Розрахунок можливості використання сховищ для укриття робітників та службовців броварського цехуСторінка1/6
Дата конвертації13.06.2017
Розмір1.13 Mb.
#23050
ТипРозрахунок
  1   2   3   4   5   6Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет


кафедра «Цивільна оборона»

Курсова робота


Розрахунок можливості використання сховищ для укриття

робітників та службовців броварського цеху

ВАТ "Коблево" с. Чаплинка надзвичайних ситуаціях

Виконав студент

групи 5КСМ2 Заречинський І.О.

Перевірив

ст. викладач Глухов Г.М.

Херсон 2010

Реферат
Курсовий проект містить: 28 сторінок, 7 джерел по переліку посилань, 2 додатка.

Мета проекту – розрахунок можливості використання сховищ для укриття робітників та службовців ВАТ "Коблево" с. Чаплинка ” в надзвичайних ситуаціях.

У даному курсовому проекті приведена оцінка захисної споруди по місткості осіб, можливості їх захисту від впливу надлишкового тиску, радіоактивних випромінювань, дані оцінка систем повітропостачання, водопостачання, санітарно-технічної системи, системи електропостачання та рекомендації щодо їх покращення у разі необхідності. Визначено час, необхідний на те, щоб зайняти місце у сховищі. В кінці кожного розділу зроблені загальні висновки.

ЗМІСТ


Вступ 5

Основна частина 6

1.Оцінка захисних споруджень по місткості 8

2.Оцінка захисних споруджень по захисним властивостям 10

3.Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруджень 13

4.Оцінка захисних споруджень по своєчасному укриттю робітників та службовців 18

Загальні висновки 20

Список використаних джерел 21

Додатки 22

ВСТУП
В наш час роль і місце Цивільної оборони (ЦО) об`єктивно зумовлюється двома факторами: наслідками можливих надзвичайних ситуацій у мирних умовах, що виникають внаслідок аварій, катастроф і стихійного лиха, а також небезпекою виникнення воєнних конфліктів в ядерний вік.

Воєнні конфлікти в сучасних умовах можуть привести до незрівнянно більших ніж в минулому втрат серед населення, різних змін його життєдіяльності, значного падіння рівня виробництва.

Розвиток технічного процесу в промисловості пов'язаний з питаннями як поточного, так і капітального будівництва. Тому інженеру в своїй практичній діяльності треба узгоджувати розробку технологічного процесу або розміщення устаткування з врахуванням норм і правил, які розроблені на основі вимог громадянської оборони. Інженер повинен знати основні принципи, що пов'язують розроблений технічний процес із основними вимогами громадянської оборони, вміти визначати вартість будівництва будівель та споруд з врахуванням максимального захисту робітників та службовців при виникненні незвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Крім того, будь-який випускник вузу як інженер, майбутній керівник підприємства, відповідно до вимог України та Начальника штабу — заступника начальника громадянської оборони України від 20 червня 1995 року за №182/200, відповідає за будівництво та реконструкцію існуючих заводів, фабрик та цехів, повинен приймати розумні рішення в умовах незвичайної ситуації мирного та воєнного часу, які будуть спрямовані на збереження людини та її здоров'я як найбільшої цінності держави.

Тому в данний курсовий проект входить: методика оцінки захисних споруд на об’єктах господарчої діяльності (ОГД). Метою роботи є прищеплювання навичок самостійного інженерного мислення, розширення і поглиблення знань за курсом цивільної оборони, а так само підготування до заняття посад у невоєнізованих формуваннях по місцю майбутньої роботи стосовно до своєї професії.

Серед найважливіших факторів, що визначають обороноспроможність держави, особливе місце займає завчасна підготовка до захисту населення і народного господарства людей. Високорозвинуте сучасне індустріальне суспільство потребує все більш ускладненої технології виробництва, що неминуче веде до зростання можливостей виникнення аварій і катастроф.

У зв`язку з цим важливого соціального і економічного значення набуває практика прогнозування і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають в результаті катастроф, стихійного лиха, порушення нормального стану соціальних та економічних систем. А це відповідає міжнародному принципу Цивільної оборони: «Попередження - захист - порятунок».

Верховною Радою України у лютому 1993 р. прийнято Закон «Про цивільну оборону України», який проголошує, що громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо забезпечення його реалізації.

Під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру:

- врахування під час розроблення генеральних планів проявів небезпечних і катастрофічних явищ;

- раціональне розміщення об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їхньої діяльності у разі виникнення аварії;

- спорудження будинків, будівель і споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності;

- розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки;

- організація будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших споруд спеціального призначення;

- реалізація заходів санітарної охорони території.Основна частина
Для проведення оцінки інженерного захисту робітників та службовців об'єкта необхідно вивчити всі наявні захисні спорудження, їхні характеристики, розташування та зібрати слідуючи дані по місцю виробничої практики:

 1. Очікувана потужність ядерних боєприпасів (кт), і вид вибуху.

 2. Дані про середній вітер:

 • швидкість середнього вітру, що переважає в районі розташування об'єкта, км/г, Vв;

 • напрямок середнього вітру (приймається саме несприятливе убік об'єкта) НВ град.

 1. Кліматичні умови району розташування об'єкта: кліматична зона (1, II, III, IV) або середня літня температура повітря.

 2. Загальної кількість робітників та службовців об'єкта в найбільшій зміні, у тому числі жінок.

 3. Розподіл робітників та службовців по ділянках робіт та відстань останніх від захисних споруджень.

 4. Характеристика захисних споруджень:

 • розташування захисних споруджень на об'єкті;

 • тип захисних споруджень (сховище, ПРУ);

 • надлишковий тиск, що витримує конструкція cпорудження (Рф.зах.);

 • коефіцієнт ослаблення радіації (Косл конструкцій, що захищають, або матеріал і товщина кожного захисного прошарку перекриттів);

 • основні і допоміжні помешкання і їхні розміри (площа, висота);

 • тип і склад елементів систем повітрязабезпечення;

 • обсяг резервних ємностей систем водозабезпечення, і каналізації;

 • елементи санітарно-технічних устроїв.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахункуВаріант

4

Приміщення для вкриваємих, площа (м2)

137

Місце для сан поста, площа (м2 )

2

Тамбур, шлюз (м2)

10

Допоміжні помешкання, площа (м2)

45

Висота приміщень (м)

2,2

Очікувана потужність ядерного боєприпасу (Мт)

0,02

Кількість найбільшої робочої зміни (осіб)

432

Вид вибуху

Н

Відстань від центру вибуху до об'єкту (км)

2

Швидкість середнього вітру (км/г)

100

Напрям середнього вітру (град)

315

Конструкція розрахована на динамічне наввантаження (кПа)

100

Перекриття сховища - бетон, товщиною (см)

25

Перекриття сховища - ґрунтова обсипка (см)

25

Системи повітряпостачання, комплекти ФВК-1 (шт.)

2

Системи повіряпостачання, електроручні вентилятори (шт.)

1

Кліматична зона розташування об'єкту

III

Очікуємі пожежі

О

Водопостачання забезпечується від

Міської водопровідної системи

Аварійне джерело від

Акумуляторної батареї

Електропостачання сховища забезп. від

Міської електричної мережі

Аварійний запас у проточних ємкостях (л)

1700

Термін укриття (діб.)

2

В санузлах встановлено унітазів (шт.)

3

В санузлах встановлено пісуарів (шт.)

1

Аварійний резервуар для стічних вод (л)

1200

В складі вкриваємих жінок, %

15

Режим роботи системи повітряпостачання

I

Час на вкриття людей (хв)

7

Розташування робочих ділянок відносно сховища

ділянка №1 на відстані (м)

100

ділянка №2 на відстані (м)

300

1. ОЦІНКА ЗАХИСНИХ СПОРУДЖЕНЬ ПО МІСТКОСТІ

Місткість захисних споруджень об’єкта визначається відповідно до норм об’ємно-планувальних рішень. По кількості місць оцінюють можливість укриття найбільшої працюючої зміни.


Послідовність розв’язання задачі


1.Виявляють наявність основних і допоміжних помешкань установлюють відповідність їхніх розмірів нормам об’ємно-планувальних рішень.

2.Розраховують кількість місць для людей, що вкриваються (М) на наявній площі помешкань (S , ) з урахуванням таких норм на одну людину:

Si =0, 5м/особу з умови двох’ярусних нар: Si =0, 4м/особу при установці триярусних нар (для помешкань висотою 2, 9 м і більше)

М=Sn/Si3.Перевіряють відповідність обсягу помешкань у зоні герметизації на одну людину, що вкривається по встановленій нормі (не менше ).

Для цього розраховують об’єм усіх помешкань у зоні герметизації (Vn), крім помешкань ДЕС, тамбурів і розширювальних камер, де h–висота помешкань, So, - загальна площа помешкань у зоні герметизації. Тоді обсяг на одну особу, що вкривається складе:V= Vn/ M

Якщо , то розрахункова місткість М приймається за фактичну місткість 3С.

4.Визначають показник, що характеризує захисні спорудження по місткості – можливість укриття найбільшої працюючої зміни Км.

Км=M/N

де, М-загальне число місць у захисних спорудженнях.

N- чисельність найбільшої працюючої зміни.

За результатами розрахунків роблять висновки про можливість укриття робітників та службовців об’єкта.

Вході цієї операції необхідно перевірити наявність у захисних спорудах необхідної кількості нар (Н) відповідна до місткості:

(При установці двох’ярусних нар (довжина 180 см, чотири місця для сидіння, одне для лежання)Н=М/5;(При установці триярусних нар (чотири місяці для сидіння два – для лежання)Н=М/6.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка