з питань європейської інтеграції та ЄС, зокрема:


МОН
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади
Академія педагогічних наук

протягом року
підручника “Європейський Союз” (для слухачів Національної академії оборони)

Міноборони

грудень
посібників “Європейська інтеграція України” і “Світова європейська інтеграція”

МОН

протягом року
навчального посібника “Системи соціального страхування зарубіжних країн”

Дніпропетровська облдержадміністрація

ІІ квартал
серії навчальних посібників “Європейська інтеграція” і “Країни ЄС”

Волинська облдержадміністрація

III — IV квартал
методичного посібника „Європейський вибір України” (для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації освітньо-роз’яснювальної роботи)

Київська облдержадміністрація

протягом року

13.

Виготовлення рекламної продукції з метою поширення інформації про принципи та пріоритети державної служби в установах ЄС та держав — членів ЄС, зокрема:

центральні та місцеві органи виконавчої влади

— ” —
календарів для державних службовців


Головдержслужба

I квартал
рекламно-інформаційних буклетів про діяльність Головдержслужби, спрямовану на наближення умов проходження державної служби в Україні до європейських стандартів

Головдержслужба

I квартал

14.

Організація II Всеукраїнського конкурсу журналістів на найкраще висвітлення відносин України з ЄС

Держкомтелерадіо

протягом року

15.

Проведення обласного конкурсу на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації на тему європейської інтеграції України

Сумська облдержадміністрація

інші заінтересовані місцеві органи виконавчої влади— ” —

16.

Підготовка тематичних матеріалів з питань європейської інтеграції для загальнодержавних і регіональних засобів масової інформації

центральні та місцеві органи виконавчої влади

— ” —

17.

Організація в теле- та радіоефірі:1)

трансляції місцевими обласними державними телерадіокомпаніями радіо- та телепередач, присвячених ЄС, відносинам України з ЄС та євроінтеграційним процесам в Україні

Держкомтелерадіо

Донецька і Сумська облдержадміністрації— ” —

2)

дебатів, засідань за круглим столом, дискусій з питань європейської інтеграції, у тому числі в рамках рубрик:

Держкомтелерадіо

центральні та місцеві органи виконавчої влади— ” —
- „Євроінтеграція — кримські аспекти”, запровадженої державною телерадіокомпанією “Крим”

Рада міністрів Автономної Республіки Крим— ” —
- „Україна — ЄС: новини”, „Все про Євросоюз” і „Євроінтеграційний поступ України”

Київська і Луганська облдержадміністрації

протягом року

3)

тематичних репортажів на Кіровоградському обласному державному телебаченні про співпрацю підприємств області з іноземними партнерами держав — членів ЄС

Кіровоградська облдержадміністрація

— ” —

4)

показу навчальних фільмів для підприємців-початківців

Дніпропетровська облдержадміністрація

— ” —

18.

Забезпечення роботи “вуличного телебачення” у регіонах з метою всебічного висвітлення життя населення у державах — членах ЄС

Держкомтелерадіо
центральні та місцеві органи виконавчої влади

— ” —

19.

Утворення та забезпечення функціонування інформаційних центрів з питань європейської інтеграції, інформаційних куточків Європи, у тому числі:

— ” —

— ” —
у бібліотеках військових частин та навчальних закладів Збройних сил

Міноборони

— ” —
у Кримській республіканській універсальній науковій бібліотеці імені І. Франка та у бібліотеках населених пунктів Автономної Республіки Крим

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

— ” —

20.

Оновлення в бібліотеці Науково-дослідного фінансового інституту експозиції, присвяченої ЄС

Мінфін

— ” —

21.

Організація та проведення в бібліотеках навчальних закладів:


книжкової виставки “Європейський дім”

Донецька облдержадміністрація


вересень — грудень
експозицій, присвячених ЄС

Луганська облдержадміністрація

протягом року

22.

Організація на базі обласних бібліотек постійно діючої книжкової інформаційної виставки “Європейський Союз — наш сусід”, а також довідково-інформаційної виставки “Україна — Європа: європейська політика, сусідство”

— ” —

— ” —

23.

Продовження формування у вищих навчальних закладах мережі “європейських клубів”

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Київська облдержадміністрація

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади— ” —

24.

Проведення громадських читань з питань європейської інтеграції

Мінекономіки
центральні та місцеві органи виконавчої влади

— ” —

25.

Проведення заходів, присвячених міжрегіональному співробітництву України з ЄС, зокрема:

— ” —

щокварталуIV Міжнародної науково-практичної конференції на тему “Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво” (на базі Волинського державного університету імені Лесі Українки)

Волинська облдержадміністрація

травеньзасідання за круглим столом на тему “Транскордонне співробітництво у єврорегіоні “Буг”

— ” —

— ” —
III Міжнародного студентського фестивалю франкомовних театрів

— ” —

I квартал
видання довідника “Як вести бізнес в Малопольському воєводстві Республіки Польща та в Україні” українською і польською мовами


Львівська облдержадміністрація

протягом року

26.

Проведення на базі Академії педагогічних наук Всеукраїнського конкурсу на найкращий підручник і навчальний посібник з питань діяльності ЄС для загальноосвітніх навчальних закладів

МОН
Академія педагогічних наук
Національна академія наук

— ” —

27.

Підготовка з питань європейської інтеграції вчителів і викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, у тому числі за кордоном та на базі інститутів післядипломної освіти

МОН
центральні та місцеві органи виконавчої влади

— ” —

28.

Підготовка та проведення у педагогічних навчальних закладах та на базі інститутів післядипломної освіти курсів з питань європейської інтеграції для вчителів історії та географії загальноосвітніх навчальних закладів

— ” —

— ” —

29.

Проведення серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів:1)

циклу лекцій “Європейський вибір України”

Донецька облдержадміністрація

— ” —

2)

обласної науково-практичної конференції на тему “Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт”

— ” —

травень — червень

3)

семінару на тему “Інтеграція молоді Європи в єдиний науковий простір”

Дніпропетровська облдержадміністраціяIII квартал

4)

конкурсів:


на кращу учнівську роботу “Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт” у рамках виконання програми “Європа в школі”

МОН
центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом року
на кращу стіннівку, реферат, плакат “Європейська спільнота очима дітей”, “Пам’ятки історії та культури країн Європи”, “Ми — громадяни Європи” (на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури)

Дніпропетровська облдержадміністрація

— ” —
юних знавців курсу “Європейський вибір України”

— ” —

— ” —
учнівських робіт на тему “Україна в Європі, Європа в Україні”

Волинська облдержадміністрація

— ” —

5)

шкільних вікторин на тему:


Знання про Європейський Союз

Одеська облдержадміністрація

— ” —
Що ми знаємо про Європу

Донецька облдержадміністрація

— ” —

30.

Розроблення комплексної програми, спрямованої на висвітлення в засобах масової інформації окремих аспектів європейської інтеграції з метою їх популяризації серед школярів

Держкомтелерадіо

інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади— ” —

31.

Проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних питань взаємовідносин між Україною та ЄС


МОН— ” —

32.

Організація відвідувань українськими студентами держав — членів ЄС з метою ознайомлення з їх політичним, соціально-економічним та культурним життям, у тому числі слухачами та курсантами Збройних Сил

МОН

Міноборони


інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади

протягом року

33.

Організація стажування студентів, викладачів та науковців у рамках реалізації міжнародних проектів та виконання угод про співробітництво в галузі освіти, укладених між вищими навчальними закладами

МОН


— ” —

34.

Сприяння створенню у вищих навчальних закладах молодіжних центрів для спілкування молоді із студентами європейських держав

МОН
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади

— ” —

35.

Здійснення заходів із залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС та його держав — членів, для виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004—2007 роки


Мінекономіки

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
— ” —

36.

Забезпечення участі громадських організацій у здійсненні заходів щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004—2007 роки, зокрема:

центральні та місцеві органи виконавчої влади

протягом року
проведення конкурсу серед громадських організацій на кращий проект з інформування громадськості області з питань європейської інтеграції України

Сумська облдержадміністрація

— ” —
надання консультативної та організаційної допомоги громадським організаціям, діяльність яких спрямована на інформування громадськості з питань європейської інтеграції

Держкомтелерадіо
МЗС
Головдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

— ” —

37.

Сприяння встановленню контактів між громадськими організаціями, які провадять на території України та держав — членів ЄС діяльність щодо європейської інтеграції

МЗС

— ” —

_______________________________
Каталог: document
document -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
document -> Інформатіо-Консорціум
document -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
document -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
document -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
document -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
document -> Нетрадиційні методи оздоровлення
document -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
document -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
document -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник

Скачати 182.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка